Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Krizové řízení, požární ochrana, civilní nouzové plánování, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém.

2.29 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA, CIVILNÍ NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ, OCHRANA OBYVATELSTVA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

6. platová třída

1. Provádění dílčích odborných činností na úseku požární ochrany při přípravě na mimořádné události a krizové situace. Zpracovávání podkladů a jednoduché dokumentace na úseku požární ochrany.

8. platová třída

1. Zpracovávání analýz, navrhování zásad režimu života v postiženém území včetně vyhodnocování účinku mimořádných událostí a krizových stavů.

2. Samostatné zajišťování úkolů a opatření ve vztahu ke státním zaměstnancům a zaměstnancům, fyzickým a právnickým osobám pro případ požáru na úseku jejich vyrozumění, varování, evakuace, nouzového zabezpečování a organizování záchranných prací.

3. Zajišťování úkolů souvisejících s připraveností na mimořádné události a krizové stavy.

9. platová třída

1. Souhrnné zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové stavy.

2. Souhrnné zpracovávání opatření pro mimořádné události a krizové stavy na vymezeném území. Zpracovávání krizového plánu a jeho jednotlivých částí.

3. Souhrnné zpracovávání předepsané požární dokumentace a dokumentace pro krizové stavy, souhrnné poskytování informací a podkladů pro zpracovávání a aktualizaci územního havarijního plánu a krizového plánu kraje.

4. Výkon specializovaných odborných činností na úseku obrany, prevence závažných havárií, zpracovávání analýz jednotlivých rizikových oblastí.

10. platová třída

1. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.

11. platová třída

1. Komplexní zajišťování krizového řízení resortu.

12. platová třída

1. Zajišťování připravenosti ministerstev nebo dalších ústředních správních úřadů na řešení krizových situací v oboru své působnosti.

13. platová třída

1. Koordinace činnosti resortu pro plnění základních funkcí státu za krizových stavů. Zpracovávání a projednávání nadnárodních opatření v působnosti resortu k řešení krizových situací.

2. Celostátní koordinace a usměrňování příprav na krizové situace. 3. Celostátní koordinace integrovaného záchranného systému.

14. platová třída

1. Zpracovávání celostátního systému krizového řízení České republiky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno