S přibývajícím věkem získáváme drahocenné zkušenosti, takže nemusíme opakovat svoje staré chyby a můžeme užitečně poradit mladším generacím. Ale zároveň pociťujeme únavu, protože dlouhá a těžká cesta životem unavila naše tělesné schránky. Málokdo má takovou genetickou výbavu a štěstí, aby nikdy nepotřeboval cizí pomoc. V některých rodinách navíc chybějí volné mladé ruce, a proto existují taky domovy důchodců, neboli domovy pro seniory (DoS): Instituce, ve kterých o naše starší spoluobčany pečují profesionálové. Tady najdete adresář, seřazený podle krajů – a právní souvislosti.

Seznamy a kontakty pro jednotlivé kraje

Domovy pro seniory v české legislativě

V tuzemské Sbírce zákonů otevřeme především právní předpis č. 108/2006 Sb.: zákon o sociálních službách. Tam jsou mimo jiného pravidla pro takzvaný příspěvek na péči, díky kterému můžete zaplatit svého asistenta (doma nebo jinde, i rodinného příslušníka), pakliže nezvládáte samostatně uspokojovat svoje základní potřeby. Tamtéž najdeme kvalifikační předpoklady, které musejí splňovat profesionálové v oboru (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotníci, pedagogové).

V § 49 jsou definovány přímo domovy pro seniory: „poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby“. Konkrétně zabezpečují: ubytování, stravu, běžnou péči, osobní hygienu, společenské vyžití, terapii, „aktivizační činnosti“, uplatňování práv a oprávněných zájmů apod.

Maximální úhrada často spolkne celou penzi

Na zákon navazuje prováděcí vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kde najdeme taky požadované kvalitativní standardy sociálních služeb. Například: Domov pro seniory postupuje tak, abychom rozuměli obsahu a účelu uzavírané smlouvy. Klienti potom mohou „uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace“ a mají právo na stížnosti.

Náklady bývají hrazeny jednak dotacemi, dále příspěvkem na péči, ale taky finanční spoluúčastí, kterou někdy lze pokrýt prostřednictvím důchodu. Maximální úhrada podle § 15 ministerské vyhlášky činí: 210 Kč za ubytování (včetně úklidu, praní, drobného zašívání a žehlení) + 170 Kč za celodenní stravu (75 Kč za oběd) = 380 Kč denně, neboli přepočteno na měsíce 11 400 Kč za 30 dnů, respektive 11 780 Kč za 31 dnů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno