Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím.

2.5 FINANČNÍ A EKONOMICKÁ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM

12. platová třída

1. Podpora řízení projektů zahraniční pomoci nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí v mezisektorovém průřezu i v rámci jednotlivých sektorů.

2. Podpora řízení projektů zahraniční rozvojové spolupráce a finanční pomoci České republiky jiným zemím.

3. Zpracovávání celostátně závazných metodik a postupů ve správě a likvidaci zahraničních pohledávek.

13. platová třída

1. Celostátní metodické usměrňování a koordinace využívání prostředků Evropské unie, finančních prostředků zemí EFTA a prostředků zahraniční rozvojové spolupráce a finanční pomoci České republiky jiným zemím.

2. Zpracovávání návrhů celostátních programů, projektů a priorit zahraniční rozvojové spolupráce a finanční pomoci České republiky jiným zemím, tvorba celostátních pravidel pro využívání těchto prostředků včetně pravidel finančního řízení projektů, vyhodnocování a kontroly jejich využívání.

3. Tvorba celostátní koncepce správy a likvidace zahraničních pohledávek.

14. platová třída

1. Tvorba programů vývoje využívání zahraniční pomoci Českou republikou v meziresortním a sektorovém průřezu.

2. Tvorba koncepce finanční a ekonomické spolupráce se zahraničím.

3. Tvorba koncepce ochrany zahraničních investic.

4. Tvorba celostátní koncepce rozpočtových vztahů k rozpočtu Evropské unie.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce kohezní politiky. Stanovování rozvojových oblastí a cílů kohezní politiky realizovaných z prostředků Evropské unie nebo z jiných zahraničních zdrojů. Koordinace tvorby národních rozvojových dokumentů s orgány Evropské unie, tvorba soustavy operačních nebo dotačních programů a koncepce systému čerpání prostředků z Evropské unie nebo z jiných zahraničních zdrojů včetně jejich harmonizace a koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno