Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Tady popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat podnikatel, kterého láká krematorium jako zdroj soukromého výdělku. Obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo noblesně znějící adjektivum, musíte dostat státní povolení: koncesi.

Krematorium musí schválit hygienická stanice

Předmět podnikání: Provozování krematoria

Požadovaná odborná způsobilost: § 13 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb. *)

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: krajské hygienické stanice

Poznámka – související právní předpis

  • *) § 13 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 67/2006 Sb. (Tam stojí: „Žadatel o koncesi na provozování krematoria musí prokázat svoji odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s provozováním krematoria a a) úplné střední, úplné střední odborné, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání a minimálně tříletá praxe v provozu krematoria, nebo b) základní vzdělání a minimálně desetiletá praxe v provozu krematoria.“)
  • § 13 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 67/2006 Sb. (Tam se píše, že krajská hygienická stanice živnost povolí, pokud je ve vyhovujícím stavu chladicí zařízení, ve kterém budou uloženy lidské ostatky před zpopelněním.)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno