Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Průmyslové vlastnictví.

2.9 PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

10. platová třída

1. Komplexní správa poplatků za řízení ve věcech průmyslových práv ve vazbě na zahraničí a podle mezinárodních dohod.

12. platová třída

1. Komplexní správa a zpřístupňování celosvětových informací o stavu průmyslových práv.

2. Metodické usměrňování ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví.

3. Odborná expertiza zápisné způsobilosti, celosvětové novosti, vynálezecké činnosti, průmyslové využitelnosti, individuální povahy nebo shodnosti technického řešení, vzhledu výrobku a označení, například v oborech chemie, lékařství, biotechnologie, mechanika, stavebnictví, doprava.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany průmyslových práv.

2. Koordinace tvorby systému utváření a zpřístupňování celosvětových informací o stavu průmyslových práv.

3. Tvorba koncepce ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví.

4. Komplexní vyhodnocování nejnáročnějších expertizních činností ve věcech ochrany průmyslových práv na nejvyšší úrovni současného poznání vědy a techniky, například vyhodnocování celosvětové novosti řešení přihlášených k ochraně patentem, a to v nejnáročnějších oborech (lékařství, biotechnologie, chemie).

5. Rozhodování ve sporných řízeních po udělení právní ochrany na technická řešení a označení.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce ochrany průmyslového vlastnictví České republiky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno