Pomáhá pacientům, aby prostřednictvím zaměstnání (smysluplné činnosti) dosáhli tělesné a duševní pohody. Úžasné! Kouzelné! Geniální! Ale jakou finanční odměnu pobírá ergoterapeut za svoje vlastní zaměstnání, které bezesporu mezi smysluplné práce patří? Začněme základním rozdělením – v soukromém ústavu dostáváte mzdu, ve veřejné instituci pobíráte plat.

Ergoterapeut v soukromém ústavu má právo na zaručenou mzdu

Český statistický úřad ve svém přehledu průměrných mezd bohužel ergoterapeuty jmenovitě nevede. Aspoň vláda nezapomněla, když vydala nařízení č. 567/2006 Sb., kterým stanovuje, na jakou odměnu mají právo různí zaměstnanci. Ergoterapeut patří do 4. skupiny, pokud pracuje pod odborným dohledem – anebo do 5. skupiny, pokud pracuje samostatně. Jakmile se zaměstnavatelem uzavřete plnohodnotnou smlouvu (nikoli pouhou „dohodu“), musíte dostávat minimálně svoji sazbu takzvané zaručené mzdy. Podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Ergoterapeut ve veřejné nemocnici dostává plat podle tabulky

Trošku jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře. To znamená, že jsou zaměstnaní například ve veřejné nemocnici, obecním ústavu sociálního zabezpečení, škole apod. Ergoterapeuti tady dostávají platy podle tabulek, které najdete vždycky aktuální ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Kromě vzdělání a praxe rozhoduje především pracovní náplň, jak popíšeme níže.

PŘÍKLAD: Aby měl ergoterapeut právo minimálně na 10. platovou třídu, stačí, pokud mezi jeho starosti patří následující. „Poradenská činnost a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a úprav pracovního a domácího prostředí, aplikace zásad ergonomie v rámci primární a sekundární prevence poruch pohybového aparátu.“

9. platová třída

  1. Provádění ergoterapeutických úkonů, hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb včetně základních kinesiologických a biomechanických rozborů.
  2. Provádění ergoterapeutického vyšetření zaměřeného na analýzu aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb, hodnocení senzomotoriky, mobility a lokomoce, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností. Provádění nácviku v oblasti pracovních činností v kontextu fyzického a sociálního prostředí.

10. platová třída

  1. Vypracovávání složitých specializovaných ergoterapeutických analýz s využíváním standardizovaných hodnotících nástrojů, sestavování dlouhodobých ergoterapeutických plánů na základě ergoterapeutických vyšetření, analýzy poškozených a zbylých funkcí u pacientů jednotlivých klinických oborech.
  2. Poradenská činnost a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a úprav pracovního a domácího prostředí, aplikace zásad ergonomie v rámci primární a sekundární prevence poruch pohybového aparátu.

11. platová třída

  1. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru ergoterapie. Metodické usměrňování ergoterapie v rámci zdravotnického zařízení a hodnocení kvality poskytované ergoterapeutické péče. Stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve zdravotnickém zařízení nebo zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno