Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Správa ve věcech církví a náboženských společností.

2.17 SPRÁVA VE VĚCECH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje správy ve věcech církví a náboženských společností.

14. platová třída

1. Tvorba dlouhodobé koncepce rozvoje na úseku vztahu státu a církví a náboženských společností České republiky a tvorba a realizace zahraničněpolitické orientace České republiky v oblasti církví a náboženských společností.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno