Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Veřejné dražby a realitní trh.

2.40 VEŘEJNÉ DRAŽBY A REALITNÍ TRH

10. platová třída

1. Výkon působnosti ústředního správního úřadu ve věcech posuzování odborné způsobilosti a dodržování zákonných podmínek žadatelů k výkonu veřejných dražeb včetně metodické, konzultační a poradenské činnosti.

11. platová třída

1. Provádění celostátní kontroly dodržování podmínek při organizaci a provádění klasických veřejných dražeb ve smyslu příslušných právních předpisů.

2. Sledování a vyhodnocování vývoje realitního trhu České republiky.

12. platová třída

1. Vyhodnocování výstupů z kontrol veřejných dražeb obsahujících závažná právní pochybení s nadregionálním dopadem včetně přípravy návrhů k odebrání živnostenského oprávnění v těchto případech.

2. Celostátní koordinační a metodické usměrňování inspekční a dozorové činnosti pro kontroly klasických dražeb.

3. Zpracování analýz realitního trhu České republiky se závěry k řešení, či narovnání jeho regionálních disparit.

4. Stanovování postupů a metodiky pro výkon kontroly veřejných elektronických dražeb realizovaných prostřednictvím elektronických dražebních systémů na adrese ve veřejné datové síti včetně provádění těchto kontrol.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systémů veřejných elektronických dražeb.

2. Tvorba celostátní koncepce rozvoje klasických veřejných dražeb.

3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekční a dozorové činnosti pro kontroly technického a programového vybavení, jehož prostřednictvím jsou realizovány elektronické dražby.

4. Zpracování analýz realitního trhu České republiky včetně komparace s údaji členských zemí Evropské unie a závěrů k řešení disparit realitního trhu České republiky vůči realitnímu trhu členských zemí Evropské unie.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje veřejných elektronických dražeb.

2. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory realitního trhu a ochrany spotřebitele.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno