Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Tady popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat podnikatel, kterého láká balzamování a konzervování nebožtíků jako zdroj soukromého výdělku. Obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo noblesně znějící adjektivum, musíte dostat státní povolení: koncesi.

Balzamování musí schválit hygienická stanice

Předmět podnikání: Provádění balzamace a konzervace

Požadovaná odborná způsobilost: § 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb. *)

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: krajské hygienické stanice

Poznámka – související právní předpisy

  • *) § 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů (Tam stojí: „Žadatel o koncesi na provádění balzamace a konzervace musí prokázat svoji odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a a) vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství, b) vzdělání bakalářského stupně ve zdravotnických oborech, c) vyšší střední vzdělání ve zdravotnických oborech diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra, diplomovaná sestra pro intenzivní péči nebo diplomovaná porodní asistentka, anebo d) úplné střední odborné vzdělání ve zdravotnických oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka.“)
  • § 10 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. (Tam se píše, že krajská hygienická stanice živnost povolí, pokud vybavení k balzamaci a konzervaci odpovídá požadavkům na ochranu veřejného zdraví.)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno