Tahouni vysokého školství mají vydělávat přinejmenším 29 200 Kč hrubého měsíčně nebo 174,60 Kč za hodinu, pokud pracují na běžnou zaměstnaneckou smlouvu. Podle Sbírky zákonů jsou totiž ve vzdělávání zaručeny daleko vyšší než minimální mzdy.

Každému podle jeho zásluh! Tuto idealistickou vizi zkoušejí alespoň částečně uskutečnit čeští politici. Ve veřejném sektoru regulují zaměstnavatele podrobnými platovými třídami a tabulkami. Naproti tomu soukromým firmám ponechávají relativní svobodu, aby uzavíraly pracovní smlouvy podle vlastního uvážení. Naši státní představitelé totiž neomezují maximální odměnu, na kterou může dosáhnout kupříkladu učitel v soukromé škole. Ale ve vládním nařízení č. 567/2006 Sb. najdeme pojmy minimální mzda a zaručená mzda, účinné také pro celou oblast vzdělávání.

Nové sazby zaručených mezd

Se složitostí, odpovědností a namáhavostí dané profese stoupají takzvané skupiny prací, a s nimi také garantovaná odměna. Minimální mzda představuje základní sazbu. Ale všichni zaměstnanci ve vzdělávání, kteří mají uzavřenou obvyklou zaměstnaneckou smlouvu, musejí dostávat více. Uvedené sazby platí pro týdenní pracovní dobu 40 hodin, bez příplatků za ztížené pracovní prostředí apod.

ZARUČENÁ MZDA 2019/202020202019
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.Kč/h.Kč/m.
1.1.+2.87,3014 60079,8013 350
2.3.+4.96,3016 10088,1014 740
3.5.+6.106,4017 80097,3016 280
4.7.+8.117,4019 600107,4017 970
5.9.+10.129,7021 700118,6019 850
6.11.+12.143,2024 000130,9021 900
7.13.+14.158,1026 500144,5024 180
8.15.+16.174,6029 200159,6026 700

V příloze zmíněného vládního nařízení má vzdělávání a výchova speciální kapitolu. Upřesněny jsou skupiny prací pro učitele, vychovatele, speciálního nebo volnočasového pedagoga, jeho asistenta, lektora, cvičitele a další.

Skupiny prací ve vzdělávání a výchově

Vzdělávání a výchova ve 4. skupině

 1. Vzdělávací činnost v zájmových kurzech.
 2. Vychovatelská činnost v zájmovém vzdělávání.

Vzdělávání a výchova v 5. skupině

 1. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.
 2. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených kurzech ukončená závěrečnou zkouškou.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí předškolního věku.
 4. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s výučním listem.
 5. Komplexní vychovatelská, metodická, poradenská a další pedagogická činnost rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti. Koordinace práce vychovatelů.
 6. Výchovná a vzdělávací činnost rozvíjející dříve získané návyky. Posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.

Vzdělávání a výchova v 6. skupině

 1. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech.
 2. Provádění speciálně pedagogických prací.

Vzdělávání a výchova v 7. skupině

 1. Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění nebo další tvůrčí činnosti.
 2. Tvorba koncepcí a programů vzdělávání a provádění dalších specializovaných metodologických prací v oblasti pedagogiky a psychologie.
 3. Metodická a specializovaná poradenská vychovatelská činnost, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod.
 4. Vytváření koncepcí sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům v obtížné životní situaci.

Vzdělávání a výchova v 8. skupině

 1. Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno