Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo zdravotnictví. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 16 304 030 575
Výdaje celkem 16 902 085 298

Příjmy

Daňové příjmy 1) 68 400 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 16 235 630 575
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 10 388 910 575
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 119 850 000
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5 726 870 000

Výdaje

Ochrana přírody a krajiny 1 578 877 186
Technická ochrana životního prostředí 4 744 000 000
Ochrana klimatu a ovzduší 6 762 400 000
Ostatní činnosti v životním prostředí 3 816 808 112

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 782 751 388
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 266 135 485
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 15 367 250
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 121 523 146
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 646 839 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace vč. programů spolufinancovaných ze zahraničí 3) 153 231 534
– institucionální podpora ze státního rozpočtu 4) 153 231 534
– účelová podpora ze státního rozpočtu 4) 0
– podíl prostředků zahraničních programů 3) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle jimi dosažených výsledků 5) 153 231 534
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 3 000 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 10 613 680 468
– ze státního rozpočtu 224 769 893
– podíl rozpočtu Evropské unie 10 388 910 575
Výdaje na projekty, které jsou (spolu)financovány z finančních mechanismů 121 250 000
– ze státního rozpočtu 1 400 000
– podíl prostředků finančních mechanismů 119 850 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 13 509 969 446

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno