Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Tady popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého zajímá vnitrozemská vodní doprava jako prostředek k samostatnému výdělku. Obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo noblesně znějící adjektivum, musíte dostat státní povolení: koncesi.

Jaké podmínky má vnitrozemská vodní doprava?

Předmět podnikání: Vnitrozemská vodní doprava

Požadovaná odborná způsobilost: § 33a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. „Odbornou způsobilost k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby prokazuje žadatel osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z předmětů, které se váží k provozování vnitrozemské vodní dopravy, složené před plavebním úřadem, a dokladem o vykonání nejméně tříleté praxe v oboru vodní dopravy. Bližší vymezení těchto předmětů stanoví prováděcí předpis.“ Za jistých okolností stačí také maturita nebo státní zkouška, pokud byla vykonána z předmětů, které uzná jako dostatečné plavební úřad.

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: Ministerstvo dopravy

Poznámka – související právní předpis

  • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno