Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Operace státních finančních aktiv. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 2 171 500 000
Výdaje celkem 1 245 000 000

Příjmy

Daňové příjmy 9) 1 550 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 621 500 000
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 10) 621 500 000

Výdaje

Transfery do jiných kapitol 880 000 000
– transfery pro výdaje státu na sociální politiku 0
– výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku 100 000 000
– ostatní transfery do jiných kapitol 780 000 000
Ostatní výdaje 365 000 000

9)  zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv – odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv – včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno