Zdravotní laborant nebo laborantka patří minimálně do 10. a maximálně do 12. platové třídy. Záleží především na jejich nejtěžší práci, částečně také na vzdělání a předchozí praxi.

 • Pořadové číslo a jméno v oficiálním Katalogu prací: 2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT
 • Požadované vzdělání: vyšší odborné (10. platová třída), magisterské (11. a 12. platová třída). Pokud má zaměstnanec nižší než požadované vzdělání, jeho platový stupeň se snižuje.
 • Platová tabulka: nařízení vlády č. 341/2017 Sb. říká, že zdravotní laborant ve veřejných službách dostává plat podle tabulky, kterou naleznete v následující kapitolce.
 • Zdravotní laborant v soukromé firmě má právo minimálně na zaručenou mzdu.

Základní hrubý měsíční plat zdravotního laboranta v Kč

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
2. třída15 47015 99016 51017 03017 58018 14018 78019 39020 01020 71021 38022 110
3. třída16 58017 11017 68018 27018 88019 49020 14020 81021 51022 25022 99023 790
4. třída17 77018 37018 96019 58020 25020 91021 64022 34023 11023 90024 71025 530
5. třída19 09019 75020 39021 08021 77022 52023 27024 08024 88025 76026 65027 570
6. třída20 47021 16021 88022 63023 40024 18025 00025 85026 76027 68028 63029 630
7. třída22 00022 76023 52024 33025 18026 03026 90027 82028 80029 78030 83031 900
8. třída24 36025 22026 12027 05028 02029 01030 06031 12032 21033 38034 59035 840
9. třída26 29027 22028 18029 18030 20031 25032 40033 56034 74036 00037 31038 640
10. třída28 34029 34030 41031 49032 62033 77034 97036 24037 53038 90040 31041 780
11. třída30 66031 74032 91034 05035 28036 55037 85039 24040 63042 10043 58045 190
12. třída33 06034 23035 49036 72038 06039 44040 86042 32043 87045 46047 10048 810
13. třída35 68037 00038 33039 69041 12042 61044 14045 75047 39049 14050 90052 770
14. třída38 59039 97041 43042 90044 47046 05047 78049 48051 28053 16055 11057 120
15. třída41 73043 24044 82046 43048 12049 86051 66053 58055 54057 56059 65061 820

Započitatelná praxe zahrnuje všechny roky strávené v oboru, až 6 let mateřské a rodičovské dovolené, vojenskou základní nebo náhradní civilní službu a dále maximálně 2/3 jiných zkušeností. Platová třída závisí na nejtěžší vykonávané práci, konkrétní kategorizaci přepisujeme níže z oficiálního Katalogu. Patříte do nejvyšší kategorie, ve které splňujete aspoň jednu odrážku.

Platovou třídu najdeme dle nejtěžší vykonávané práce

Zdravotní laborant v 10. platové třídě

 1. Provádění laboratorních vyšetření a měření, hodnocení kvality vzorků biologického materiálu, zhotovování preparátů a další zpracovávání materiálů nutných pro laboratorní diagnostickou činnost, provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu, práce se složitou laboratorní technikou, hodnocení výsledků z analyzátorů krevních elementů, výroba transfuzních přípravků, provádění speciálních odběrů a vyšetřování vzorků životního a pracovního prostředí v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.

Zdravotní laborant v 11. platové třídě

 1. Provádění specializovaných laboratorních vyšetření a měření k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, např. imunohematologická, imunohistochemická, imunofluorescenční a imunochromatografická vyšetření, metody kapalinové chromatografie, průtokové cytometrie, multiplexové a biočipové metody, molekulárně genetická a cytogenetická vyšetření, speciální koagulační metody, stanovování hladiny návykových látek, vyšetřování vzorků složek životního a pracovního prostředí a měření v terénu, cytomorfologické hodnocení patologických nátěrů periferní krve a elektroforéz.
 2. Zajišťování vnitřní a vnější kontroly kvality laboratorních metod a zavádění nových laboratorních metod a jejich validace, provádění statistických hodnocení, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Zdravotní laborant ve 12. platové třídě

 1. Stanovování zásadní strategie laboratorní činnosti, příprava standardů specializovaných postupů v oboru, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotních laborantů, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 3. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných laboratorních vyšetření, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, např. NGS sekvenace, elektronová mikroskopie, hodnocení nátěrů kostní dřeně, cytochemická barvení, chromatografická metoda a hmotnostní spektrometrie, stanovení molekulárních markerů hemostázy, výroba imunomodulátorů.

9 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli mám nárok na 11. platovou třídu v oboru zdravotní laborant. Jsem atestovaná laborantka, ve funkci vedoucí laborantky a zároveň manažer kvality pro laboratoř. Nemám však Bc. Podle toho co čtu viz výše , ZL v 11. platové třídě splňuji s náplní některé body. Momentálně jsem zařazena do 10. platového stupně..Děkuji

 2. Dobrý den,

  chtěla bych se informovat ohledně zařazení do platové třídy. Mám vystudovaný tříletý bakalářský obor Zdravotní laborant Poté jsem nastoupila do zaměstnání na oddělení Klinické biochemie, kde pracuji na pozici zdravotní laborant a jsem zařazena podle Katalogu práce 2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT do 9. platové třídy. Dále jsem si dálkově dodělávala magisterské vzdělání v oboru Laboratorní vyšetřovací metody ve zdravotnictví ( podle zákona č. 96/2004 Sb. mám přiznanou odbornou způsobilost jako Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků). Zajímalo by mě, zda na pozici zdravotního laboranta, s vystudovaným navazujícím magisterským oborem (kde mám mimo jiné absolvovanou státní závěrečnou zkoušku z oboru klinické biochemie), můžu být zařazena do stejné platové třídy jako zdravotní laboranti s atestací v oboru klinické biochemie, kterým náleží 10. platová třída? Zároveň je po mně vyžadováno na pracovišti vykonávat práci, kterou dělají atestovaní laboranti. Mám tedy nárok na 10. platovou třídu jako atestovaní laboranti nebo bych si musela dodělat atestaci pro zdravotní laboranty v oboru Klinické biochemie, aby mi byla přiznána vyšší platová třída?

  Předem děkuji za odpověď.

 3. Dobrý den,
  chtěla bych vědět, zda mi zaměstnavatel může krátit odpracovanou dobu, zda pro to existuje nějaký závazný právní podklad. V r. 1978 jsem maturovala na SZŠ v oboru zdravotní laborant. Pracuji jako zdravotní laborantka od r. 1978, kromě asi 3 let, které jsem pracovala mimo zdravotnictví. Do současného zaměstnání (v městské nemocnici) jsem nastoupila v r. 2007, s registrací Ministerstva zdravotnictví a potvrzením o práci bez odborného dohledu. Zaměstnavatel mě zařadil do 9. platové třídy, ale ubral mi 2 odpracované roky – údajně proto, že mám nárok pouze na 8. platovou třídu. Tím se mi samozřejmě snížil základ, oddálily pracovní postupy po odpracovaných letech, a s tím spojené veškeré další náležitosti, jako např. při plošném procentuálním zvyšování platů, atd. Přitom má pracovní náplň odpovídá 9. platové třídě (podle toho, co zde uvádíte) a někdy ji i přesahuje.
  Děkuji za odpověď.

 4. Dobrý den, kde je právně podloženo, že zdravotní laborant s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním má nárok na 10. platovou třídu? Nemají takové právo spíše atestovaní laboranti? Nikde jinde jsem tuhle informaci nenašla.
  Předem děkuji za odpověď.
  Šabatová

  • Dobrý den, paní Šabatová, automatické právo na danou platovou třídu vyplývá především ze dvou příčin: 1/ z odpovědnosti práce pode nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (vizte rozpis výše ve článku), 2/ z dosaženého vzdělání podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. A v případě nelékařských zdravotnických pracovníků ještě musím jmenovat zákon č. 96/2004 Sb., kde jsou stanoveny kvalifikační předpoklady sester, ergoterapeutů, ortoptistů a jejich kolegů, kromě lékařů.

   Takže aby měl zdravotní laborant automaticky právo aspoň na 10. platovou třídu, musí mít na starosti třeba následující: „Provádění vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a měření v oboru specializace, například provádění metod na úrovni DNA, RNA, provádění molekulárně-genetických vyšetření a vyšetření molekulární cytogenetiky, provádění základního hodnocení nálezu – elektroforéz, bílkovin, lipidů, proteinurie v moči, odečítání fagocytózy a jednoduchých mikroskopických preparátů, stanovování hladiny návykových látek, provádění vysoce speciálních odběrů a speciálního vyšetřování vzorků složek životního a pracovního prostředí a měření v terénu, specializované postupy v imunohematologické diagnostice, cytomorfologická vyšetření.“ A navíc musí mít absolvováno A/ tříleté studium na vyšší zdravotnické škole „v oboru diplomovaný zdravotní laborant“, nebo B/ bakalářský studijní obor „pro přípravu zdravotních laborantů“, anebo C/ jiné adekvátní bakalářské studium (například přírodovědného zaměření) + speciální akreditovaný kvalifikační kurz, D/ jiné dostačující vzdělání podle zákona, první tři možnosti jsou však typické.

  • Dobrý den, ano, já jsem atestovaná a na konferenci vedoucích laborantů, jsem se dozvěděla , že některé mé kolegyně, byť nemají VŠ vzdělání mají 11. platovou třídu. Ráda bych tedy věděla, když jsem v 10. jestli můžu jít za personální něco řešit….??
   Děkuji
   Šustrová

 5. Dobrý den,
  není mi jasné, proč uvádíte tabulku z přílohy č. 3 (546/2006 Sb.), která se týká převážně pracovníků v sociálních službách.

  Zdravotní laborant je přeci nelékařský zdravotník dle 96/2004 Sb. a pokud není zaměstnancem pod MO nebo MV měl by být spíše ohodnocen dle platových tarifů z přílohy č. 6?

  Jsem budoucí laborant a rád bych měl ve věci jasno.

  Předem děkuji.

  • Dobrý den, pane Tleskači, díky za kritický přístup a příspěvek. Zde uvedená tabulka skutečně neodpovídala letošním stupnicím platových tarifů. Aktualizoval jsem ji, podle Vámi správně uvedené přílohy č. 6 souvisejícího nařízení vlády (jenom detail – jeho číslo je 564/2006 Sb.), v podobě účinné od 1. 1. 2015. Ještě jednou díky za spolupráci! 🙂

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno