V privátní sféře dostávají pedagogové mzdy, jejichž minimální úrovně určuje vláda. Ve veřejných školách jsou odměňováni podle podrobnější platové tabulky, kde prostřednictvím platových stupňů a tříd najdeme základní hrubé měsíční tarify. Platy učitelů v roce 2020 opět stouply, otázkou však zůstává, zda dostatečně.

Napříč celou společností převládá odnepaměti názor, že vzdělávání nejmladších generací patří mezi priority, a práce ve školství proto zasluhuje solidní odměnu. Současný žebříček mezd podle profesí ukazuje, že kantořina je skutečně odměňovaná nadprůměrně, lépe než těžební a zpracovatelský průmysl, sociální nebo zdravotní péče. Platy učitelů upravuje nová tabulka, kterou vláda svým nařízením č. 341/2017 Sb. určila pedagogickým pracovníkům ve veřejném sektoru. Posuďte sami, jestli lidé zodpovědní za děti a mládež dostanou adekvátní peníze!

Začínající pedagožce, která podle zadaného vzdělávacího programu vychovává děti v mateřské škole, náleží základní měsíční hrubý plat 23 590 Kč. Skoro všichni její kolegové berou více. Platy učitelů dosáhnou maxima, když působíte ve školství celý profesní život a na sklonku kariéry vytváříte celostátní vzdělávací koncepce. Potom obdržíte měsíční základ 47 720 Kč, přičítané bývá například osobní ohodnocení. Mezi těmito krajními případy leží široká škála, přičemž částečně hraje roli také subjektivní posudek vedoucího pracovníka nebo zřizovatele školy.

Platy učitelů na veřejných školách od 1. 1. 2020

Platová tabulka vypadá jasně. Učitelé spadají do 1. až 7. stupně podle předchozí praxe a vzdělání, respektive do 8. až 14. třídy podle náročnosti práce. Jenomže přesné začlenění konkrétního jedince není úplně jednoznačné. Započitatelná praxe zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, a nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené. Ale co když člověk dříve působil v jiném oboru? Záleží na vedoucím pracovníkovi, zda takový čas uzná nanejvýše ze 2/3, anebo třeba vůbec.

Ministerstvo školství dává určitá doporučení, platy učitelů přesto nejsou stanovené zcela centrálně. Prostor pro subjektivní interpretaci skýtá také katalog prací, který upřesňuje platové třídy. Například vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem náleží do 10. třídy. Ale pokud nadřízený uzná, že předmětem jsou náročné obory středního vzdělání s výučním listem, stoupáme již do 11. třídy.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň
Praxedo 2 letdo 6 letdo 12 letdo 19 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
4. třída14.64015.18016.13017.25018.34019.91020.470
5. třída15.88016.45017.54018.73019.95021.65022.220
6. třída17.18017.89019.03020.35021.67023.46024.110
7. třída18.61019.37020.73022.03023.57025.49026.210
8. třída23.59024.27024.91026.05027.21029.14029.970
9. třída29.49029.75030.09030.72031.67033.29034.050
10. třída29.74030.01030.47031.41032.40034.20034.930
11. třída30.27030.80031.20032.36033.72035.59036.550
12. třída30.93031.57032.84034.21036.34039.38040.320
13. třída31.67032.63034.00036.50039.30042.54043.600
14. třída32.85034.39036.24039.25043.12046.61047.720

Jinou tabulku mají zaměstnanci ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra. Platy učitelů najdeme ve třídách 8 až 14. Tabulka většinou platí také pro následující pedagogické pracovníky ve veřejných školách (v závorce uvádíme platové třídy): vychovatel (8-12), speciální pedagog (11-13), pedagog volného času (8-13), asistent pedagoga (4-9), metodik pro vzdělávání (12), lektor a instruktor (6-12) a zřídkakdy akademický pracovník (12-15, ačkoli v nové tabulce 15. třída chybí). Obvykle jsou přičítány ještě příplatky.

Platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané práci

Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: „Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.“

8. platová třída

 1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

 1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. platová třída

 1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání.
 4. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.
 5. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
 6. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a  didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12. platová třída

 1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž  postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
 2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
 3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
 4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
 2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
 3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

Mzdy učitelů v soukromých zařízeních

Podíl privátního sektoru průběžně roste, ale stále představuje menšinu, i když kromě obchodních společností započítáme taky církevní instituce. Pokud jako měřítko vezmeme počet žáků a studentů, soukromé a církevní školy vzdělávají zhruba 2 až 14 % populace, přesněji: mateřské 4 %, základní 2 %, všeobecné střední s maturitou 14 %, vysoké (podílem absolventů) 13 %. Výdělky pedagogů tady mají větší rozptyl, směrem nahoru i dolů.

Například soukromá základní a střední škola Open Gate, za kterou stojí nejbohatší Čech Petr Kellner (PPF, Home Credit apod.), údajně vyplácí svým zaměstnancům mzdy, které jsou o třetinu vyšší, než platy učitelů ve veřejném sektoru. Jak ale upozorňuje paní Silvie v diskusním fóru: „Velká většina soukromých škol nemá bohaté sponzory, a proto jejich personál vydělává méně, než kolegové ve veřejné sféře.“ V krajním případě dostávají kantoři pouze zákonem zaručené mzdy, podle zařazení do takzvaných skupin prací a následující tabulky (podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem).

ZARUČENÁ MZDA 2019/202020192020
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.Kč/h.Kč/m.
1.1.+2.79,8013.35087,3014.600
2.3.+4.88,1014.74096,3016.100
3.5.+6.97,3016.280106,4017.800
4.7.+8.107,4017.970117,4019.600
5.9.+10.118,6019.850129,7021.700
6.11.+12.130,9021.900143,2024.000
7.13.+14.144,5024.180158,1026.500
8.15.+16.159,6026.700174,6029.200

100 KOMENTÁŘE

 1. s titulem Dis. učitel v MŠ po škole bez praxe VOŠ do jaké platové třídy je zařazen.
  Dále jen s maturitou v oboru pro MŠ je po škole bez praxe zařazen do jaké platové třídy.
  Děkuji Hanka

 2. Hanko, platová třída nezáleží na vzdělání, ale na náplni práce, jak si můžete přečíst výše.
  Například 8. platová třída je: „Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.“
  9. platová třída je například: „Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.“
  A tak dále. Vzdělání hraje roli při zařazování do platového stupně. Respektive když je vzdělání příliš nízké, nezapočítávají se všechny roky praxe.

 3. Dotaz, který přišel do redakční e-mailové schránky:
  Pracuji v mateřské škole jako učitelka. Odmaturovala jsem na střední pedagogické škole, mám Bc. titul opět v pedagogickém oboru a nyní dokončuji Mgr. studium (také pedagogický obor). K 1.9.2015 budu začínat v zaměstnání 7. rok praxe. Nyní jsem zařazena v 9. platové třídě. Někde jsem našla tabulku, že bych teoreticky, s mým vzděláním, měla nárok na vyšší platovou třídu, ale moje nadřízená mi řekla, že mne nemůže zařadit do stejné platové třídy, jako je ona sama. Dokázal byste mi poradit nebo vysvětlit proč je tomu tak? Tereza

  Odpověď:
  Platová třída skutečně nezáleží na vzdělání. Dostatečné vzdělání pouze zaručuje, že Vám nejsou odečítány roky praxe. Platové třídy ve veřejném školství jsou rozebrány na této stránce, výše. V soukromých mateřských školkách jsou předepsané jenom „zaručené mzdy“ – nejnižší možné mzdy opět podle pracovní náplně.

 4. Momentálně rok pracuji v MŠ, přemýšlím o přechodu na SŠ s VOŠ. Jednalo by se o předměty psychologie a tělesná výchova, které mám vystudované. Ráda bych se zeptala na platové podmínky? Děkuji Eliška.

  • Eliško, výuku psychologie a tělesné výchovy na střední nebo vyšší odborné škole bych tipoval na 11. platovou třídu: „Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.“ V nejnižším platovém stupni (závisejícím na délce předchozí praxe) potom vychází měsíční hrubý základ 20 650 Kč (plus eventuální osobní příplatek, v tomto případě teoreticky až 11 950 Kč, ale prakticky asi o dost míň).

 5. Dobrý den. Platí, prosím, tyto podmínky i pro učitele na soukromých školách (myslím s.r.o., o.p.s.)??? Od září bych mohla učit biologii na jednom soukromém gymnáziu. Jsem absolventkou VŠ v oboru biologie – tělesná výchova pro SŠ, zatím bez pedagogické praxe. Jaký plat by mi měl náležet? Děkuji.

  • Iveto, pro soukromé školy platí sazby takzvané zaručené mzdy, které jsou podrobně rozepsané v jiném článku: ZDE.

 6. Mám tomu rozumět tak, že by mi tedy po 5 letech VŠ studia měla náležet 6. platová třída (Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech) a to 12 tis. hrubého ? To by vyznělo jako tvrdý kapitalismus snad ne?

  • Iveto, spíše bych současnou situaci nazval kombinací liberalismu a umírněného sociálního státu. Soukromý sektor je specifický tím, že politici sice stanovují nejnižší možné mzdy, ale nijak neomezuje nejvyšší možné výplaty. To znamená, že nemůžete být brutálně podhodnocená, ale jinak záleží především na dvoustranné dohodě mezi Vámi a zaměstnavatelem. Když se domluvíte, že budete dostávat mnohem víc, budete dostávat mnohem víc.

   Tento postup má, myslím, jisté opodstatnění. Vezměte si, že vzdělávací zařízení formou obecně prospěšné společnosti založí například skupina učitelů, kteří budou dobrovolně a rádi vykonávat svoji užitečnou práci za poměrně malé peníze. Kdyby stát nastavil „zaručenou mzdu“ podstatně výš než dnes, podobná organizace možná zanikne, protože nedokáže vyhovět nové směrnici.

   Samozřejmě nastávají také situace, kdy organizace má dostatek peněz, ale svým zaměstnancům vyplácí jenom nepříliš vysoké „zaručené mzdy“ kvůli svojí „zištnosti“. Takovým případům předcházejí lidé ve skandinávských státech kolektivními smlouvami, uzavíranými mezi zaměstnavateli a odbory. Bez asistence státu, konsensuálním vyjednávání dosahují tak dobrých pracovních podmínek, že politické reprezentace Švédska, Norska, Finska a Dánska dokonce ani nestanovují zákonem žádnou minimální mzdu – zkrátka protože to není potřeba. Ale pro podobný postup asi u nás ještě neuzrál čas.

 7. Dobrý den, může ředitel školy z nedostatku finančních prostředků přeřadit učitele z 12. platové třídy do 11.?

  • Jano, takové přeřazení předpokládá změnu náplně práce, a tedy změnu smlouvy (respektive obsahu pracovního poměru). Tu lze provést jednostranně, bez zaměstnancova souhlasu, jenom ve výjimečných případech, například kvůli lékařskému posudku nebo soudnímu rozsudku, finanční situaci zaměstnavatele mezi zákonem povolenými důvody nevidím. Jinak lze změnit pracovní smlouvu pouze na základě oboustranné dohody. Vycházím ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je výklad příslušných pasáží zákoníku práce.

 8. Dobrý den, pracuji ve školství od roku 1982. Učím na ZŠ – 1. stupeň, odpracovaných mám 32 let. Platový stupeň mám ten nejvyšší 5 a platovou třídu 12, už delší dobu. Chtěla bych objasnit, co znamená „podle náročnosti práce“, což je uvedeno u rostoucí platové třídy. Jakým způsobem je možné požádat o zvýšení platu na vyšší platovou třídu? Osobní příplatek nemám. Děkuji za odpověď.

  • Aleno, náročnost práce je kategorizovaná ve článku, v kapitolce „Platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané práci“. Měla byste být zařazená do nejvyšší platové třídy, ve které najdete alespoň něco, co děláte. Např.: „Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.“ O správné zařazení požádejte svého zaměstnavatele – myslím, že ideální je oslovit nejdříve nejbližšího nadřízeného nebo nadřízenou.

 9. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, do jaké platové třídy bych byla zařazena jako vychovatelka v družině ZŠ a asistentka pedagoga? Mám vystudováno Bc. a Mgr. Učitelství odborných předmětů pro SŠ a ve školství pracuji 25 let. Děkuji.

 10. Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, do jaké budu spadat platové třídy. Jsem v 5. ročníku na VŠ, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Praxe žádná, střední škola – SPgŠ. Od září budu na plný úvazek třídní učitelka 2. třídy.
  Děkuji za odpověď,
  Kateřina.

 11. Zdravím, pracuji jako asistentka pedagoga a jsem zařazena do platové třídy 8, od září bych měla nastoupit i do družiny jako vedoucí vychovatelka. Chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy to spadá. Děkuji.

 12. Dobrý den. Zajímá mě, zda mám nárok na započítání let strávených na rodičovském příspěvku do praxe? Do zaměstnání jsem nastoupila až po ukončení rodičáku, což bylo dohromady 8 let, v té době jsem také studovala. Bylo mi sděleno, že nikoliv – že bych musela nastoupit na RD v průběhu zaměstnání. Je to pravda? Děkuji.

 13. Dobrý den,
  jsem čerstvě po škole (mám titul DiS na předškolní pedagogiku), nastoupila jsem do MŠ a jsem v 8. platové skupině, kde budu mít základ 16 100 Kč. Kamarádka nastoupila taky do MŠ, má stejný titul, stejnou náplň práce, stejnou školu a základní plat má těch 20 200 Kč. Jak je to možné? Podle čeho se to tedy určuje? Záleží na ředitelce?

 14. Dobrý den. Mám odpracováno 48 let na ZUŠ. Vzdělání konzervatoř. Od září 2007 pracuji jako důchodce na Dohodu o pracovní činnosti. Celých osm let pobírám stejnou odměnu ve výši 150,- Kč/hod., protože škola „nemá peníze“. Tato částka je o hodně nižší, než nástupní plat učitele bez praxe. Není to v rozporu s § 110, odstavec 1 Zákoníku práce? Na jiných školách, kde jsem souběžně pracoval, jsem měl smlouvu na zkrácený úvazek a zařazení 12/5.
  Děkuji za odpověď.

 15. Dobrý den, ráda bych věděla, do které platové třídy bych měla být zařazena. Maturovala jsem v roce 1985, od maturity učím na MŠ, mateřskou dovolenou jsem čerpala 2 roky a 7 měsíců. Mám dokončeno BC studium speciální pedagogiky. Jako každá jiná učitelka MŠ zpracovávám výchovný program třídy – tzv. třídní vzdělávací plán, plním výchovnou činnost dětí. Ve třídě mám zařazeno dítě s kombinovanou vadou, další dítko s mutismem a podezřením na Aspergerovu nemoc, denně měříme glykemii dalšímu dítku, které si píchá inzulin… Vše bez asistence a při počtu 28 dětí. Dále již nemluvím o dvou dětech s poruchou chování a pozornosti. Děkuji. Nováková

 16. Jsem ve starobním důchodu, pracuji na dohodu jako učitelka ZŠ, mám třetinový úvazek a čistého beru kolem 5 000 Kč. Zařazení mi píšou 12/5. Není to málo?

 17. Dobrý den,
  v současné době učím na 2. stupni ZŠ, mám vystudovaný Bc. titul v oboru, který učím a momentálně jsem v prvním ročníku navazujícího Mgr. studia. Minulý školní rok jsem učil od 1.10. na soukromé střední škole (první praxe cca 9 měsíců, úvazek 0,75). Teď mám úvazek 1 a mám jakožto řadový pedagog (učitel) 11. platovou třídu 1. stupně. Neměl bych být zařazen v 12. platové třídě? Předem děkuji za odpověď.

 18. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co znamená u výchovného poradce na ZŠ, který je zařazen do 13. platové třídy, náplň práce: „- Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.“
  Děkuji za odpověď.

 19. Dobrý den,
  prosím, sdělte mi, zda je možno přeřadit všechny aprobované učitele ZŠ do stejného platového stupně 2, platové třídy 12, kvůli nedostatků financí.
  V tomto případě si služebně nejstarší platově pohorší, kdežto služebně nejmladší polepší.
  Již se stalo v roce 2012. Jak se postupovat?
  Děkuji ES

 20. Chtěla bych se vyjádřit k nové platové tabulce pedagogů (správný češtinář nezačne oslovením Dobrý den – komu?) – byla jsem potěšena navýšením platu od 1.11.2015 ve své 12. platové třídě, stupeň 5, naše nová ministryně „uznala“ za vhodné opět zařadit 6. platový stupeň po 32 letech praxe (příští školní rok mne čeká), ovšem zvýšení ani ne o 500,- Kč mne rozladilo – za těch skoro 32 let praxe jsem se musela hodně vzdělávat zejména v oboru informačních technologií a ve svém oboru čeština vzhledem k zavedení společné části maturitní zkoušky, zavést moderní formy výuky na střední škole, kde již 20 let vyučuji – zjistila jsem, že rozdíl mezi mnou a začínajícím pedagogem je 6410,- Kč, což mi nepřipadá adekvátní tomu, jaké jsou mé pedagogické zkušenosti a také já – abych obstála – musím jít s dobou! Asi můj příspěvek nic nezmění na znění tabulek, ale třeba si někdo uvědomí, že moje máma už byla v mých letech v důchodu, kdežto mne čeká ještě 9 let!

 21. Dobrý den.
  Moje otázka zní: Do jaké platové třídy budu zařazená jako vedoucí učitelka MŠ, s titulem Bc. v oboru předškolní pedagogika a 15 let praxe, pokud si zpracovávám a aktualizuji sama ŠVP? Bude to 9. nebo 10. platová třída? Moc nechápu, co je myšleno pod pojmem koordinace ŠVP?
  Děkuji!
  Novotná

 22. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda soukromé střední školy musí taktéž dodržovat platové tabulky? Děkuji za odpověď.

 23. Pracuji jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně, kde provádím diagnostiku, mám 25 let pedagogické praxe, VŠ Speciální pedagogiku. Do které platové třídy bych měla být zařazena? Děkuji za odpověď.

 24. Dobrý den, ráda bych se dozvěděla, zda se stále odečítají dva roky z praxe. Jsem učitelka v mateřské škole s praxí 33 let a pracuji ve třídě s upraveným vzdělávacím programem pro zdravotně postižené děti – tvořím třídní vzdělávací plán a individuálně vzdělávací plány. Vzdělání mám střední pedagogické s maturitou a speciální pedagogiku v oboru celoživotního vzdělávání na VŠ. Jsem zařazená do 9. třídy, 5. stupeň. Je to tak v pořádku? A jestliže není, poraďte, co můžu podniknout. Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Ludmila

 25. Dobrý den,
  pracuji ve speciální třídě pro děti s vadami zraku při běžné mateřské škole, praxe 37 let v oboru, vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogika předškolního věku se zaměřením na speciální pedagogiku, v roce 2011 jsem vykonala státní rigorózní zkoušku na téma reedukace zraku v MŠ, v současnosti zařazena v 10. platové třídě a 6. platovém stupni. Dokončila jsem pro mateřské školy „Metodiku reedukace zraku formou hry“, kterou ještě bohužel nemám publikovanou. Jak mám postupovat, abych se dostala do vyšší platové třídy (můj zaměstnavatel tvrdí, že je to pouze moje soukromá věc)? Děkuji za odpověď.

 26. Prosím o radu. Mám vystudováno Mgr. studium – Hv, Čj a Pedagogiku volného času. Mohla bych se ucházet o zaměstnání učitelky díky PVČ v MŠ?

 27. Můžete se, PÁNI učitelé, stydět. Chcete platy, které nemají lidé těžce pracující celý život. Jděte do výroby, hrdinové, až odřete 220, 230 hodin měsíčně, ani na ten Vámi požadovaný plat nedosáhnete. Není to, vážení, tak trochu vydírání? Můžete se akorát stydět.

 28. Dobrý den, pane Volku. Jsem učitelka na 1. stupni ZŠ. Přijímám Váš návrh. Půjdu do výroby na 230 hodin. Vy půjdete místo mě učit. Domluvme se na výměně po dobu 1 měsíce. Dokážete-li dle plánu naučit mé žáky naplánované učivo a zvládnete-li mou třídu se 30 žáky, z toho je 22 chlapců, pak se klidně budu stydět. Napište, kdy, kde a já jdu do toho. Jo, a ve škole musíte být od 7.00, ať si stihnete připravit tabuli. Denně po vyučování musíte dětem opravit sešity a pracovní sešity, takže odcházet budete nejdříve v 15.30. Já budu za Vás také celou pracovní dobu. Tak to jen pro upřesnění. Těším se na setkání s Vámi. Karla.
  A zapomněla jsem na jednu zcela nepodstatnou věc. Pokud jste nevystudoval vysokou školu, tak to rychle napravte. Já počkám.

  • 😀 Paní, Franková, děkuju Vám za brilantní sarkasmus. Škoda, že už nejsem ve školním věku, abyste mě mohla učit – předpokládám, že jste nezapomenutelná pedagožka. Samozřejmě to myslím v dobrém.

 29. Dobrý den, jsem učitelka v mateřské škole, loni jsem ukončila bakalářské studium – obor učitelství pro mateřské školy, letos jsem úspěšně složila přijímací zkoušku na navazující magisterské studium – obor předškolní pedagogika. Vedení školy s tímto nesouhlasí, nechce mi studium umožnit, ačkoli provoz školy nenarušuje. Postupuje vedení školy správně? Nemám nárok si vzdělání doplňovat formou vysokoškolského studia?

  • Lenko, díky za důvěru a dotaz, ale nejsem si jist, jestli Vám správně rozumím. Jestli by Vaše magisterské studium nenarušovalo provoz školy, kde jste zaměstnaná, proč vlastně chcete souhlas svého zaměstnavatele? Pokud byste jako studentka předškolní pedagogiky naplno zvládala svoje pracovní povinnosti, může být přece zaměstnavateli jedno, jak nakládáte se svým volným časem – zda relaxujete, nebo studujete, nebo děláte cokoli jiného legálního.

 30. To si z nás dělají legraci, nebo si myslí, že neumíme počítat? Ve svém tarifu vidím nárůst o pouhých 2,7 %, namísto slibovaných 6 % až 8 %. Zbytek tedy opět skončí u pohlavárů v krabici nebo co?

 31. Spadám do 7° a 12. platové třídy, s platem od 1.11.2015 ve výši 27 940 Kč.
  Tzn.: 27 940 x 0,06 = 1676 Kč.
  Včera jsem dostal platový výměr k 1.9.2016 ve výši 29 500 Kč. To je navýšení 1560 Kč a odpovídá to 5,58 %, oproti 6 %.
  Liší se to o 116 Kč. PROČ tomu tak je?

 32. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je v pořádku mé platové zařazení 11. třída a stupeň 3. Jsem třídní učitelka, zpracovávám tudíž IVP (individuální vzdělávací plán). Bylo mi řečeno, že 12. třídu dostanu, až dostuduji VŠ. Myslím, že to není v pořádku. Předpokládám, že mateřská dovolená se započítává.

  • Deniso, samotný argument „dostanete vyšší platovou třídu, teprve až dosáhnete vyššího vzdělání“ je naprosto mylný a svědčí (v lepším případě) o tom, že Váš zaměstnavatel nerozumí platovému systému ve veřejném školství. Platová třída totiž záleží jenom na náplni práce, kterou vykonáváte. V 11. platové třídě je přitom uvedeno, že podle individuálního vzdělávacího plánu „pouze“ učíte, zatímco ve 12. platové třídě IVP taky sama aktualizujete.

   Kvůli relativně nízkému vzdělání Vám zaměstnavatel nemůže snížit platovou třídu, může snížit pouze platový stupeň odečtem započitatelných let praxe. Ovšem tento odečet je stejný v 11. platové třídě jako ve 12. nebo vyšší platové třídě – vizte speciální článek pod TÍMTO odkazem. Případně klidně odkažte odpovědnou osobu sem :-). A ano, mateřská a rodičovská dovolená se započítává, maximálně ale do 6 let (v případě, že má člověk hodně dětí).

 33. Dobrý den, navýšení platu, které jsem obdržel v novém platovém výměru, je přesně 5 %. Ptám se proč? když slibovaných 6 % se všude píše jako realita. Ano, poskočil jsem v platové tabulce z 3. na 4. platový stupeň. Při výpočtu podle staré tabulky přesně sedí zmiňovaných 5 %, ovšem v novém je to jen o stupeň výše. Takže kdyby zůstaly staré tabulky, nic by se pro mě nezměnilo, navýšení je stejné. Domnívám se, že když se řekne „navyšují se platy o 6 %“, je to pro všechny jednoduchá matematika, aby si spočítali, o kolik dostanou přidáno. Můj názor je, že bez rozdílu věku by mělo být přidáno všem stejně, alespoň v %. Pro mladé pedagogy si myslím motivační. Já pracuji již dlouho ve školství a ve věku 50 let jsem si zvykl, že sliby nikdy nejsou dodrženy.

  • Emile, ono to má být o 6 % v dlouhodobém horizontu, třeba půl roku. Jde o to, že se sice schválil zákon, ale mnoha školám přijde balíček pro navýšení platů o něco později. U nás třeba v prosinci. Do té doby to škola táhne ze svých peněz, tak dá, co má, a zbytek pak dorovná na odměnách. Tak mi to bylo vysvětleno.

 34. Dobrý den. Byla jsem na pohovoru, kde mi bylo řečeno, že jako začínající učitelce mi náleží 8. platová třída bez ohledu na pracovní náplň, přitom bych měla pracovat s dětmi s kombinovaným postižením, takže učit podle IVP. Děkuji.

  • Lucie, citujte nařízení vlády č. 564/2006 Sb, § 3, odstavec 1: Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací (dále jen „katalog prací“), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.“ Kdyby se cukali, napište mi jméno školy a můžeme případ medializovat, případně pozvat Státní úřad inspekce práce.

 35. Dobrý den, jsem učitelkou na ZŠ 1. stupně. Mimo jiné mám 250 hod. kurz environmentálního koordinátora a také už ho roky vykonávám. Kromě toho jsem zdravotník školy s akreditovaným vzděláním. Mám otázku. Jestliže kromě práce učitelky ještě vykonávám výše uvedené funkce a mám 1 000 Kč příplatek za EVVO, otázka zní: Do jaké platové třídy mám být zařazena? Do 13., nebo 12. platové třídy? Stupeň je mi jasný, jelikož mám 40 let praxe.

  • Dobrý den, paní Sedláčková, díky za zajímavý dotaz, i za podporu na sociální síti. Ani nejšikovnější všeobecná zdravotní sestra nemá nárok na 13. platovou třídu, takže bych pominul Vaši zdravotnickou práci a soustředil se na pedagogickou činnost.

   Myslím, že pokud máte nárok na 13. platovou třídu, potom díky této náplni práce: „Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.“ Co to vlastně přesně znamená?

   Otevřel Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků (který vydalo Ministerstvo školství a bude časem taky tady na webu). Tam stojí, že potřebujete „nejméně 250 vyučovacích hodin v programu celoživotního vzdělávání na VŠ“. To je podmínkou, ale nikoli ještě definitivním důvodem pro zařazení učitelky do 13. platové třídy. Ve Vaší pracovní náplni musí být například: „odborná pomoc žákům při vyhledávání vhodných stylů učení“ nebo „vyhledávání mimořádně nadaných dětí – participace na úpravách jejich učiva. (…) Tyto činnosti na kvalitativně vyšší úrovni by měly být evidentní a měli by je oceňovat: vedení školy, třídní učitelé, pedagogický sbor, žáci a rodičovská veřejnost“.

   Takže kdybych mohl rozhodnout sám, 13. platovou třídu Vám přiznám, ale vidíte sama, že ani Metodický výklad Ministerstva školství není křišťálově jasný, do jisté míry záleží na názoru Vašeho zaměstnavatele, případně kolegů, žáků a jejich rodičů.

 36. Dobrý den. Pracuji jako učitelka ve speciální MŠ, ve třídě dětí s více vadami. Do této třídy bylo přijato pět dětí s PAS s těžkou symptomatikou a tři děti – imobilní, s plnou inkontinencí a těžkým mentálním postižením. Chtěla jsem se zeptat, zda je pracovní a pedagogickou povinností učitelky, zařazené do 10. platové třídy, vykonávat činnosti jako jsou: přebalování a převlékání inkontinentních dětí dle potřeby, krmení a zajištění pitného režimu z kojenecké láhve, zajištění fyzické manipulace a mobility dítěte během celého dne. Děkuji.

  • Martino, obávám se, že tohle dělají i některé učitelky mateřských škol v 9. platové třídě. I tam totiž patří: „Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.“ – A pod „speciální vzdělávací potřeby“ lze schovat leccos, ani Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků (podepsaný Ministerstvem školství) nespecifikuje, kam přesně patří přebalování apod.

   Do 11. platové třídy potom patří až: „Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.“ To podle Metodického výkladu splňuje: „Učitel-metodik vytvářející koncepci vzdělávání MŠ v daném regionu nebo v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaných MŠMT. Jde o činnosti přesahující rámec jedné MŠ a záleží na zřizovateli (popř. na zaměstnavateli), koho pověří vykonáváním těchto náročnějších činností.“

 37. Takto mizerné to zůstane napořád, díky feminizaci školství. Učitelky nejsou schopny tvrdého protestu! Natvrdo stávka na několik měsíců, dokud nebude plat učitele v relaci 35 000 Kč. To, co se děje, je pro muže – učitele ponižující, smějí se nám a my nemáme plat jako kapesné.

  • Honzo, já také nemám plat jako kapesné. I když jsem žena, živím rodinu! Jsem vystudovaná učitelka ZŠ s praxí 25 let, vždy při přechodu na jinou školu mi ukrojili další měsíc z praxe (o prázdninách), jinak by mě nepustili :-). Plat mi stoupl o 6,35 %. O nadstandardním ohodnocení, jako jsou odměny, si můžeme u nás ve škole nechat jenom zdát.

   Když si chceme přivydělat, můžeme vést kroužek na dohodu za 100 Kč (po zdanění 85 Kč) za 60 minut čistého času. Dělala by toto například zdravotní sestra s VŠ diplomem? Vše je o postoji společnosti k učitelům.

   Do školy chodil každý, každý může učiteli říkat, jak má učit. A učitelé si to nechají líbit. Vždyť i děti si může každý vzdělávat sám doma! Tak proč jsme potom léta studovali a stále se musíme dál vzdělávat? A těch papírů – IVP a jiných elaborátů pro pomalejší děti, co musí učitel napsat, a zadarmo.

  • Honzo, pokud nejste spokojený se svým platem, zkuste makat jinde. Myslím si, že 50 % učitelů vlastně ani neumí učit, jenom si odvykládají svůj monolog a nedokážou děti motivovat. A chtěli byste 35 000 Kč? Hm, přitom máte celé prázdniny volno. Možná jste trochu mimo realitu. Navrhuji podat hromadnou výpověď a zkusit si vydělat stejné peníze jinde.

   • Marie, souhlasím s Honzou. Učitelé jsou nejhůře placení ze všech vysokoškoláků. Nevím, čím jste, ale takhle paušálně kritizovat učitele se mi vůbec nelíbí. Možná jste mimo realitu Vy. Ano, jsou mezi námi učitelé, kteří svou práci nedělají dobře, ale to se děje ve všech sférách. Ano, máme o prázdninách volno, ale není to volno, nýbrž řádná dovolená, kterou máme nařízenou a ve které nabíráme síly na další školní rok. Kdyby nebyly prázdniny, tak by se většina učitelů zhroutila.

    Naše práce je velmi krásná, ale i velmi náročná hlavně na psychiku. Kdo učí, ví to. I mne uráží moje výplata. To, co se děje, je naprosto demotivující. Veřejnost si myslí, že nám stát stále přidává, což je sice pravda, ale nikdy ne tolik, kolik slíbí! Co veřejnost už neví, je, že to, co nám stát přidá, tak nám zaměstnavatel ubere na osobním ohodnocení. Já například mám po všech platových navýšeních od státu méně peněz, než jsem měla před pěti lety! Nevím, jestli je to tak na všech školách, ale u nás nula od nuly pojde.

    • Moc se mi líbí následující výrok, cituji: „Je to řádná dovolená, kterou máme nařízenou, kde nabíráme síly.“

     Jsem podnikatelka, pod sebou 20 lidí. Nikdy jsem neměla 14 dní dovolené v kuse. Nikdy jsem nemarodila. Stát mi nedává žádnou jistotu. Pokud nepracuji, tak nejím. Pokud nic nevydělám, jsem bez výplaty. Dělám 14 hodin denně. Nestěžuji si, každý máme v životě na výběr! Já jdu svojí cestou. Nežebrám, aby mně stát přidal peníze. A přitom jsem podle úředníků pana A. B. potenciální zloděj!

     Nechala jsem se unést. Ale pracovní doba 6 hodin denně, 8 týdnů placených prázdnin a svátků, školní výlety, kultura, lyžařské výlety aj. – Pokud Vás zaměstnání baví a děti Vás milují, jste pořád na rekreaci! Vím, o čem mluvím, pracovala jsem v mateřské škole.

     Dáša

     • Nechápu, proč jste ze školství odcházela, když tam bylo tak skvěle! Teď se dřete 14 hodin denně a když nic nevyděláte, tak nejíte. Takhle trpět!

      My, učitelé, pracovní dobu vlastně žádnou nemáme, jezdíme jenom po výletech a po horách. Zbytek roku jsou prázdniny. Děti se samozřejmě dokážou pohlídat samy. Příprava do výuky není potřeba. Opravy písemek? Kontroly sešitů? Vytváření prezentací? Veškeré papírování? Ach jo, ženská, vy tomu dáváte!

      Ona mateřská škola je trošku něco jiného, ačkoli myslím, že ani tam není šestihodinová pracovní doba. Nehodlám vám tady cokoli dokazovat, věřte, čemu chcete. Evidentně totiž absolutně nevíte, o čem mluvíte. Zaplať „pánbůh“, že už ve školství nejste, pokud jste tam svoji práci takhle flákala!

     • Nechtěli byste rovnou 40 000 Kč, všichni hned při nástupu? Píšete, že prý berete svůj plat jako urážku. Dobrý vtip. Osnovy o ničem, hodně často sami učitelé ani neumějí učit. Přesto byste chtěli zvedat platy? A 2 měsíce prý nabíráte síly :-D. Tak zkuste pracovat manuálně, třeba potom budete odpočatější :-). Podle mého názoru patří učitelství mezi přeceňovaná zaměstnání. V praxi totiž funguje podle hesla: Pokud někdo nevíte, co dělat, tak běžte učit, skvěle tam zapadnete! Nechci házet všechny do jednoho pytle, ale mám se školou dlouholeté zkušenosti a některé požadavky mi přijdou jako výsměch.

     • Dášo, pokud podnikáte, děláte 14 hodin denně a „kdysi“ jste pracovala ve školce, tak víte, o čem mluvíte. Ale buďte několik dní s dnešními dětmi, potkávejte jejich rodiče. Věřím, že po týdnu byste se ráda vrátila k podnikání a mluvila jinak! Pokud nás děti milují, tak nejsme na rekreaci, jelikož naše pracovní doba není šest hodin a prázdniny nejsou 8 týdnů!

 38. Dobrý den, chci se zeptat, do jaké platové třídy/stupně patřím jako učitelka ZŠ po 3 letech na mateřské dovolené a se začínajícím 2. rokem praxe? Ve smlouvě mám uvedenou třídu 11/1. Děkuji.

 39. An, platová třída závisí na náplni práce – pokud jste nedostala náročnější úkoly než dřív, zůstává stejná. Ale k započitatelné praxi přidejte celé 3 roky mateřské a rodičovské dovolené (celkem lze takto započíst 6 let mateřské a rodičovské), takže celkem vlastně začínáte 5. rok a měla byste aktuálně patřit do 2. platového stupně. Není úplně automatické, že takový posun zaměstnavatel zaznamená a reflektuje sám, někdy musí zaměstnanec „zatlačit“.

 40. Dobrý den, zajímalo by mě, jaký budu mít plat po dostudování dvouletého oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky v roce 2018? Praxi ve školce doposud nemám, mám vyšší střední odbornou školu s absolutoriem ze zpěvu. Dříve jsem se věnovala jako OSVČ umělecké činnosti. Za 2 roky chci nastoupit jako učitelka do mateřské školky.

  • Terezo, do roku 2018 zbývá ještě dlouhá doba a teprve blížící se volby do Poslanecké sněmovny naznačí, jestli bude pokračovat zvyšování platů jako v posledních 3 letech. Víme však, jaké peníze dostane začínající učitelka mateřské školy nyní a od Nového roku 2017:

   Pokud Vám zaměstnavatel nezapočte žádnou předešlou praxi (a to zřejmě nemusí, jelikož jste působila mimo pedagogiku), dostanete jako „řadová učitelka“ (nikoli ředitelka) základní hrubý měsíční plat 17 260 Kč (nebudete-li sama vytvářet vzdělávací program), nebo 21 570 Kč (budete-li sama vytvářet vzdělávací program pro třídu, nebo pracovat s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby).

   Nad rámec základního hrubého měsíčního platu Vám může zaměstnavatel přidat osobní ohodnocení tak, že celková odměna stoupne až na 150 % (tedy na 25 890 Kč, nebo na 32 355 Kč). To ale rozhodně není pravidlo, spíš právním řádem povolená teorie. Zaměstnavatel Vám taky podle svého uvážení smí započíst až 2/3 předešlé praxe, čímž byste mohla stoupnout na vyšší než 1. platový stupeň, a tím pádem získat vyšší platový tarif (například ve 2. platovém stupni by to už dělalo 17 750 Kč, respektive 21 760 Kč).

 41. Dobrý den, nyní pracuji na ZŠ jako vychovatelka ŠD. Mám vyšší odbornou školu. Jsem sociální pedagog a jsem správně zařazena do 9. platové třídy. Ale zaměstnavatel mi nechce uznat plnou dobu předchozí praxe 16 let (z toho 6 let mateřské dovolené). Pracovala jsem jako učitelka a měla jsem 12. platovou třídu. Prý může krátit dobu praxe a tím i snížit stupeň, protože jsem nebyla řádně aprobovaný učitel. Je to pravda? Na jiné škole mi praxi uznali. Prosím, jak se doba praxe krátí? Děkuji za odpověď. Zuzana Sedláčková

  • Paní Sedláčková, podmínky pro (ne)uznávání předchozí pracovní praxe určila vláda svým nařízením č. 564/2006 Sb. Tam v § 4, odstavci 2 stojí: „V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.“

   Vykonávala jste dříve práci ve stejném oboru a potřebovala přitom aspoň podobné znalosti jako nyní, když působíte ve školní družině? Ano, obor souhlasí, dokonce jste dříve dělala ještě odpovědnější pedagogickou práci než nyní (měřeno tehdejší a současnou platovou třídou). Kdybyste neměla ukončenou VOŠ, zaměstnavatel by Vám teď mohl strhnout 2 roky předešlé praxe (vizte podrobnosti ZDE). Ale nevím o žádném právním předpisu, který by krátil roky započitatelné praxe kvůli tomu, že nemáte vzdělání pro vyšší než současnou pracovní pozici.

 42. Dobrý den, mám dotaz na započitatelnou praxi a stupeň. Budu nastupovat do nové školy a plat jsme ještě nedohodly. Mám tři děti, tudíž počítám, že by mi měly započítat 6 let praxe (?) + mám již pedagogickou praxi na škole 2 roky. Skočím tím do 3. stupně?

  • Terezo, ano, souhlasím s Vaším výpočtem: Nový zaměstnavatel by Vám měl uznat 3. platový stupeň. Tedy pokud máte kromě 6 započítaných let mateřské (víc se neuznává ani při třech, čtyřech, pěti dětech) ještě 2 roky pedagogické praxe (jiná práce, byť třeba ve školském zařízení, by vůbec nemusela být uznána).

 43. Dobrý den, 18 let jsem učila na mateřské škole. Pak jsem nastoupila na střední školu jako učitel. Zaměstnavatel mi automaticky odečetl 1/3 z předešlé praxe, i když jsem pracovala ve stejném oboru. Ptám se, jestli je to správné, nebo zda se můžu domáhat nápravy. Děkuji za odpověď. MK

  • Paní Kučerová, podmínky pro (ne)uznávání předchozí pracovní praxe určila vláda svým nařízením č. 564/2006 Sb. Tam v § 4, odstavci 2 stojí: „V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.“

   Podle mého názoru jsou potřebné „znalosti stejného nebo obdobného zaměření“, ať už člověk dělá pedagogickou práci v mateřské škole, nebo na střední škole. Hloubka učiva, respektive program se samozřejmě liší, ale zaměření – zaměření je přece totožné, totiž pedagogické. Být Vámi, zaměstnavatele bych odkázal na tuto pasáž Sbírky zákonů a dodal, že kdybyste se nedokázali shodnout, můžete pozvat Státní úřad inspekce práce, aby rozhodl, kdo má pravdu :-).

 44. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s počítáním rodičovské dovolené v případě, kdy jsem čerpala tuto dovolenou před tím, než jsem začala pracovat ve školství. Započítává se tato doba také do odpracovaných let, nebo se započítává jen tehdy, když byla v průběhu práce ve školství? Děkuji za odpověď.

  • Hano, podmínky stanovila vláda svým nařízením č. 564/2006 Sb. Mateřská nebo rodičovská dovolená se NEzapočte, pokud jste se během ní připravovala na svoje budoucí povolání v denním nebo prezenčním studiu. Jinak by nemělo vadit, že to bylo ještě před nástupem do školství. Doslovná citace (§ 4, odstavce 5 a 6):

   „(5) V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu
   a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu12),
   b) osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě13).
   (6) Doby uvedené v odstavcích 4 a 5 započte zaměstnavatel, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním14) nebo v prezenčním studiu15).“

   (Odkazy 12), 13), 14), 15) vedou na další právní předpisy, ale na podstatě věci by neměly nic měnit.)

 45. Dobrý den, v prosinci budu mít ukončen kvalifikační kurz asistent pedagoga při NÚV v Praze a zároveň od září studuji dálkově 2-leté studium předškolní a mimoškolní pedagogiky. Ozvala se mi ZŠ, která měla zájem, abych od ledna nastoupila na poloviční úvazek jako asistentka pedagoga a současně v odpoledních hodinách jako pomocná vychovatelka ve ŠD.

  Nyní pan ředitel volal, že by mě rád přijal, ale nemůže, protože nemám na vychovatelku dokončenou kvalifikaci. Je to tak v pořádku? Existuje nějaká možnost, že by mě přijal už během studia jako nekvalifikovanou? Děkuji předem za odpověď.

  • Lucie, bohužel požadovanou kvalifikaci pedagogických pracovníků jasně popisuje zákon č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících). V § 16 najdeme uznatelné možnosti pro vychovatele.

   Když pomineme vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání (nejčastěji pedagogického, ale například taky teologického směru), nejnižší přípustnou variantou je maturita + „vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňované vysokou školou a zaměřené na vychovatelství nebo sociální pedagogiku nebo pedagogiku volného času nebo přípravu učitelů základní školy nebo střední školy“. Obávám se, že bez potřebné kvalifikace, jako nekvalifikovaná skutečně zatím nemůžete dělat vychovatelku :-(.

 46. Uf, ještě, že nejsem učitel. Nejlepším životním rozhodnutím bylo, opustit Pedagogickou fakultu. Abych měl svoji současnou mzdu, podle téhle tabulky bych musel dosáhnout 32 let praxe, 7. stupně, 14. třídy. Masakr. Nedivím se učitelům. Dělají za almužnu.

 47. Dobrý den, menší dotaz. Mám vystudovaný obor předškolní a mimoškolní pedagog a mám jednoletou praxi v SMŠ. Tvořím vzdělávací program a pracovala jsem s dětmi, které měly speciální potřeby. Byla jsem na pohovoru ve státní MŠ a tam mně bylo řečeno, že mi dají platovou třídu začátečníka, jak tomu mám rozumět? Děkuji za odpověď.

  • H.E., „platová třída začátečníka“ je každopádně dosti mlhavý pojem, správně by Vám měli říci konkrétní číslo platové třídy. Zároveň ale musím upozornit, že zařazení do platové třídy nezáleží na Vašem vzdělání, ani na předchozí praxi, nýbrž pouze na pracovní náplni na aktuálním pracovišti.

   Tzn., že pokud budete ve státní mateřské škole „pouze“ vychovávat děti podle vzdělávacího programu, budete pravděpodobně v 8. platové třídě (ať už jako učitelka, anebo třeba oficiálně jako vychovatelka). Vzdělání a praxi zohledňuje „alespoň“ platový stupeň (a základní hrubý měsíční plat najdete v platové tabulce jako průsečík příslušné třídy a stupně).

 48. Dobrý den, mám střední školu s maturitou nepedagogického zaměření, ukončila jsem kurz asistenta pedagoga. Pracuji v mateřské škole, praxi mám 1,5 roku a dítě je zařazeno do III. stupně Podpůrných opatření. Je mu přiznaný asistent pedagoga na plný úvazek. Chci se zeptat, do jaké platové třídy mohu být zařazena (do 7., nebo 8.)? Děkuji za odpověď. Jana

  • Jano, platové tabulky asistenta pedagoga najdete podrobně rozepsané pod TÍMTO odkazem. Půjde přinejmenším o 8. platovou třídu, protože speciální vzdělávání a specifické potřeby žáka nikde níže zmíněny nejsou. V 9. platové třídě potom asistent pedagoga pracuje samostatně, tedy nikoli podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele.

 49. Dobrý den, chtěla bych Vás požádat, abyste nepoužíval sponzorované gymnázium Open Gate jako měřítko pro platy učitelů v soukromé sféře. Neznám privátní školu, která může vyplácet učitelům alespoň tabulkové platy. My pracujeme za mzdy cca o 15 – 20 % nižší, než jsou tabulky.

  Ve veřejnosti převládá názor, že soukromé školy jsou bohaté a mohou vyplácet královské mzdy. Realita vypadá úplně jinak a neustále opakované příklady 2 – 3 škol, které mají bohaté sponzory, deformují povědomí společnosti o soukromé sféře.

  Například my máme školné nastavené tak, aby bylo sociálně únosné pro běžnou rodinu. Konkrétní výši volí sami rodiče, nejčastěji 1 500 Kč měsíčně. Což sice dostačuje na provozní výdaje, ale na nic více. Děkuji.

 50. Dobrý den, zajímá mě zařazení do platové třídy, aneb co udělat, abych se vymanila z „devítky“? Jsem bakalářka, speciální pedagog, pracuji v mateřské škole, praxe deset let. Nyní mám 9. platovou třídu a plat 22 010 Kč. Děkuji.

  • Dobrý den, Evo, jako skoro všude ve veřejném sektoru, platová třída záleží na nejodpovědnějších úkolech, které dostáváte podle pracovní smlouvy i reálně na starosti. Speciální pedagogové mají svůj vlastní rozpis, podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem: Platové třídy tam sahají od 11. po 13.

   Takže pokud děláte práci speciálního pedagoga, měla byste dostávat základní hrubý měsíční plat aspoň 22 820 Kč, což by odpovídalo například následujícímu: „Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny dětí, žáků a studentů se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji.“

   Vycházím z Vámi uvedené částky, která odpovídá 9. platové třídě a 3. platovému stupni, po navýšení byste tedy měla 11. třídu a 3. stupeň. Jak už jsem ale psal, záleží na reálné odpovědnosti podle pracovní smlouvy, nestačí „jenom“ vzdělání speciálního pedagoga.

 51. Dobrý den, v jaké platové třídě a skupině bych měla být zařazená, když od roku 1997 pracuji ve školní družině jako vychovatelka?

  • Dobrý den, paní Jančíková, vychovatelé mají svoje platové třídy rozepsané pod TÍMTO odkazem. Jako všude ve veřejném školství, záleží na nejtěžší činnosti, kterou děláte třeba jenom po část pracovní doby. Do nejnižší 8. platové třídy patří například: „Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající v zájmovém vzdělávání podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.“ V nejvyšší 12. platové třídě byste stanovovala diagnostické postupy pro ústavní péči apod.

   Platový stupeň záleží na započitatelné praxi, eventuálně lze přidat ještě maximálně 6 let mateřské a rodičovské dovolené a podle úvahy zaměstnavatele taky zkušenosti z jiných oborů. Pokud pracujte ve školství 20 let, máte právo minimálně na 5. platový stupeň (detailní rozbory případně najdete ZDE a ZDE).

   Díky za Vaši dvacetiletou práci, přeju Vám, ať se nadále daří!

 52. Dobrý den, můj dotaz: Mám vysokoškolský titul Mgr. v oboru učitelství 1. stupně základní školy, nyní jsem už třetím rokem ředitelkou mateřské školy. Dle tabulek pedagogických pracovníků a podle dosaženého vzdělání spadám do třídy 12. Přesto je v mateřských školách zvykem, že ředitelka spadá maximálně do třídy 10. Proč, když tabulky jsou pro všechny učitele stejné? Odpověď „tak tomu prostě je“ mi připadá nedostačující. Znáte jiné vysvětlení? Děkuji.

  • Dobrý den, Petro, platová třída nezáleží na vzdělání, ale na náplni práce. A abyste v mateřské škole měla nárok na 12., musela byste splňovat následující: „Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.“

 53. Dobrý den, podrobně jsem pročetla všechno o platech učitelů, ale přesto nevím, na jaký plat mám právo. Jsem absolventkou bez praxe, mám aprobaci pro ZŠ a SŠ, nyní hledám místo. Jeden potenciální zaměstnavatel – učiliště a střední škola – mě zařadil do 12. platové třídy. Jinde – na gymnáziu – mi nabídli cca 23 až 24 000 Kč hrubého. Nevím však, jak tenhle interval určili, respektive kam podle nich spadám a jak ověřit, která platová třída mi náleží. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Evo, platovou tabulku pedagogických pracovníků ve veřejném sektoru můžete vidět na této stránce, výše ve článku. Tam najdete svůj základní hrubý měsíční plat, neboli platový tarif, jako průsečík 1. platového stupně (který Vám patří, protože začínáte) a platové třídy, která záleží na Vaší pracovní náplni. Takže na různých školách můžete mít nárok na jiné peníze, podle vzdělávacího stupně (základního, středního), vyučovaných předmětů a kompetencí.

   23 až 24 000 Kč hrubého měsíčně považuji za příliš nízké ohodnocení, které by odpovídalo spíše práci ve veřejné mateřské škole, eventuálně v církevní nebo soukromé (s.r.o., a.s.) organizaci, kde platové tabulky nemusejí být dodržovány.

   Myslím, že byste mohla mít v kompetenci toto: „Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.“ V takovém případě byste patřila do 12. platové třídy, což znamená základní hrubý měsíční plat 26 020 Kč.

 54. Dobrý den, do jaké platové třídy spadám, když nastoupím do mateřské školy jako asistent pedagoga (0,5 úvazku) a do školní družiny jako vychovatelka (0,5 úvazku)? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Lucie, projděte si tyto kapitoly katalogu prací: asistent pedagoga a vychovatel. Patří Vám nejvyšší platová třída, kde najdete aspoň jeden odstavec, kterému odpovídá něco z Vaší pracovní náplně. Například do 8. platové třídy byste patřila, kdyby Vaším nejtěžším úkolem byla: „Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.“

   Pokud budete mít dva zaměstnavatele (například dvě různé školy – mateřskou a základní), možná budete mít dvě různé platové třídy. Ale pokud budete mít jenom jednoho zaměstnavatele, podle mého názoru byste měla být v obou polovičních úvazcích odměňována stejně; rozhodovala by Vaše nejodpovědnější vykonávaná činnost – ať už jako asistentky pedagoga, nebo vychovatelky.

   V zákoníku práce, § 123, odstavci 2 totiž stojí: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.“ A v navazujícím nařízení vlády č. 341/2017 Sb., § 3 potom stojí: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen „katalog prací“) zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.“

 55. Dobrý den, pracuji v mateřské škole jako asistent pedagoga. Nepodílím se na tvorbě třídního vzdělávacího plánu (TVP), ale pracuji individuálně s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Mám 8. platovou třídu. Náleží mi dle katalogu prací 9. platová třída?

  • Dobrý den, Šárko, platové třídy pro asistenta pedagoga najdete rozepsané pod TÍMTO odkazem.

   Do osmé patří: „Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.“

   Do deváté patří: „Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.“ Nebo: „Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno