V domovech seniorů, pečovatelských ústavech a nemocnicích najdeme zástupce 3 různých profesí, které se jmenují podobně: sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotně sociální pracovníky. Tady prozkoumáme práva posledně jmenované skupiny. Zdravotně sociální pracovník patří mezi nelékařské zdravotnické pracovníky, podobně jako zdravotní sestry nebo sanitáři. Ale ještě víc než kolegové, řeší také životní situaci pacienta.

V soukromém ústavu máte právo na zaručenou mzdu

Bohužel, zdravotně sociálního pracovníka přímo nejmenuje Český statistický úřad ve svém přehledu průměrných mezd, ani vláda ve svém nařízení č. 567/2006 Sb. Zde ministerský sbor stanovuje, na jakou odměnu mají právo různí zaměstnanci. Podle náročnosti svého zaměstnání patříte do určité skupiny prací (čím výš, tím lépe), a musíte dostávat aspoň příslušnou sazbu zaručené mzdy. Podrobnosti najdete ve speciálních článcích: pro zdravotnictví ZDE, pro sociální služby ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Zdravotně sociální pracovník ve veřejné nemocnici

Trošku jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře. To znamená, že jsou zaměstnaní například veřejnou nemocnicí, městským ústavem, příspěvkovou organizací apod. Zdravotně sociální pracovníci tady dostávají platy podle tabulek, které najdete vždycky aktuální ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Kromě vzdělání a praxe rozhoduje především náplň práce, jak popíšeme níže.

PŘÍKLAD: Zdravotně sociální pracovník patří minimálně do 10. platové třídy, pokud má na starosti následující. „Zajišťování sociálních potřeb u obzvlášť těžce nemocných a postižených osob v domácím ošetřování, například po centrálních mozkových příhodách, po úrazech, při připojení na dýchacích přístrojích, na dialyzačních přístrojích a při apalických syndromech.“

9. platová třída

  1. Provádění zdravotně-sociálních činností, například psychosociální intervence podle individuálních potřeb pacienta nebo klienta sociálních služeb, řešení sociálně-právních problémů pacienta (klienta sociálních služeb), provádění sociálního šetření v terénu. Provádění odborných prací při vedení terapeutických komunit zvláště v psychiatrických léčebnách.

10. platová třída

  1. Provádění složitých zdravotně-sociálních činností, například posuzování životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských a sesterských vizit. Realizace rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů sociálních služeb s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty, příprava propuštění pacientů pro pobytové služby sociální péče. Zajišťování sociálně-právního poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům za využití údajů ze zdravotnické dokumentace, lékařských a sesterských vizit.
  2. Zajišťování sociálních potřeb u obzvlášť těžce nemocných a postižených osob v domácím ošetřování, například po centrálních mozkových příhodách, po úrazech, při připojení na dýchacích přístrojích, na dialyzačních přístrojích a při apalických syndromech.

11. platová třída

  1. Provádění nejnáročnějších zdravotně-sociálních činností, například hodnocení biopsychosociálního stavu pacienta (klienta) a na jeho základě a s využitím údajů ze zdravotnické dokumentace navrhování následné péče.
  2. Metodické usměrňování a koordinace zdravotně-sociální péče ve vymezené územní působnosti nebo v rámci většího organizačního celku. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru. Zajišťování systému kvality zdravotně-sociální péče.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno