Pedagogové v privátní sféře dostávají mzdy, jejichž minimální úrovně určuje vláda. Ve veřejných školách jsou odměňováni podle podrobnější platové tabulky, kde prostřednictvím stupňů a tříd najdeme základní hrubé měsíční tarify. Platy učitelů hrají důležitou roli v politických programech a debatách, ale od ledna 2024 stoupají pouze některé osobní příplatky.

Kolik bere učitel v České republice?

Učitelé ve školkách vydělávají průměrně 39 579 Kč hrubého měsíčně. Na prvních stupních základních škol se výdělky pohybují kolem 49 900 Kč. Platy ve vyšších ročnících, ve středním a vysokém školství oscilují nejčastěji mezi 50 000 a 59 000 Kč. Záleží na pracovní pozici, praxi a příplatcích. Prostudujme detaily.

Bonus až 25 000 Kč ke vkladu

Získejte až 25 000 Kč jako nový hráč v online casinu Chance Vegas. Zahrajte si nejmodernější hrací automaty, ruletu, blackjack a další casino hry.

Klikněte zde a hrajte v Chanci

Chance vegas online casino 25 000 Kč

Vzdělání patří mezi celospolečenské priority, přestože nepřináší okamžitý ekonomický zisk. České vlády proto průběžně novelizují nařízení č. 341/2017 Sb., aby stoupaly platy ve veřejném sektoru, kde působí většina tuzemských pedagogů. Posuďte sami, jestli dostávají zaplaceno dostatečně, nebo mají raději odejít za nějakým vděčnějším zaměstnavatelem!

Platy učitelů na veřejných školách od 1. 1. 2024

Platová tabulka vypadá jasně. Učitelé spadají do 1. až 7. stupně podle předchozí praxe a vzdělání, respektive do 8. až 14. třídy podle náročnosti svojí práce. Jenomže přesné začlenění konkrétního jedince není úplně jednoznačné. Započitatelná praxe zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, a nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené. Ale co když člověk dříve působil v jiném oboru? Záleží na vedoucím pracovníkovi, zda takový čas uzná nanejvýše ze 2/3, anebo třeba vůbec.

Vláda dává určitá doporučení, a navíc oficiálním katalogem rozděluje jednotlivé činnosti do platových tříd. Zároveň však ponechává prostor pro subjektivní interpretaci. Například vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem náleží do 10. třídy. Ale pokud nadřízený uzná, že předmětem jsou náročné obory středního vzdělání s výučním listem, stoupáme do 11. třídy.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň
Praxedo 2 letdo 6 letdo 12 letdo 19 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
4. třída15 54016 11017 12018 30019 47021 13021 720
5. třída16 86017 46018 62019 87021 17022 98023 580
6. třída18 23018 99020 20021 60023 00024 89025 590
7. třída19 75020 56022 00023 38025 02027 05027 810
8. třída25 04025 76026 43027 65028 87030 92031 800
9. třída31 29031 56031 93032 59033 60035 33036 130
10. třída31 55031 85032 33033 33034 38036 29037 060
11. třída32 12032 69033 10034 34035 78037 77038 790
12. třída32 82033 50034 85036 30038 56041 78042 780
13. třída33 60034 62036 07038 72041 70045 14046 260
14. třída34 86036 49038 45041 64045 75049 45050 630
15. třída37 48040 10042 27045 67049 52052 12054 000
16. třída40 38043 35046 40049 96053 64055 60057 670

Základní platy učitelů najdeme v 8. až 14. třídě. Tabulka platí také pro následující pedagogické pracovníky ve veřejných školách (v závorce uvádíme platové třídy): vychovatel (8-12), speciální pedagog (11-13), pedagog volného času (8-13), asistent pedagoga (4-9), metodik pro vzdělávání (12), lektor a instruktor (6-12) a akademický pracovník (12-16). Obvykle jsou přičítány ještě příplatky.

Platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané práci

Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: „Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.“

8. platová třída

 1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

 1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. platová třída

 1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání.
 4. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.
 5. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
 6. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12. platová třída

 1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
 2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
 3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
 4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
 2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
 3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

Zaručené mzdy učitelů v soukromých zařízeních

Podíl privátního sektoru průběžně roste, ale stále představuje menšinu, i když kromě obchodních společností započítáme taky církevní instituce. Pokud jako měřítko vezmeme počet žáků a studentů, soukromé a církevní školy vzdělávají zhruba 2 až 14 % populace, přesněji: mateřské 4 %, základní 2 %, všeobecné střední s maturitou 14 %, vysoké (podílem absolventů) 13 %. Výdělky pedagogů tady mají větší rozptyl, směrem nahoru i dolů.

Například soukromá základní a střední škola Open Gate, kterou založil zesnulý nejbohatší Čech Petr Kellner (PPF, Home Credit apod.), údajně vyplácí svým zaměstnancům mzdy, které jsou o třetinu vyšší než platy učitelů ve veřejném sektoru. Jak ale upozorňuje paní Silvie v diskusním fóru: „Velká většina soukromých škol nemá bohaté sponzory, a proto jejich personál vydělává méně než kolegové ve veřejné sféře.“ V krajním případě dostávají kantoři pouze zákonem zaručené mzdy, podle zařazení do takzvaných skupin prací a následující tabulky (podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem).

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2024Kč/m.18 90019 50021 30021 80024 10026 60029 40037 800
2024Kč/h.112,50116,10126,80129,80143,30158,20174,70225,00
2023Kč/m.17 30017 90019 70021 80024 10026 60029 40034 600
2023Kč/h.103,80106,50117,50129,80143,30158,20174,70207,60
2022Kč/m.16 20017 90019 70021 80024 10026 60029 40032 400
2022Kč/h.96,40106,50117,50129,80143,30158,20174,70192,80
2021Kč/m.15 20016 80018 50020 50022 60024 90027 50030 400
2021Kč/h.90,5099,90110,30121,80134,40148,40163,90181,00
2020Kč/m.14 60016 10017 80019 60021 70024 00026 50029 200
2020Kč/h.87,3096,30106,40117,40129,70143,20158,10174,60
2019Kč/m.13 35014 74016 28017 97019 85021 90024 18026 700
2019Kč/h.79,8088,1097,30107,40118,60130,90144,50159,60
2018Kč/m.12 20013 50014 90016 40018 10020 00022 10024 400
2018Kč/h.73,2080,8089,2098,50108,80120,10132,60146,40
2017Kč/m.11 00012 20013 40014 80016 40018 10019 90022 000
2017Kč/h.66,0072,9080,5088,8098,10108,30119,60132,00

Průměrné výplaty pedagogických pracovníků

Probrali jsme základní tabulkové platy (ve veřejném sektoru) a zaručené mzdy (v soukromém školství). Nyní porovnejme celkové hrubé měsíční výplaty, jak byly spočítány Českým statistickým úřadem. Přitom přestaneme rozlišovat mezi veřejným a soukromým sektorem, pedagogy rozdělíme podle jejich specializací a pohlaví.

Výdělky vyjádříme aritmetickým průměrem (nejdříve sečteme všechny mzdy a platy, tento součet následně vydělíme počtem výplatních pásek) a mediánem (pomyslně postavíme zaměstnance do řady podle toho, kolik vydělávají, a najdeme prostředního).

Bonus až 25 000 Kč ke vkladu

Získejte až 25 000 Kč jako nový hráč v online casinu Chance Vegas. Zahrajte si nejmodernější hrací automaty, ruletu, blackjack a další casino hry.

Klikněte zde a hrajte v Chanci

Chance vegas online casino 25 000 Kč

Na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách obě hodnoty přesahují 45 000 Kč. Genderové rozdíly jsou výrazné teprve na akademické půdě, kde vydělávají podstatně více muži nežli ženy, přestože oficiálně pracují stejně dlouho (níže uvádíme počty proplacených hodin za měsíc). Jinak jsou příjmové rozdíly nejširší mezi specialisty, kteří školí dospělé lidi (zaměstnance, vysokoškoláky), čemuž odpovídá nejvyšší variační koeficient.

PROFESEPRŮMĚRmužiženyHODINYmužiženyMEDIÁNmužiženyVARIACELIDÍmužůžen
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání762697971074097173,7173,7173,67488477743732620,301120043006800
Učitelé na VŠ a VOŠ589356344751201173,4173,4173,44998753351455970,5425800163009500
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku, lektoři483184837348264173,6173,6173,54703945879484670,271580078008000
Učitelé SŠ (kromě odborných předmětů), konzervatoří, 2. stupně ZŠ508955105350838173,9173,9173,95017949959502590,17473001260034700
Učitelé na 1. stupni ZŠ499004986649902173,8173,9173,84989848827499700,1426300150024800
Učitelé v oblasti předškolní výchovy39579-39632173,5173,8173,539231-392470,1526900-26600
Specialisté zaměření na metody výuky477665191646325173,5173,4173,54716648823465510,25600200500
Učitelé, vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami475124615147978173,7173,7173,74715645514478350,18960024007100
Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách---173,6173,9173,4---0,34---
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách463604617546472174,1174,1174,14574245351459960,14310012001900
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách453444607544961174,1174,2174,04587245627459490,1916005001000
Specialisté, odborní pracovníci v oblasti výchovy, vzdělávání jinde nejmenovaní421184405841829173,8173,9173,84077042184406080,2014500190012600
Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů575627385551909172,6171,6172,94840865146436210,5717004001300
Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů371133743035104175,0175,2173,93671736717330990,331000900100
Instruktoři, programoví vedoucí rekreačních zařízení, fitcenter---172,4173,9166,1---0,36---
Instruktoři autoškoly--173,4173,4----0,45---
Pracovníci péče o děti v mimoškolních zařízeních a domácnostech27141-27031173,2-173,225213-248410,282200-2200
Asistenti pedagogů320273448231801173,7173,6173,73157733767314540,1616300140014900

230 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, měla bych prosbu, nikde nedokáži vyhledat jednoznačnou odpověď na to, zda ředitel školy musí uznat zaměstnanci vysokoškolský titul, pokud pro výkon profese stačí DiS., které zaměstnanec má? Je to na řediteli? Oba tituly jsou pedagogického zaměření, ale směr vyššího vzdělání je předškolní pedagogika a absolutorium je pedagogické minimum s uměleckým zaměřením. Mnohokrát děkuji, za odpověď.

  • Nejde o titul, ale co za nejnáročnější práci ten zaměstnanec bude dělat a podle toho dostane třídu; to je rovněž vše napsané v zákoně. Když budu se třemi tituly dělat speciálního pedagoga, kde není potřeba ani maturita, tak dostanu to samé co člověk bez maturity.

 2. Dobrý den. Chtěl bych se zeptat proč ženě po 23 letech ve školství za poslední dva roky klesl čistý plat o víc jak 4000,- Kč? Pracuje jako učitelka na prvním stupni, ve třídě má vždy jednoho nebo dva postižené žáky. Je ve 12té třídě a 5 stupni. Přesto že je třídní učitelka nemá příplatek za třídnictví.

  • Příplatek za práci třídního učitele je nároková složka platů, ředitel ji musí přiznat. Jeho výše je 1500-3000, konkrétní výše se řídí vnitřní směrnicí, vydanou ředitelem školy. Ať na to manželka ředitele upozorní. Vědomé neplnění právních předpisů může mít neblahý dopad i na ředitele školy.

 3. Soudím, že učitelé mají poměrně dobré platy. Ale pokud chceme šťastné děti a skvělou budoucnost, potom do školství investujme tolik jako Skandinávci a další vyspělé společnosti. Platová stagnace = nadprůměrní učitelé odejdou, průměrní a podprůměrní zůstanou. Platový růst = nadprůměrní učitelé zůstanou a podprůměrní budou vytlačeni novými lepšími.

  • Takhle to nefunguje. Špatní učitelé půjdou na demonstraci, že jim berou pracovní místa. A náš stát okamžitě vytvoří další pracovní místa, například zavedením 10. ročníku základní školy.
   Pamatuji si, když se v Polsku zkracovala základní škola z 9 na 8 let (myslím si, že to byl dobrý krok), a co následovalo? Masivní demonstrace špatných učitelů, že přijdou o práci. A stát musel slíbit, že žádný ze špatných učitelů o práci nepřijde.

  • Které vyspělé společnosti máš na mysli? Západ je vyspělí akorát tím, že tam mají všichni 4x takové výdělky, ale žít bych tam nechtěl. V takovém LA jsou všude na ulici narkomani.

 4. Sorry jako, ale coby začínající psycholog v poradně s necelými 25 tis. hrubého učitelům můžu jen tiše závidět. A to i v porovnání s tím, jak je těžké se na obor dostat a jakou zodpovědnost pak člověk nese. Mohl jsem jít na pajdák a bejt v klídku, chodit brzo domů a mít pohodu. Ano, plat jako doktor si nezasloužím, ale rozhodně si zasloužím víc než nějaká kalupinka, co si ve školce hraje s dětičkami a je ve dvě doma.

  • O práci učitele toho moc nevíš, proto takto chybně jeho práci hodnotíš.
   A ano, mohl si jít na pajdák a „být v klídku“, ale těžko říci, zdy bys byl pro děti ve škole přínosem, když máš toto vyjadřování…
   Píše se o odměnách učitelů, ale ví se, že tyto odměny pro učitele nebudou, neboť je třeba z těchto peněz přidat asistentům, kuchařkám apod.

 5. Platy učitelů v této době by se snad řešit vůbec neměly. Měly by se spíš řešit příspěvky rodičům, kteří mají děti doma a musí se s nimi učit. Mám doma prvnáčka a nevysvětlím mu to tak jak paní učitelka, já na to nemám školu.

  Učíme se celý den, do toho vaření, uklízení, hraní s menší dcerou a vše okolo. Ráda bych měla to, co bylo před pandemií – udělat s ním úkoly jen domácí a ne celou výuku s ním se učit. Já za to nic neberu a jen moje dítě se to nenaučí jak má a bude na mě naštvaný, že se musí doma učit a ne ve škole.

  A vy jim chcete přidávat? To snad ne. Vidím to opravdu u sebe. Naše paní učitelka je s vlastními dětmi doma (má děti ve školce), takže nám připraví úkoly na celý týden a pošle nám je a je hotová a bere 100 %. To snad ne. A my musíme zůstat z práce doma, za 60 % učit se s nimi navíc a starat se o vše ostatní a ještě přemýšlet, kde vzít jen na blbý nákup, protože jsem musela zůstat doma s dítětem, kterému zavřeli školu.

  Taky si chci hrát s dětmi a vychovávat je a ne je učit, já na to školu nemam. Vědět to, tak sem si ji udělala a hádala se s vámi, že chci víc peněz za domácí výuku.

  • Pani Jano, vase zkusenost me mrzi, ale neni to spise chyba vasi skoly ci vedeni skoly?u nas na skole se uci online denne 5 hodin, vyuka je kvalitni,vse se detem vysvetluje a dela se maximum, co v teto dobe delat lze.

   Uprimne asi nikdo z vas, neucitelu, si nedovede predstavit ucit od 8h rano do 14h online a pote do 22h hodin byt v dispozici detem a rodicum, pripravovat vyuku na dalsi den, opravovat ukoly a testy. Pracovni den ma kolem 10h i vic. Tydne ucitel cestiny ci jazyku opravi 150 az 200 ukolu.
   Jiste, co ucitel, co jina uroven a kvalita vyuky a take zalezi na vyucovanem predmetu…urcite se shodneme, ze ucitel TV ci vytvarky ma v dobe Covidu celkem pohodu.

  • Paní Jano, pláčete na špatném hrobě – stěžujte si vládě a hejtmanům. V jiných zemích Evropy jsou školy otevřené, protože si tamní lidé a politici vzdělání váží. Pokud vedete (Babiš a spol) populistickou vládu jako je v ČR, tak je ve Vašem úsilí blokovat vzdělávání a kulturu, aby Vaši budoucí voliči byli co nejhloupější. VE VAŠÍ SITUACI je nyní většina rodičů, ale kritizování učitelů a stěžování si na jejich platy Vám Váš problém nevyřeší.

  • Myslím si, že jste to popsala správně! Jsou kantoři, kteří si nestěžují, protože mají objektivní pohled na věc, protože se dříve živili i něčím jiným než kantořinou! Ale jsou tací, bohužel většina, kteří budou brečet vždy a přitom jejich profesní kvality mnohdy neodpovídají platu, který dostávají!

 6. Ubohé je, že za takové platy se učitelé stejně dětem nevěnují. A volno, které by měli rodiče s dětmi doma trávit, jim ještě učitelé berou. Páni pedagogové mají na rodiče a děti takové nároky. Děti si nosí ze škol nesmyslné úkoly, které pak musejí vypracovávat s rodiči. Maminky přiběhnou utahané z práce, uvařit, poklidit a plno věcí okolo, a ještě řešit školu. Učitelé mají každou chvíli volno a nebo si udělají výlet s dětmi, prázdniny ani nemluvím… Přála bych jim plat do 20 tisíc, například jako dělník nebo prodavačka a makat od nevidím do nevím. Další téma by byl koronavirus, kdy práci pedagogů opět odnesli rodiče. A rozhodně žádné platové příspěvky je navíc nečekaly.

  • Výlet s dětmi, to mě pobavilo. Nic o zodpovědnosti, že je člověk stále jednou nohou v kriminále, např. při samostatném rozchodu dětí – ani „lísteček“ od rodičů učitele nezbavuje zodpovědnosti. Práce učitele je psychicky vyčerpávající.

   Zároveň se domnívám se, že pokud si někdo pořídí děti, měl by se jim věnovat. Moje děti byly samostatné, já jako dítě také, bohužel některé děti vyžadují větší péči při školní přípravě, ale s tím se musí počítat. Nemusí mít deset kroužků týdně.

   A co se týče platu – každý máme na výběr, čím se budeme živit. Můžete vystudovat a stát se učitelkou také, co myslíte, že stojí za nedostatkem kvalitních učitelů?

   V naší společnosti je rozšířený názor, že každý, kdo sám někdy chodil do školy, má autoritu mluvit učitelům do jejich práce. Je to stejné, jako když jsem kdysi podstoupila operaci apendixu a radila bych doktorovi, jak postupovat. Je mi líto, pokud máte špatné zkušenosti, ale je také smutné, že házíte všechny do jednoho pytle.

   • No tak, psychicky náročné je v podstatě každé povolání, zodpovědnost má také téměř každý v práci. Ale platové ohodnocení a křičet: „Mám málo!“ Tak v tom mají nárok asi opravdu jen státní zaměstnanci, viz učitelé. V dnešní korona krizi jim jdou platy vesele dál a doma se učí s dětmi rodiče. Z mojí zkušenosti pracovní doba: 8 – 18 a učit se pak s prvňákem. Tak taky křičím: Chci plat učitelky! Nechtěla jsem jí být a bohužel jsem! Ráda bych si hrála s dětmi a ne se s nimi jen učila.

  • Milá Lucie, pojď učit a poznáš, za co bereme dost malé platy! O školství víš houby, ale máš plnou pusu řečí.

 7. Rád bych také přispěl do této diskuze. Myslím si, že platy učitelů jsou nyní dostatečné a rozhodně nejsou nízké. Nástupní plat tabulkově 31 hrubého je dle mého názoru krásný, od ledna se navíc zvýší o dalších 9 % (tedy téměř 34 tisíc). A to nepočítám osobní ohodnocení a odměny.

  Podívejte se na tabulkové platy ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru. Tam po úřednících požadují také vysokoškolské vzdělání a většina z nich je zařazena do 10. platové třídy. Mnoho z nás by za výše uvedenou částku bylo strašně rádo, protože tabulkově se na tady tu částku dostaneme po 32 letech praxe. Je ostudné, že ani po 20 letech praxe se na některých úřadech ani s osobním ohodnocením nedostanete nad 30 tisíc hrubého a přitom, jak už jsem zmínil, se jedná o vysokoškolské pozice.

  Proto bych u učitelů uvítal trochu pokory. Vlastně ani nevím, kdo z učitelů pořád křičí, protože učitelé v mém okolí mi všichni do jednoho řeknou, že nyní jsou spokojeni a rozhodně by neměnili. Já si práce učitelů vážím, ale jak říkám, trochu pokory by neuškodilo. Většina zaměstnanců ve veřejném sektoru je na tom daleko hůře.

 8. Tohle téma mi vždycky zvedne mandle! Také jsem učil, přesně odborné předměty… Snaha přidávat učitelům, aby měli vysoké platy celkem nechápu. Argumentaci nechápu, je to spíš populizmus. Nediskutuji o náročnosti práce, každá práce je náročná v něčem jiném. Zkusme si to spočítat. Učitel má měsíční plat se stanovenu vyučovací povinností cca 22 vyučovacích hodin (po 45 min.) týdně. K tomu má učitel občas službu na chodbě, v jídelně apod. OK. Přičteme týdně 2 hod. Jednoduchými počty máme necelé 4 hod. přímé práce denně. Opravy úkolů, testů a jiných prací zprůměruji na 1-2 hod. denně. To nám dává cca 5,5 hod. denně. Noví učitelé si musí dělat přípravy, které pak ale opakovaně používají, tedy příprava na další den či týden se absolutně minimalizuje. To ale přece musí dělat každý, ať je to učitel, úředník, obchodník, prostě kdokoliv a do pracovní doby se to neučitelům nepočítá! Vezmu-li měsíc průměrně 21 pracovních dní, dostávám 115,5 hod., velkoryse tedy zaokrouhlím na 120 hod. Pak tedy nechápu, kde se ve výpočtech bere hodnota kolem 174,5 hod. odvedené práce v měsíci, tedy o 45% více!!! Dovolenou mají běžní zaměstnanci 20 prac.dní, učitelé 40 prac.dní. Zde neuvažuji benefity u některých zaměstnavatelů +5 dní dovolené a dovolené učitelů během prázdnin, kterých ale mají rozhodně více. Suma sumárum rok 2020 má 251 prac.dní. Po odečtení dovolených odpracuje běžný pracovník 1848 hodin, učitel 1160, tedy 63%. Je-li průměrná mzda učitele za tento výkon 40000, pak při přepočtu na odvedenou práci jsme na hodnotě 63500. To je málo!? Tak ať z nás laskavě nedělají hlupáky s tvrzením o podhodnocení! Jak by se učitelé tvářili na podmínku, že by skutečně museli odvádět reálné výkony po dobu 8 hod. denně, aby se podmínky srovnaly? Je úplně běžné, že učitelé nesedí ve škole, když neučí. Co kdyby neodcházeli ze školy po obědě (příchod do práce před 7:30 hod. je výjimkou), ale až po 8,5 hod. (8 hod. práce + 0,5 hod. povinné přestávky po odpracovaných 4 hod.)? A pro rýpaly, učit jsem přestal kvůli zajímavější nabídce.

 9. Učitelé nemají měsíční plat, tak jako na úřadech. Jsou placeni za odučenou hodinu, když se nekoná, nemají nic. To je jen zdání, jak jsou placeni.

 10. Moje manželka je učitelka v mateřské školce, když vidím jak chodí domů vyřízená, tak bych to nedělal ani za sto.

 11. Peníze jsou dobré každému, ale za mě se problém ve školství začal řešit od špatného konce. Jsem učitelka, ale bezhlavé zvyšování platů k ničemu nevede. Já osobně bych mnohem víc ocenila snížení počtu žáků ve skupině ( cizí jazyk učím běžně při 20 studentech a více) a absolutní zákaz mobilů, aby ty děti aspoň trochu vnímaly. Jsou jak mimozemšťani.

 12. Ještě jsem zapoměl dodat, že většina pedagogů těchto průměrů nedosahuje, u začínajících se nemůžeme bavit ani, že se k průměru blíží, spíše tak o 10 tisíc méně.

 13. Pokud řekneme A, měli bychom k platům pedagogů pro objektivitu říci také B.
  Jako příklad uvedu svojí ženu: učí jazyky na menším městě. Týdně tráví ve škole kolem 30 hodin. Učí 11 let, přípravu tedy již žádnou nepotřebuje, domů si sešity donese tak jednou za měsíc, na jejich otevření však v 99% procentech případů stejně nedojde. Pokud vezmeme, že má 3,5 měsíce volna, odpracuje ročně cca 1.000 hodin ( při 8 hodinové pracovní době to zaměstnanci dělá cca 2.000 hodin). Včetně mateřské, stáže v posledním ročníku fakulty a několika let kdy soukromě několik hodin týdně učila jazyky jí byla uznána praxe 20 let (připomínám že ve škole učí 11 rok). Průměr včetně prémií má 42.800,- KČ. Ročně tedy vydělá kolem 500.000,- hrubého. To všechno za 1.000 odpracovaných hodin. Každý ať si zodpovědně posoudil, jestli je to opravdu málo a zda má sám skutečně 500,- na hodinu.

 14. Když někdo nechce „makat za 14.000,-Kč na dvě směny“ – ať má pohodičku – vystuduje pedagogickou fakultu a „jede jako papoušek“ (jak to někdo zde výše nazval) – a bude se mít dobře… To „jede jako papoušek“ může napsat někdo, kdo „jede jako papoušek“ někde u výrobního pásu, a tak ho ani nenapadne, že učitel musí učit flexibilně, ne jako automat – ale podle toho, jak jsou žáci schopní; co je třeba zopakovat; co vysvětlit znova a třeba jinak; užívat metody na udržení pozornosti; motivovat; ospovídaat na různé otázky žáků atd…

 15. 1) Taky nesmíte všem těm údajům o platech věřit.
  2) Zeptejte se rodičů, kteří v době nucených prázdnin museli své děti vezdělávat doma – jak z toho měli těžkou hlavu, a to vzdělávaly většinou jen dvě děti. Učitel jich má ve třídě 20 – 30.
  3) Kdo neučil, myslí si, že učení je totéž jako si pokecat s kámoškou v cukrárně nebo se sousedem nad pivem v hospodě.
  4) Kdo z těch, co chodí na směny do továrny, by dokázal udržet pozornost dětí (dobrovolnou pozornost) a ještě jim vnutil nějaké vědomosti? Z továrny přijde domů, uvelebí se před televizí a odpočívá, ale učitel opravuje sešity, připravuje si výokový materiál (testy, otázky na zkoušení+ příklady na počítání+ atd.) Když někdo myslí, že stačí, že jsou osnovy na papíře a že to stačí, tak ať začne učit – a nic nenaučí a třída ho ještě „roznese na kopytech“.

 16. Dobrý den…
  Pracují jako hlavní kuchařka ve školní jídelně s 23letou praxí a mám plat 23 480 kč hrubého….denně musím vykazovat a prezentovat svou práci a ještě se nezavděčíte všem…ano nejsem pedagogický pracovník,ale mnohdy by si to „ty fifleny“ ze školy mohly jít zkusit místo nás. Apořád si stěžují jak jsou unavené….Každá práce má své,ale nikdy bych si nestěžovala na takové peníze,protože v našém oboru je těžko si „vydělat“ pokud o víkendech,když by jste si měli odpočinout doma nechodili vařit na svatby a oslavy,aby jste si „mohli“ něco pořídit…
  Takže ať se každý zamyslí než vypustí z pusy něco takového,že má málo….

 17. Průměrný plat je zcela mimo realitu běžných platů učitele. Rozdíl cca 10 000 Kč. Učitel pobírá většinou jen tabulkový plat dle své praxe a vzdělání. Pohyblivé složky, osobní ohodnocení a odměny nezná.
  Nehodnoťte, nesuďte když nevíte!

 18. Dobrý den. Mám dvě dcery a obě prošly po ZŠ gymnáziem. Během 4 let jsem mohl pozorovat práci pedagogů. Letošního roku od března jsem viděl vyučování dokonce on-line u dcery na PC díky covidu. A nemohu hodnotit jiným slovem než tragédie. 9 z 10 učitelů naprosto neschopných. Některé výkony tzv. pedagogů jsem si musel natočit na video aby mně to ostatní věřili. Ano, dobré pedagogy dobře zaplatit, špičkové pedagogy špičkově zaplatit. Ale to co učí dnes? Měsíc před prázdninami už nedělali vůbec nic. Týden před a týden po vánocích nedělají vůbec nic. Velikonoce jakbysmet. Navíc dva měsíce prázdnin. Podnikám v oblasti stavebnictví a jestli by chtěli učitelé čichnout k opravdové dřině, tak ať se přihlásí.

 19. co by chteli lidi drou ve fabrikach 12hodin a ucitele furt jsou dom nejdriv koronavir a ted prazdniny tak se proberte bezte to zkusit do fabriky nevydrzite ani den tak to je a uz nebrecte jak mate malo kolik by jste chteli 100 000 asi za nic

 20. Dobrý den. Naprosto souhlasím s paní Evou v příspěvku ze dne 11.8. Mají krásné platy, vlastně za nic. Děti vychovávat nemohou, nic nesmí proti dětem udělat, mají za rok „požehnaně“ volna. Skoro každé dva měsíce nějaké prázdniny, volných dnů habaděj. Učební osnovy mají na papíru dlouhodobě připravené, tak jedou jak papoušek rok a den stejně. Pohodička. Jak může někdo nestydatě a hladově tvrdit, že má almužnu, nebo nevyjde s platem? Tak ať šetří do matrace. Co tedy má dělat chudák člověk, který živí rodinu a maká celý život třeba na dvě směny za směšných 14 tisíc čistého? Aha!

  • Placete na spatnem hrobe… A propo nikdo vas za 14tis cisteho delat nenuti. Kdyz je to podle vas ucitel defakto lenoch co ma furt volno a bere kralovskou mzdu dodelejte vysokou a podte ucit… Vetsina lidi ma hodne skreslenou predstavu a kdyz nastoupi tak to takovyhle chytraci vydrzi maximalne rok…. Ono je rozdil i v tom ucit treba cestinu anebo praktickou vyuku……. Zeptejte se ucitele ve svem okoli a uvidite….

  • Aha??? Tak odhoď lopatu a jdi za ty krásné platy makat. Předtím se drť na gymplu, pak na vysoké. V 25 dostaneš s titulem 20 tisíc…..a na 30 čistého čekáš do důchodu. Čteš debilní kecy od lidí, pro které byl problém se porvat se základní školou. Rodiče zažili, co je naučit jedno dvě děti v podstatě zlomek toho, co učitel učí 25 – 30 dětí. Různě vychované, rozdílné temperamenty, různě nadané atd. A to vše bez zákazů, pohlavků a jiných hmotných prezentů. Krom toho plno úřednické práce, dozory a s vědomím, že zodpovídáte nejen za vzdělání, ale fyzické a duševní zdraví ve zranitelném věku. A ať chcete nebo ne….pedagogika je vzdělávání a výchova. Takže i vychovávají a jsou si toho vědomi.
   Kéž by všichni, kdo závidí, mohli na týden vstoupit za katedru. Nikomu nezávidím, vážím si každé práce. Někomu nebylo dáno studovat, živí se rukama. Šikula si vydělá sakra víc, než učitel za tabulkové platy. A je to tak dobře. Závidíme politikům, lékařům….. učitelé jsou pro diskutující jak červené plátno na bejka. Tak nechte děti doma, učte je sami. Věřte, že většina učitelů by našla uplatnění za sakra lepší peníze. Ale oni to dělají většinou fakt rádi. Na začátku všeho pokroku je ten váš ničemný učitel.
   P.S. Nejsem učitel, živím se rukama 🙂

  • Musíte trochu přemýšlet a počítat. Teď zkuste nemyslet na to, že učitelé musí učit, vzdělávat. A zkuste si zjistit, kolik byste za měsíc zaplatil za chůvu , kterou byste si najal v agentuře na hlídání svého dítěte. Jen chůva, která neučí, nevzdává a vykonává pouze dozor nad vaším dítětem, tak za ní, pokud si najdete kvalitní agenturu, zaplatíte až 300,- Kč za hodinu! To nedostává ani učitel, který kromě toho vychovává a vzdělává.
   Další nesmysl, co píšete: učitelé nemají co dva měsíce nějaké prázdniny, to mají jen žáci, učitelé musí do práce. A dovolená o letních prázdninách: ano, učitelé na ZŠ a SŠ mají 8 týdnů dovolené….ale v porovnání: většina podniku dává svým zaměstnancům nejen 5 týdnů dovolené, ale dalších 3-5 dnů na zotavení…. To znamená témer 6 týdnů volná placeného. Učitelé mají pouze o 2 týdny více, ale s tím, že si ji nemohou vzít nikdy přes rok, ale jen v létě….takže místo, aby si odpočinuli od hluku a lidi na dovolené, tak opačně – na focené je všude přeplněno dětmi křičícími, hlučnými atd..letoviska jsou přeplněná, nic pro zklidnění nervové soustavy…
   Další: pokud si myslíte, že učitelé opravdu nic nedělají, máte stejnou možnost být učitelem jako druzí. Miluji takové řeči, nikdy jste si to nezkusil, tak to zkuste a pak máte možnost něco říkat. Teď během nouzového stavu mělo mnoho rodičů možnost zkusit se zapojit do výuky svých dětí…a bohužel, mnoho z nich na to kašlou..a ti, co své děti učili, ti se modlili, aby už mohli děti do školy. Zkusili si učit jedno či dvě děti doma, učitelé jich mají 30 a více. A školství už dávno není jen o učení děti, je to plno přebujelé administrativy…. Zkuste a pak mluvte

  • A že to volno máte dané a nemáte na výběr,že je to povinná dovolená a nemůžete si vzít volno,kdy se vám zamane,to je taky výhoda? Kdo má plnou hubu těchto keců,ať si to jde zkusit,každý může,když je zo takové leháro!

  • Josefe, ne každý po pěti letech vysokoškolských studií maká na dvě směny za 14 čistého. Rodinu živí i pedagogové a ti dobří často odcházejí z učitelské profese právě proto, že jinde jim prostě a jednoduše nabídnou víc. A proto naše děti o kvalitní učitele přicházejí. Ne všechny prázdniny mají učitelé volno, během většiny např. zvyšují svoji kvalifikaci, získávají hlubší orientaci ve „svém“ oboru anebo zvelebují prostory pro vyučování. A vrátím se trochu k hlavní myšlence, všichni tito často odcházejí, prostě proto, že jinde jim za stejný odpracovaný čas dají větší odměnu – plat či mzdu.

  • A prosím, proč tedy nejdete učit Vy, když všemu tak dokonale rozumíte. Já osobně učím řadu let, ale realita je trochu jiná. A navíc, když je to taková pohodička, jak píšete, tak nechápu, proč nejsou učitelé.

  • Pane Josefe, nic vám nebrání. Když si myslíte, že je učitelské povolání taková pohoda a nic-nedělání, běžte si vystudovat vysokou školu a můžete jít učit taky. Možná potom trochu poupravíte svůj názor.

  • Jsem učitelka, nepřipojuji se do boje za zvýšení mezd, jsem spokojená. Na druhou stranu, znáte platy advokátů, soudců, starostů atd., ba i účetní ve státním sektoru se má velice dobře. Je to markantní rozdíl, to mi vadí.

   • Proč pořád řešíte platy učitelů. Pořád se zapomíná na provozní zaměstnance. Hlavně uklízečky a kuchaře a kuchařky v ve školních jídelnach. Když vypadne vyučující tak se supluje ale u provozních zaměstnanců se to musí zvládnout bez suplu a za stejné peníze. Provozní by měli mít stejně volná jako kantoři

  • Tady přetrvává nivelizace platů zejména ve školství, zdravotnictví a sociálních službách ještě z dob minulých. A o tom svědčí i feminizace těchto oborů – proč? Ne tak úplně proto, že jsou ženy čím dál tím vzdělanější a sebevědomější a cílevědomější – i když tím samozřejmě také – ale tím, že tyto obory také nejsou finančně pro muže mnohdy atraktivní. Pan Josef má jistě na svůj názor právo, ale nemá pravdu. Na práci učitele je třeba vzdělání a je to psychicky náročné a zodpovědné povolání, které by mělo být náležitě finančně odměňováno. Každý může mít představu, kolik by si za práci zasloužil peněz a není vůbec nestydaté požadovat za kvalifikovanou práci náležité ocenění – i finanční. Jde také o to do oboru dostat více mužů a vůbec kvalitních lidí – ať učitelek i učitelů, jde přece o naše děti a vzdělanost celého národa – a to je velice důležitá hodnota – jedna z nejdůležitějších vůbec.

  • Je vidět, že pan Josef ve školství nikdy nepracoval. Názory v jeho příspěvku vypovídají o naprosté neznalosti a neinformovanosti, za což sice nemůže, ale měl by být opatrnější ve svych soudech. To, že člověk někdy chodil do školy, nebo se více či méně intenzivně podílel na školní přípravě svých dětí, neznamená, že může učit, ba dokonce ani radit, jak se učit má. Jeho názor je cenný jako názor žáka, popř.rodiče žáka, ale to je vše. Doporučuji na pět let do procesu, pak hodnotit…..

  • Pane Josefe, prosím vás, proč proboha pracujete za 14 tisíc čistého? Když jste si vybíral školu, to jste si nemohl vybrat pedagogickou fakultu? Měl byste tolik volná a tolik peněz…
   Já se vám divím. Nestálo by za to ještě dostudovat? Jistě máte VŠ vzdělání, takže vám bude stačit doplňkové studium při zaměstnání a můžete od září nastoupit na kteroukoliv ZŠ, SOU…
   Nechat si ujít takovou skvělou práci…?

  • Kolego, kolik let máte odučeno, a na jaké škole? Berou nové zaměstnance? Vy tam máte ještě socialismus.

  • Pane Josefe, hurá do toho! Kantorů je málo a takovou „pohodu“ a za tolik peněz, nespočet volna si zaslouží KAŽDÝ CHYTRÝ ČECH. Je vidět, že jste neviděl práci poctivého učitele ani z rychlíku! Fuj.

 21. Ty platy jsou ubohé. Divím se, že to někdo vůbec dělá. Takhle špičkové školství nevybudujeme. A budeme čím dál tím nevzdělanější a hloupější.

  • Nemyslím, že by to byly nízké platy. Je plno profesí, kde jsou mnohem nižší platy a lidé mají také vysokou školu. Navíc mají tolik volna, jako nikdo, povinnosti přesouvají na rodiče. A argumenty, že se musí stále připravovat na výuku také neobstojí. Taková 1. či 2. třída zas takové změny nemá – písmena jsou stále stejná, čtení se nemění a počítání 1+1 atd. je také pořád stejné, tak jaká příprava?

 22. Za největší lumpárnu považuji, když například po úředně oprávněném zeměměřičském inženýrovi UOZI, který vyučuje třeba geodesii, požadují mít pedagogickou fakultu, ačkoliv to je předmět, který s pedagogickou fakultou nemá nic společného.

  • Ono ani spousta jinych oboru, ktere se uci, nema s pedagogickou fakultou nic spolecneho. Ale cinnost vyucovat, at uz ucite cokoliv, ma hodne spolecneho s pedagogickou fakultou – pedagogickym vzdelanim… Proto se po tech co uci, vyzaduje jakesi pedagogicke vzdelani.

 23. dobrý den, jak je to prosím s platy učitelů autoškoly KTERÁ JE SOUČÁSTÍ výukového procesu školy dle ŠVP a zaměření (např. automobilní SŠ a zemědělky), které nikdo neřeší, nezveřejňuje a tyto učitelé jsou nejvíc poškozování z důvodu chaosu a nejasností!!!
  Častokrát jsou házení s platové třídy sem tam a jsou stavěni na úroveň nižšího až pomocného pedagogického personálu i když jejich pracovní nasazení i pracovní podmínky jsou kolikrát žalostné. (například i ježdění v období karantény COVID-19 už v dubnu , bez ochranných pomůcek…) Divím se že je nikdo nezastupuje v nějaké asociaci a nadřízeni si s nimi dělají co chtějí. děkuji za podrobné informace Ing.Plašilová

  • Chtěla jste asi říci: JAK JSOU TY DĚTI Z DOMU NEVYCHOVANÉ, ŽE? Já bych bych Vám přála si před ty „zlatíčka“ stoupnout a něco se je snažit naučit. A nezapomeňte prosím, že výše uvedené platy jsou hrubého. Po třinácti letech praxe zapomeňte na více než 24 tisíc (a to mám 7 hodin týdně nad úvazek-tedy jeden pracovní den).

  • Dle mého názoru neexistuje žádný vztah mezi vzdělaností (přesněji vědomostmi) a platy. Jde hlavně o motivaci k práci pedagoga. Naučit se musí každý sám. Vliv mají především rodiče. Nejcennější na člověku, že není počítač a může dosáhnout čehokoli, když věří, zacílí a koná. K úspěchu vede spolupráce rozumu s duší. Toto se neučí, ba naopak, vzorem je dnes neživý stroj a cíle jsou určovány reklamou.

 24. Dobrý článek. Hlavně je vidět, jak jsou hodnoceni učitelé odborných předmětů. Když už si tu odbornou přípravu každý bere do úst. Faktem je, že inženýrům se ve školství počítají jen 2/3 dosavadní praxe pro určení stupně v platové třídě. Proti „vyučeným učitelům“ češtiny, počtů, atd. nemají šanci je platově jen dostihnout. A to si ještě musí „doplnit vzdělání“ tzv. pedagogikou! Není to marná věc. Ale někdo učit umí a někdo ne. To vás nikdo nenaučí. Je celkem lhostejné, jestli na to máte pedagogiku, didaktiku, atd. nebo ne. Učitel musí hlavně svůj předmět umět, děti to poznají celkem spolehlivě. Pak jsou problémy s kázní a konečná!

  • Já tedy nevím, kde autor „nabral“ tak vysoké platy, které tady hodně lidem vadí. Asi tam průměruje i platy ředitelů a zástupců, nevím. Já pracuji ve speciální třídě MŠ, mám více jak 15 let praxe a pobírám 33 000 Kč hrubého (i s příplatkem), což je 27 000 Kč čistého ‍♀️ Mně to úžasné nepřijde… A poohlížím se po soukromých školkách… Tak opravdu není třeba závidět. Pěkný den.

 25. Dobrý den,
  do které platové třídy spadá učitel odborného předmětu na střední škole bez praxe? Např. mám vystudovanou VŠ, titul Ing. a dodělám si v rámci celoživotního vzdělávání kurz, kdy získám osvědčení. A budu moct učit svůj vystudovaný odborný předmět – např. Ekonomii, Marketing, Management. Děkuji za odpověď

 26. Dobrý den,
  absolvovala jsem střední pedagogickou školu – obor předškolní a mimoškolní pedagogika.
  Zkoušela jsem studium na vysoké škole, ale zvolila jsem obor, který mi nevyhovuje, takže jsem studia zanechala.
  Nyní mám možnost nastoupit do vesnické školky, plat mi ovšem nedokázali říci, prý se řídí dle tabulek.
  Nicméně mi bylo sděleno, že když začínám, nebude to žádný zázrak.

 27. Dobrý den,
  prosím, v jakém právním předpisu jsou pokyny k zařazením pedagogů uvedeny?
  Děkuji
  Jarka

 28. Dobrý den, jsem vystudovaný učitel cj-d pro 5.-12.rocnik. Učil jsem pouhé 2 roky a poté 25 let pusobim na různých manažerských pozicích mimo školství. Kam bych byl platově zařazen, pokud bych se chtěl k profesi navrátit. Děkuji

 29. Dobry den, pracuji jako ucitelka v ms, byly mne ubrany 2 roky praxe za to, ze nemam vysokou skolu. Dodelala jsem si Bc. a bylo mne receno, ze se mi ty dva roky vrati. K 31.11.2015 jsem byla v 9. plat. tride a 2. stupni, zapocitatelna praxe 10 let a 4 dny, pak jsem byla asi pul roku pred porodem na nemocenske a posleze na materske (nastupuji v zari) a dnes jsem dostala novy plat. vymer 9.plat. trida 4 stupen a zapocitatelna praxe k 31.7.2019 je 13let a 246dni. Nepoznam, zda jsou tam zapocteny ty 2 roky nebo ne :-(. Prosim poradte. Dekuji

 30. Dobrý den,pracuji jako učitelka Mš 34 let.Jsem zařazena do 9.platové třídy.Za nesplněné vzdělání mi byly odečteny 2 roky praxe.Nevím z jakého důvodu ,když bakalářské studium není povinné.Děkuji za odpověď.

 31. Dobrý den, pracuji v mateřské škole jako asistent pedagoga. Nepodílím se na tvorbě třídního vzdělávacího plánu (TVP), ale pracuji individuálně s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Mám 8. platovou třídu. Náleží mi dle katalogu prací 9. platová třída?

  • Dobrý den, Šárko, platové třídy pro asistenta pedagoga najdete rozepsané pod TÍMTO odkazem.

   Do osmé patří: „Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.“

   Do deváté patří: „Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.“ Nebo: „Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.“

 32. Dobrý den,
  pracuji v MŠ jako asistent pedagoga. Nepodílím se na tvorbě třídního vzdělávacího plánu (TVP), ale pracuji individuálně s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Mám 8.platovou třídu, náleží mi dle katalogu prací 9.platová třída? Já se domnívám,že ano pokud pracuji individuálně s dítětem s SVP. Pokud ano a zaměstnavatel mi nebude chtít dát 9.platovou třídu, co s tím???

 33. Dobrý den, jsem vychovatelka se 40-ti letou praxí. Pracovala jsem v 9.třídě a v nejvyšším stupni. Nyní jsem ve starobním důchodu, pracuji na stejné škole, ale na 73%. Ředitel mě zařadil o dvě třídy níže(7.třída), přesto, že má pracovní náplň je úplně stejná, jen o několik hodin kratší. Myslím si, že platová třída nelze snížit, jen proto, že jsem důchodkyně.
  Děkuji za odpověď.

 34. Dobrý den, do jaké platové třídy spadám, když nastoupím do mateřské školy jako asistent pedagoga (0,5 úvazku) a do školní družiny jako vychovatelka (0,5 úvazku)? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Lucie, projděte si tyto kapitoly katalogu prací: asistent pedagoga a vychovatel. Patří Vám nejvyšší platová třída, kde najdete aspoň jeden odstavec, kterému odpovídá něco z Vaší pracovní náplně. Například do 8. platové třídy byste patřila, kdyby Vaším nejtěžším úkolem byla: „Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.“

   Pokud budete mít dva zaměstnavatele (například dvě různé školy – mateřskou a základní), možná budete mít dvě různé platové třídy. Ale pokud budete mít jenom jednoho zaměstnavatele, podle mého názoru byste měla být v obou polovičních úvazcích odměňována stejně; rozhodovala by Vaše nejodpovědnější vykonávaná činnost – ať už jako asistentky pedagoga, nebo vychovatelky.

   V zákoníku práce, § 123, odstavci 2 totiž stojí: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.“ A v navazujícím nařízení vlády č. 341/2017 Sb., § 3 potom stojí: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen „katalog prací“) zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.“

 35. Dobrý den, podrobně jsem pročetla všechno o platech učitelů, ale přesto nevím, na jaký plat mám právo. Jsem absolventkou bez praxe, mám aprobaci pro ZŠ a SŠ, nyní hledám místo. Jeden potenciální zaměstnavatel – učiliště a střední škola – mě zařadil do 12. platové třídy. Jinde – na gymnáziu – mi nabídli cca 23 až 24 000 Kč hrubého. Nevím však, jak tenhle interval určili, respektive kam podle nich spadám a jak ověřit, která platová třída mi náleží. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Evo, platovou tabulku pedagogických pracovníků ve veřejném sektoru můžete vidět na této stránce, výše ve článku. Tam najdete svůj základní hrubý měsíční plat, neboli platový tarif, jako průsečík 1. platového stupně (který Vám patří, protože začínáte) a platové třídy, která záleží na Vaší pracovní náplni. Takže na různých školách můžete mít nárok na jiné peníze, podle vzdělávacího stupně (základního, středního), vyučovaných předmětů a kompetencí.

   23 až 24 000 Kč hrubého měsíčně považuji za příliš nízké ohodnocení, které by odpovídalo spíše práci ve veřejné mateřské škole, eventuálně v církevní nebo soukromé (s.r.o., a.s.) organizaci, kde platové tabulky nemusejí být dodržovány.

   Myslím, že byste mohla mít v kompetenci toto: „Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.“ V takovém případě byste patřila do 12. platové třídy, což znamená základní hrubý měsíční plat 26 020 Kč.

 36. Dobry den, mame dotaz ohledne devate platove tridy. Jsme ucitelky v MŠ a mame pedagogicke vzdelani s maturitou. Je potreba na devatou platovou tridu vyssi odborne vzdelani? Predem dekujeme za odpoved.

 37. Dobrý den, jsem ředitelkou mateřské školy zařazena do 10 platové třídy.Chtěla bych přijmout speciálního pedagoga,který bude zařazen do 12 platové třídy.Na školení mi bylo řečeno, že zaměstnanec by neměl být ve vyšší platové třídě než ředitel.Je možné, že bych jako ředitelka mohla být zařazena do 12 platové třídy?Bylo mi řečeno, že když zřizovatel uzná i pracovní náplň administrativní, mzdovou účetní, legislativa…, tak že by to mělo jít, dle jakého zařazení?

 38. Kdy vyjde ve sbírce zákonů novy katalog prací , schválený vládou 6.11.2017?
  Jestliže již vyšel, bude dorovnána mzda za leden, únor, kde se navýšení platové třídy neprojevilo.
  Jedná se o zařazení UOV do 10, 11 třídy

 39. Jsem vystudovaná bakalářka oboru Speciální pedagogika pro předškolní věk a magistra v oboru Speciální pedagogika, Logopedie-surdopedie. Učím v MŠ ve speciální logopedické třídě. Ředitel mě zařadil do 9. platové třídy, ačkoliv vykonávám činnosti třídy 10. Jaké mám možnosti?
  Předem děkuji za odpověď

 40. Dobrý den,

  bude se navyšovat plat učitelů po zvýšení minimální mzdy od ledna 2018 a tedy růstu zaručené mzdy? Děkuji.

 41. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat: pracují v soukromé školce. A muj plat byl vyměřen na 8 platovou třídu 1 stupně ( neboť jsem bez praxe) . Ředitelka mi ale oznámila že zvyšování odměn se netýká pedagogů v SMŠ ale pouze církevních a veřejných škol. A že naše odměna v této třídě zůstane stejná. To mi ale rozhodně nedává smysl protože mám platový výměr sepsány na základě zákona 564/2006 a tak by se mě zákon měl také týkat. Nedokážu si představit že nedostanu ani nejnižší možný plat pro učitele. Prosím ó radu. Děkuji

 42. Dobrý den pane Petře, pracuji jako vychovatelka na DM a chci se zeptat, zda od 1. 11. 2017 náleží zvýšení platu všem pedagog. pracovníkům, nebo zatím jen učitelům, a kdy nám musí být dán nový platový výměr. Druhá část se týká otázky na platovou třídu. Jsme školské zařízení a všechny vychovatelky jsou zařazeny v 8. platové třídě. Podle Katalogu prací se ale domníváme, že bychom měly být zařazené min. v 9. patové třídě a to z důvodu, že v 8.tř. se podle bodu 1. jedná o vychovatelskou činnost probíhající v zájmovém vzdělávání a v 9.tř. se podle téhož bodu jedná o komplexní vychovatelskou činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních, máme pravdu?

 43. Dobrý den. Ráda bych se zeptala na zařazení do platové třídy. Pracuji sedmým rokem v mateřské škole jako učitelka. První tři roky bez vzdělání. které jsem si doplnila na střední škole. Mám tedy střední vzdělání s maturitou. Naše zařízení je spojeno se základní školou. Potýká se s nedostatkem peněz a i když my ve školce máme děti více a více. škola má průměrný počet. Náplň mé práce je vytváření třídního plánu a jeho aplikace. Poslední tři roky přes prázdniny sepisuji a vymýšlím školní vzděláváci plán. kterým mne ukoluje vedoucí učitelka. Baví mě to. Ale zároveň vím. Že to není v mé kompetenci. V průběhu roku zpracovávám hodnocení a učím předškoláky trpělivosti ve dvou vzdělávacích speciálních programech. Zařazena jsem do osmé platové třídy. Několikrát jsme s kolegyní apelovaly na zařazení do 9. Platové třídy. ale prý nejsou peníze . Letos k nám z důvodu navýšení kapacity přibyla nová kolegyně. Ta byla zařazena do deváté třídy z důvodu vysokoškolského vzdělání. Chápu to. Ale náplň práce máme stejnou ..několikrát jste tu psal. že o zařazení do platové třídy rozhoduje náplň práce a minimální dosažené vzdělání požadující tuto pozici.. Tak nevim je to vše v kompetenci ředitele. Který nemá o naší práci v mš přehled? Děkuji za Vaši reakci

 44. Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat na bratrance. Pracuje 7 let jako učitel na SŠ. Momentálně je opět tř.učitelem. Má plné VŠ vzdělání Ing. My si podle tabulek říkáme, že to je asi těch 22tis. a plus nějaké další os. ohodnocení.
  Můžete mi prosím poradit/napsat, kde se asi platově bratranec pohybuje?

 45. Dobrý den, můj dotaz: Mám vysokoškolský titul Mgr. v oboru učitelství 1. stupně základní školy, nyní jsem už třetím rokem ředitelkou mateřské školy. Dle tabulek pedagogických pracovníků a podle dosaženého vzdělání spadám do třídy 12. Přesto je v mateřských školách zvykem, že ředitelka spadá maximálně do třídy 10. Proč, když tabulky jsou pro všechny učitele stejné? Odpověď „tak tomu prostě je“ mi připadá nedostačující. Znáte jiné vysvětlení? Děkuji.

  • Dobrý den, Petro, platová třída nezáleží na vzdělání, ale na náplni práce. A abyste v mateřské škole měla nárok na 12., musela byste splňovat následující: „Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.“

   • Obdivuji vaši trpělivost ale vaší dotazovatele mají pracovní smlouvu a zákoník práce jejich dotazy jen svědčí o i.q našich pedagogicky vzdělaných chce se mi plakat

 46. Dobrý den,mám dotaz: v srpnu 2016 jsem nastoupila jako vychovatelka do školní družiny.Platový výměr 8 tř. 1 stupeň.Prac. úvazek 31,43 hodin týdně 12910,- kČ.Po zvýšení platů v září 2016 jsem postoupila v 8 tř. do 2 stupně platové třídy 13948,- Kč počet hodin stejný.Předtím jsem dělala celý život mimo školství.Je mi 42 let a pracuji celý život bez přestávky.Z předešlých praxí mi nebylo uznáno vůbec nic.Pracovala jsem v různých oborech na různých pozicích.Mám vystudovanou střední zdravotnickou školu obor všeobecná zdravotní sestra a mám maturitu i z pedagogiky a psychologie.Neuznáno.Musela jsem si dodělat kurz zdravotníka 🙂 a polovinu si zaplatit abych byla zdravotník zotavovacích akcí :-).Teď jsem od října přihlášená na kurz pedagoga volného času.Bez něj nedojde ke zvýšení platu a je mi vyhrožováno,že se mnou bude ukončen pracovní poměr.Příplatky a osobní ohodnocení žádné.Odměny jsou 2x za rok od obce a další odměny pouze za školní akce o sobotách.V dopoledních hodinách chodíme na 1.stupeň suplovat výuku pokud chybí pro nepřítomnost vyučující.To mám zaplaceno ale žádná hitovka.Cca 100,-Kč na hodinu.V družině pracujeme s dětmi podle výchovného vzdělávacího programu.Takže to není jen o hlídání dětí.Veškerou dokumentaci kterou odevzdávám zaměstnavateli jsem na rozdíl od jiných kolegyň schopná zpracovávat na PC i bez něj samostatně a odevzdat mezi prvními.Mám dvě děti 14 a 8 let a myslím,že mi škola nezapočítala ani mateřské.Mám ještě jiný příjem mimo školství a to ve škole vědí.Myslíte,že je to takto v pořádku?

 47. Dobrý den, v jaké platové třídě a skupině bych měla být zařazená, když od roku 1997 pracuji ve školní družině jako vychovatelka?

  • Dobrý den, paní Jančíková, vychovatelé mají svoje platové třídy rozepsané pod TÍMTO odkazem. Jako všude ve veřejném školství, záleží na nejtěžší činnosti, kterou děláte třeba jenom po část pracovní doby. Do nejnižší 8. platové třídy patří například: „Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající v zájmovém vzdělávání podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.“ V nejvyšší 12. platové třídě byste stanovovala diagnostické postupy pro ústavní péči apod.

   Platový stupeň záleží na započitatelné praxi, eventuálně lze přidat ještě maximálně 6 let mateřské a rodičovské dovolené a podle úvahy zaměstnavatele taky zkušenosti z jiných oborů. Pokud pracujte ve školství 20 let, máte právo minimálně na 5. platový stupeň (detailní rozbory případně najdete ZDE a ZDE).

   Díky za Vaši dvacetiletou práci, přeju Vám, ať se nadále daří!

 48. Dobrý den, mohu se zeptat, jaká by měla být minimální (zaručená, bez osobního ohodnocení) mzda na církevní škole. Učím 3. rokem a jsem třídní učitel a koordinátor ŠVP.

 49. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy a stupně budu zařazena? 2roky jsem pracovala jako asistent pedagoga a od září budu pracovat jako učitelka v MŠ.
  Děkuji.

 50. Dobrý den, zajímá mě zařazení do platové třídy, aneb co udělat, abych se vymanila z „devítky“? Jsem bakalářka, speciální pedagog, pracuji v mateřské škole, praxe deset let. Nyní mám 9. platovou třídu a plat 22 010 Kč. Děkuji.

  • Dobrý den, Evo, jako skoro všude ve veřejném sektoru, platová třída záleží na nejodpovědnějších úkolech, které dostáváte podle pracovní smlouvy i reálně na starosti. Speciální pedagogové mají svůj vlastní rozpis, podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem: Platové třídy tam sahají od 11. po 13.

   Takže pokud děláte práci speciálního pedagoga, měla byste dostávat základní hrubý měsíční plat aspoň 22 820 Kč, což by odpovídalo například následujícímu: „Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny dětí, žáků a studentů se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji.“

   Vycházím z Vámi uvedené částky, která odpovídá 9. platové třídě a 3. platovému stupni, po navýšení byste tedy měla 11. třídu a 3. stupeň. Jak už jsem ale psal, záleží na reálné odpovědnosti podle pracovní smlouvy, nestačí „jenom“ vzdělání speciálního pedagoga.

 51. Dobrý den, nastupuji na místo ředitelky MŠ. Mám 22 let praxe jako učitelka 1.stupně ZŠ a 1 rok jako učitelka v MŠ. Do jaké platové třídy a stupně mám být správně zařazena?

  Dále byla na mé pracoviště přijata paní učitelka, která ma 25 let praxe jako vychovatelka ve školní družině, prosím i o její platové zařazení.

  Děkuji, Dáša

 52. Dobrý den. Pracuji jako učitel odborného výcviku. Jsem zařazen ve stupni 7 platová třída 10 (hrubá mzda 25560 kč).O kolik se mi zvedne plat ,když začne platit nový karierní řád.

 53. Dobrý den,nastupuji do MŠ .Jsem bez praxe ,jen mám 9 let mat.+rodič. dovolenou.Mám vystudovanou střední pedagogickou.Do jaké platové skupiny spadám ?Děkuji Svobodová

 54. Dobrý den,
  rád bych se zeptal na odpovídající platové zařazení, vyučuji odborný výcvik zakončený maturitní zkouškou na SŠ, obor kategorie L/02 – příprava pro náročná dělnická povolání, mám maturitu z daného oboru, magisterské vzdělání včetně DPS a jsem zařazen do 9 platové třídy. Neodpovídala by tomuto spíše 10. platová třída nebo co je nutné mít navíc? Děkuji Vám

 55. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaký mi přísluší platový tarif a stupeň, když budu od září vykonávat pracovní zařazení chůvy do MŠ.

 56. Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat jak je to se zařazením do platových tříd u vychovatelů (ŠD). Nastoupil jsem v zaří 2016 jako vychovatel zařazen do 8. platové třídy (plný úvazek). Abych vycházel vzal jsem ještě na 0.25 úvazku asistenci (také 8.platová třída). Moje přítelkyně nastoupila na jiné škole jako asistentka v 8. platové tř. V září 2017 nastupuje opět na jinou školu jako vychovatelka ŠD s 9. platovou třídou. Zajímalo by mě tedy, proč se zařazení liší škola od školy a jestli se někomu zdá normální, že asistence i vychovatelství spadá mnohdy do stejné (8.) platové třídy. Mám vystudovanou vyšší odbornou školu obor pedagogika volného času, na asistenci stačí tříměsíční kurz, a tak mi to nejde do hlavy (Nehledě na to, že asistent nemá za děti takovou zodpovědnost, nepotřebuje tolik času na přípravu, nedělá tydenní plány a podobně). Děkuji za odpověď. Hezký den.

 57. Dobrý den, chtěla bych Vás požádat, abyste nepoužíval sponzorované gymnázium Open Gate jako měřítko pro platy učitelů v soukromé sféře. Neznám privátní školu, která může vyplácet učitelům alespoň tabulkové platy. My pracujeme za mzdy cca o 15 – 20 % nižší, než jsou tabulky.

  Ve veřejnosti převládá názor, že soukromé školy jsou bohaté a mohou vyplácet královské mzdy. Realita vypadá úplně jinak a neustále opakované příklady 2 – 3 škol, které mají bohaté sponzory, deformují povědomí společnosti o soukromé sféře.

  Například my máme školné nastavené tak, aby bylo sociálně únosné pro běžnou rodinu. Konkrétní výši volí sami rodiče, nejčastěji 1 500 Kč měsíčně. Což sice dostačuje na provozní výdaje, ale na nic více. Děkuji.

  • Vážená dámo, ono to bude trochu jinak. Jednak, pokud chcete učit ve státní škole, můžete, problém je, jestli vůbec splňujete vzdělání. Dále, je všeobecně známo, že na soukromých školách mají ve třídách do 15 dětí, kdežto ve státních, tak jak u mé ženy je to běžně 25 – 35 dětí ve třídě, což je podstatně náročnější. Pokud říkáte za a), musíte říci i za b). A to už vůbec nemluvím o náročnosti výuky na soukromých školách, která bývá nižší. Viz školy typu Montessori ap.

   • Tak to by mě zajímalo, kde jsou tak malé třídy. Na naší konzervatoři máme v ročníku až 55 studentů, tak to skutečně je poněkud jinde, než tvrdíte.

    • Vážený pane, psal jsem o základním školství, nikoliv o středním, zcela specifické konzervatoři, kam se už dostanou jen dobře prolustrované dětičky. Na základní škole musíte pracovat se všemi a pěkně od píky, ať se Vám to líbí nebo ne. Srovnáváte jablka s hruškami.

   • No ale zase máte ženu minimálně tři měsíce z roku doma a může odpočívat nevím jaká jiná profese to má jsem zdravotník platy nižší volná min a zodpovědnost podstatně větší nebo ženě sáhnou na plat když nenaučí všechny to co se od ní očekává???

  • A na co více by měla stačit?? Ráda bych aby si učitele sečetly svůj roční plat a vydělili ho devíti ne dvanácti protože dvanáct měsíců v žádném případě nepracují žádný rok a to nemyslím letošní rok kdy zakončili už v březnu vzdělaných nepřibýva ale zato nespokojených učitelů s platem je čím dál víc nepřímá úměrnost se tomu říkalo v dobrých časech nato že studium na pedagogických fakultách je dnes jedno z nejjednodušších jak získat titul běžte do háje a obhajuje se výsledkama zatím žádné extra nemáte

 58. Dobrý den, mám magisterské vzdělání v oboru chemie, v květnu dokončuji pedagogické minimum, od září učím chemii na ZŠ, vypracovávala jsem i ŠVP pro danou školu. Jsem zařazena v 11. platové třídě, po dokončení pedagogického minima mám slíbenou 12. platovou třídu. Jak jsem ale pochopila, platová třída by se neměla vázat ke vzdělání, ale k náplni práce, která se mi po absolvování pedagogického minima nezmění. Je to tedy v pořádku? Děkuji za odpověď. Katka

 59. Dobrý den,

  ráda bych se Vás zeptala na platovou třídu, kterou bych dostala jako začínající učitelka v mateřské škole. Dokončuji bakalářské vzdělání, které by mělo být pro tuto profesi již povinné – dle vlivné garantky katedry primární pedagogiky na naší univerzitě. Potvrzenou praxi mám pouze v rámci studia, což je celkem asi 2 měsíce. Třídní vzdělávací plán (dále jen TVP) se vyhotovuje každý týden či dva, dle dohody učitelek třídy. Každopádně jsem na praxích TVP vždy vyhotovovala. Školní vzdělávací plán ale určitě vyhotovovat ze začátku nebudu. Nevím, zda je vyhotovení TVP běžnou součástí práce a za vyhotovení ŠVP, IVP apod. se člověk posune do jiné platové třídy či má vliv na výši platové třídy také vyhotovení TVP.

  Děkuji.

  S pozdravem a přáním pěkného dne
  Nikola K.

 60. Dobrý den, mám střední školu s maturitou nepedagogického zaměření, ukončila jsem kurz asistenta pedagoga. Pracuji v mateřské škole, praxi mám 1,5 roku a dítě je zařazeno do III. stupně Podpůrných opatření. Je mu přiznaný asistent pedagoga na plný úvazek. Chci se zeptat, do jaké platové třídy mohu být zařazena (do 7., nebo 8.)? Děkuji za odpověď. Jana

  • Jano, platové tabulky asistenta pedagoga najdete podrobně rozepsané pod TÍMTO odkazem. Půjde přinejmenším o 8. platovou třídu, protože speciální vzdělávání a specifické potřeby žáka nikde níže zmíněny nejsou. V 9. platové třídě potom asistent pedagoga pracuje samostatně, tedy nikoli podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele.

 61. Dobrý den, pracuji jako učitelka MŠ. V náplni práce mám : plní příkazy ředitelky školy.Pokud mi přikáže vypracovat ŠKOLNÍ vzdělávací program – je to vpořádku ? Jsem zařazena v 9. platové třídě

 62. Dobrý den,
  mohu-li , prosím o radu někoho kompetentního zde.Na stř. odb. škole učím 25 roků /mám VŠ – vzdělání jak odborné , tak i pedagogické/ teoretické odb. předměty a praxi. Při sloučení s jinou školou mi ředitelství dalo 2 prac. smlouvy. Jednu na výuku teoretic. předmětú (ve 12. plat. třídě) – asi 75%úvazku, druhou na výuku praxe (v 10.plat. třídě) – asi 25% úvazku.. Bránil jsem se tomu, ale marně. Domnívám se, že mám právo mít pouze 1 prac. smlouvu – placenou ve 12. plat. třídě.Mám ze zákona pravdu? Děkuji.

 63. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat do jake platové třídy by jsem měl být zaříazen jako absolvent ped. fakulty bez praxe. Jestli do 11 nebo 12. Děkuji za odpověď

 64. Dobrý den, menší dotaz. Mám vystudovaný obor předškolní a mimoškolní pedagog a mám jednoletou praxi v SMŠ. Tvořím vzdělávací program a pracovala jsem s dětmi, které měly speciální potřeby. Byla jsem na pohovoru ve státní MŠ a tam mně bylo řečeno, že mi dají platovou třídu začátečníka, jak tomu mám rozumět? Děkuji za odpověď.

  • H.E., „platová třída začátečníka“ je každopádně dosti mlhavý pojem, správně by Vám měli říci konkrétní číslo platové třídy. Zároveň ale musím upozornit, že zařazení do platové třídy nezáleží na Vašem vzdělání, ani na předchozí praxi, nýbrž pouze na pracovní náplni na aktuálním pracovišti.

   Tzn., že pokud budete ve státní mateřské škole „pouze“ vychovávat děti podle vzdělávacího programu, budete pravděpodobně v 8. platové třídě (ať už jako učitelka, anebo třeba oficiálně jako vychovatelka). Vzdělání a praxi zohledňuje „alespoň“ platový stupeň (a základní hrubý měsíční plat najdete v platové tabulce jako průsečík příslušné třídy a stupně).

 65. Uf, ještě, že nejsem učitel. Nejlepším životním rozhodnutím bylo, opustit Pedagogickou fakultu. Abych měl svoji současnou mzdu, podle téhle tabulky bych musel dosáhnout 32 let praxe, 7. stupně, 14. třídy. Masakr. Nedivím se učitelům. Dělají za almužnu.

 66. Dobrý den, v prosinci budu mít ukončen kvalifikační kurz asistent pedagoga při NÚV v Praze a zároveň od září studuji dálkově 2-leté studium předškolní a mimoškolní pedagogiky. Ozvala se mi ZŠ, která měla zájem, abych od ledna nastoupila na poloviční úvazek jako asistentka pedagoga a současně v odpoledních hodinách jako pomocná vychovatelka ve ŠD.

  Nyní pan ředitel volal, že by mě rád přijal, ale nemůže, protože nemám na vychovatelku dokončenou kvalifikaci. Je to tak v pořádku? Existuje nějaká možnost, že by mě přijal už během studia jako nekvalifikovanou? Děkuji předem za odpověď.

  • Lucie, bohužel požadovanou kvalifikaci pedagogických pracovníků jasně popisuje zákon č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících). V § 16 najdeme uznatelné možnosti pro vychovatele.

   Když pomineme vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání (nejčastěji pedagogického, ale například taky teologického směru), nejnižší přípustnou variantou je maturita + „vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňované vysokou školou a zaměřené na vychovatelství nebo sociální pedagogiku nebo pedagogiku volného času nebo přípravu učitelů základní školy nebo střední školy“. Obávám se, že bez potřebné kvalifikace, jako nekvalifikovaná skutečně zatím nemůžete dělat vychovatelku :-(.

 67. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s počítáním rodičovské dovolené v případě, kdy jsem čerpala tuto dovolenou před tím, než jsem začala pracovat ve školství. Započítává se tato doba také do odpracovaných let, nebo se započítává jen tehdy, když byla v průběhu práce ve školství? Děkuji za odpověď.

  • Hano, podmínky stanovila vláda svým nařízením č. 564/2006 Sb. Mateřská nebo rodičovská dovolená se NEzapočte, pokud jste se během ní připravovala na svoje budoucí povolání v denním nebo prezenčním studiu. Jinak by nemělo vadit, že to bylo ještě před nástupem do školství. Doslovná citace (§ 4, odstavce 5 a 6):

   „(5) V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu
   a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu12),
   b) osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě13).
   (6) Doby uvedené v odstavcích 4 a 5 započte zaměstnavatel, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním14) nebo v prezenčním studiu15).“

   (Odkazy 12), 13), 14), 15) vedou na další právní předpisy, ale na podstatě věci by neměly nic měnit.)

 68. Dobrý den, 18 let jsem učila na mateřské škole. Pak jsem nastoupila na střední školu jako učitel. Zaměstnavatel mi automaticky odečetl 1/3 z předešlé praxe, i když jsem pracovala ve stejném oboru. Ptám se, jestli je to správné, nebo zda se můžu domáhat nápravy. Děkuji za odpověď. MK

  • Paní Kučerová, podmínky pro (ne)uznávání předchozí pracovní praxe určila vláda svým nařízením č. 564/2006 Sb. Tam v § 4, odstavci 2 stojí: „V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.“

   Podle mého názoru jsou potřebné „znalosti stejného nebo obdobného zaměření“, ať už člověk dělá pedagogickou práci v mateřské škole, nebo na střední škole. Hloubka učiva, respektive program se samozřejmě liší, ale zaměření – zaměření je přece totožné, totiž pedagogické. Být Vámi, zaměstnavatele bych odkázal na tuto pasáž Sbírky zákonů a dodal, že kdybyste se nedokázali shodnout, můžete pozvat Státní úřad inspekce práce, aby rozhodl, kdo má pravdu :-).

 69. Dobrý den, mám dotaz na započitatelnou praxi a stupeň. Budu nastupovat do nové školy a plat jsme ještě nedohodly. Mám tři děti, tudíž počítám, že by mi měly započítat 6 let praxe (?) + mám již pedagogickou praxi na škole 2 roky. Skočím tím do 3. stupně?

  • Terezo, ano, souhlasím s Vaším výpočtem: Nový zaměstnavatel by Vám měl uznat 3. platový stupeň. Tedy pokud máte kromě 6 započítaných let mateřské (víc se neuznává ani při třech, čtyřech, pěti dětech) ještě 2 roky pedagogické praxe (jiná práce, byť třeba ve školském zařízení, by vůbec nemusela být uznána).

 70. Dobrý den, nyní pracuji na ZŠ jako vychovatelka ŠD. Mám vyšší odbornou školu. Jsem sociální pedagog a jsem správně zařazena do 9. platové třídy. Ale zaměstnavatel mi nechce uznat plnou dobu předchozí praxe 16 let (z toho 6 let mateřské dovolené). Pracovala jsem jako učitelka a měla jsem 12. platovou třídu. Prý může krátit dobu praxe a tím i snížit stupeň, protože jsem nebyla řádně aprobovaný učitel. Je to pravda? Na jiné škole mi praxi uznali. Prosím, jak se doba praxe krátí? Děkuji za odpověď. Zuzana Sedláčková

  • Paní Sedláčková, podmínky pro (ne)uznávání předchozí pracovní praxe určila vláda svým nařízením č. 564/2006 Sb. Tam v § 4, odstavci 2 stojí: „V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.“

   Vykonávala jste dříve práci ve stejném oboru a potřebovala přitom aspoň podobné znalosti jako nyní, když působíte ve školní družině? Ano, obor souhlasí, dokonce jste dříve dělala ještě odpovědnější pedagogickou práci než nyní (měřeno tehdejší a současnou platovou třídou). Kdybyste neměla ukončenou VOŠ, zaměstnavatel by Vám teď mohl strhnout 2 roky předešlé praxe (vizte podrobnosti ZDE). Ale nevím o žádném právním předpisu, který by krátil roky započitatelné praxe kvůli tomu, že nemáte vzdělání pro vyšší než současnou pracovní pozici.

 71. Dobrý den, zajímalo by mě, jaký budu mít plat po dostudování dvouletého oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky v roce 2018? Praxi ve školce doposud nemám, mám vyšší střední odbornou školu s absolutoriem ze zpěvu. Dříve jsem se věnovala jako OSVČ umělecké činnosti. Za 2 roky chci nastoupit jako učitelka do mateřské školky.

  • Terezo, do roku 2018 zbývá ještě dlouhá doba a teprve blížící se volby do Poslanecké sněmovny naznačí, jestli bude pokračovat zvyšování platů jako v posledních 3 letech. Víme však, jaké peníze dostane začínající učitelka mateřské školy nyní a od Nového roku 2017:

   Pokud Vám zaměstnavatel nezapočte žádnou předešlou praxi (a to zřejmě nemusí, jelikož jste působila mimo pedagogiku), dostanete jako „řadová učitelka“ (nikoli ředitelka) základní hrubý měsíční plat 17 260 Kč (nebudete-li sama vytvářet vzdělávací program), nebo 21 570 Kč (budete-li sama vytvářet vzdělávací program pro třídu, nebo pracovat s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby).

   Nad rámec základního hrubého měsíčního platu Vám může zaměstnavatel přidat osobní ohodnocení tak, že celková odměna stoupne až na 150 % (tedy na 25 890 Kč, nebo na 32 355 Kč). To ale rozhodně není pravidlo, spíš právním řádem povolená teorie. Zaměstnavatel Vám taky podle svého uvážení smí započíst až 2/3 předešlé praxe, čímž byste mohla stoupnout na vyšší než 1. platový stupeň, a tím pádem získat vyšší platový tarif (například ve 2. platovém stupni by to už dělalo 17 750 Kč, respektive 21 760 Kč).

   • Zdravím,

    od září 2017 jsem“ povýšila“ z asistenta pedagoga na učitele v MŠ. Tudíš bych mla mít základní plat 17 260. Ale jsem ve třídě s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Tudíž, mám tedy být o třídu výše? A mohla bych prosím někde odkaz v zákonně/vyhláškách, o těch popisech práce, které spadají do těch určitích platový tříd, až si o tom půjdu promluvit do ředitelny? Díky““

 72. An, platová třída závisí na náplni práce – pokud jste nedostala náročnější úkoly než dřív, zůstává stejná. Ale k započitatelné praxi přidejte celé 3 roky mateřské a rodičovské dovolené (celkem lze takto započíst 6 let mateřské a rodičovské), takže celkem vlastně začínáte 5. rok a měla byste aktuálně patřit do 2. platového stupně. Není úplně automatické, že takový posun zaměstnavatel zaznamená a reflektuje sám, někdy musí zaměstnanec „zatlačit“.

 73. Dobrý den, chci se zeptat, do jaké platové třídy/stupně patřím jako učitelka ZŠ po 3 letech na mateřské dovolené a se začínajícím 2. rokem praxe? Ve smlouvě mám uvedenou třídu 11/1. Děkuji.

 74. Dobrý den,
  dovoluji se zeptat, jestli zvýšení platů pedagogických pracovníků – profesorů, učitelů o 8 % se týká také škol, kde je zřizovatelem Magistrát hlavního města Prahy. Prosím o zdůvodnění odpovědi. Děkuji

 75. Dobry vecer, pracuji na stredni integrovane skole…bohuzel pri kontrole komplexni zjistili, ze mam spatne pracovni zarazeni.Mam kumulovany prac.pomer ucetni, personalista.ucetni souhlasi, ale personalista vubec. Delam kompletni skolni matriku, kompl.prijimaci rizeni…vse od prihlasky az po vyucni list ci mat. Vysvedceni.k tomu urazy, opisy, spis.sluzbu, skartaci a nevim co jeste vsechno.Mame 3 odl.pracoviste 350 zaku…..Nikdo ale neni schopny rici, jakou funkci mam pri tomto objemu druhe prace?? Kontrola z kraje mi sdelila, ze to, co se tyka veskere matriky, spravniho rizeni atd…si delaji zastupci nebo reditele a take nevi…Muzete mi prosim poradit, na co to vubec odpovida?? Dekuji moc

 76. Dobrý den,

  dovoluji se zeptat jestli se uvedená mzdová úprava, ( tj zvýšení platu pedagogických pracovníků o 8%) týká i škol, kde je zřizovatelem Magistrát hlavního města Prahy, tedy příspěvkových organizací.

 77. Takto mizerné to zůstane napořád, díky feminizaci školství. Učitelky nejsou schopny tvrdého protestu! Natvrdo stávka na několik měsíců, dokud nebude plat učitele v relaci 35 000 Kč. To, co se děje, je pro muže – učitele ponižující, smějí se nám a my nemáme plat jako kapesné.

  • Honzo, já také nemám plat jako kapesné. I když jsem žena, živím rodinu! Jsem vystudovaná učitelka ZŠ s praxí 25 let, vždy při přechodu na jinou školu mi ukrojili další měsíc z praxe (o prázdninách), jinak by mě nepustili :-). Plat mi stoupl o 6,35 %. O nadstandardním ohodnocení, jako jsou odměny, si můžeme u nás ve škole nechat jenom zdát.

   Když si chceme přivydělat, můžeme vést kroužek na dohodu za 100 Kč (po zdanění 85 Kč) za 60 minut čistého času. Dělala by toto například zdravotní sestra s VŠ diplomem? Vše je o postoji společnosti k učitelům.

   Do školy chodil každý, každý může učiteli říkat, jak má učit. A učitelé si to nechají líbit. Vždyť i děti si může každý vzdělávat sám doma! Tak proč jsme potom léta studovali a stále se musíme dál vzdělávat? A těch papírů – IVP a jiných elaborátů pro pomalejší děti, co musí učitel napsat, a zadarmo.

    • Přesně tak, jako obouvat se do zdravotníku. Milá paní účitelko, kolik lidských životů jste zachráníla, kolik svátku jste byla v zaměstnání, kolik nočních odsloužila ? Další přirovnání policisty v Praze nástupní tarifní plat 18.000 – denně řídíte vozidlo v tomto provozu, jedete noční svátky jedete bez přestávky a bez příplatku, bez možnosti si odskočit na WC, nemáte co jíst. Prší na Vás mrznete, nosíte zbraň a hlídáte bezpečí ostatních a nikoho to nezajíma. Řešíte hovna lidí co si je sami nedokáží vyřešit. Taháte se s bezdomovci, vrahy, zlodeji fetáky. Kvuli komunistům Vás každý nenávidí. Nemám nic proti učitelům ale Vážně važte slova a buďte ráda tam kde jste. A to, že máte VŠ to dnes každý druhý . . .

  • Honzo, pokud nejste spokojený se svým platem, zkuste makat jinde. Myslím si, že 50 % učitelů vlastně ani neumí učit, jenom si odvykládají svůj monolog a nedokážou děti motivovat. A chtěli byste 35 000 Kč? Hm, přitom máte celé prázdniny volno. Možná jste trochu mimo realitu. Navrhuji podat hromadnou výpověď a zkusit si vydělat stejné peníze jinde.

   • Marie, souhlasím s Honzou. Učitelé jsou nejhůře placení ze všech vysokoškoláků. Nevím, čím jste, ale takhle paušálně kritizovat učitele se mi vůbec nelíbí. Možná jste mimo realitu Vy. Ano, jsou mezi námi učitelé, kteří svou práci nedělají dobře, ale to se děje ve všech sférách. Ano, máme o prázdninách volno, ale není to volno, nýbrž řádná dovolená, kterou máme nařízenou a ve které nabíráme síly na další školní rok. Kdyby nebyly prázdniny, tak by se většina učitelů zhroutila.

    Naše práce je velmi krásná, ale i velmi náročná hlavně na psychiku. Kdo učí, ví to. I mne uráží moje výplata. To, co se děje, je naprosto demotivující. Veřejnost si myslí, že nám stát stále přidává, což je sice pravda, ale nikdy ne tolik, kolik slíbí! Co veřejnost už neví, je, že to, co nám stát přidá, tak nám zaměstnavatel ubere na osobním ohodnocení. Já například mám po všech platových navýšeních od státu méně peněz, než jsem měla před pěti lety! Nevím, jestli je to tak na všech školách, ale u nás nula od nuly pojde.

    • Moc se mi líbí následující výrok, cituji: „Je to řádná dovolená, kterou máme nařízenou, kde nabíráme síly.“

     Jsem podnikatelka, pod sebou 20 lidí. Nikdy jsem neměla 14 dní dovolené v kuse. Nikdy jsem nemarodila. Stát mi nedává žádnou jistotu. Pokud nepracuji, tak nejím. Pokud nic nevydělám, jsem bez výplaty. Dělám 14 hodin denně. Nestěžuji si, každý máme v životě na výběr! Já jdu svojí cestou. Nežebrám, aby mně stát přidal peníze. A přitom jsem podle úředníků pana A. B. potenciální zloděj!

     Nechala jsem se unést. Ale pracovní doba 6 hodin denně, 8 týdnů placených prázdnin a svátků, školní výlety, kultura, lyžařské výlety aj. – Pokud Vás zaměstnání baví a děti Vás milují, jste pořád na rekreaci! Vím, o čem mluvím, pracovala jsem v mateřské škole.

     Dáša

     • Dobrý den, zkuste pracovat na střední škole, kde máte děti z dětských domovů, pasťáků, po výkonu trestu, děti ze sociálně slabých rodin, ve vyloučené lokalitě. Potom se opět ozvěte, zda je to rekreace. A my učíme cca 6 hodin denně, ale potom nastupuje práce administrativní, o které asi nevíte. Společné vzdělávání s sebou přináší administrativní náročnost. Takže si přičtěte k 6 hodinám další 2 až 3 denně a jsme téměř na 9.
      Myslím si, že vaši zaměstnanci pochází z jiných sociálních vrstev než naši zmiňovaní žáci. Takže paní Dášo vůbec nevíte, o čem mluvíte.
      Svátky placené nemáme.
      Zmiňujete školní výlety. Už jste někdy hlídala přes noc 20 dětí ve věku 15-18 let? Myslím, že ne. Jinak byste to nepřirovnala k rekreaci. Věřte mi.
      Každý z nás dělá to, co ho baví, co umí a na co stačí. Proč se lidé vyjadřují k něčemu, čemu nerozumí, nevím. Možná je lepší si nejprve zjistit, o čem píšete, a potom se teprve vyjádřit.

     • Milá Dášo, Vy jste asi nikdy neučila, takže nemáte ani tušení co vše to obnáší. Až si to jednou zkusíte, tak byste již nikdy nenapsala takovou kritiku. Myslím, že žijete mimo realitu a jste ovlivněna tím, co slyšíte ve zprávách, ale práce učitele je náročná a rozhodně učitel, který se své práci věnuje v ní nestráví 6 hodin, ale mnohem více času.

     • Nechápu, proč jste ze školství odcházela, když tam bylo tak skvěle! Teď se dřete 14 hodin denně a když nic nevyděláte, tak nejíte. Takhle trpět!

      My, učitelé, pracovní dobu vlastně žádnou nemáme, jezdíme jenom po výletech a po horách. Zbytek roku jsou prázdniny. Děti se samozřejmě dokážou pohlídat samy. Příprava do výuky není potřeba. Opravy písemek? Kontroly sešitů? Vytváření prezentací? Veškeré papírování? Ach jo, ženská, vy tomu dáváte!

      Ona mateřská škola je trošku něco jiného, ačkoli myslím, že ani tam není šestihodinová pracovní doba. Nehodlám vám tady cokoli dokazovat, věřte, čemu chcete. Evidentně totiž absolutně nevíte, o čem mluvíte. Zaplať „pánbůh“, že už ve školství nejste, pokud jste tam svoji práci takhle flákala!

     • Nechtěli byste rovnou 40 000 Kč, všichni hned při nástupu? Píšete, že prý berete svůj plat jako urážku. Dobrý vtip. Osnovy o ničem, hodně často sami učitelé ani neumějí učit. Přesto byste chtěli zvedat platy? A 2 měsíce prý nabíráte síly :-D. Tak zkuste pracovat manuálně, třeba potom budete odpočatější :-). Podle mého názoru patří učitelství mezi přeceňovaná zaměstnání. V praxi totiž funguje podle hesla: Pokud někdo nevíte, co dělat, tak běžte učit, skvěle tam zapadnete! Nechci házet všechny do jednoho pytle, ale mám se školou dlouholeté zkušenosti a některé požadavky mi přijdou jako výsměch.

     • Patřím k těm kteří podobně jako Dáša mohou posoudit problém z obou stran , ze strany podnikatele, kde vládne skutečná pracovní realita i ze strany učitele kterého jsem dělal. Nezbývá mi než paní Dáši absolutně za pravdu , mám naprosto stejný pocit protože pokud jsi učitel který nedělal v životě nic jiného než učitele nezkusí skutečnou práci s plnou zodpovědností za svůj plat, tak neví že je vlastně pořád na rekreaci , kde ho před skutečnou pracovní realitou ochraňují tabulky a zdi školy.

     • Dášo, pokud podnikáte, děláte 14 hodin denně a „kdysi“ jste pracovala ve školce, tak víte, o čem mluvíte. Ale buďte několik dní s dnešními dětmi, potkávejte jejich rodiče. Věřím, že po týdnu byste se ráda vrátila k podnikání a mluvila jinak! Pokud nás děti milují, tak nejsme na rekreaci, jelikož naše pracovní doba není šest hodin a prázdniny nejsou 8 týdnů!

   • Marie, dcera pracuje u MV; zet řídí provoz v podniku a mají se sick days 6 týdnu dovolené a mohou jet na dovolenou mimo sezónu.

 78. Dobrý den
  Jsem učitelkou MŠ a chci se zeptat, do kterého platového stupně mám byt zařazená a jestli mi náleží platový výměr 9/6
  Délka praxe od října 1982 do dnes včetně mateřske dovolené (celkem 3roky a 8 měsiců)
  Zaměstnavatel mi tvrdí, že platový výměr 9/6 mi náleží až od října 2016
  – neměla jsem ho dostat už loni podle platné platové tabulky od 1. listopadu 2015?
  Děkuji za odpověď.

 79. Dobrý den, chtěla bych se zeptat…Pracuji ve školském poradenském zařízení na pozici sociální pracovnice. Bylo mi nadřízenou sděleno, že přidáno jako nepedagogický pracovník nedostanu, protože jsem byla hned od začátku prac. poměru zařazena do tabulek pro soc. pracovníky, kam nyní spadají i ostatní nepedag. pracovníci. Přijde mi to dost nespravedlivé. Proč je to takto řešeno? A pokud by došlo k navýšení mezd i ostatních st. zaměstnanců vztahovalo by se toto navýšení i na soc. pracovníky? Děkuji za odpověď.

 80. Dobrý den, jdu tento týden na pohovor na místo učitelky na 1. stupni základní školy. Ráda bych se zeptala do které platové třídy budu patřit nejprve Vás. Děkuji za odpověď.

 81. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na délku mé praxe. V současné době jsem vedená ve 12. platové třídě, stupeň 6, přestože ve školství pracuji 35 let. Od roku 1981- tedy 13 let jsem pracovala jako kvalifikovaná učitelka MŠ, pak 2 roky jako nekvalifikovaná učitelka ZŠ, během kterých jsem dokončila studium na VŠ a pak od roku 1996 už jako kvalifikovaná učitelka ZŠ. Je možné, že krácení započítané doby kvalifikace je tak velké? Děkuji za odpověď.Pavla

 82. Dobrý den. Pracuji jako učitelka ve speciální MŠ, ve třídě dětí s více vadami. Do této třídy bylo přijato pět dětí s PAS s těžkou symptomatikou a tři děti – imobilní, s plnou inkontinencí a těžkým mentálním postižením. Chtěla jsem se zeptat, zda je pracovní a pedagogickou povinností učitelky, zařazené do 10. platové třídy, vykonávat činnosti jako jsou: přebalování a převlékání inkontinentních dětí dle potřeby, krmení a zajištění pitného režimu z kojenecké láhve, zajištění fyzické manipulace a mobility dítěte během celého dne. Děkuji.

  • Martino, obávám se, že tohle dělají i některé učitelky mateřských škol v 9. platové třídě. I tam totiž patří: „Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.“ – A pod „speciální vzdělávací potřeby“ lze schovat leccos, ani Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků (podepsaný Ministerstvem školství) nespecifikuje, kam přesně patří přebalování apod.

   Do 11. platové třídy potom patří až: „Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.“ To podle Metodického výkladu splňuje: „Učitel-metodik vytvářející koncepci vzdělávání MŠ v daném regionu nebo v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaných MŠMT. Jde o činnosti přesahující rámec jedné MŠ a záleží na zřizovateli (popř. na zaměstnavateli), koho pověří vykonáváním těchto náročnějších činností.“

 83. Dobrý den, jsem učitelkou na ZŠ 1. stupně. Mimo jiné mám 250 hod. kurz environmentálního koordinátora a také už ho roky vykonávám. Kromě toho jsem zdravotník školy s akreditovaným vzděláním. Mám otázku. Jestliže kromě práce učitelky ještě vykonávám výše uvedené funkce a mám 1 000 Kč příplatek za EVVO, otázka zní: Do jaké platové třídy mám být zařazena? Do 13., nebo 12. platové třídy? Stupeň je mi jasný, jelikož mám 40 let praxe.

  • Dobrý den, paní Sedláčková, díky za zajímavý dotaz, i za podporu na sociální síti. Ani nejšikovnější všeobecná zdravotní sestra nemá nárok na 13. platovou třídu, takže bych pominul Vaši zdravotnickou práci a soustředil se na pedagogickou činnost.

   Myslím, že pokud máte nárok na 13. platovou třídu, potom díky této náplni práce: „Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.“ Co to vlastně přesně znamená?

   Otevřel Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků (který vydalo Ministerstvo školství a bude časem taky tady na webu). Tam stojí, že potřebujete „nejméně 250 vyučovacích hodin v programu celoživotního vzdělávání na VŠ“. To je podmínkou, ale nikoli ještě definitivním důvodem pro zařazení učitelky do 13. platové třídy. Ve Vaší pracovní náplni musí být například: „odborná pomoc žákům při vyhledávání vhodných stylů učení“ nebo „vyhledávání mimořádně nadaných dětí – participace na úpravách jejich učiva. (…) Tyto činnosti na kvalitativně vyšší úrovni by měly být evidentní a měli by je oceňovat: vedení školy, třídní učitelé, pedagogický sbor, žáci a rodičovská veřejnost“.

   Takže kdybych mohl rozhodnout sám, 13. platovou třídu Vám přiznám, ale vidíte sama, že ani Metodický výklad Ministerstva školství není křišťálově jasný, do jisté míry záleží na názoru Vašeho zaměstnavatele, případně kolegů, žáků a jejich rodičů.

 84. Dobrý den. Byla jsem na pohovoru, kde mi bylo řečeno, že jako začínající učitelce mi náleží 8. platová třída bez ohledu na pracovní náplň, přitom bych měla pracovat s dětmi s kombinovaným postižením, takže učit podle IVP. Děkuji.

  • Lucie, citujte nařízení vlády č. 564/2006 Sb, § 3, odstavec 1: Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací (dále jen „katalog prací“), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.“ Kdyby se cukali, napište mi jméno školy a můžeme případ medializovat, případně pozvat Státní úřad inspekce práce.

 85. Dobrý den, navýšení platu, které jsem obdržel v novém platovém výměru, je přesně 5 %. Ptám se proč? když slibovaných 6 % se všude píše jako realita. Ano, poskočil jsem v platové tabulce z 3. na 4. platový stupeň. Při výpočtu podle staré tabulky přesně sedí zmiňovaných 5 %, ovšem v novém je to jen o stupeň výše. Takže kdyby zůstaly staré tabulky, nic by se pro mě nezměnilo, navýšení je stejné. Domnívám se, že když se řekne „navyšují se platy o 6 %“, je to pro všechny jednoduchá matematika, aby si spočítali, o kolik dostanou přidáno. Můj názor je, že bez rozdílu věku by mělo být přidáno všem stejně, alespoň v %. Pro mladé pedagogy si myslím motivační. Já pracuji již dlouho ve školství a ve věku 50 let jsem si zvykl, že sliby nikdy nejsou dodrženy.

  • Emile, ono to má být o 6 % v dlouhodobém horizontu, třeba půl roku. Jde o to, že se sice schválil zákon, ale mnoha školám přijde balíček pro navýšení platů o něco později. U nás třeba v prosinci. Do té doby to škola táhne ze svých peněz, tak dá, co má, a zbytek pak dorovná na odměnách. Tak mi to bylo vysvětleno.

 86. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je v pořádku mé platové zařazení 11. třída a stupeň 3. Jsem třídní učitelka, zpracovávám tudíž IVP (individuální vzdělávací plán). Bylo mi řečeno, že 12. třídu dostanu, až dostuduji VŠ. Myslím, že to není v pořádku. Předpokládám, že mateřská dovolená se započítává.

  • Deniso, samotný argument „dostanete vyšší platovou třídu, teprve až dosáhnete vyššího vzdělání“ je naprosto mylný a svědčí (v lepším případě) o tom, že Váš zaměstnavatel nerozumí platovému systému ve veřejném školství. Platová třída totiž záleží jenom na náplni práce, kterou vykonáváte. V 11. platové třídě je přitom uvedeno, že podle individuálního vzdělávacího plánu „pouze“ učíte, zatímco ve 12. platové třídě IVP taky sama aktualizujete.

   Kvůli relativně nízkému vzdělání Vám zaměstnavatel nemůže snížit platovou třídu, může snížit pouze platový stupeň odečtem započitatelných let praxe. Ovšem tento odečet je stejný v 11. platové třídě jako ve 12. nebo vyšší platové třídě – vizte speciální článek pod TÍMTO odkazem. Případně klidně odkažte odpovědnou osobu sem :-). A ano, mateřská a rodičovská dovolená se započítává, maximálně ale do 6 let (v případě, že má člověk hodně dětí).

 87. Spadám do 7° a 12. platové třídy, s platem od 1.11.2015 ve výši 27 940 Kč.
  Tzn.: 27 940 x 0,06 = 1676 Kč.
  Včera jsem dostal platový výměr k 1.9.2016 ve výši 29 500 Kč. To je navýšení 1560 Kč a odpovídá to 5,58 %, oproti 6 %.
  Liší se to o 116 Kč. PROČ tomu tak je?

  • Dělají z nás jen blby, a doslova! Můj hrubý plat byl 22 100 Kč, od 1. září 2016 stoupl na 22 470 Kč. To je 6 %? Tohle není normální!

   • Můj čistý měsíční příjem je 11 200 Kč. V 67 letech! Přitom jsem neměl jedinou absenci a pracoval také v uranovém průmyslu.

   • Já tady koukám jak puk 😀 narazil jsem na tento článek, protože jsem účetní, ale má přítelkyně učí na zš první stupeň cca má dvou roční praxi a plat okolo 38 tis hrubého a na vánoce i 48 tis, tak docela kulím oči, že někdo mohl mít minulý rok na žš 22 470,- podle mně záleží jak si too ta škola udělá a pokud je ředitel ….. … .. tak bohužel nikdo nic nemá.

 88. Dobrý den, pracuji jako učitelka odborného výcviku od roku 2000. Učím v oboru, který je ukončen vyučním listem.
  Pracuji na statni skole. Mám magisterské studium v pedagogice. Mohl byste měli prosím sdělit do jaké platové třídy jsem zařazena, případně jaký plat mě náleží.
  Děkuji Holeckova

 89. To si z nás dělají legraci, nebo si myslí, že neumíme počítat? Ve svém tarifu vidím nárůst o pouhých 2,7 %, namísto slibovaných 6 % až 8 %. Zbytek tedy opět skončí u pohlavárů v krabici nebo co?

 90. Dobrý den, jsem učitelka v mateřské škole, loni jsem ukončila bakalářské studium – obor učitelství pro mateřské školy, letos jsem úspěšně složila přijímací zkoušku na navazující magisterské studium – obor předškolní pedagogika. Vedení školy s tímto nesouhlasí, nechce mi studium umožnit, ačkoli provoz školy nenarušuje. Postupuje vedení školy správně? Nemám nárok si vzdělání doplňovat formou vysokoškolského studia?

  • Lenko, díky za důvěru a dotaz, ale nejsem si jist, jestli Vám správně rozumím. Jestli by Vaše magisterské studium nenarušovalo provoz školy, kde jste zaměstnaná, proč vlastně chcete souhlas svého zaměstnavatele? Pokud byste jako studentka předškolní pedagogiky naplno zvládala svoje pracovní povinnosti, může být přece zaměstnavateli jedno, jak nakládáte se svým volným časem – zda relaxujete, nebo studujete, nebo děláte cokoli jiného legálního.

 91. Dobrý den, pane Volku. Jsem učitelka na 1. stupni ZŠ. Přijímám Váš návrh. Půjdu do výroby na 230 hodin. Vy půjdete místo mě učit. Domluvme se na výměně po dobu 1 měsíce. Dokážete-li dle plánu naučit mé žáky naplánované učivo a zvládnete-li mou třídu se 30 žáky, z toho je 22 chlapců, pak se klidně budu stydět. Napište, kdy, kde a já jdu do toho. Jo, a ve škole musíte být od 7.00, ať si stihnete připravit tabuli. Denně po vyučování musíte dětem opravit sešity a pracovní sešity, takže odcházet budete nejdříve v 15.30. Já budu za Vás také celou pracovní dobu. Tak to jen pro upřesnění. Těším se na setkání s Vámi. Karla.
  A zapomněla jsem na jednu zcela nepodstatnou věc. Pokud jste nevystudoval vysokou školu, tak to rychle napravte. Já počkám.

  • 😀 Paní, Franková, děkuju Vám za brilantní sarkasmus. Škoda, že už nejsem ve školním věku, abyste mě mohla učit – předpokládám, že jste nezapomenutelná pedagožka. Samozřejmě to myslím v dobrém.

 92. Můžete se, PÁNI učitelé, stydět. Chcete platy, které nemají lidé těžce pracující celý život. Jděte do výroby, hrdinové, až odřete 220, 230 hodin měsíčně, ani na ten Vámi požadovaný plat nedosáhnete. Není to, vážení, tak trochu vydírání? Můžete se akorát stydět.

 93. Dobrý den,
  vystudovala jsem SPgŠ obor Učitelství MŠ a následně Učitelství odborných předmětů 2.a 3. stupně na VŠ, získala jsem titul Mgr. Vzdělání jsem rozšířila o 3.semestrální studium speciální pedagogiky. Učila jsem 3 roky na SŠ a nyní již 10 let učím v MŠ, jsem vedoucí učitelkou, tvořím ŠVP. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik akreditovaný MŠMT. Začala jsem pracovat jako lektorka pro agenturu – DVPP. Jaké mohu mít mzdové zařazení? Děkuji za odpověď.

 94. Dobrý den,
  přesně nerozumím zařazení do platových tříd. Jsem absolvent pedagogické fakulty M-F a budu nastupovat na ZŠ. 2. st. jako učitel M-F. Do jaké platové třídy budu zařazen?

  Děkuji za pomoc 🙂

 95. Prosím o radu. Mám vystudováno Mgr. studium – Hv, Čj a Pedagogiku volného času. Mohla bych se ucházet o zaměstnání učitelky díky PVČ v MŠ?

 96. Dobrý den,

  jsem absolvent magisterského studia, učitelství pro 2. stupeň,v oboru jsem bez praxe, 20 let jsem se živil prací v jiném oboru. Co musím vůbec absolvovat, abych mohl vůbec začít vyučovat a do jaké platové třídy bych byl zařazen ?
  Děkuji za odpověď.

 97. Dobrý den,
  rád bych se zeptal podle jakých kritérií je placen ředitel státní školy a dle jakých ředitel soukromé školy. Jsou tu také tabulky pro ředitele školy či to záleží na zřizovateli a není jasně definované minimum? Též nevím kolik by měl odučit hodin ředitel školy při 4 třídách na střední škole. Řídíme se tabulkami státních škol. Podpobně se chci zeptat u státních škol, kolik hodin má odučit zástupce ředitele a kolik by měla být odměna, když máme na naší střední škole pouze 4 třídy.

 98. Dobrý den,
  pracuji ve speciální třídě pro děti s vadami zraku při běžné mateřské škole, praxe 37 let v oboru, vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogika předškolního věku se zaměřením na speciální pedagogiku, v roce 2011 jsem vykonala státní rigorózní zkoušku na téma reedukace zraku v MŠ, v současnosti zařazena v 10. platové třídě a 6. platovém stupni. Dokončila jsem pro mateřské školy „Metodiku reedukace zraku formou hry“, kterou ještě bohužel nemám publikovanou. Jak mám postupovat, abych se dostala do vyšší platové třídy (můj zaměstnavatel tvrdí, že je to pouze moje soukromá věc)? Děkuji za odpověď.

 99. Dobrý den, ráda bych se dozvěděla, zda se stále odečítají dva roky z praxe. Jsem učitelka v mateřské škole s praxí 33 let a pracuji ve třídě s upraveným vzdělávacím programem pro zdravotně postižené děti – tvořím třídní vzdělávací plán a individuálně vzdělávací plány. Vzdělání mám střední pedagogické s maturitou a speciální pedagogiku v oboru celoživotního vzdělávání na VŠ. Jsem zařazená do 9. třídy, 5. stupeň. Je to tak v pořádku? A jestliže není, poraďte, co můžu podniknout. Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Ludmila

 100. Pracuji jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně, kde provádím diagnostiku, mám 25 let pedagogické praxe, VŠ Speciální pedagogiku. Do které platové třídy bych měla být zařazena? Děkuji za odpověď.

 101. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda soukromé střední školy musí taktéž dodržovat platové tabulky? Děkuji za odpověď.

 102. Dobrý den.
  Moje otázka zní: Do jaké platové třídy budu zařazená jako vedoucí učitelka MŠ, s titulem Bc. v oboru předškolní pedagogika a 15 let praxe, pokud si zpracovávám a aktualizuji sama ŠVP? Bude to 9. nebo 10. platová třída? Moc nechápu, co je myšleno pod pojmem koordinace ŠVP?
  Děkuji!
  Novotná

 103. Chtěla bych se vyjádřit k nové platové tabulce pedagogů (správný češtinář nezačne oslovením Dobrý den – komu?) – byla jsem potěšena navýšením platu od 1.11.2015 ve své 12. platové třídě, stupeň 5, naše nová ministryně „uznala“ za vhodné opět zařadit 6. platový stupeň po 32 letech praxe (příští školní rok mne čeká), ovšem zvýšení ani ne o 500,- Kč mne rozladilo – za těch skoro 32 let praxe jsem se musela hodně vzdělávat zejména v oboru informačních technologií a ve svém oboru čeština vzhledem k zavedení společné části maturitní zkoušky, zavést moderní formy výuky na střední škole, kde již 20 let vyučuji – zjistila jsem, že rozdíl mezi mnou a začínajícím pedagogem je 6410,- Kč, což mi nepřipadá adekvátní tomu, jaké jsou mé pedagogické zkušenosti a také já – abych obstála – musím jít s dobou! Asi můj příspěvek nic nezmění na znění tabulek, ale třeba si někdo uvědomí, že moje máma už byla v mých letech v důchodu, kdežto mne čeká ještě 9 let!

 104. Dobrý den,
  prosím, sdělte mi, zda je možno přeřadit všechny aprobované učitele ZŠ do stejného platového stupně 2, platové třídy 12, kvůli nedostatků financí.
  V tomto případě si služebně nejstarší platově pohorší, kdežto služebně nejmladší polepší.
  Již se stalo v roce 2012. Jak se postupovat?
  Děkuji ES

 105. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co znamená u výchovného poradce na ZŠ, který je zařazen do 13. platové třídy, náplň práce: „- Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.“
  Děkuji za odpověď.

 106. Dobrý den, děkuji za výše uvedený článek! Přesto bych se chtěla zeptat: Budu nastupovat na ZŠ jako náhrada za mateřskou dovolenou. Mám pouze titul Bc. a praxi mimo obor. Bylo mi sděleno, že budu zařazena do 11. platové skupiny, ovšem různé tabulky na různých stránkách uvádějí značně rozdílné údaje, takže nevím, co bych si, alespoň trochu více konkrétně, měla představit za „sumu“? Děkuji!

 107. Dobrý den,
  v současné době učím na 2. stupni ZŠ, mám vystudovaný Bc. titul v oboru, který učím a momentálně jsem v prvním ročníku navazujícího Mgr. studia. Minulý školní rok jsem učil od 1.10. na soukromé střední škole (první praxe cca 9 měsíců, úvazek 0,75). Teď mám úvazek 1 a mám jakožto řadový pedagog (učitel) 11. platovou třídu 1. stupně. Neměl bych být zařazen v 12. platové třídě? Předem děkuji za odpověď.

 108. Učím v Mš, nyní jsem zařazena v 9.plat. třídě. Mám vystudované gymnázium, SPgŠ v Praze a nyní dokončím VOŠ Sociální pedagogika. Budou se mi odečítat roky z odpracované praxe jako se to dělalo dříve pro ty, co měli VOŠ? Děkuji za odpověď

 109. Jsem ve starobním důchodu, pracuji na dohodu jako učitelka ZŠ, mám třetinový úvazek a čistého beru kolem 5 000 Kč. Zařazení mi píšou 12/5. Není to málo?

 110. Dobrý den, ráda bych věděla, do které platové třídy bych měla být zařazena. Maturovala jsem v roce 1985, od maturity učím na MŠ, mateřskou dovolenou jsem čerpala 2 roky a 7 měsíců. Mám dokončeno BC studium speciální pedagogiky. Jako každá jiná učitelka MŠ zpracovávám výchovný program třídy – tzv. třídní vzdělávací plán, plním výchovnou činnost dětí. Ve třídě mám zařazeno dítě s kombinovanou vadou, další dítko s mutismem a podezřením na Aspergerovu nemoc, denně měříme glykemii dalšímu dítku, které si píchá inzulin… Vše bez asistence a při počtu 28 dětí. Dále již nemluvím o dvou dětech s poruchou chování a pozornosti. Děkuji. Nováková

 111. Dobrý den. Mám odpracováno 48 let na ZUŠ. Vzdělání konzervatoř. Od září 2007 pracuji jako důchodce na Dohodu o pracovní činnosti. Celých osm let pobírám stejnou odměnu ve výši 150,- Kč/hod., protože škola „nemá peníze“. Tato částka je o hodně nižší, než nástupní plat učitele bez praxe. Není to v rozporu s § 110, odstavec 1 Zákoníku práce? Na jiných školách, kde jsem souběžně pracoval, jsem měl smlouvu na zkrácený úvazek a zařazení 12/5.
  Děkuji za odpověď.

 112. Dobrý den,
  jsem čerstvě po škole (mám titul DiS na předškolní pedagogiku), nastoupila jsem do MŠ a jsem v 8. platové skupině, kde budu mít základ 16 100 Kč. Kamarádka nastoupila taky do MŠ, má stejný titul, stejnou náplň práce, stejnou školu a základní plat má těch 20 200 Kč. Jak je to možné? Podle čeho se to tedy určuje? Záleží na ředitelce?

 113. Dobrý den. Zajímá mě, zda mám nárok na započítání let strávených na rodičovském příspěvku do praxe? Do zaměstnání jsem nastoupila až po ukončení rodičáku, což bylo dohromady 8 let, v té době jsem také studovala. Bylo mi sděleno, že nikoliv – že bych musela nastoupit na RD v průběhu zaměstnání. Je to pravda? Děkuji.

 114. Zdravím, pracuji jako asistentka pedagoga a jsem zařazena do platové třídy 8, od září bych měla nastoupit i do družiny jako vedoucí vychovatelka. Chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy to spadá. Děkuji.

 115. Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, do jaké budu spadat platové třídy. Jsem v 5. ročníku na VŠ, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Praxe žádná, střední škola – SPgŠ. Od září budu na plný úvazek třídní učitelka 2. třídy.
  Děkuji za odpověď,
  Kateřina.

 116. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, do jaké platové třídy bych byla zařazena jako vychovatelka v družině ZŠ a asistentka pedagoga? Mám vystudováno Bc. a Mgr. Učitelství odborných předmětů pro SŠ a ve školství pracuji 25 let. Děkuji.

 117. Dobrý den, pracuji ve školství od roku 1982. Učím na ZŠ – 1. stupeň, odpracovaných mám 32 let. Platový stupeň mám ten nejvyšší 5 a platovou třídu 12, už delší dobu. Chtěla bych objasnit, co znamená „podle náročnosti práce“, což je uvedeno u rostoucí platové třídy. Jakým způsobem je možné požádat o zvýšení platu na vyšší platovou třídu? Osobní příplatek nemám. Děkuji za odpověď.

  • Aleno, náročnost práce je kategorizovaná ve článku, v kapitolce „Platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané práci“. Měla byste být zařazená do nejvyšší platové třídy, ve které najdete alespoň něco, co děláte. Např.: „Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.“ O správné zařazení požádejte svého zaměstnavatele – myslím, že ideální je oslovit nejdříve nejbližšího nadřízeného nebo nadřízenou.

 118. Dobrý den, může ředitel školy z nedostatku finančních prostředků přeřadit učitele z 12. platové třídy do 11.?

  • Jano, takové přeřazení předpokládá změnu náplně práce, a tedy změnu smlouvy (respektive obsahu pracovního poměru). Tu lze provést jednostranně, bez zaměstnancova souhlasu, jenom ve výjimečných případech, například kvůli lékařskému posudku nebo soudnímu rozsudku, finanční situaci zaměstnavatele mezi zákonem povolenými důvody nevidím. Jinak lze změnit pracovní smlouvu pouze na základě oboustranné dohody. Vycházím ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je výklad příslušných pasáží zákoníku práce.

  • Iveto, spíše bych současnou situaci nazval kombinací liberalismu a umírněného sociálního státu. Soukromý sektor je specifický tím, že politici sice stanovují nejnižší možné mzdy, ale nijak neomezuje nejvyšší možné výplaty. To znamená, že nemůžete být brutálně podhodnocená, ale jinak záleží především na dvoustranné dohodě mezi Vámi a zaměstnavatelem. Když se domluvíte, že budete dostávat mnohem víc, budete dostávat mnohem víc.

   Tento postup má, myslím, jisté opodstatnění. Vezměte si, že vzdělávací zařízení formou obecně prospěšné společnosti založí například skupina učitelů, kteří budou dobrovolně a rádi vykonávat svoji užitečnou práci za poměrně malé peníze. Kdyby stát nastavil „zaručenou mzdu“ podstatně výš než dnes, podobná organizace možná zanikne, protože nedokáže vyhovět nové směrnici.

   Samozřejmě nastávají také situace, kdy organizace má dostatek peněz, ale svým zaměstnancům vyplácí jenom nepříliš vysoké „zaručené mzdy“ kvůli svojí „zištnosti“. Takovým případům předcházejí lidé ve skandinávských státech kolektivními smlouvami, uzavíranými mezi zaměstnavateli a odbory. Bez asistence státu, konsensuálním vyjednávání dosahují tak dobrých pracovních podmínek, že politické reprezentace Švédska, Norska, Finska a Dánska dokonce ani nestanovují zákonem žádnou minimální mzdu – zkrátka protože to není potřeba. Ale pro podobný postup asi u nás ještě neuzrál čas.

 119. Mám tomu rozumět tak, že by mi tedy po 5 letech VŠ studia měla náležet 6. platová třída (Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech) a to 12 tis. hrubého ? To by vyznělo jako tvrdý kapitalismus snad ne?

 120. Dobrý den. Platí, prosím, tyto podmínky i pro učitele na soukromých školách (myslím s.r.o., o.p.s.)??? Od září bych mohla učit biologii na jednom soukromém gymnáziu. Jsem absolventkou VŠ v oboru biologie – tělesná výchova pro SŠ, zatím bez pedagogické praxe. Jaký plat by mi měl náležet? Děkuji.

  • Iveto, pro soukromé školy platí sazby takzvané zaručené mzdy, které jsou podrobně rozepsané v jiném článku: ZDE.

 121. Momentálně rok pracuji v MŠ, přemýšlím o přechodu na SŠ s VOŠ. Jednalo by se o předměty psychologie a tělesná výchova, které mám vystudované. Ráda bych se zeptala na platové podmínky? Děkuji Eliška.

  • Eliško, výuku psychologie a tělesné výchovy na střední nebo vyšší odborné škole bych tipoval na 11. platovou třídu: „Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.“ V nejnižším platovém stupni (závisejícím na délce předchozí praxe) potom vychází měsíční hrubý základ 20 650 Kč (plus eventuální osobní příplatek, v tomto případě teoreticky až 11 950 Kč, ale prakticky asi o dost míň).

 122. Dotaz, který přišel do redakční e-mailové schránky:
  Pracuji v mateřské škole jako učitelka. Odmaturovala jsem na střední pedagogické škole, mám Bc. titul opět v pedagogickém oboru a nyní dokončuji Mgr. studium (také pedagogický obor). K 1.9.2015 budu začínat v zaměstnání 7. rok praxe. Nyní jsem zařazena v 9. platové třídě. Někde jsem našla tabulku, že bych teoreticky, s mým vzděláním, měla nárok na vyšší platovou třídu, ale moje nadřízená mi řekla, že mne nemůže zařadit do stejné platové třídy, jako je ona sama. Dokázal byste mi poradit nebo vysvětlit proč je tomu tak? Tereza

  Odpověď:
  Platová třída skutečně nezáleží na vzdělání. Dostatečné vzdělání pouze zaručuje, že Vám nejsou odečítány roky praxe. Platové třídy ve veřejném školství jsou rozebrány na této stránce, výše. V soukromých mateřských školkách jsou předepsané jenom „zaručené mzdy“ – nejnižší možné mzdy opět podle pracovní náplně.

 123. Hanko, platová třída nezáleží na vzdělání, ale na náplni práce, jak si můžete přečíst výše.
  Například 8. platová třída je: „Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.“
  9. platová třída je například: „Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.“
  A tak dále. Vzdělání hraje roli při zařazování do platového stupně. Respektive když je vzdělání příliš nízké, nezapočítávají se všechny roky praxe.

 124. s titulem Dis. učitel v MŠ po škole bez praxe VOŠ do jaké platové třídy je zařazen.
  Dále jen s maturitou v oboru pro MŠ je po škole bez praxe zařazen do jaké platové třídy.
  Děkuji Hanka

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno