Obecní nebo městský strážník dostává většinou nižší plat než státní policista. Ale náročnou prací, dlouhou praxí a díky různým příplatkům může vystoupat nad celorepublikový průměr.

 • Pořadové číslo v oficiálním pracovním katalogu: 2.21.31 – STRÁŽNÍK
 • Nejnižší požadované vzdělání podle zákona o obecní policii (č. 553/1991 Sb., § 4): „střední vzdělání s maturitní zkouškou“ + „splnění stanovených odborných předpokladů“. Ve veřejném sektoru bývá kvůli nedostatečnému vzdělání snižován platový stupeň.
 • Platová tabulka podle vládního nařízení č. 341/2017 Sb.: strážník obecní nebo městské policie spadá pod nejskromnější tarifní stupnici, kterou najdete níže.

Platová tabulka, účinná od 1. ledna 2022

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
1. třída11 03011 37011 74012 12012 55012 98013 40013 85014 31014 83015 31015 850
2. třída11 85012 23012 65013 05013 50013 95014 44014 92015 42015 97016 49017 070
3. třída12 71013 13013 57014 04014 51014 99015 51016 05016 60017 17017 77018 390
4. třída13 65014 12014 59015 08015 60016 12016 69017 25017 85018 47019 11019 770
5. třída14 66015 20015 70016 25016 80017 38017 97018 60019 25019 93020 64021 370
6. třída15 77016 33016 89017 48018 08018 69019 35020 02020 72021 45022 21022 990
7. třída16 98017 56018 18018 81019 47020 15020 84021 56022 33023 09023 94024 780
8. třída18 30018 95019 61020 30021 01021 77022 52023 31024 13025 00025 91026 830
9. třída19 73020 40021 13021 87022 64023 43024 29025 14026 02026 96027 92028 920
10. třída21 26022 01022 80023 61024 44025 29026 20027 12028 10029 09030 15031 240
11. třída22 98023 78024 66025 51026 41027 36028 34029 34030 38031 47032 61033 790
12. třída24 77025 63026 56027 48028 48029 50030 56031 67032 79033 98035 20036 470
13. třída26 73027 69028 68029 69030 76031 86033 00034 19035 42036 71038 03039 420
14. třída28 88029 90030 99032 09033 24034 42035 68036 96038 32039 70041 15042 640
15. třída31 21032 33033 50034 71035 96037 25038 60040 02041 47042 99044 54046 150
16. třída33 75034 96036 21037 52038 87040 27041 73043 25044 82046 43048 16049 920
 • Započitatelná praxe: zahrnuje také vojenskou základní nebo civilní službu, až 6 let mateřské + rodičovské dovolené + péče o dlouhodobě těžce postižené a zároveň nezletilé dítě. Započítáváme veškerou strážnickou praxi, ale jiné pracovní zkušenosti bývají uznávány přinejlepším ze 2/3 – rozhoduje zaměstnavatel, přitom zohledňuje jejich aktuální přínos.
 • Platová třída podle vládního nařízení č. 222/2010 Sb.: minimálně 5. a maximálně 13., závisí na nejtěžší vykonávané práci. Například pokud „koordinujete operační činnosti v operačním dni,“ patříte přinejmenším do 8. platové třídy.
 • Pracovní náplň: začíná odborným výcvikem a rutinními pouličními obchůzkami, nejúspěšnější jedinci vytvářejí „komplexní koncepce“ v pražských kancelářích.

Strážník ochraňuje veřejný pořádek

5. platová třída

 1. Provádění úkonů při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci podle přesně stanovených postupů do doby ukončení školení a odborného výcviku.

7. platová třída

 1. Plnění dílčích úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.

8. platová třída

 1. Komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci.
 2. Provádění speciálních úkolů při zajišťování veřejného pořádku v obci v souvislosti s výkonem pořádkové služby, řízení zásahů, používání speciální techniky a zařízení a řešení komplikovaných postupů.
 3. Zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, řízení směn, koordinace zásahových skupin a určování techniky a taktiky při zásahu včetně zpracovávání služební dokumentace.
 4. Koordinace operačních činností obecní policie v operačním dni.
 5. Provádění kontroly a posuzování výkonu služby zaměstnanců městské policie a navrhování opatření ke zlepšení činnosti obecní policie.

9. platová třída

 1. Zpracovávání závazných metodických pokynů a směrnic k postupům obecní policie.
 2. Komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci obce.

10. platová třída

 1. Komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku se složitou organizační strukturou.

11. platová třída

 1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních městech.
 2. Tvorba plánů a koncepcí celoměstských opatření a jejich organizační, personální, finanční, technické, provozní a jiné zajišťování, včetně metodického usměrňování, komplexní koordinace a zajištění řízení opatření při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních městech s členěním městské policie na služebny a další organizační celky.

12. platová třída

 1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních městech s členěním městské policie na služebny a další organizační celky.

Strážník ve 13. platové třídě

 1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v hlavním městě Praze.

Zdroj úvodní fotografie: Městská policie Plzeň

31 KOMENTÁŘE

 1. Já jsem strážník Městské policie od roku 1995 (vzdělání Bc.), má platová třída je 7/10, náplň – tzv. přestupkář se vším všudy, vyřizování korespondence atd. K tomu samozřejmě každodenní činnost – komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, služba v uniformě beze zbraně.

 2. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat: Jak je možné, že u pražské policie uvádějí nástupní plat 28 000 – 30 000 Kč a tady v platové tabulce jsou zcela jiné údaje?
  Děkuji za odpověď. 🙂

  • Dobrý den, Davide, možná šéfové pražských strážníků rozdávají a započítávají také vysoké příplatky. Například osobní ohodnocení může dosahovat až 50 % nejvyššího platového tarifu nejvyššího platového stupně v dané platové třídě (třeba aktuálně – koncem roku 2015 může nastupující strážník v 8. třídě dostávat k základu osobní ohodnocení až 10 535 Kč). Jsou ještě příplatky za těžké pracovní podmínky, za vedení a další.

 3. 4David, 7.12.
  Davide, kdybyste se podíval na menší písmo pod tímto sdělením, přečetl byste si tam, že se jedná o plat po dokončení základní odborné přípravy (ZOP) a přiznání všech možných příplatků. Takže: základní plat (podle „započitatelné“ praxe) + 6.000 Kč rizikový příplatek + osobní + příplatky podle zákoníku práce za soboty, neděle, svátky + noční + příspěvek na bydlení + příspěvek na dopravu + možné přesčasy (25%, resp. 50%) + odměny (občas, někdy sporadicky). Snad jsem na nic nezapomněl…

  V reálu, po ukončení základní odborné přípravy (ZOP) u Městské policie Praha po 3 měsících, není osobní ohodnocení vyšší než 1.000 korun. Ale i tato částka je výjimkou, většinou se pohybuje v rozmezí 400 – 700 korun, zvyšuje se až po dalších několika měsících na ulici, po 3 – 5 letech může být ve výši 3 – 5 tisíc Kč. Podstatnou složku platu tvoří nejen příplatky za noc (20%), ale taky za víkendy a svátky (50, resp. 100%). Příplatek na dopravu je podle vzdálenosti od Prahy, příspěvek na bydlení je (myslím) 2000 Kč.

  Pokud nastoupí 21letý kluk bez praxe jako strážník, je v 7. platové třídě, tak na uvedených 28 – 30 tisíc Kč nedosáhne. Okrskáři jsou u Městské policie Praha vedeni v 8. platové třídě, ale mají omezení, co se týká víkendů. Nechci říkat, že inzerát je lživý nebo zavádějící, to ne. Ale na ty částky se dosáhnete jen za určitých podmínek. Pokud je člověku kolem 25 – 30 let, je zdravý a nevadí mu přesčasy, bydliště má (třeba) na Moravě, může si vydělat i více.

 4. Dobrý den, pročítám tu i komentáře a stále mi to není úplně jasné. 🙂 Potřebovala bych vědět, jaká je reálná (plus minus) mzda okrskáře s 30letou praxí, když slouží dejme tomu všechny víkendy a svátky. Když je cca 20 tisíc základ, pak jsou různá ohodnocení a přídavky – je tedy reálné se bavit o cca 35 tisících? Omlouvám se, moc si to neumím představit. 🙂 Děkuji.

  • Eliško, k základnímu platovému tarifu můžeme připočíst ještě příplatky za vedení nebo kontrolu kolegů (minimálně 5 % platu), za noční (+ 20 % k hodinovému platu), za soboty a neděle (+ 25 % k hodinovému platu), za rozkouskovanou směnu (+ 30 % k hodinovému platu, pokud jednotlivá přerušení trvala dohromady aspoň 2 hodiny) a taky rizikový příplatek (až 6 000 Kč, pokud je ohrožený život nebo zdraví). Plus při dobrých vztazích s nadřízenými osobní ohodnocení až 10 000 Kč (50 % platového tarifu, ale to rozhodně není obvyklé).

   Takže pokud byste třeba pracovala na směny, riskovala zdraví a hezky vycházela se šéfy, celkem 35 000 Kč hrubého měsíčně reálných je.

  • Jirko, ano, jako bezpečnostní pracovník byste mohl patřit do 4. platové třídy, kde je například: „Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledování snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.“

   Ještě připadá v úvahu technický pracovník, který má v 8. platové třídě: „Zajišťování realizace technického zabezpečení objektů včetně elektronických a kamerových systémů.“

 5. Samosprávy jsou občanovi blíž, než státní správa. Proto by měly dostat větší pravomoci a odpovídající rozpočty. Strážníci si zaslouží přinejmenším takové platy jako státní policisté.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno