Obecní nebo městský strážník dostává většinou nižší plat než státní policista. Ale náročnou prací, dlouhou praxí a díky různým příplatkům může vystoupat nad celorepublikový průměr.

 • Pořadové číslo a jméno povolání podle katalogu prací: 2.21.31 STRÁŽNÍK
 • Nejnižší požadované vzdělání: zákon o obecní policii (č. 553/1991 Sb., § 4) jmenuje mezi podmínkami „střední vzdělání s maturitní zkouškou“ a „splnění stanovených odborných předpokladů“. Ve veřejném sektoru bývá nedostatečně vzdělanému zaměstnanci snížený platový stupeň.
 • Platová tabulka: nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Sb. říká, že strážník obecní nebo městské policie dostává plat podle tarifní stupnice, kterou najdete níže. Obecní a městské policie jsou totiž zřizované zastupitelstvy obcí a měst. Na rozdíl od příslušníka státní Policie ČR, strážník není ve služebním, ale běžném pracovním poměru. Zaměstnává ho přímo příslušná obec nebo město.

Platová tabulka strážníků, účinná od 1. ledna 2020

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
1. třída11.03011.37011.74012.12012.55012.98013.40013.85014.31014.83015.31015.850
2. třída11.85012.23012.65013.05013.50013.95014.44014.92015.42015.97016.49017.070
3. třída12.71013.13013.57014.04014.51014.99015.51016.05016.60017.17017.77018.390
4. třída13.65014.12014.59015.08015.60016.12016.69017.25017.85018.47019.11019.770
5. třída14.66015.20015.70016.25016.80017.38017.97018.60019.25019.93020.64021.370
6. třída15.77016.33016.89017.48018.08018.69019.35020.02020.72021.45022.21022.990
7. třída16.98017.56018.18018.81019.47020.15020.84021.56022.33023.09023.94024.780
8. třída18.30018.95019.61020.30021.01021.77022.52023.31024.13025.00025.91026.830
9. třída19.73020.40021.13021.87022.64023.43024.29025.14026.02026.96027.92028.920
10. třída21.26022.01022.80023.61024.44025.29026.20027.12028.10029.09030.15031.240
11. třída22.98023.78024.66025.51026.41027.36028.34029.34030.38031.47032.61033.790
12. třída24.77025.63026.56027.48028.48029.50030.56031.67032.79033.98035.20036.470
13. třída26.73027.69028.68029.69030.76031.86033.00034.19035.42036.71038.03039.420
14. třída28.88029.90030.99032.09033.24034.42035.68036.96038.32039.70041.15042.640
15. třída31.21032.33033.50034.71035.96037.25038.60040.02041.47042.99044.54046.150
16. třída33.75034.96036.21037.52038.87040.27041.73043.25044.82046.43048.16049.920
 • Započitatelná praxe: zahrnuje také vojenskou základní nebo civilní službu, až 6 let mateřské + rodičovské dovolené + péče o dlouhodobě těžce postižené a zároveň nezletilé dítě; předchozí pracovní zkušenosti z jiných oborů započítá zaměstnavatel maximálně ze dvou třetin, podle jejich využitelnosti pro výkon požadované práce.
 • Platová třída: katalog prací (podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., část 2.21.31) stanovuje minimálně 5. a maximálně 13. platovou třídu, zařazení záleží na nejtěžším vykonávaném pracovním úkonu.
 • Náplň práce: podrobně upřesňuje závěrečná kapitolka.

Platy strážníků zrcadlí nejtěžší vykonávanou práci

Strážník v 5. platové třídě

 1. Provádění úkonů při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci podle přesně stanovených postupů do doby ukončení školení a odborného výcviku.

Strážník v 7. platové třídě

 1. Plnění dílčích úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.

Strážník v 8. platové třídě

 1. Komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci.
 2. Provádění speciálních úkolů při zajišťování veřejného pořádku v obci v souvislosti s výkonem pořádkové služby, řízení zásahů, používání speciální techniky a zařízení a řešení komplikovaných postupů.
 3. Zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, řízení směn, koordinace zásahových skupin a určování techniky a taktiky při zásahu včetně zpracovávání služební dokumentace.
 4. Koordinace operačních činností obecní policie v operačním dni.
 5. Provádění kontroly a posuzování výkonu služby zaměstnanců městské policie a navrhování opatření ke zlepšení činnosti obecní policie.

Strážník v 9. platové třídě

 1. Zpracovávání závazných metodických pokynů a směrnic k postupům obecní policie.
 2. Komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci obce.

Strážník v 10. platové třídě

 1. Komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku se složitou organizační strukturou.

Strážník v 11. platové třídě

 1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních městech.
 2. Tvorba plánů a koncepcí celoměstských opatření a jejich organizační, personální, finanční, technické, provozní a jiné zajišťování, včetně metodického usměrňování, komplexní koordinace a zajištění řízení opatření při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních městech s členěním městské policie na služebny a další organizační celky.

Strážník ve 12. platové třídě

 1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních městech s členěním městské policie na služebny a další organizační celky.

Strážník ve 13. platové třídě

 1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v hlavním městě Praze.

Fotografie: Městská policie Plzeň

30 KOMENTÁŘE

 1. Strážník městské policie, pracovní náplň: uniformovaná služba beze zbraně (strážník-operátor), práce na režimovém pracovišti (vyřizování přestupků s přestupci, přijímání oznámení, dle pokynů koordinuje krizové řízení, pult centralizované ochrany, koordinace hlídek v terénu, obsluha kamerového systému, práce s informačními systémy). 6. platová třída podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a NV č. 564/2006 Sb. Dotaz: Odpovídá uvedená platová třída pracovní náplni? Děkuji za odpověď.

  • Pane Mládku, pokud máte ve smlouvě „koordinaci hlídek v terénu“, osobně bych Vás viděl spíše v 8. platové třídě, kde je mimo jiného výslovně uvedená „koordinace operačních činností obecní policie v operačním dni“.

 2. Dobrý den, strážník městské policie – pracovní náplň nad rámec ostatních strážníků:
  Zpracovává metodické pokyny a směrnice k postupům městské policie.
  Kontroluje plnění úkolů ostatních strážníků.
  Je v pořádku 9. platová třída?

  Děkuji.

  • Paní Zámožná, podle mě je 9. platová třída tohoto strážníka v pořádku. Leda kdyby kontroloval plnění úkolů ve větší organizační struktuře (ve větší skupině, která je například ještě dále hierarchicky členěná), považoval bych za adekvátní 10. platovou třídu.

 3. Dobrý den,
  mám VŠ vzdělání v magisterském studijním programu, praxi 7 let v obchodní činnosti s 3-letou MD. Dle uvedeného textu, bych po absolvování kurzu na strážníka automaticky spadala do 10. – 12. platové třídy? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Barboro, nikoli. Zařazení do platové třídy závisí na nejtěžší vykonávané činnosti. Možné náplně práce jsou vypsané na této stránce, pod nadpisem „Platy strážníků odrážejí jejich zkušenosti a nejtěžší vykonávanou práci“. Vaše vysokoškolské – magisterské vzdělání je dostatečné i pro nejvyšší zařazení. Ale například ve 12. třídě by Vaší prací musela být: „Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v hlavním městě Praze.“

 4. Dobrý den, mám pouze středoškolské vzdělání s výučním listem, mohu se i bez maturity stát strážníkem?

  • Pane Zbránku, bohužel v zákoně o obecní policii (553/1991 Sb.) stojí (§ 4):
   „(1) Strážníkem může být občan České republiky, který
   a) je bezúhonný,
   b) je spolehlivý,
   c) je starší 21 let,
   d) je zdravotně způsobilý,
   e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
   f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“).“

 5. Dobrý den, spadá do této tabulky asistent městské policie neboli asistent prevence kriminality? Případně do jaké tabulky spadá tato pracovní pozice? Nabízejí mi, říkali podle tabulky, 15 000 Kč super hrubá mzda a přitom mám VŠ. By mě zajímalo, kde jsou ty průměrné mzdy ČR.

  • Jirko, podle mě přísluší asistentovi městské policie v oficiálním katalogu prací pozice asistent – jeho platové třídy jsou rozepsané TADY. Vycházím ze článku Ministerstva vnitra, kde mimo jiné stojí: „Asistent prevence kriminality (dále jen „asistent“) je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli.“ Mzdy pobírají zaměstnanci v soukromých společnostech, tady hovoříme o platech. Do průměrů se navíc započítávají také příplatky, které mohou výplatu podstatně zvýšit, osobním příplatkem asistenta až o polovinu hrubého základu.

  • Jirko, když máte VŠ, tak byste mohl aspoň tušit, jak to s tou průměrnou mzdou je… A hlavně co je to průměr…

 6. Dobrý den, když bych ihned po škole nastoupila k Městské policii (studuji policejní školu), do jaké TT bych byla zařazena? Nějak v tom mám zmatek. Děkuji za odpověď.

  • Petro, „začátečnice“ bez praxe bude zařazena do 1. platového stupně, dále někam v intervalu 5. až 12. platové třídy podle nejtěžší vykonávané práci (vizte článek výše, kde jsou rozepsány všechny alternativy). Tabulka ukazuje, že vychází měsíční hrubý základ 10 630 Kč až 18 790 Kč právě podle příslušné třídy, plus případné příplatky. Například měsíční hrubý základ 11 520 Kč vychází, když nejobtížnější prací strážníka bez jakékoli uznatelné praxe je: „Plnění úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.“

 7. Dobrý večer, která právní norma nebo nařízení upravuje rozsah činností pro jednotlivé platové třídy povolání strážník, které uvádíte výše? Děkuji za odpověď.

 8. Dobrý den, mám vystudovanou Policejní akademii, bude mi při nástupu započítáno 5 let studia jako praxe při přípravě na povolání?

 9. Prosím, proč se tomu spolku zbytečně ozbrojených i navzájem nebezpečných lidí říká Policie, když jsou to strážníci? K čemu mají zbraně? Kvůli egu? A dále, jak je možné, že jsou odměňováni podle výše vybraných pokut? To je přece absurdní! To je jakoby soudce měl prémie podle počtu napařených let! Kdo trestá, nesmí z toho mít prospěch! Tahle parodie na Policii je výjimka?

 10. Petr, 11.11., 10:12: Ono se tomu „spolku“ neříká Policie, ale Městská policie. Označení „strážník“ vychází ze zákona č. 553/1991 Sb. (o obecní policii).
  Co se týká zbraní (asi máš na mysli krátkou střelnou), pak i toto vybavení strážníka vychází z výše uvedeného zákona, § 18 + § 20. O vybavení krátkou střelnou zbraní rozhoduje obec při zřízení obecní policie a sami zaměstnanci si to rozhodnout nemohou. Prostě se musí podřídit zřizovateli (tzn. obci). Ale je pravdou, že zdaleka ne všechny obecní a městské policie krátké střelné zbraně nakoupily. Výjimečně u některých obecních policiích má strážník volbu (většina ji v takovém případě nenosí nebo jen na některé úkoly). Ale u velkých městských policií je nošení zbraně předepsáno vnitřním pracovním předpisem a sám strážník si nemůže vybrat. Je „jenom“ zaměstnanec a musí se podřídit.
  Brněnských a ostravských strážníků je kolem pěti set, pražských strážníků je přes dva tisíce a v takovém množství se určitě vyskytnou lidé, kteří si tím ego zvyšují. Možná tomu nebudeš věřit, ale v případě volby by určitě 2/3 až 3/4 určitě chodili beze zbraně. Už třeba jen proto, že váží s náboji asi 1,2 kg a z téhle váhy tě za pár týdnů bolí záda.
  Většinou není strážník odměňován (nenároková složka) podle výše vybraných a předepsaných pokut. Děje se to jen v některých městech a obvodech, záleží vždycky jen na nadřízeném, kde vidí priority…
  Tož tak. 🙂

  • Aha. Bolí záda. Tak snad aby ji nosil u pasu… Slušně prosím o informaci, pokud ji máte, v kterých městech (vlastně obvodech, jak píšete) je tak rozumný nadřízený, co nemotivuje zaměstnance dle vybraných pokut. Rád se tam budu cítit jistěji a bezpečněji. Z činnosti Městské policie totiž bývám často (neprávem?) znechucen.

   • Karel, 15.11., 10:11:
    Dobře, nechal jsem se s tou zbraní nachytat. 🙂 Zkrátka a dobře, strážník nemůže zbraň použít v žádném jiném případě než v případě nutné obrany a krajní nouze, takže většina „obyčejných“ strážníků její nošení skutečně považuje za zbytečnou. Na činnost se nehraje většinou v menších městech, ale ani v některých obvodech statutárních měst. Nezlobte se, dál se k tomu nechci vyjadřovat. Záleží i na tom, jak se k tomuhle problému staví i samo město (zřizovatel obecní a městské policie.)

    Co se týká Vašeho znechucení, nebudu Vám ho rozmlouvat. Strážníci jsou v uniformě a když jeden z nich udělá průšvih, svezou se všichni. Je to stejné jako v jiné profesní skupině, mezi tou spoustou strážníků se najdou lidé normální, se kterými se dá domluvit. A máte pravdu, najdou se i ti, kteří si honí ego a měli by se léčit. Ale opravdu jste třeba kvůli nějakému řemeslníkovi nepřišel o peníze? A házíte do jednoho pytle šmahem všechny řemeslníky a živnostníky? 🙂

    Mnoho nedorozumění a „znechucení“ z činnosti MP vzniká i neznalostí zákonů ze strany lidí a celkově právním nihilismem v ČR. Neberte to osobně, prosím. Strážník je zaměstnanec, musí se řídit přidělenými úkoly, kdy kde má stát, co má kontrolovat, na co má dbát apod. a i on je kontrolován nejen ze strany nadřízených, ale i inspekcí. Když přijde kvůli nesplnění (debilního) úkolu o peníze, rozmyslí si to. Můžete namítnout, že může jít dělat něco jiného – ano, může. Ale ve kterém zaměstnání nepotká na 100 % jako nadřízeného blbce? A opravdu všude jinde je pohodová, přitom tvůrčí, inspirativní a přátelská atmosféra? Ale to už jsem odbočil, snad mi prominete…

   • Karle, patřím k těm, které evidentně nemáte rád. Dělám svou práci poctivě 23 let a myslím, že dobře. Vůbec netušíte, jak moc haníte práci tisíců poctivých lidí. A jen tak mimochodem – opasek včetně zbraně má průměrně asi 4,5 kg a jestli myslíte, že záda nebolí, pak si to sám vyzkoušejte na 12 hodin denně, za každého počasí. Každý, kdo slouží déle než 10 let, ví, o čem mluvím. Můžete si někdy vyzkoušet tak fajn zážitky jako jsou rvačky, ruce od cizí krve, denní setkávání se žloutenkou, TBC a jinými chuťovkami. Nepočítám dopravní nehody, požáry, povodně, domácí spory, útoky nožem a jinými zbraněmi. Jestli soudíte dle jedinců, pak je to smutné – mě jednou zubař špatně vytrhl zub, mám si tedy myslet, že všichni zubaři jsou nemehla?

 11. Já jsem strážník Městské policie od roku 1995 (vzdělání Bc.), má platová třída je 7/10, náplň – tzv. přestupkář se vším všudy, vyřizování korespondence atd. K tomu samozřejmě každodenní činnost – komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, služba v uniformě beze zbraně.

 12. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat: Jak je možné, že u pražské policie uvádějí nástupní plat 28 000 – 30 000 Kč a tady v platové tabulce jsou zcela jiné údaje?
  Děkuji za odpověď. 🙂

  • Dobrý den, Davide, možná šéfové pražských strážníků rozdávají a započítávají také vysoké příplatky. Například osobní ohodnocení může dosahovat až 50 % nejvyššího platového tarifu nejvyššího platového stupně v dané platové třídě (třeba aktuálně – koncem roku 2015 může nastupující strážník v 8. třídě dostávat k základu osobní ohodnocení až 10 535 Kč). Jsou ještě příplatky za těžké pracovní podmínky, za vedení a další.

 13. 4David, 7.12.
  Davide, kdybyste se podíval na menší písmo pod tímto sdělením, přečetl byste si tam, že se jedná o plat po dokončení základní odborné přípravy (ZOP) a přiznání všech možných příplatků. Takže: základní plat (podle „započitatelné“ praxe) + 6.000 Kč rizikový příplatek + osobní + příplatky podle zákoníku práce za soboty, neděle, svátky + noční + příspěvek na bydlení + příspěvek na dopravu + možné přesčasy (25%, resp. 50%) + odměny (občas, někdy sporadicky). Snad jsem na nic nezapomněl…

  V reálu, po ukončení základní odborné přípravy (ZOP) u Městské policie Praha po 3 měsících, není osobní ohodnocení vyšší než 1.000 korun. Ale i tato částka je výjimkou, většinou se pohybuje v rozmezí 400 – 700 korun, zvyšuje se až po dalších několika měsících na ulici, po 3 – 5 letech může být ve výši 3 – 5 tisíc Kč. Podstatnou složku platu tvoří nejen příplatky za noc (20%), ale taky za víkendy a svátky (50, resp. 100%). Příplatek na dopravu je podle vzdálenosti od Prahy, příspěvek na bydlení je (myslím) 2000 Kč.

  Pokud nastoupí 21letý kluk bez praxe jako strážník, je v 7. platové třídě, tak na uvedených 28 – 30 tisíc Kč nedosáhne. Okrskáři jsou u Městské policie Praha vedeni v 8. platové třídě, ale mají omezení, co se týká víkendů. Nechci říkat, že inzerát je lživý nebo zavádějící, to ne. Ale na ty částky se dosáhnete jen za určitých podmínek. Pokud je člověku kolem 25 – 30 let, je zdravý a nevadí mu přesčasy, bydliště má (třeba) na Moravě, může si vydělat i více.

 14. Dobrý den, pročítám tu i komentáře a stále mi to není úplně jasné. 🙂 Potřebovala bych vědět, jaká je reálná (plus minus) mzda okrskáře s 30letou praxí, když slouží dejme tomu všechny víkendy a svátky. Když je cca 20 tisíc základ, pak jsou různá ohodnocení a přídavky – je tedy reálné se bavit o cca 35 tisících? Omlouvám se, moc si to neumím představit. 🙂 Děkuji.

  • Eliško, k základnímu platovému tarifu můžeme připočíst ještě příplatky za vedení nebo kontrolu kolegů (minimálně 5 % platu), za noční (+ 20 % k hodinovému platu), za soboty a neděle (+ 25 % k hodinovému platu), za rozkouskovanou směnu (+ 30 % k hodinovému platu, pokud jednotlivá přerušení trvala dohromady aspoň 2 hodiny) a taky rizikový příplatek (až 6 000 Kč, pokud je ohrožený život nebo zdraví). Plus při dobrých vztazích s nadřízenými osobní ohodnocení až 10 000 Kč (50 % platového tarifu, ale to rozhodně není obvyklé).

   Takže pokud byste třeba pracovala na směny, riskovala zdraví a hezky vycházela se šéfy, celkem 35 000 Kč hrubého měsíčně reálných je.

  • Jirko, ano, jako bezpečnostní pracovník byste mohl patřit do 4. platové třídy, kde je například: „Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledování snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.“

   Ještě připadá v úvahu technický pracovník, který má v 8. platové třídě: „Zajišťování realizace technického zabezpečení objektů včetně elektronických a kamerových systémů.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno