Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat požárník, respektive hasič, který chce svoje povolání vykonávat jako osoba samostatně výdělečně činná. Obor patří mezi živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Co musí splňovat samostatný požárník (hasič)

Předmět podnikání: Technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany
Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na požární ochranu, nebo
  • b) vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na požární ochranu, nebo
  • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na požární ochranu, nebo
  • d) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra, nebo
  • e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 2 roky praxe v oboru

Poznámka – související právní předpis

  • § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
  • Tam mj. stojí: „Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.“ Přitom se ověřuje znalost zejména souvisejících právních předpisů, bezpečnosti staveb a technologií, dále fyzikálních a chemických procesů hoření apod.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno