Pročítáte svoji novou pracovní smlouvu a něco jako by v ní chybělo. No jistě: „Kde je uvedená domluvená mzda?!“ Personalista, mzdový účetní nebo nadřízený poklidně odpoví: „Podívejte se, tady máte další dokument. Vaši odměnu řádně specifikuje mzdový výměr.“ Pravděpodobně říkají pravdu. Ale proč vlastně někteří zaměstnavatelé používají mzdový výměr, a nenapíšou finanční odměnu do samotné smlouvy?

Ve veřejném sektoru (státních nemocnicích, školách, obecních úřadech atd.) nařizuje vláda platové tabulky. Soukromé společnosti musejí dodržovat aspoň takzvané zaručené mzdy a zákonem stanovené příplatky, ale tyto částky jsou poměrně nízké a pracovníci většinou dostávají více. Umožňuje mzdový výměr zaměstnavateli, aby smluvenou částku kdykoli jednostranně snížil, třebas na úroveň úplného minima?

Jakou nástrahu obsahuje mzdový výměr podle zákona a právníka

„Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem,“ stanovuje zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) v § 113, odstavci 1. (Vnitřní předpis běžně používají například veřejné vysoké školy.) „Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti,“ pokračuje odstavec 4.

Co tohle všechno znamená? „Mzdu sjednanou ve smlouvě nemůže zaměstnavatel z vlastní vůle snížit nebo zvýšit (pokud se nejedná o dočasně stanovené nebo sjednané srážky). Pohybovat s výší mzdy však může v případě, že mzdu autoritativně stanovuje mzdovým výměrem. S obsahem mzdového výměru nemusí zaměstnanec souhlasit (nejedná se o sjednání, ale stanovení mzdy), jedná se o autoritativní rozhodnutí zaměstnavatele,“ vysvětluje Mgr. Jan Mandát na specializovaném právnickém portálu. Copak šéfové získávají tímto speciálním dokumentem výhodu? Asi ano. Osobně chápu situaci tak, že mzdový výměr ohrožuje jistotu stabilního výdělku – uvedenou částku může jednatel společnosti kdykoli svévolně snížit.

Mzdový výměr – vzor zdarma ke stažení

Níže najdete formulaci, kterou používá několik tuzemských podniků. V tradičním textovém souboru Microsoft Word naleznete mzdový výměr – vzor zdarma ke stažení ZDE. Při eventuálním použití, kurzívou vypsané pasáže pochopitelně změňte identifikačními údaji zúčastněných osob a příslušným datem.

 

Mzdový výměr

(nedílná součást pracovní smlouvy ze dne 1.8.2015)

 

Obchodní společnost: Nejlepší firma na světě s.r.o.

Sídlo: Ulička 69, 130 00 Praha 10

Jednající/zastoupená: Lucie Černá

IČ: 25987598

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 598759

(dále jen „zaměstnavatel“)

 

a

 

Jméno, příjmení: Petr Bílý

Trvale bytem: Náměstí 8, 110 Pardubice

Korespondenční adresa: Náměstí 8, 110 Pardubice

Narozen/a: 8.6.1990

Číslo bankovního účtu: 8759875987/0800

(dále jen „zaměstnanec“)

 

Věc: Mzdový výměr

Základní měsíční mzda činí 25.000,- Kč hrubého měsíčně s platností od 1.8.2015

 

Ostatní ustanovení pracovní smlouvy zůstávají beze změny.

 

Praha, 1.8.2015

 

 

 

_________________________________                                                                 _____________________________________

Zaměstnavatel (podpis, razítko)                                                                   Zaměstnanec (podpis)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno