Lidskou práci rozdělujeme z několika hledisek, do různých škál. 1/ Pro určení platové tabulky ve veřejném sektoru slouží Katalog prací. 2/ Pro určení zaručené mzdy zaměstnance v soukromé firmě používáme takzvané Skupiny prací. 3/ Při žádosti o živnostenské oprávnění vybíráme ze seznamu povolených živností. Tady dostane prostor Klasifikace ekonomických činností, zkráceně CZ-NACE, která vyšla jako Sdělení č. 244/2007 Sb. Pod dokumentem je podepsaný Český statistický úřad.

Oficiální Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) podle ČSÚ

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) pokrývá skoro všechny myslitelní oblasti, čemuž odpovídá délka dokumentu. Abyste ušetřili čas, klikněte v předešlém obsahu na kapitolu, která vás zajímá a budete okamžitě přesměrováni tam, kam potřebujete. Klasifikace ekonomických činností pomůže například malým živnostníkům, které zajímá, zda a kdy musejí mít speciální pokladnu pro elektronickou evidenci tržeb.

 

68.2 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

SEKCE A – ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých
01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
01.12 Pěstování rýže
01.13 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
01.14 Pěstování cukrové třtiny
01.15 Pěstování tabáku
01.16 Pěstování přadných rostlin
01.19 Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých
01.2 Pěstování trvalých plodin
01.21 Pěstování vinných hroznů
01.22 Pěstování tropického a subtropického ovoce
01.23 Pěstování citrusových plodů
01.24 Pěstování jádrového a peckového ovoce
01.25 Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů
01.26 Pěstování olejnatých plodů
01.27 Pěstování rostlin pro výrobu nápojů
01.28 Pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin
01.29 Pěstování ostatních trvalých plodin
01.3 Množení rostlin
01.30 Množení rostlin
01.4 Živočišná výroba
01.41 Chov mléčného skotu
01.42 Chov jiného skotu
01.43 Chov koní a jiných koňovitých
01.44 Chov velbloudů a velbloudovitých
01.45 Chov ovcí a koz
01.46 Chov prasat
01.47 Chov drůbeže
01.49 Chov ostatních zvířat
01.49.1 Chov drobných hospodářských zvířat
01.49.2 Chov kožešinových zvířat
01.49.3 Chov zvířat pro zájmový chov
01.49.9 Chov ostatních zvířat j. n.
01.5 Smíšené hospodářství
01.50 Smíšené hospodářství
  01.6   Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01.61 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
01.62 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
01.63 Posklizňové činnosti
01.64 Zpracování osiva pro účely množení
01.7 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
01.70 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
02 Lesnictví a těžba dřeva
02.1 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
02.10 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
02.2 Těžba dřeva
02.20 Těžba dřeva
02.3 Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva
02.30 Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva
02.4 Podpůrné činnosti pro lesnictví
02.40 Podpůrné činnosti pro lesnictví
03 Rybolov a akvakultura
03.1 Rybolov
03.11 Mořský rybolov
03.12 Sladkovodní rybolov
03.2 Akvakultura
03.21 Mořská akvakultura
03.22 Sladkovodní akvakultura
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
   
  SEKCE B – TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
05.1 Těžba a úprava černého uhlí
05.10 Těžba a úprava černého uhlí
05.10.1 Těžba černého uhlí
05.10.2 Úprava černého uhlí
05.2 Těžba a úprava hnědého uhlí
05.20 Těžba a úprava hnědého uhlí
05.20.1 Těžba hnědého uhlí, kromě lignitu
05.20.2 Úprava hnědého uhlí, kromě lignitu
05.20.3 Těžba lignitu
05.20.4 Úprava lignitu
06 Těžba ropy a zemního plynu
06.1 Těžba ropy
06.10 Těžba ropy
06.2 Těžba zemního plynu
06.20 Těžba zemního plynu
07 Těžba a úprava rud
07.1 Těžba a úprava železných rud
07.10 Těžba a úprava železných rud
07.10.1 Těžba železných rud
07.10.2 Úprava železných rud
07.2 Těžba a úprava neželezných rud
07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud
07.21.1 Těžba uranových a thoriových rud
07.21.2 Úprava uranových a thoriových rud
07.29 Těžba a úprava ostatních neželezných rud
07.29.1 Těžba ostatních neželezných rud
07.29.2 Úprava ostatních neželezných rud
08 Ostatní těžba a dobývání
08.1 Dobývání kamene, písků a jílů
08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
08.12 Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
08.9 Těžba a dobývání j. n.
08.91 Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
08.92 Těžba rašeliny
08.93 Těžba soli
08.99 Ostatní těžba a dobývání j. n.
09 Podpůrné činnosti při těžbě
09.1 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu
09.10 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu
09.9 Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
09.90 Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
   
  SEKCE C – ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
10 Výroba potravinářských výrobků
10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
10.12 Zpracování a konzervování drůbežího masa
10.13 Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
10.2 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
10.20 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
10.3 Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
10.31 Zpracování a konzervování brambor
10.32 Výroba ovocných a zeleninových šťáv
10.39 Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
10.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
10.41 Výroba olejů a tuků
10.42 Výroba margarínu a podobných jedlých tuků
10.5 Výroba mléčných výrobků
10.51 Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
10.52 Výroba zmrzliny
10.6 Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků
10.61 Výroba mlýnských výrobků
10.62 Výroba škrobárenských výrobků
10.7 Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků
10.71 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
10.72 Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků
10.73 Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků
10.8 Výroba ostatních potravinářských výrobků
10.81 Výroba cukru
10.82 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
10.83 Zpracování čaje a kávy
10.84 Výroba koření a aromatických výtažků
10.85 Výroba hotových pokrmů
10.86 Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin
10.89 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
10.9 Výroba průmyslových krmiv
10.91 Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
10.92 Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
11 Výroba nápojů
11.0 Výroba nápojů
11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
11.02 Výroba vína z vinných hroznů
11.03 Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín
11.04 Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
11.05 Výroba piva
11.06 Výroba sladu
11.07 Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
12 Výroba tabákových výrobků
12.0 Výroba tabákových výrobků
12.00 Výroba tabákových výrobků
13 Výroba textilií
13.1 Úprava a spřádání textilních vláken a příze
13.10 Úprava a spřádání textilních vláken a příze
13.2 Tkaní textilií
13.20 Tkaní textilií
13.3 Konečná úprava textilií
13.30 Konečná úprava textilií
13.9 Výroba ostatních textilií
13.91 Výroba pletených a háčkovaných materiálů
13.92 Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
13.93 Výroba koberců a kobercových předložek
13.94 Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků
13.95 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů
13.96 Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
13.99 Výroba ostatních textilií j. n.
14 Výroba oděvů
14.1 Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
14.11 Výroba kožených oděvů
14.12 Výroba pracovních oděvů
14.13 Výroba ostatních svrchních oděvů
14.14 Výroba osobního prádla
14.19 Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků
14.2 Výroba kožešinových výrobků
14.20 Výroba kožešinových výrobků
14.3 Výroba pletených a háčkovaných oděvů
14.31 Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
14.39 Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
15.1 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin; výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
15.11 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin
15.12 Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
15.2 Výroba obuvi
15.20 Výroba obuvi
15.20.1 Výroba obuvi s usňovým svrškem
15.20.9 Výroba obuvi z ostatních materiálů
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
16.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva
16.10 Výroba pilařská a impregnace dřeva
16.2 Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva
16.22 Výroba sestavených parketových podlah
16.23 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
16.24 Výroba dřevěných obalů
16.29 Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
17.1 Výroba buničiny, papíru a lepenky
17.11 Výroba buničiny
17.11.1 Výroba chemických buničin
17.11.2 Výroba mechanických vláknin
17.11.3 Výroba ostatních papírenských vláknin
17.12 Výroba papíru a lepenky
17.2 Výroba výrobků z papíru a lepenky
17.21 Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů
17.22 Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru
17.23 Výroba kancelářských potřeb z papíru
17.24 Výroba tapet
17.29 Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
18.1 Tisk a činnosti související s tiskem
18.11 Tisk novin
18.12 Tisk ostatní, kromě novin
18.13 Příprava tisku a digitálních dat
18.14 Vázání a související činnosti
18.2 Rozmnožování nahraných nosičů
18.20 Rozmnožování nahraných nosičů
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
19.1 Výroba koksárenských produktů
19.10 Výroba koksárenských produktů
19.2 Výroba rafinovaných ropných produktů
19.20 Výroba rafinovaných ropných produktů
20   Výroba chemických látek a chemických přípravků
20.1 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
20.11 Výroba technických plynů
20.12 Výroba barviv a pigmentů
20.13 Výroba jiných základních anorganických chemických látek
20.14 Výroba jiných základních organických chemických látek
20.14.1 Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí a komponent paliv pro pohon motorů
20.14.9 Výroba ostatních základních organických chemických látek
20.15 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
20.16 Výroba plastů v primárních formách
20.17 Výroba syntetického kaučuku v primárních formách
20.2 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
20.20 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
20.3 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
20.30 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
20.4 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků
20.41 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků
20.42 Výroba parfémů a toaletních přípravků
20.5 Výroba ostatních chemických výrobků
20.51 Výroba výbušnin
20.52 Výroba klihů
20.53 Výroba vonných silic
20.59 Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
20.59.1 Výroba metylesterů a etylesterů mastných kyselin pro pohon motorů a pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
20.59.9 Výroba jiných chemických výrobků j. n.
20.6 Výroba chemických vláken
20.60 Výroba chemických vláken
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
21.1 Výroba základních farmaceutických výrobků
21.10 Výroba základních farmaceutických výrobků
21.2 Výroba farmaceutických přípravků
21.20 Výroba farmaceutických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
22.1 Výroba pryžových výrobků
22.11 Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik
22.19 Výroba ostatních pryžových výrobků
22.2 Výroba plastových výrobků
22.21 Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
22.22 Výroba plastových obalů
22.23 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
22.29 Výroba ostatních plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
23.1 Výroba skla a skleněných výrobků
23.11 Výroba plochého skla
23.12 Tvarování a zpracování plochého skla
23.13 Výroba dutého skla
23.14 Výroba skleněných vláken
23.19 Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického
23.2 Výroba žáruvzdorných výrobků
23.20 Výroba žáruvzdorných výrobků
23.3 Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů
23.31 Výroba keramických obkládaček a dlaždic
23.32 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
23.4 Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
23.41 Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
23.42 Výroba keramických sanitárních výrobků
23.43 Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
23.44 Výroba ostatních technických keramických výrobků
23.49 Výroba ostatních keramických výrobků
23.5 Výroba cementu, vápna a sádry
23.51 Výroba cementu
23.52 Výroba vápna a sádry
23.6 Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
23.61 Výroba betonových výrobků pro stavební účely
23.62 Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
23.63 Výroba betonu připraveného k lití
23.64 Výroba malt
23.65 Výroba vláknitých cementů
23.69 Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
23.7 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
23.70 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
23.9 Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
23.91 Výroba brusiv
23.99 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
24.1 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla
24.10 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla
24.10.1 Výroba surového železa, oceli a feroslitin
24.10.2 Výroba plochých výrobků (kromě pásky za studena)
24.10.3 Tváření výrobků za tepla
24.2 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
24.20 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
24.3 Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli
24.31 Tažení tyčí za studena
24.32 Válcování ocelových úzkých pásů za studena
24.33 Tváření ocelových profilů za studena
24.34 Tažení ocelového drátu za studena
24.4 Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů
24.41 Výroba a hutní zpracování drahých kovů
24.42 Výroba a hutní zpracování hliníku
24.43 Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
24.44 Výroba a hutní zpracování mědi
24.45 Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů
24.46 Zpracování jaderného paliva
24.5 Slévárenství
24.51 Výroba odlitků z litiny
24.51.1 Výroba odlitků z litiny s lupínkovým grafitem
24.51.2 Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem
24.51.9 Výroba ostatních odlitků z litiny
24.52 Výroba odlitků z oceli
24.52.1 Výroba odlitků z uhlíkatých ocelí
24.52.2 Výroba odlitků z legovaných ocelí
24.53 Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
24.54 Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
25.1 Výroba konstrukčních kovových výrobků
25.11 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
25.12 Výroba kovových dveří a oken
25.2 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
25.21 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
25.29 Výroba kovových nádrží a zásobníků
25.3 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
25.30 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
25.4 Výroba zbraní a střeliva
25.40 Výroba zbraní a střeliva
25.5 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
25.50 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
25.61 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25.62 Obrábění
25.7 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
25.71 Výroba nožířských výrobků
25.72 Výroba zámků a kování
25.73 Výroba nástrojů a nářadí
  25.9   Výroba ostatních kovodělných výrobků
    25.91 Výroba ocelových sudů a podobných nádob
    25.92 Výroba drobných kovových obalů
    25.93 Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin
25.94 Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
25.99 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
26.1 Výroba elektronických součástek a desek
26.11 Výroba elektronických součástek
26.12 Výroba osazených elektronických desek
26.2 Výroba počítačů a periferních zařízení
26.20 Výroba počítačů a periferních zařízení
26.3 Výroba komunikačních zařízení
26.30 Výroba komunikačních zařízení
26.4 Výroba spotřební elektroniky
26.40 Výroba spotřební elektroniky
26.5 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů
26.51 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
26.52 Výroba časoměrných přístrojů
26.6 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
26.60 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
26.7 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
26.70 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
26.8 Výroba magnetických a optických médií
26.80 Výroba magnetických a optických médií
27 Výroba elektrických zařízení
27.1 Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
27.11 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
27.12 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
27.2 Výroba baterií a akumulátorů
27.20 Výroba baterií a akumulátorů
27.3 Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení
27.31 Výroba optických kabelů
27.32 Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.
27.33 Výroba elektroinstalačních zařízení
27.4 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
27.40 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
27.5 Výroba spotřebičů převážně pro domácnost
27.51 Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
27.52 Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost
27.9 Výroba ostatních elektrických zařízení
27.90 Výroba ostatních elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
28.1 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
28.11 Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
28.12 Výroba hydraulických a pneumatických zařízení
28.13 Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
28.14 Výroba ostatních potrubních armatur
28.15 Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
28.2 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
28.21 Výroba pecí a hořáků pro topeniště
28.22 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
28.23 Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
28.24 Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
    28.25 Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
28.29 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
28.3 Výroba zemědělských a lesnických strojů
28.30 Výroba zemědělských a lesnických strojů
28.4 Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
28.41 Výroba kovoobráběcích strojů
28.49 Výroba ostatních obráběcích strojů
28.9 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
28.91 Výroba strojů pro metalurgii
28.92 Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
28.93 Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
28.94 Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
28.95 Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
28.96 Výroba strojů na výrobu plastů a pryže
28.99 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
29.1 Výroba motorových vozidel a jejich motorů
29.10 Výroba motorových vozidel a jejich motorů
29.2 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
29.20 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
29.3 Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory
29.31 Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla
29.32 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
30.1 Stavba lodí a člunů
30.11 Stavba lodí a plavidel
30.12 Stavba rekreačních a sportovních člunů
30.2 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
30.20 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
30.3 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
30.30 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
30.4 Výroba vojenských bojových vozidel
30.40 Výroba vojenských bojových vozidel
30.9 Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
30.91 Výroba motocyklů
30.92 Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
30.99 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
31 Výroba nábytku
  31.0   Výroba nábytku
31.01 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
31.02 Výroba kuchyňského nábytku
31.03 Výroba matrací
31.09 Výroba ostatního nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
32.1 Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků
32.11 Ražení mincí
32.12 Výroba klenotů a příbuzných výrobků
32.13 Výroba bižuterie a příbuzných výrobků
32.2 Výroba hudebních nástrojů
32.20 Výroba hudebních nástrojů
32.3 Výroba sportovních potřeb
32.30 Výroba sportovních potřeb
32.4 Výroba her a hraček
32.40 Výroba her a hraček
32.5 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
32.50 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
32.9 Zpracovatelský průmysl j. n.
32.91 Výroba košťat a kartáčnických výrobků
32.99 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
33.1 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
33.11 Opravy kovodělných výrobků
33.12 Opravy strojů
33.13 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
33.14 Opravy elektrických zařízení
33.15 Opravy a údržba lodí a člunů
33.16 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
33.17 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
33.17.1 Opravy a údržba kolejových vozidel
33.17.9 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. kromě kolejových vozidel
33.19 Opravy ostatních zařízení
33.2 Instalace průmyslových strojů a zařízení
33.20 Instalace průmyslových strojů a zařízení
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
   
  SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
 35.1 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
35.11 Výroba elektřiny
35.12 Přenos elektřiny
35.13 Rozvod elektřiny
35.14 Obchod s elektřinou
35.2 Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
35.21 Výroba plynu
35.22 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
35.23 Obchod s plynem prostřednictvím sítí
35.3 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
35.30 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
35.30.1 Výroba tepla
35.30.2 Rozvod tepla
35.30.3 Výroba klimatizovaného vzduchu
35.30.4 Rozvod klimatizovaného vzduchu
35.30.5 Výroba chladicí vody
35.30.6 Rozvod chladicí vody
35.30.7 Výroba ledu
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
 
SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody
36.0 Shromažďování, úprava a rozvod vody
36.00 Shromažďování, úprava a rozvod vody
37 Činnosti související s odpadními vodami
37.0 Činnosti související s odpadními vodami
37.00 Činnosti související s odpadními vodami
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
38.1 Shromažďování a sběr odpadů
38.11 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
38.12 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
38.2 Odstraňování odpadů
38.21 Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných
38.22 Odstraňování nebezpečných odpadů
38.3 Úprava odpadů k dalšímu využití
38.31 Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace
38.32 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady
39.0 Sanace a jiné činnosti související s odpady
39.00 Sanace a jiné činnosti související s odpady
   
  SEKCE F – STAVEBNICTVÍ
41 Výstavba budov
41.1 Developerská činnost
41.10 Developerská činnost
41.2 Výstavba bytových a nebytových budov
41.20 Výstavba bytových a nebytových budov
41.20.1 Výstavba bytových budov
41.20.2 Výstavba nebytových budov
42 Inženýrské stavitelství
42.1 Výstavba silnic a železnic
42.11 Výstavba silnic a dálnic
42.12 Výstavba železnic a podzemních drah
42.13 Výstavba mostů a tunelů
42.2 Výstavba inženýrských sítí
42.21 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
42.21.1 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny
42.21.2 Výstavba inženýrských sítí pro plyny
42.22 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
42.9 Výstavba ostatních staveb
42.91 Výstavba vodních děl
42.99 Výstavba ostatních staveb j. n.
43 Specializované stavební činnosti
43.1 Demolice a příprava staveniště
43.11 Demolice
43.12 Příprava staveniště
43.13 Průzkumné vrtné práce
43.2 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
43.21 Elektrické instalace
43.22 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
43.29 Ostatní stavební instalace
43.3 Kompletační a dokončovací práce
43.31 Omítkářské práce
43.32 Truhlářské práce
43.33 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
43.34 Sklenářské, malířské a natěračské práce
43.34.1 Sklenářské práce
43.34.2 Malířské a natěračské práce
43.39 Ostatní kompletační a dokončovací práce
43.9 Ostatní specializované stavební činnosti
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
43.99.1 Montáž a demontáž lešení a bednění
43.99.9 Jiné specializované stavební činnosti j. n.
   
  SEKCE G – VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
45.11 Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
45.19 Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů
45.2 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
45.20 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
45.31 Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
45.40 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
46.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46.11 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
46.12 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi
46.13 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály
46.14 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
46.15 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost
46.16 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví a koženými výrobky
46.17 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky
46.18 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky
46.18.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s papírenskými výrobky
46.18.9 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n.
46.19 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46.2 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
46.21 Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy
46.22 Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami
46.23 Velkoobchod s živými zvířaty
46.24 Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi
46.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
46.31 Velkoobchod s ovocem a zeleninou
46.32 Velkoobchod s masem a masnými výrobky
46.33 Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky
46.34 Velkoobchod s nápoji
46.35 Velkoobchod s tabákovými výrobky
46.36 Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami
46.37 Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením
46.38 Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů
46.39 Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
46.4 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
46.41 Velkoobchod s textilem
46.42 Velkoobchod s oděvy a obuví
46.42.1 Velkoobchod s oděvy
46.42.2 Velkoobchod s obuví
46.43 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
46.44 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky
46.44.1 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky
46.44.2 Velkoobchod s pracími a čisticími prostředky
46.45 Velkoobchod s kosmetickými výrobky
46.46 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
46.47 Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly
46.48 Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
46.49 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
46.5 Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
46.51 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
46.52 Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly
46.6 Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
46.61 Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
46.62 Velkoobchod s obráběcími stroji
46.63 Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením
46.64 Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji
46.65 Velkoobchod s kancelářským nábytkem
46.66 Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
46.69 Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením
46.7 Ostatní specializovaný velkoobchod
46.71 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
46.71.1 Velkoobchod s pevnými palivy a příbuznými výrobky
46.71.2 Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky
46.71.3 Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky
46.72 Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky
46.73 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
46.74 Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami
46.75 Velkoobchod s chemickými výrobky
46.76 Velkoobchod s ostatními meziprodukty
46.76.1 Velkoobchod s papírenskými meziprodukty
46.76.9 Velkoobchod s ostatními meziprodukty j. n.
46.77 Velkoobchod s odpadem a šrotem
46.9 Nespecializovaný velkoobchod
46.90 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
47.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
47.19 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47.2 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách
47.21 Maloobchod s ovocem a zeleninou
47.22 Maloobchod s masem a masnými výrobky
47.23 Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši
47.24 Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami
47.25 Maloobchod s nápoji
47.26 Maloobchod s tabákovými výrobky
47.29 Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách
47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
47.30 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
47.4 Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách
47.41 Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
47.42 Maloobchod s telekomunikačním zařízením
47.43 Maloobchod s audio- a videozařízením
47.5 Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
47.51 Maloobchod s textilem
47.52 Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
47.53 Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady
47.54 Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
47.59 Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
47.6 Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách
47.61 Maloobchod s knihami
47.62 Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím
47.63 Maloobchod s audio- a videozáznamy
47.64 Maloobchod se sportovním vybavením
47.65 Maloobchod s hrami a hračkami
47.7 Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách
47.71 Maloobchod s oděvy
47.72 Maloobchod s obuví a koženými výrobky
47.73 Maloobchod s farmaceutickými přípravky
47.74 Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
47.75 Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
47.76 Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně
47.77 Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
47.78 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47.78.1 Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami
47.78.2 Maloobchod s pevnými palivy
47.78.3 Maloobchod s kapalnými palivy (kromě pohonných hmot)
47.78.4 Maloobchod s plynnými palivy (kromě pohonných hmot)
47.78.9 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
47.79 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
47.8 Maloobchod ve stáncích a na trzích
47.81 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích
47.82 Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích
47.89 Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích
47.9 Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
47.91 Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby
47.91.1 Maloobchod prostřednictvím internetu
47.91.2 Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby (jiný než prostřednictvím internetu)
47.99 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
 
SEKCE H – DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
49 Pozemní a potrubní doprava
49.1 Železniční osobní doprava meziměstská
49.10 Železniční osobní doprava meziměstská
49.2 Železniční nákladní doprava
49.20 Železniční nákladní doprava
49.3 Ostatní pozemní osobní doprava
49.31 Městská a příměstská pozemní osobní doprava
49.32 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
49.39 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
49.39.1 Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava
49.39.2 Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
49.39.3 Nepravidelná pozemní osobní doprava
49.39.9 Jiná pozemní osobní doprava j. n.
49.4 Silniční nákladní doprava a stěhovací služby
49.41 Silniční nákladní doprava
49.42 Stěhovací služby
49.5 Potrubní doprava
49.50 Potrubní doprava
49.50.1 Potrubní doprava ropovodem
49.50.2 Potrubní doprava plynovodem
49.50.9 Potrubní doprava ostatní
50 Vodní doprava
50.1 Námořní a pobřežní osobní doprava
50.10 Námořní a pobřežní osobní doprava
50.2 Námořní a pobřežní nákladní doprava
50.20 Námořní a pobřežní nákladní doprava
50.3 Vnitrozemská vodní osobní doprava
50.30 Vnitrozemská vodní osobní doprava
50.4 Vnitrozemská vodní nákladní doprava
50.40 Vnitrozemská vodní nákladní doprava
51 Letecká doprava
51.1 Letecká osobní doprava
51.10 Letecká osobní doprava
51.10.1 Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava
51.10.2 Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava
51.10.3 Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava
51.10.4 Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava
51.10.9 Ostatní letecká osobní doprava
51.2 Letecká nákladní doprava a kosmická doprava
51.21 Letecká nákladní doprava
51.22 Kosmická doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
52.1 Skladování
52.10 Skladování
52.2 Vedlejší činnosti v dopravě
52.21 Činnosti související s pozemní dopravou
52.22 Činnosti související s vodní dopravou
52.23 Činnosti související s leteckou dopravou
52.24 Manipulace s nákladem
52.29 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
53 Poštovní a kurýrní činnosti
53.1 Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
53.10 Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
53.2 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
53.20 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
   
  SEKCE I – UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
55 Ubytování
  55.1   Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
    55.10 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
    55.10.1 Hotely
55.10.2 Motely, botely
55.10.9 Ostatní podobná ubytovací zařízení
  55.2   Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
55.20 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
55.3 Kempy a tábořiště
    55.30 Kempy a tábořiště
  55.9   Ostatní ubytování
55.90 Ostatní ubytování
55.90.1 Ubytování v zařízených pronájmech
55.90.2 Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže
55.90.9 Ostatní ubytování j. n.
56 Stravování a pohostinství
56.1 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
56.10 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
56.2 Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
56.21 Poskytování cateringových služeb
56.29 Poskytování ostatních stravovacích služeb
56.29.1 Stravování v závodních kuchyních
56.29.2 Stravování ve školních zařízeních, menzách
56.29.9 Poskytování jiných stravovacích služeb j. n.
56.3 Pohostinství
56.30 Pohostinství
   
  SEKCE J – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
58 Vydavatelské činnosti
58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
58.11 Vydávání knih
58.12 Vydávání adresářů a jiných seznamů
58.13 Vydávání novin
58.14 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
58.19 Ostatní vydavatelské činnosti
58.2 Vydávání softwaru
58.21 Vydávání počítačových her
58.29 Ostatní vydávání softwaru
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
59.1 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů
59.11 Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů
59.12 Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
59.13 Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů
59.14 Promítání filmů
59.2 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
59.20 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
60 Tvorba programů a vysílání
60.1 Rozhlasové vysílání
60.10 Rozhlasové vysílání
60.2 Tvorba televizních programů a televizní vysílání
60.20 Tvorba televizních programů a televizní vysílání
61 Telekomunikační činnosti
61.1 Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
61.10 Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
61.10.1 Poskytování hlasových služeb přes pevnou telekomunikační síť
61.10.2 Pronájem pevné telekomunikační sítě
61.10.3 Přenos dat přes pevnou telekomunikační síť
61.10.4 Poskytování přístupu k internetu přes pevnou telekomunikační síť
61.10.9 Ostatní činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
61.2 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
61.20 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
61.20.1 Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační síť
61.20.2 Pronájem bezdrátové telekomunikační sítě
61.20.3 Přenos dat přes bezdrátovou telekomunikační síť
61.20.4 Poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť
61.20.9 Ostatní činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
61.3 Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
61.30 Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
61.9 Ostatní telekomunikační činnosti
61.90 Ostatní telekomunikační činnosti
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
62.0 Činnosti v oblasti informačních technologií
62.01 Programování
62.02 Poradenství v oblasti informačních technologií
62.03 Správa počítačového vybavení
62.09 Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
63.1 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály
63.11 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
63.12 Činnosti související s webovými portály
63.9 Ostatní informační činnosti
63.91 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
63.99 Ostatní informační činnosti j. n.
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
   
  SEKCE K – PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
64.1 Peněžní zprostředkování
64.11 Centrální bankovnictví
64.19 Ostatní peněžní zprostředkování
64.2 Činnosti holdingových společností
64.20 Činnosti holdingových společností
64.3 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
64.30 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
64.9 Ostatní finanční zprostředkování
64.91 Finanční leasing
64.92 Ostatní poskytování úvěrů
64.92.1 Poskytování úvěrů společnostmi, které nepřijímají vklady
64.92.2 Poskytování obchodních úvěrů
64.92.3 Činnosti zastaváren
64.92.9 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
64.99 Ostatní finanční zprostředkování j. n.
64.99.1 Faktoringové činnosti
64.99.2 Obchodování s cennými papíry na vlastní účet
64.99.9 Jiné finanční zprostředkování j. n.
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
65.1 Pojištění
65.11 Životní pojištění
65.12 Neživotní pojištění
65.2 Zajištění
65.20 Zajištění
65.3 Penzijní financování
65.30 Penzijní financování
66 Ostatní finanční činnosti
66.1 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
66.11 Řízení a správa finančních trhů
66.12 Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
66.19 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
66.2 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
66.21 Vyhodnocování rizik a škod
66.22 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
66.29 Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
66.3 Správa fondů
66.30 Správa fondů
 
SEKCE L – ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
68.1 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
    68.10 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
68.20 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68.20.1 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
68.20.2 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68.20.3 Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
68.20.4 Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68.3 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
68.31 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68.32 Správa nemovitostí na základě smlouvy
   
  SEKCE M – PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
69 Právní a účetnické činnosti
69.1 Právní činnosti
69.10 Právní činnosti
69.2 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
69.20 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
70.1 Činnosti vedení podniků
70.10 Činnosti vedení podniků
70.2 Poradenství v oblasti řízení
70.21 Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
70.22 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
71.1 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71.11 Architektonické činnosti
71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
71.12.1 Geologický průzkum
71.12.2 Zeměměřické a kartografické činnosti
71.12.3 Hydrometeorologické a meteorologické činnosti
71.12.9 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.
71.2 Technické zkoušky a analýzy
71.20 Technické zkoušky a analýzy
71.20.1 Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení
71.20.9 Ostatní technické zkoušky a analýzy
72 Výzkum a vývoj
72.1 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72.11 Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie
72.19 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72.19.1 Výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd
72.19.2 Výzkum a vývoj v oblasti technických věd
72.19.9 Výzkum a vývoj v oblasti jiných přírodních věd
72.2 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
72.20 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
73 Reklama a průzkum trhu
73.1 Reklamní činnosti
73.11 Činnosti reklamních agentur
73.12 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
73.2 Průzkum trhu a veřejného mínění
73.20 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74.1 Specializované návrhářské činnosti
74.10 Specializované návrhářské činnosti
74.2 Fotografické činnosti
74.20 Fotografické činnosti
74.3 Překladatelské a tlumočnické činnosti
74.30 Překladatelské a tlumočnické činnosti
74.9 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
74.90 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
74.90.1 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
74.90.2 Poradenství v oblasti požární ochrany
74.90.9 Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
75 Veterinární činnosti
75.0 Veterinární činnosti
75.00 Veterinární činnosti
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
   
  SEKCE N – ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
 77.1 Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů
77.11 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
77.12 Pronájem a leasing nákladních automobilů
77.2 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
77.21 Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb
77.22 Pronájem videokazet a disků
77.29 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
77.3 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
77.31 Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení
77.32 Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení
77.33 Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů
77.34 Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků
77.35 Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků
77.39 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
77.4 Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem
77.40 Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem
78 Činnosti související se zaměstnáním
78.1 Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
78.10 Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
78.2 Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu
78.20 Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu
78.3 Ostatní poskytování lidských zdrojů
78.30 Ostatní poskytování lidských zdrojů
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
79.1 Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
79.11 Činnosti cestovních agentur
79.12 Činnosti cestovních kanceláří
79.9 Ostatní rezervační a související činnosti
79.90 Ostatní rezervační a související činnosti
79.90.1 Průvodcovské činnosti
79.90.9 Ostatní rezervační a související činnosti j. n.
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti
80.1 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
80.10 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
80.2 Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
80.20 Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
80.3 Pátrací činnosti
80.30 Pátrací činnosti
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
81.1 Kombinované pomocné činnosti
81.10 Kombinované pomocné činnosti
81.2 Úklidové činnosti
81.21 Všeobecný úklid budov
81.22 Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení
81.29 Ostatní úklidové činnosti
81.3 Činnosti související s úpravou krajiny
81.30 Činnosti související s úpravou krajiny
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
82.1 Administrativní a kancelářské činnosti
82.11 Univerzální administrativní činnosti
82.19 Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti
82.2 Činnosti zprostředkovatelských středisek
po telefonu
82.20 Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
82.3 Pořádání konferencí a hospodářských výstav
82.30 Pořádání konferencí a hospodářských výstav
82.9 Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
82.91 Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka
82.92 Balicí činnosti
82.99 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
   
  SEKCE O – VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
84.1 Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
84.11 Všeobecné činnosti veřejné správy
84.12 Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení
84.13 Regulace a podpora podnikatelského prostředí
84.2 Činnosti pro společnost jako celek
84.21 Činnosti v oblasti zahraničních věcí
84.21.1 Pomoc cizím zemím při katastrofách nebo v nouzových situacích přímo nebo prostřednictvím mezinárodních organizací
84.21.2 Rozvíjení vzájemného přátelství a porozumění mezi národy
84.21.9 Ostatní činnosti v oblasti zahraničních věcí
84.22 Činnosti v oblasti obrany
84.23 Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
84.24 Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
84.25 Činnosti v oblasti protipožární ochrany
 84.3 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení
84.30 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení
   
  SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ
85 Vzdělávání
85.1 Předškolní vzdělávání
85.10 Předškolní vzdělávání
85.2 Primární vzdělávání
85.20 Primární vzdělávání
85.3 Sekundární vzdělávání
85.31 Sekundární všeobecné vzdělávání
85.31.1 Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol
85.31.2 Střední všeobecné vzdělávání
85.32 Sekundární odborné vzdělávání
85.32.1 Střední odborné vzdělávání na učilištích
85.32.2 Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách
85.4 Postsekundární vzdělávání
85.41 Postsekundární nikoli terciární vzdělávání
85.42 Terciární vzdělávání
85.5 Ostatní vzdělávání
85.51 Sportovní a rekreační vzdělávání
85.52 Umělecké vzdělávání
85.53 Činnosti autoškol a jiných škol řízení
85.53.1 Činnosti autoškol
85.53.2 Činnosti leteckých škol
85.53.9 Činnosti ostatních škol řízení
85.59 Ostatní vzdělávání j. n.
85.59.1 Vzdělávání v jazykových školách
85.59.2 Environmentální vzdělávání
85.59.3 Inovační vzdělávání
85.59.9 Jiné vzdělávání j. n.
85.6 Podpůrné činnosti ve vzdělávání
85.60 Podpůrné činnosti ve vzdělávání
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
   
  SEKCE Q – ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
86 Zdravotní péče
86.1 Ústavní zdravotní péče
86.10 Ústavní zdravotní péče
86.2 Ambulantní a zubní zdravotní péče
86.21 Všeobecná ambulantní zdravotní péče
86.22 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
86.23 Zubní péče
86.9 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
86.90 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
86.90.1 Činnosti související s ochranou veřejného zdraví
86.90.9 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.
87 Pobytové služby sociální péče
87.1 Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
87.10 Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
87.2 Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách
87.20 Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách
87.20.1 Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním
87.20.2 Sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách
87.3 Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
87.30 Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
87.30.1 Sociální péče v domovech pro seniory
87.30.2 Sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením
87.9 Ostatní pobytové služby sociální péče
87.90 Ostatní pobytové služby sociální péče
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby
88.1 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
88.10 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
88.10.1 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory
88.10.2 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
88.9 Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby
88.91 Sociální služby poskytované dětem
88.99 Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.
88.99.1 Sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof
88.99.2 Sociální prevence
88.99.3 Sociální rehabilitace
88.99.9 Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.
   
  SEKCE R – KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
90.0 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
90.01 Scénická umění
90.02 Podpůrné činnosti pro scénická umění
90.03 Umělecká tvorba
90.04 Provozování kulturních zařízení
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
91.0 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
91.01 Činnosti knihoven a archivů
91.02 Činnosti muzeí
91.03 Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí
91.04 Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
91.04.1 Činnosti botanických a zoologických zahrad
91.04.2 Činnosti přírodních rezervací a národních parků
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
92.0 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
92.00 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
93.1 Sportovní činnosti
93.11 Provozování sportovních zařízení
93.12 Činnosti sportovních klubů
93.13 Činnosti fitcenter
93.19 Ostatní sportovní činnosti
93.2 Ostatní zábavní a rekreační činnosti
93.21 Činnosti lunaparků a zábavních parků
93.29 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
   
  SEKCE S – OSTATNÍ ČINNOSTI
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
94.1 Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací
94.11 Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
94.12 Činnosti profesních organizací
94.2 Činnosti odborových svazů
94.20 Činnosti odborových svazů
94.9 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
94.91 Činnosti náboženských organizací
94.92 Činnosti politických stran a organizací
94.99 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
94.99.1 Činnosti organizací dětí a mládeže
94.99.2 Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti
94.99.3 Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti
94.99.4 Činnosti spotřebitelských organizací
94.99.5 Činnosti environmentálních a ekologických hnutí
94.99.6 Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin
94.99.7 Činnosti občanských iniciativ, protestních hnutí
94.99.9 Činnosti ostatních organizací j. n.
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
95.1 Opravy počítačů a komunikačních zařízení
95.11 Opravy počítačů a periferních zařízení
95.12 Opravy komunikačních zařízení
95.2 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
95.21 Opravy spotřební elektroniky
95.22 Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
95.23 Opravy obuvi a kožených výrobků
95.24 Opravy nábytku a bytového zařízení
95.25 Opravy hodin, hodinek a klenotnických výrobků
95.29 Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
96 Poskytování ostatních osobních služeb
96.0 Poskytování ostatních osobních služeb
96.01 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
96.02 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
96.03 Pohřební a související činnosti
96.04 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
96.09 Poskytování ostatních osobních služeb j. n.
   
  SEKCE T – ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
97.0 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
97.00 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
 98.1 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
98.10 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
98.2 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
98.20 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
   
  SEKCE U – ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
99     Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
99.0 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
99.00 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Není vám Klasifikace ekonomických činností, neboli CZ-NACE jasná? Položte dotaz v diskusním fóru níže!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno