Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Loterie a jiné podobné hry.

2.6 LOTERIE A JINÉ PODOBNÉ HRY

8. platová třída

1. Zajišťování agendy v oblasti správy loterií a jiných podobných her.

9. platová třída

1. Výkon státního dozoru nad provozováním loterií a jiných podobných her.

10. platová třída

1. Zpracovávání metodických návodů a dalších metodických materiálů v oboru loterií a jiných podobných her pro ostatní povolující orgány a orgány vykonávající státní dozor.

2. Koordinace výkonu státního dozoru nad provozováním loterií a jiných podobných her.

12. platová třída

1. Koordinace a metodické usměrňování státního dozoru na úseku loterií a jiných podobných her ve vztahu k územním finančním orgánům a obcím vykonávajícím státní dozor.

2. Analytická činnost v oblasti provozování loterií a jiných podobných her a v oblasti výkonu státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi.

13. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce v oblasti loterií a jiných podobných her.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno