Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv.

2.49 HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY A SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

7. platová třída

1. Zajišťování nezbytných dodávek vybraných potravinářských komodit a věcné zpracovávání smluv, vedení agend opatření v hospodářské mobilizaci, systému nezbytných dodávek a opatření v civilní ochraně.

11. platová třída

1. Posuzování požadavků oprávněných subjektů na utváření státních hmotných rezerv. Analýza prostředků k zajištění hospodářských opatření pro krizové stavy a navrhování příslušných plánů a opatření.

2. Stanovování podmínek pro kontrolu, hospodaření, ochraňování, přejímání, skladování, obměnu a jiné nakládání se státními hmotnými rezervami.

12. platová třída

1. Celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy ve vymezené působnosti resortu.

2. Celostátní koordinace utváření skladby státních hmotných rezerv, analýza a koordinace utváření komoditní a množstevní skladby státních hmotných rezerv a jejich územního rozmístění z hlediska strategických záměrů pro jejich použití.

3. Celostátní koordinace opatření ropné bezpečnosti státu, skladby a výše nouzových zásob ropy a ropných produktů a jejich rozmístění v rámci České republiky. Aktualizace plánu nouzového zabezpečení České republiky ropou a ropnými produkty.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy.

2. Tvorba koncepce ropné bezpečnosti České republiky.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní politiky hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce bezpečnostní politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno