Okamžité ukončení spolupráce bývá lehké. Musíme pouze vědět, kterak napsat výpověď dohodou a dosáhnout oboustranného souhlasu zúčastněných osob. Jakmile zástupce podniku a zaměstnanec připojí svoje podpisy, je takříkajíc hotovo. § 49 zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.) říká, že pracovní poměr končí právě tímto dnem. Dokument, který správně nese jméno Dohoda (o skončení, respektive rozvázání pracovního poměru), musejí dostat ve zvláštním vyhotovení obě zainteresované strany.

Kdy můžeme začít řešit, jak napsat „výpověď dohodou“?

Z pohledu manažera bývá motivace jasná. Může postrádat svého zaměstnance a nechce dávat běžnou výpověď podle zákoníku práce, aby nemusel platit odstupné. V takovém případě logicky přemýšlí, jak napsat výpověď dohodou a kultivovaně přimět protistranu, aby dokument také signovala.

Proč řeší stejný oříšek zaměstnanec? Třeba dostal lepší nabídku odjinud, a právě proto hledá, jak napsat výpověď dohodou. Anebo touží okamžitě naplno rozjet vlastní podnikání. Zkrátka nechce čekat standardní dvouměsíční výpovědní dobu, a tak navrhne šéfovi okamžité rozvázání spolupráce.

Jak napsat výpověď dohodou – vzor zdarma ke stažení

Níže najdete formulaci, kterou jsem úspěšně použil v praxi, pouze identifikační údaje jsou pozměněné. V tradičním textovém souboru Microsoft Word stáhnete stejný vzor TADY, samozřejmě zadarmo. Kurzívou napsané pasáže pochopitelně nahraďte skutečnými identifikačními údaji zúčastněných osob, správnými daty a místy. Nyní snad není pochyb, jak napsat výpověď dohodou :-).

 

 

DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

 

Zaměstnavatel: Nejlepší firma na světě s.r.o.

Sídlo: Ulička 69, 130 00 Praha 10

Jednající/zastoupená: Lucie Černá

IČ: 25987598

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 598759

(dále jen „zaměstnavatel“)

a

Jméno: Petr Bílý

Trvalé bydliště: Náměstí 8, 110 Pardubice

Kontaktní adresa: Náměstí 8, 110 Pardubice

Rodné číslo: 900608/3119

(dále jen „zaměstnanec“)

 

uzavírají dle ustanovení § 49 zákoníku práce tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru:

Zaměstnanec a zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr založený pracovní smlouvou uzavřenou dne 1.1.2015, na základě které zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako Administrativní pracovník.

Pracovní poměr skončí dnem 1.9.2015.

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

V Praze dne 1.9.2015

 

 

_________________________________                            _____________________________________

Zaměstnavatel (podpis, razítko)                             Zaměstnanec (podpis)

Jak napsat výpověď dohodou? V praxi již použitý formulář stáhnete ZDE.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno