Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat podnikatel, který chce navrhovat katalogizaci dat podle standardů Severoatlantické aliance (NATO). Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Kdo může podnikat s daty podle pravidel NATO

Předmět podnikání: Zpracování návrhu katalogizačních dat
Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na zpracování návrhu katalogizačních dat, nebo
  • b) vyšší odborné vzdělání v příslušném oboru a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • d) osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

Poznámka – související právní předpis

  • zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
  • tam mj. stojí: „Jednotný systém katalogizace je soubor vzájemně provázaných standardů, metod a prostředků vycházejících z Kodifikačního systému NATO, které slouží ke zpracování katalogizačních dat (…)“.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno