Náboženský reformátor Jan Hus, populární zpěvák Karel Gott i legendární hokejista Jaromír Jágr bývají oslovováni mistr. Všichni chápeme, co lichotivý titul znamená: vynikající profesionál a učitel. V řemeslné a průmyslové výrobě původně mistr vlastnil dílnu, kde vedl svoje učedníky. Dneska rostou spíše nadnárodní korporace, které patří akcionářům a investorům; ale fungující podnik potřebuje zkušené předáky stejně jako dříve, čemuž odpovídají platy!

Předák v soukromé firmě většinou vydělává nadprůměr

Český statistický úřad ve svém platovém žebříčku uvádí, že mistři většinou dostávají hrubou měsíční mzdu přes 27 tisíc Kč ve stavebnictví, přes 32 tisíc Kč v převažující průmyslové výrobě a přes 39 tisíc Kč v těžbě, hutnictví a slévárenství. Takže pravděpodobně sami nepotřebují, aby stát zaváděl velké regulace ve prospěch zaměstnanců. Přesto vláda zařadila mistra do 5. skupiny prací, která garantuje zaručenou mzdu podle následující tabulky, ještě před započtením zákonných příplatků.

ZARUČENÁ MZDA 2019/202020202019
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.Kč/h.Kč/m.
1.1.+2.87,3014 60079,8013 350
2.3.+4.96,3016 10088,1014 740
3.5.+6.106,4017 80097,3016 280
4.7.+8.117,4019 600107,4017 970
5.9.+10.129,7021 700118,6019 850
6.11.+12.143,2024 000130,9021 900
7.13.+14.158,1026 500144,5024 180
8.15.+16.174,6029 200159,6026 700

Ve speciálních článcích dostali prostor dělmistři a umělečtí mistři (sbormistr, baletní nebo koncertní mistr apod.).

Mistr ve veřejném sektoru dostává plat podle tabulky

Pokud jste zaměstnaní například obecním úřadem, příspěvkovou organizací, krajskou nemocnicí apod., dostanete pravděpodobně méně nežli v soukromém podniku. Ve veřejném sektoru rozhodují o platech tabulky, které najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Mistr patří do příslušné platové třídy podle nejobtížnější práce, kterou vykonává. Abyste postoupili výše, stačí splnit jenom jednu uvedenou odrážku (například „řízení oprav letadel“).

8. platová třída

 1. Organizace ucelených provozních a výrobních úseků bez vnitřního členění a bez širších vazeb na další technologické a pracovní úseky podle přesně daných postupů.
 2. Organizace a usměrňování pěstební a těžební činnosti, prací v lesních školkách nebo prací v provozu myslivosti nebo v jiné lesní výrobě na svěřeném lesnickém úseku.

9. platová třída

 1. Organizace výrobních a provozních úseků s vnitřním členěním a vazbami na další technologické a pracovní úseky podle obvyklých postupů a s rámcovými výstupy.
 2. Zajišťování provozních úkolů a organizace práce při údržbě a opravách silnic a dálnic ve vymezeném úseku včetně příslušenství.
 3. Koordinace prací jevištní techniky, přímá spolupráce s realizačním týmem, výrobou dekorací, stavebních a montážních prvků a technologií stavby.
 4. Řízení a organizování výroby a provozu technických zařízení, například technického provozu, telekomunikačních zařízení, údržby a oprav motorů.

10. platová třída

 1. Organizace výrob a provozů s technologickým a technickým zařízením, umožňujícím různorodé plnění pracovních úkolů, například opravy složitých technických a technologických zařízení, stavební výroby, celkové opravy dopravních a pracovních strojů a zařízení.
 2. Koordinace prací při řízení jevištní techniky na hydraulických stolech, motorových tazích a jiných zařízeních ovládaných a řízených počítačovou technikou.
 3. Organizace a stanovování technologického postupu a rozsahu oprav a údržby uceleného úseku dálnic a rychlostních silnic včetně údržby mostů a dalších příslušenství (svodidla, portály, informační systémy, mostní prvky), zajišťování jejich zprůjezdňování po haváriích a zpracovávání typových podkladů pro opravy a údržbu.

11. platová třída

 1. Řízení oprav letadel.
 2. Řízení organizace a koordinace výstavby souborů velmi složitých staveb a technologických celků a zařízení.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno