Skoro polovina tuzemských zaměstnanců působí v průmyslu a zemědělství, kde hrozí úrazy kvůli těžkým strojům a chemikáliím. Ale také v terciárním sektoru lidé riskují – například zdravotníci, učitelé v laboratořích, nebo turističtí průvodci. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) zabírá velkou část našeho právního řádu. Pokud nelze vyloučit nadměrný prach, hluk, škodlivé látky a podobné nástrahy, vzniká nárok na speciální příplatek. Někteří zaměstnavatelé musejí svému personálu zajistit navíc ještě pracovní oděv, obuv a odpovídající pomůcky.

BOZP neboli bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Detaily najdeme především v právních předpisech č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), č. 495/2001 Sb. (nařízení vlády o ochranných prostředcích) a č. 432/2003 Sb. (vyhláška o rizikových kategoriích). Zaměstnavatel musí svého svěřence informovat o bezpečnostních aspektech práce, stejně jako o zařazení do příslušné kategorie podle rizika (1., 2., 3., nebo 4. – čím vyšší, tím horší). Nesmí nařídit příliš náročné úkoly člověku, který nemá dostatečné schopnosti. Zapovězené jsou riskantní motivační programy (například finanční prémie pro rychlejší pyrotechniky).

BOZP, čili bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ovšem znamená závazky také pro zaměstnance. Musí absolvovat potřebná školení, dodržovat předepsané postupy, používat stanovené pracovní pomůcky, případně také speciální oděv a obuv. Nesmí vstoupit na pracoviště pod vlivem návykových látek, během směny nepožije alkohol, ani nezneužije jiné drogy. Kouřit smí pouze tam, kde nikotinovými výpary nezasáhne nekuřáky. Může také odmítnout práci, která potenciálně ohrožuje život nebo zdraví jakéhokoli člověka.

Nárok na pracovní oděv, obuv a speciální pomůcky

Pokud nelze rizika vyloučit jinak, nebo dochází k rychlému znečištění obleku, zaměstnavatel povinně a bezplatně poskytuje svému chráněnci zvláštní bezpečnostní prostředky. Základní členění záleží na částech těla nebo příslušných oděvech, které potřebujeme obrnit, případně omýt, očistit, dezinfikovat. Vláda dále podrobně rozepisuje, kde používáme jaké pracovní pomůcky. Uveďme tedy hlavní kategorizaci (v závorkách příklady pracovního oděvu nebo obuvi a působiště):

  • hlava (přilba v dolech, stavebnictví, lesnictví, zemědělství, průmyslu),
  • sluch (zátkové chrániče v kovářství, na pile, na letišti)
  • oči a obličej (ochranné brýle při broušení, sváření, kování)
  • dýchací orgány (masky poblíž pece, lepidel, nátěrů)
  • ruce a paže (rukavice ve sklářství, při svařování, řezání masa)
  • nohy (pracovní obuv při demolicích, na lešení, v chemičce)
  • trup a břicho (vesta), potažmo celé tělo (pracovní oděv požárníků)

Kvalitní pracovní oblečení nebo ochranné pracovní pomůcky pořídíte nejlépe u specializovaných prodejců, kteří vám nabídnou výrobky odpovídající zákonným požadavkům.

Celá oblast BOZP ovšem prorůstá naším právním systémem ještě daleko dále. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou pojednávané například taky pod označením č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví), č. 309/2006 Sb. (zákon o dalších podmínkách) a v dalších předpisech.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno