Zemřelého člověka můžeme položit do drahé rakve, obklopit pohřebními věnci a vyprovodit na věčnost při varhanním koncertu. Ale citlivé rozloučení záleží spíše na hloubce citů, upřímnosti slov a síle mezilidských vztahů, než na ceně smutečního obřadu. Popřemýšlejme společně, podle čeho vybereme text na smuteční kondolence. Především zvažme, jakou povahu mají pozůstalí – a jaký byl nebožtík nebo nebožka.

Máme vyjádřit soucit spíše tradičně, nebo originálně?

Staří lidé, kteří strávili celý život na venkově, bývají většinou konzervativní. Výstřední kondolenci jistě pochopí, pokud cítí, že chceme vyjádřit úctu a soucit. Ale blíže mají ke starým dobrým zvyklostem, které získaly víceméně ustálenou formu. Text na smuteční kondolence může vypadat tradičně, jako v následujících příkladech.

  • Přijměte upřímný projev nejhlubší účasti
    nad bolestnou ztrátou, která Vás postihla.
  • Kdo žije v srdci, neumírá.
    Upřímnou soustrast!
  • Slova nemohou vyjádřit smutek,
    který s Tebou cítím v této době.

Text na smuteční kondolence pro různé osobnosti

Mladí obyvatelé měst jsou většinou liberální, otevření modernímu umění. I ztrátu blízkého člověka někdy překonávají osobitě. Slavnostní rozloučení mohou uspořádat třeba na rozprašovací louce, za zvuku kytar. Text na smuteční kondolence ovšem musí reflektovat osobnost, která odešla na onen svět. Přidejme několik námětů pro inspiraci. Rodinný vztah (maminka, bratr apod.) a jméno (Marie, Vojtěch apod.) lze samozřejmě změnit.

O společenské ženě

Děkujeme Pánu Bohu/osudu,
že jsme mohli poznat Tvoji maminku.
Maruška uměla naslouchat i poradit,
byla vzácnou ženou.
Kdybyste potřebovali s čímkoli pomoci,
obraťte se na nás.

O váženém muži

Tvůj otec byl dobrý chlap,
a proto zůstane navždycky v nás
– v lidech, kteří měli to štěstí,
že ho poznali osobně.
Dovol mi, abych byl tiše v duchu s Tebou,
když na Vojtěcha společně vzpomínáme.

O slušném a pracovitém muži

Kdyby byli všichni lidé jako Tvůj bratr,
svět by byl mnohem lepším místem.
Památku na Josefa poneseme navždycky v sobě.
Kéž bychom dokázali také projít životem
se vztyčenou hlavou a čistým srdcem.

O věřící (nábožensky založené) ženě

Anežka odešla na věčnost a já
cítím smutek, ale především naději.
Život Tvojí sestry byl přece naplněný
láskou, radostí a vírou,
že není žádné sbohem, jenom na shledanou.

O divokém muži

Život někdy vypadá složitě
a výjimeční lidé působí komplikovaně.
Ale nyní cítím upřímnou soustrast,
protože mně ve Tvém manželovi
odešel opravdový přítel.

O tvrdohlavé ženě

Lenka byla vždycky sama sebou.
Neskrývala svoje sny, radost, ani smutek.
Hledala a bojovala, ale taky spojovala lidi.
My všichni, kdo jsme znali Tvoji ženu
jsme nyní myšlenkami s Tebou.

Ještě k tomuto smutnému tématu:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno