Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo spravedlnosti. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 2 717 540 035
Výdaje celkem 26 103 509 039

Příjmy

Daňové příjmy 1) 0
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti 946 038 098
– pojistné na důchodové pojištění 840 922 753
– pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti 105 115 345
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 771 501 937
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 34 268 537
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 71 400
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 737 162 000

Výdaje

Justiční část 16 496 110 918
– platy soudců 4 248 984 300
– platy státních zástupců 1 512 206 100
– ostatní výdaje justiční části 10 734 920 518
Vězeňská část 9 607 398 121
– dávky důchodového pojištění 697 000 000
– ostatní sociální dávky 600 000 000
– ostatní výdaje vězeňské části 8 310 398 121

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 13 946 543 969
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 4 739 971 162
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 274 453 897
Platy zaměstnanců v pracovním poměru bez zaměstnanců na služeb. místech 5 054 095 884
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služeb. poměru 2 712 814 698
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 190 894 691
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozované od platů ústavních činitelů 1 512 206 100
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem vč. zahraničních prostředků 3) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle dosažených výsledků 5) 0
Program sociální prevence a prevence kriminality 11 595 000
Program protidrogové politiky 8 515 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 300 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 47 937 187
– ze státního rozpočtu 13 668 650
– podíl rozpočtu Evropské unie 34 268 537
Výdaje na projekty, které jsou (spolu)financovány z finančních mechanismů 71 400
– ze státního rozpočtu 0
– podíl prostředků finančních mechanismů 71 400
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 939 149 618

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno