Za vysokými zdmi a ploty žijí trestanci, ale také tam pracují profesionálové, kteří koordinují komunikaci mezi nápravnými ústavy a soudy nebo státními zástupci. Prostudujme, co přesně dělá REFERENT SPRÁVY VĚZEŇSTVÍ a za jakých podmínek postoupí do lepší platové třídy.

Odpovědi najdeme v oficiálním pracovním Katalogu, pod pořadovým číslem 2.02.03. Tam jsou referenti rozděleni podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti svých úkolů. Například na 9. platovou třídu stačí: „Samostatné vykonávání úkonů při výkonu působnosti vězeňské služby v oblasti zabezpečení práv vězněných osob a chovanců.“ Ale možná jste níže, nebo naopak dosáhnete ještě výše.

Jaké úkoly dostává referent správy vězeňství

8. platová třída

 1. Samostatné vedení evidencí o vězněných osobách a chovancích včetně zabezpečení součinnosti se soudy a státními zastupitelstvími při rozhodování o omezení osobní svobody, spojené s osobní odpovědností za jejich vedení.

9. platová třída

 1. Samostatné zajišťování odborných agend vězeňské služby podle právních předpisů upravujících výkon vazby, výkon trestního opatření odnětí svobody, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence podle vnitřního kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy a při nařizování výkonu soudních rozhodnutí, s celorepublikovou působností, spojené s osobní odpovědností za jejich dodržování.
 2. Samostatné vykonávání úkonů při výkonu působnosti vězeňské služby v oblasti zabezpečení práv vězněných osob a chovanců.

10. platová třída

 1. Koordinace činností vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence při zabezpečování agend mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, zejména vyhošťování, předávání a vydávání vězněných osob k výkonu trestu odnětí svobody do ciziny anebo z ciziny do výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody do České republiky.
 2. Koordinace činností a kontrola v oblasti práv vězněných osob a při nařizování výkonu soudních rozhodnutí, rozhodnutí státních zastupitelství, rozhodnutí ministra spravedlnosti a prezidenta republiky podle právních předpisů upravujících výkon vazby, výkon trestního opatření odnětí svobody, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence.

11. platová třída

 1. Koordinace, metodické usměrňování a odborný dohled nad činností vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence při zabezpečení mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních a při výkonu práv vězněných osob a obětí trestné činnosti.
 2. Příprava návrhů a vyřizování žádostí o umísťování a přemísťování vězněných osob a chovanců a kontrola stanovených postupů při umísťování a přemísťování vězněných osob a chovanců včetně posuzovací činnosti správního úřadu s celostátní působností.
 3. Koordinace dodržování profilací a kapacit ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.

12. platová třída

 1. Vypracování zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních nebo komunitárních předpisů v oblasti vězeňství včetně případného řešení věcně a právně složitých případů.
 2. Koordinace procesu umísťování a přemísťování vězněných osob a chovanců s celostátní působností včetně kontroly stanovených postupů.
 3. Analýza vývoje početních stavů vězněných osob a chovanců včetně prognóz dalšího vývoje, návrhů systémových opatření týkajících se umísťování, přemísťování a změn ubytovacích kapacit a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, organizačně technických a jiných hledisek.
 4. Tvorba koncepce zaměstnávání vězněných osob, koordinace hospodářských činností a strategií. Koordinace přípravy a realizace projektů, procesu výběru a hodnocení projektů v oblasti zaměstnávání vězněných osob.

13. platová třída

 1. Strategické plánování, koordinace a usměrňování správy vězeňství.
 2. Stanovování směrů finanční strategie a investičního rozvoje vězeňství.
 3. Tvorba koncepce rozvoje a koordinace systému zdravotních služeb poskytovaných zdravotnickými zařízeními vězeňské služby.

14. platová třída

 1. Stanovování strategických směrů rozvoje vězeňství.

Pokračujme k platovým a mzdovým tarifům

Pokud vás zajímá práce a výdělek ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) naleznete TADY.

Zdroj úvodní fotografie: Vězeňská služba ČR, Facebook

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno