Dříve stačilo, když se člověk podíval na svůj plynoměr, použil jednoduchou násobilku, a rázem věděl, kolik zaplatí za teplo. Dneska musí studovat hromadu ceníků, které připomínají hlavolam a přestože dlouze počítá, nakonec stejně neví, jaká je cena plynu za 1 m3 neboli krychlový metr, čili kubík. Rozumím vašemu rozhořčení! Proto jsem převedl současné jednotky na kubíky, a spočítal průměrnou cenu, kterou tuzemský odběratel zaplatí za m3 plynu: 17,07 Kč včetně DPH. Ale zároveň vám doporučuji, abyste byli nároční a chtěli vědět více: Čtěte, proč – sakra – k těmhle změnám vlastně došlo!

Kubík je prostorová, nikoli energetická jednotka

Zemní plyn patří mezi fosilní paliva, protože od pravěku vznikal hluboko pod zemí, kde zabírá místo. Množství této komodity tedy logicky můžeme měřit prostorovými jednotkami, třeba ve krychlových metrech (m3) neboli kubících.

Jenomže zemní plyn není prvek, nýbrž sloučenina, která mívá různé chemické složení a odlišnou kvalitu: podle naleziště (například moravského, norského, ruského nebo arabského) a obsahu (například uhlovodíků). Takže obvykle z jednoho kubíku získáme více, či naopak méně tepla, než z jiného krychlového metru. Proto celá Evropa začala tuto surovinu měřit v energetických jednotkách, které nevyjadřují prostorovou náročnost, nýbrž užitnou hodnotu dodávek!

Cena plynu za 1 m3 = objemový koeficient x spalné teplo x hodnota kWh

Dříve bylo možné, aby kupříkladu Pražáci byli zvýhodnění oproti Ostravákům. Domácnosti v obou městech zaplatily za kubík plynu stejnou cenu, ale v české metropoli dostaly více tepla, než na pomezí Moravy a Slezska. Nebo naopak. Nyní však funguje jiný systém, za účelem větší spravedlnosti, ačkoli samozřejmě nic není dokonalé a vždycky najdeme dostatek námětů pro nadávání. Třeba nové jednotky znějí strašidelně: kilowatthodina (kWh) a tisícinásobná megawatthodina (MWh).

Navíc ještě potřebujeme znát takzvaný objemový koeficient (hustotu) a spalné teplo (kvalitu) zemního plynu v konkrétním místě, což zveřejňují provozovatelé plynovodů na svých webech:

Cena plynu za 1 m3 = jeho objemový koeficient x jeho spalné teplo x ceníková cena jedné kilowatthodiny. Objemový koeficient se obvykle pohybuje kolem 1, spalné teplo kolem 10,6 kWh/m3. Teď máme dostatek informací, abych došli k orientačnímu výsledku. Celostátní průměr = přibližně 17,07 Kč/m3 zemního plynu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno