Začalo jaro, takže křesťané procházejí křížovou cestou a oslavují, že život nakonec zvítězí nad smrtí. Kluci pletou pomlázky a dívky malují kraslice, na stolech stojí pečení beránci a čokoládoví zajíci. Tady najdete velikonoční přání, ke stažení a neomezenému rozeslání.

Dny pracovního klidu mají většinou křesťanskou tradici, ale současně bývají naplněny světskými radostmi. Nyní opět oslavíme Velikonoce, kterými vrcholí biblická evangelia.

Ježíš Kristus ještě na Zelený čtvrtek rozdával svým učedníkům chleba a naléval víno, ale potom byl zrazen, bičován, mučen a ukřižován, protože příliš provokoval vládnoucí papaláše svojí svobodomyslností. Podle Bible však porazil smrt a v neděli přišel zpátky mezi lidi. Češi nicméně slaví především následující pondělí, když berou opentlené pruty a mrskají ženy, aby dostali výslužku.

Obrázková přáníčka – text + obrázky

Ať už jsme křesťané, jinověrci, nebo pohani, věnujme chvilku svým blízkým. Tady najdete velikonoční přání ke stažení.

Velikonoční elektronické přání zdarma
Velikonoční dekorace
Velikonoční přání ke stažení, vajíčka, štěstí a zdraví
Velikonoční prázdniny
Živí beránci s velikonočním přáním, velikonoční přání ke stažení
Ocúny s velikonočním přáním
Dívenka s velikonočním králíkem a kraslicemi
Jarní báseň
Velikonoční beránek
Stuhy na pomlázce
Velikonoční přáníčko, nápadníci a koledníci
Láska na Velikonoce
Svatý týden, Golgota, kříže
Velikonoční báseň

Od zeleného piva po červené kraslice

„Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele,“ kázal Ježíš. Základní přikázání nemusíme nutně dodržovat v církevním chrámu, pro začátek postačí, když pošleme příbuzným a kamarádům velikonoční přání. Ke stažení zveřejňujeme obrázky a verše, věnované především současným českým zvykům.

Na Zelený čtvrtek pijeme zelené pivo. Večer Velkého pátku, Bílou sobotu a Boží Hod trávíme víceméně jako normální víkend. Teprve na Červené pondělí začíná bujaré veselí, symbolizované malovanými vajíčky, kuřátky, čokoládovým zajícem a sladkým beránkem.

Velikonoční přání ke stažení zdarma

„Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný! Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný,“ odříkávají rytmicky kluci, když plácají mrskačkou po dívčí sukni. Stejnou koledu recitovali naši pradědečkové a možná budou pokračovat pravnuci. I zdánlivě absurdní rituál vypadá poeticky, pokud vydrží staletí a dostane kultivovanou formu.

Přesto, nebo právě proto vnesme do mezilidské komunikace kreativitu. Vyznejme sympatie vlastními slovy, dárkem, překvapením. Anebo pošleme velikonoční přání (ke stažení zdarma) – vybraný obrázek přidejte jako přílohu e-mailu, sdílejte na sociální síti apod.

Velikonoční přání ke stažení s beránky
Velikonoční přání ke stažení + malovaná vajíčka
Mladá žena přeje bohatou pomlázku
Slavnostní kytice pro ženu na Velikonoce
Jarní kuřátka
Požehnané svátky Kristova vzkříšení! Velikonoční přání ke stažení

Velikonoční elektronická přání zdarma tvoříme pomocí obrázků, které pocházejí z webů pixabay.com, pexels.com, animalwall.xyz, feelgrafix.com a alphacoders.com.

Jarní poezie od Holana, Hory či Malého

Básník nepotřebuje obrázky vajíček, ani okamžitý a hlasitý smích. Možná osloví jenom někoho a tiše, ale tím silněji, takže pronikavé verše zůstanou schované hluboko v paměti.

Ve sbírkách poezie najdeme také velikonoční přání ke stažení, respektive k opisu. – Protože jaro, stejně jako novozákonní příběh inspiruje umělce odnepaměti. Vyberme například verše českých básníků, kteří reprezentují tři generace: Josefa Horu (1891 – 1945), Vladimíra Holana (1905 – 1980) a Radka Malého (* 1977).

Josef Hora: Velikonoce

Také jsem se kdysi k tobě
blížil za hlaholu zvonů,
na zelené ratolesti
padal květonosný dech.
A pohledy milionů
hořely v tvém utrpení,
stoupaly jak ptačí hejna
nad jezera střech.

List a květ a pták a vítr
korunovaly den boží.
Jenom stíny na zahradách
ve tvar kříže kladly se.
A jak vítr jimi houpal,
ty tam, probodený noži,
výškou mého snu jsi stoupal
do nebeských bran.

Stromy vzpínaly své ruce,
zvony v šat svůj oděly tě,
křídla krve nesla nás
nad bolest a zmar.
A jak jsem stál na úsvitě,
jaro plakalo mi v rukou,
syn člověka odcházel jím
do svých legendárních jar.

Vladimír Holan: Jaro

Miluju jaro
v jeho prvních dnech,
kdy nástroj,
na který hraje –
a hraje skvěle –
je ještě
rozladěný.

Radek Malý: Připlavalo jaro v potoce

Připlavalo jaro v potoce,
přineslo nám Velikonoce.

Od blatouchů břeh je žlutý,
kluci už si řežou pruty.

Budou běhat za děvčaty,
vypráší jim jarní šaty.

Velikonoční básně, říkanky a přáníčka

Nejlepší čeští poetové přivádějí naši mateřštinu k dokonalosti, přitom hýří geniálními metaforami a rafinovaně směřují k působivým pointám. Ovšem obyčejní lidé komunikují prostším jazykem. Proto skončíme jednoduššími básničkami, které mají blíže k lidovým říkankám než ke zlatému fondu české literatury.

Svatý týden

Už od Květné neděle
ať Tě chrání andělé.

Na Modré pondělí
koště se tetelí.

Na šedivé úterý
zameť si pod postelí.

Na ošklivou středu
smát se nedovedu.

Na zelený čtvrtek
Jidáš kamsi utek.

Na Veliký pátek
masa ani plátek.

Celou bílou sobotu
chval Kristovu dobrotu.

Na Velikonoce
pozdrav svého Otce,
ať Ti lásku nadělí
na Červené pondělí.

Koledníci

Ať máš po celý rok tolik nápadníků
jako na Velikonoce koledníků!

Výslužka

Poplácej po zadečku dívku, jež
miluje Tě a kterou miluješ,
aby Ti potom na lůžku
dala nejhezčí výslužku.

Pomlázka

Přeju Ti barevnou pomlázku.
Červená pentle značí lásku.
Modrá vyjadřuje naději,
že ji máš ze všech nejraději.
Zelenou mává kamarádka,
abys jí zaklepal na vrátka.

Jenom dívky kruté
vážou stuhy žluté.
Běž za révou vinnou
a najdi si jinou.

Velikonoční přání ke stažení

Přeju Ti chutného beránka,
sluníčko od časného ránka,
nádivku, vajíčka, mazanec,
štěstíčko, zdravíčko nakonec.

7 KOMENTÁŘE

 1. …Vidím ten pohyb ve vrcholcích stromů
  sem a tam a sem a tam
  a kdybych jej neviděl, cítím přece
  proti blankytu skřivánčímu to tiché a neúnavné kývání
  které opakují i věže a komíny
  a všechno, co nad zem ční
  Zem pode mnou v nesmírné bolesti kolébá se
  jako ten, kdo nechce či nemůže nahlas křičet
  a její vůně a její vánky jsou jediný tichy nářek
  kterému málo schází
  aby byl chvalozpěvem

  A to málo, co schází, to vy jí odpíráte
  pan Nikdo a vy
  to vám tak záleží na tom
  aby dějiny nepřekročily dopoledne Velkého pátku
  a řev ulice jeruzalémské
  dále se rozléhal po všech městech světa
  Dál otvírá měšec vaše temná ruka
  a cinká groš Jidášův
  cinkají mince, jež kupují prodejného
  jemuž se říká Lid
  a kořalka, která tekla
  pro pacholky Pilátovy
  u dna ještě není

  Všechno hlasování
  děje se dosud mezi Kristem a Barabášem
  a už napřed je postaráno
  o výsledek týž

  Ukřižuj! Ukřižuj!

  (…)

  Ó zatvrzelosti, jež prolamuješ se v slzách
  a najednou
  vražedníkům se protiví dále vraždit
  mučitelé mají dost svého řemesla
  Naříkají si, že se jim udělala zas duše
  a co nevidět budou stát celí v květu
  ve velikonoční zahradě tohoto léta…

  (Jan Zahradníček: Znamení moci – taky vlastně „Velikonoční přání“, ke stažení komplet ZDE)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno