Stavební dělníci mají nejnižší průměrnou mzdu ze všech českých zaměstnanců, pokud porovnáme jednotlivé profesní skupiny. Se svými zaměstnavateli přitom uzavřeli kolektivní smlouvu, která teoreticky zaručuje důstojné pracovní a platové podmínky. Minimální mzdové tarify ve stavebnictví sahají až po 30 850 Kč hrubého měsíčně, zedníci však nemusejí dostávat ani dvacítku.

Tuzemské novostavby jsou dneska tak drahé, že typičtí mladí manželé musejí žádat o celoživotní hypotéku, pokud chtějí bydlet ve vlastním domě nebo bytě. Stavební dělníci však v průměru vydělávají méně, než uklízečky nebo jakákoli jiná profesní skupina. Přitom nespoléhají jenom na státní ochranu – mají své odborové organizace, které vyjednávají o pracovních a platových podmínkách.

Kolektivní smlouva pro roky 2019 až 2024

Jde o dvě zaměstnanecké organizace: Odborový svaz Stavba ČR a Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy. Za pomyslným jednacím stolem ovšem sedí také zaměstnavatelé: Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Všechny tři organizace společně dojednaly následující kolektivní smlouvu, účinnou do roku 2024.

kolektivni-smlouva-stavebnictvi-2019-2024.pdf

Aktualizované minimální mzdové tarify ve stavebnictví

V dubnu letošního roku 2020 byl podepsaný ještě dodatek. Tam najdeme aktualizované minimální hrubé mzdové tarify, rozdělené do 12 tarifních stupňů, podle Národní soustavy povolání. Hodinová výplata závisí také na tom, jak dlouho trvá pracovní týden. Zatímco minimální měsíční tarify sahají od 14 600 po 30 850 Kč.

Tarifní stupeňKč/měsícKč/hod. (dle týdenní pracovní doby)
  (40 hod.)(38,75 hod.)(37,5 hod.)
1.14 60087,3090,1093,10
2.15 05087,5090,3093,30
3.15 65088,5091,4094,40
4.16 70093,5096,5099,70
5.18 10098,50101,70105,10
6.19 400103,50106,80110,40
7.21 150111,00 114,60 118,40
8.22 850   
9.24 450   
10.26 500   
11.28 700   
12.30 850  

Tarifní stupně podle Národní soustavy povolání

Srovnejme některé pracovní pozice a úkoly. Například pomocný pracovník, zedník nebo stavbyvedoucí patří maximálně do 6. tarifního stupně, který znamená minimální mzdový tarif 19 400 Kč hrubého měsíčně. O vyšší výplatě mohou vyjednávat individuálně.

1. tarifní stupeň

 • Třídění materiálů z prováděných demolic.

2. tarifní stupeň

 • Nakládka, překládka, transport a skládka odpadů, stavebních hmot, polotovarů a výrobků.
 • Mechanické čištění zárubní, instalačních vedení, dlažeb, podlah a obedňovacích dílů.

3. tarifní stupeň

 • Zajištění likvidace odpadů, zařízení staveniště a jeho úplné vyklizení.
 • Kontrola dodržování BOZP.
 • Koordinace strojní mechanizace.
 • Ruční výkopy rýh pro základové pasy a inženýrské sítě včetně zásypu a zhutnění.
 • Sekání rýh a průrazů, otloukání omítek, vytrhávání a odstraňování dlažeb, podlah a obkladů z různých materiálů.
 • Bourání nenosných částí zděných a betonových konstrukcí.

4. tarifní stupeň

 • Jednání s investory, projektanty, veřejnoprávními orgány a dodavateli.
 • Řízení týmu pracovníků i kapacity dodavatelů.
 • Příprava malty a betonu, lepidel a tmelů.

5. tarifní stupeň

 • Kontrola průběhu zakázek z hlediska plnění termínů, kvality prací, technologických postupů, plnění rozpočtu, souladu s projektovou dokumentací atd.
 • Vedení stavebního deníku, evidence dodacích listů, faktur, účetních dokladů apod.
 • Osazování prefabrikátů.
 • Provádění a opravy omítek.
 • Vyzdívání stěn.
 • Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě.
 • Rozměřování a stavění nosných a nenosných vnitřních a vnějších zdí a příček.
 • Provádění základů.
 • Vybourávání nosných i nenosných částí konstrukcí.

6. tarifní stupeň

 • Úprava cihel a tvárnic řezáním, sekáním.
 • Zdění z porobetonových tvárnic a cihel včetně povrchové úpravy.
 • Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť.
 • Provádění běžných vodotěsných a tepelných izolací.
 • Vytváření a překlenutí otvorů.
 • Provádění a opravy betonových mazanin.

Autor úvodní ilustrační fotografie: Yury Kim

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno