Tahouni vysokého školství mají vydělávat přinejmenším 37 800 Kč hrubého měsíčně nebo 225 Kč za hodinu, pokud pracují na běžnou zaměstnaneckou smlouvu. Podle Sbírky zákonů jsou totiž ve vzdělávání zaručeny daleko vyšší než minimální mzdy.

Každému podle jeho zásluh! Tuto idealistickou vizi zkoušejí alespoň částečně uskutečnit čeští politici. Ve veřejném sektoru regulují zaměstnavatele podrobnými platovými třídami a tabulkami. Naproti tomu soukromým firmám ponechávají relativní svobodu, aby uzavíraly pracovní smlouvy podle vlastního uvážení. Naši státní představitelé totiž neomezují maximální odměnu, na kterou může dosáhnout kupříkladu učitel v soukromé škole. Ale ve vládním nařízení č. 567/2006 Sb. najdeme pojmy minimální mzda a zaručená mzda, účinné také pro celou oblast vzdělávání.

Nové sazby zaručených mezd

Se složitostí, odpovědností a namáhavostí dané profese stoupají takzvané skupiny prací, a s nimi také garantovaná odměna. Minimální mzda představuje základní sazbu. Ale všichni zaměstnanci ve vzdělávání, kteří mají uzavřenou obvyklou zaměstnaneckou smlouvu, musejí dostávat více. Uvedené sazby platí pro týdenní pracovní dobu 40 hodin, bez příplatků za ztížené pracovní prostředí apod.

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2024Kč/m.18 90019 50021 30021 80024 10026 60029 40037 800
2024Kč/h.112,50116,10126,80129,80143,30158,20174,70225,00
2023Kč/m.17 30017 90019 70021 80024 10026 60029 40034 600
2023Kč/h.103,80106,50117,50129,80143,30158,20174,70207,60
2022Kč/m.16 20017 90019 70021 80024 10026 60029 40032 400
2022Kč/h.96,40106,50117,50129,80143,30158,20174,70192,80
2021Kč/m.15 20016 80018 50020 50022 60024 90027 50030 400
2021Kč/h.90,5099,90110,30121,80134,40148,40163,90181,00
2020Kč/m.14 60016 10017 80019 60021 70024 00026 50029 200
2020Kč/h.87,3096,30106,40117,40129,70143,20158,10174,60
2019Kč/m.13 35014 74016 28017 97019 85021 90024 18026 700
2019Kč/h.79,8088,1097,30107,40118,60130,90144,50159,60
2018Kč/m.12 20013 50014 90016 40018 10020 00022 10024 400
2018Kč/h.73,2080,8089,2098,50108,80120,10132,60146,40
2017Kč/m.11 00012 20013 40014 80016 40018 10019 90022 000
2017Kč/h.66,0072,9080,5088,8098,10108,30119,60132,00

V příloze zmíněného vládního nařízení má vzdělávání a výchova speciální kapitolu. Upřesněny jsou skupiny prací pro učitele, vychovatele, speciálního nebo volnočasového pedagoga, jeho asistenta, lektora, cvičitele a další.

Skupiny prací ve vzdělávání a výchově

Vzdělávání a výchova ve 4. skupině

 1. Vzdělávací činnost v zájmových kurzech.
 2. Vychovatelská činnost v zájmovém vzdělávání.

Vzdělávání a výchova v 5. skupině

 1. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.
 2. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených kurzech ukončená závěrečnou zkouškou.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí předškolního věku.
 4. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s výučním listem.
 5. Komplexní vychovatelská, metodická, poradenská a další pedagogická činnost rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti. Koordinace práce vychovatelů.
 6. Výchovná a vzdělávací činnost rozvíjející dříve získané návyky. Posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.

Vzdělávání a výchova v 6. skupině

 1. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech.
 2. Provádění speciálně pedagogických prací.

Vzdělávání a výchova v 7. skupině

 1. Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění nebo další tvůrčí činnosti.
 2. Tvorba koncepcí a programů vzdělávání a provádění dalších specializovaných metodologických prací v oblasti pedagogiky a psychologie.
 3. Metodická a specializovaná poradenská vychovatelská činnost, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod.
 4. Vytváření koncepcí sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům v obtížné životní situaci.

Vzdělávání a výchova v 8. skupině

 1. Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

3 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, takže to znamená, že v soukromé MŠ je hrubý plat učitelky 18 000,- Kč podle všech pravidel? A normální? Děkuji za odpověď.

 2. Preji hezky a měla bych dotaz..moje dcera začla pracovat na nejmenovane škole jako asistentka pedagoga,,je velice šikovná a ctižádostivá a práce ji velice baví,, co mě ale jako matku zaráží je plat který ji byl tenhle měsíc ještě snížena 9200kč se mi zdá opravdu hodně malo na to ,že je to psychycky opravdu naročná práce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno