Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Ekonomická ochrana státu.

2.8 EKONOMICKÁ OCHRANA STÁTU

12. platová třída

1. Analytické činnosti při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze komplikovaných ekonomických a právních vazeb, například ve finančních institucích.

2. Hodnocení subvencí poskytnutých na dovážené výrobky včetně inspekce nad dovozci a výrobci a poradenské a konzultační činnosti v orgánech Evropské unie pro ochranu před subvencovanými dovozy.

13. platová třída

1. Vyhledávání, vyhodnocování a syntéza komplikovaných ekonomických a právních vazeb ve věcech zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. Analýza komplexu mezinárodních vazeb a aspektů problematiky boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

2. Koordinace řešení nejsložitějších případů, například mezinárodních případů boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

3. Tvorba koncepce vztahů k mezinárodním organizacím a orgánům Evropské unie v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

4. Hodnocení účinků subvencovaných dovozů na ekonomiku České republiky a Evropské unie a navrhování opatření k ochraně hospodářského prostoru Evropské unie před subvencovanými dovozy.

5. Koordinace realizace přijatých opatření přijatých na úrovni Evropské unie k ochraně před subvencovanými dovozy v součinnosti s celními orgány.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a řešení nejsložitějších, například mezinárodních úkolů při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze komplikovaných ekonomických a právních vazeb v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

2. Tvorba koncepce státní politiky ochrany před subvencovanými dovozy.

3. Tvorba koncepce hospodářských vztahů České republiky v rámci Evropské unie.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno