Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat zeměměřič, pokud chce svoje povolání vykonávat jako samostatnou výdělečnou činnost. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Co musí splňovat soukromý zeměměřič

Předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností *
Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo
  • b) vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • d) oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním **, nebo
  • e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

Poznámka – související právní předpisy

  • * zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
  • ** § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.: Podmínkou pro udělení úředního oprávnění je právní způsobilost, bezúhonnost, magisterské vzdělání zeměměřičského směru, 5 let odborné praxe v České republice a úspěšné složená zkouška.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno