Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Finanční trh.

2.7 FINANČNÍ TRH

8. platová třída

1. Zajišťování analýz informací o finančním trhu podle stanovených postupů.

9. platová třída

1. Aplikace právních předpisů při přípravě metodických podkladů v oblasti finančních trhů.

10. platová třída

1. Metodické činnosti v oblasti finančních trhů.

11. platová třída

1. Koordinace metodické činnosti v oblasti finančních trhů mezi jednotlivými subjekty.

12. platová třída

1. Celostátní koordinace a zajišťování komplexní agendy při výplatě a vracení státního příspěvku na finančním trhu.

2. Provádění systémových činností spojených s tvorbou politiky finančních trhů. Koordinace tvorby analytických a metodických materiálů.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a usměrňování oblasti finančních služeb nebo oblasti státního příspěvku na finančním trhu.

2. Posuzování a navrhování změn v právních předpisech ve vztahu k finančnímu trhu.

3. Zpracovávání analýz finančních trhů při utváření koncepce politiky finančního trhu.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje finančních služeb.

2. Tvorba koncepce finančního trhu a její sbližování s mezinárodními normami. Systémová koordinace finančního trhu s mezinárodními a nadnárodními systémy.

3. Zpracovávání návrhů dalšího rozvoje finančního trhu a vyhodnocování významných legislativních, kompetenčních a jiných změn v oblasti finančního trhu.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce politiky finančního trhu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno