„Nejde o žádný otravný doučování. Program záleží jenom na vás. Můžete si víceméně dělat, co chcete. Chodil byste sem čtyřikrát tejdně, od pondělka do čtvrtka, řekněme vždycky na takový dvě hodinky. Dostanete dvojnásobek běžného učitelského platu plus speciální odměny,“ oznamuje místní milionář ohromenému pedagogovi úvodem románu Výchova dívek v Čechách. Spisovatel Michal Viewegh zřejmě svoji knihu napsal takhle, právě protože věděl, že normální vychovatel má úplně jinou práci a výdělky.

Zákonem zaručené mzdy v soukromé sféře

Vychovatel mládeže obyčejně dostává podprůměrnou výplatu, i když působí v podnikatelském sektoru. Často musí spoléhat na takzvanou zaručenou mzdu, která záleží na zodpovědnosti, respektive na zařazení do skupin prací. Podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem.

ZARUČENÁ MZDA 2021
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.90,5015 200
2.3.+4.99,9016 800
3.5.+6.110,3018 500
4.7.+8.121,8020 500
5.9.+10.134,4022 600
6.11.+12.148,4024 900
7.13.+14.163,9027 500
8.15.+16.181,0030 400

Zajímavější vyhlídky nedávno nabídla jedna tuzemská věznice: „Vychovatel/ka na oddělení odsouzených mužů, plat 18 810 – 28 320 Kč/měsíc (10. platová třída, záleží také na dosažené praxi) + zvláštní příplatek 5 000 Kč + další za směnnost.Rovněž tady zaměstnavatel požaduje vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.). A podobně jako prostředí, neobvyklá je taky pracovní doba: různé ranní, denní, odpolední a nepravidelné víkendové směny.

Vychovatel ve veřejném sektoru dostává plat

V oficiálním Katalogu pracíVYCHOVATEL ve výchově a vzdělávání číslo 2.16.02, VYCHOVATEL ve vězeňské službě dostal číslo 2.02.02. Pokud pracuje přímo pro veřejnou instituci, dostává základní hrubý plat podle tabulky, která přísluší jeho zaměstnavateli. Jinou stupnici mají pedagogičtí pracovníci, jinou například zaměstnanci Vězeňské služby. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE. Abychom určili správný plat vychovatele, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe – více ZDE) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

VYCHOVATEL ve výchově a vzdělávání

Vychovatel v 8. platové třídě

 1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.
 2. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na vytváření a rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků klientů zařízení sociálních služeb nebo v záchytných zařízeních včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím pedagogických metod.
 3. Individuální vychovatelská činnost v oblasti sebeobsluhy těžce zrakově  postižených včetně rozvíjení znalosti čtení a psaní černotisku i bodového písma v souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení jejich samostatnosti. Navrhování optimalizace řešení orientační situace včetně pomůcek a vybavení, poskytování poradenské činnosti rodinným příslušníkům. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).
 4. Individuální vychovatelská činnost v oblasti prostorové orientace s těžce zrakově postiženými v souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení  jejich samostatnosti a nezávislosti. Provádění nutné smyslové výchovy se zaměřením na reedukaci a kompenzaci zrakového handicapu. Provádění vstupní a průběžné diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).
 5. Individuální provádění speciálněpedagogických edukačních, reedukačních a kompenzačních činností v souladu s daným vzdělávacím programem. Příprava vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky.

Vychovatel v 9. platové třídě

 1. Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou vychovatel vytváří a podle níž postupuje při výkonu své výchovné činnosti, a vycházející ze školního vzdělávacího programu.
 2. Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
 3. Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně-výchovnou péči zaměřenou na specifické potřeby dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky, návrhů výchovných a vzdělávacích opatření a zpracovávání podkladů pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti dětí, žáků, studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 5. Navrhování optimalizace podmínek, například prostorových, architektonických a materiálních, v nichž probíhá proces výchovy a
  vzdělávání a usměrňování ostatních zaměstnanců v oblasti osvojování základních dovedností v kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.
 6. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociálních služeb s návazností na dříve získané návyky. Posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.
 7. Zpracovávání koncepce praktické výchovy a samostatného pohybu v oblasti sebeobsluhy těžce zrakově postižených a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v uvedené oblasti podle akreditovaných vzdělávacích programů v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti. Vyhodnocování výsledků diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů odborné péče (vychovatel zrakově postižených).
 8. Podávání návrhů k odstraňování architektonických bariér a optimalizace řešení orientační situace v interiéru a exteriéru. Usměrňování  ostatních pracovníků v oblasti základních dovedností v kontaktu se zrakově postiženými.

Vychovatel v 10. platové třídě

 1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení a průběžné aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
 2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.
 3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a školských zařízeních.
 4. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociálních služeb nebo v záchytných zařízeních včetně hodnocení výsledků, metodická a poradenská činnost, vzdělávací a výchovná činnost na základě znalostí speciální pedagogiky.
 5. Zpracovávání koncepce výchovné činnosti v oblasti prostorové orientace pro těžce zrakově postižené v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti, metodické vedení a kontrola ostatních pracovníků a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v dané oblasti podle akreditovaných vzdělávacích programů. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům.
 6. Vyhodnocování výsledků speciálněpedagogických diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů a opatření.

Vychovatel v 11. platové třídě

 1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálněpedagogických postupů, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.
 2. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálněpedagogických postupů. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných  pedagogických činností.
 3. Vytváření koncepcí sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům v obtížné životní situaci.
 4. Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.

Vychovatel ve 12. platové třídě

 1. Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů  v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociálních služeb ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology.
 2. Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu ústavní, ochranné nebo preventivně-výchovné péče nebo při náročné výchovné práci s adolescenty, spojených s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.

VYCHOVATEL VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ

Vychovatel v 9. platové třídě

 1. Komplexní vychovatelská činnost ve věznicích a vazebních věznicích.

Vychovatel v 10. platové třídě

 1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost ve věznicích a vazebních věznicích.
 2. Samostatné provádění socioterapie ve věznicích a vazebních věznicích, směrující k sociální rehabilitaci a integraci.

6 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, pracuji na ZŠ jako vychovatelka ŠD.(na SPgŠ mám vystudovaný obor vychovatelství) Na VŠ pedagogické jsem absolvovala bakalářské studium (Bc). Do jaké platové třídy bych měla být zařazena? Děkuji Čadilová

  • Dobrý den, paní Čadilová, platová třída nesouvisí s dosaženým vzděláním, ale s nejtěžší vykonávaným úkonem. Doporučuji Vám pročíst si možné náplně práce, jak jsou vypsané na této stránce. Vaše platová třída je ta nejvyšší, ve které najdete alespoň něco, co sama v zaměstnání děláte. Třeba „odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami“ zajišťuje minimálně 9. platovou třídu.
   Příliš nízké vzdělání by znamenalo odpočet předchozích let praxe, respektive snížení platového stupně. Bakalářské vzdělání je adekvátní do 10. platové třídy, více ZDE.

 2. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to se zařazením do platových tříd v případě nočního vychovatele na internátě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  Děkuji za odpověď.

  • Paní Masařová, přemýšlím, co přesně asi dělá noční vychovatel – předpokládám, že například pomůžete chlapci nebo dívce, kteří trpí poruchami spánku apod. Bohužel ve vyšší než 8. platové třídě nemohu najít nic podobného. Doporučuji Vám pročíst klasifikaci výše ve článku, aktualizovanou od začátku roku 2018.

 3. Dobrý den, prosím o informaci, podle jakých tabulek je finančně hodnocen noční vychovatel ve škole v přírodě, který jede s 50 žáky prvního stupně základní školy? Děkuji za odpověď.

  • Pane Palečku, všechny platové tabulky najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Vychovatel tam dlouhodobě patří do tarifní stupnice, která je určená obecně pedagogickým pracovníkům.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno