Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Tady popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého zajímá bezpečnostní materiál jako prostředek k samostatnému výdělku. Obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo noblesně znějící adjektivum, musíte dostat státní povolení: koncesi.

Kdo může využívat k podnikáni bezpečnostní materiál

Předmět podnikání: Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy, ekonomii, vojenství nebo policii a věk nejméně 21 let, nebo
  • b) vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na technické vědy, ekonomii, vojenství nebo policii a věk nejméně 21 let, nebo
  • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením a věk nejméně 21 let, nebo
  • d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 1 rok praxe v oboru a věk nejméně 21 let

Další podmínky pro bezpečnostní materiál: bezúhonnost všech zaměstnanců (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb.)

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: souhlas krajského ředitelství Policie České republiky

Poznámka – související právní předpis

  • § 3 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) byl zrušen.
  • V zákoně o nakládání s bezpečnostním materiálem ovšem nadále najdeme například přílohu, která obsahuje seznam bezpečnostního materiálu: některé vojenské zbraně včetně veškerých součástek a munice, vybraná vojenská vozidla, letouny a další (například elektronická, fotografická a teleskopická zařízení), dále některé vojenské výbušniny atd.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno