Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 11 287 037 819
Výdaje celkem 15 984 813 699

Příjmy

Daňové příjmy 1) 1 300 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 11 285 737 819
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 11 255 737 819
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 30 000 000

Výdaje

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu 14 435 577 919
– Horská služba 140 000 000
– ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch 14 295 577 919
Podpora bydlení 534 532 245
Územní plánování a stavební řád 41 304 081
Ostatní činnosti resortu 973 399 454

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 464 381 157
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 192 737 424
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 10 619 493
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 72 713 115
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 361 538 197
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 12 781 848 571
– ze státního rozpočtu 1 526 110 752
– podíl rozpočtu Evropské unie 11 255 737 819
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 14 232 300 526

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno