Stavební dělníci mají nižší průměrnou mzdu, než uklízečky nebo servírky. Se svými zaměstnavateli přitom uzavřeli kolektivní smlouvu, která teoreticky zaručuje důstojné pracovní a platové podmínky. Minimální mzdové tarify ve stavebnictví sahají až po 32 700 Kč hrubého měsíčně, zedníci však nemusejí dostávat ani dvacítku.

Kolektivní smlouva pro roky 2019 až 2024

Tuzemské novostavby jsou dneska tak drahé, že typičtí mladí novomanželé musejí žádat o celoživotní hypotéku, pokud chtějí bydlet ve vlastním domě či bytě. Stavební dělníci však v průměru vydělávají méně, než hlídači nebo švadleny, chudší jsou pouze kurýři. Zedníci přitom nespoléhají na státní ochranu – mají svoji odborovou organizaci, která vyjednává o pracovních a platových podmínkách.

Stavebníci ovšem potřebují také dopravní infrastrukturu, řidiče a automechaniky. Za jednacím stolem proto sedávají též vyslanci příbuzných profesí.

Zaměstnance reprezentuje: Odborový svaz Stavba ČR a Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy. Zaměstnavatele zastupuje: Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Tyto organizace společně dojednaly následující kolektivní smlouvu, účinnou do roku 2024.

kolektivni-smlouva-stavebnictvi-2019-2024.pdf

Nové minimální mzdové tarify ve stavebnictví

Kolektivní smlouva obsahuje některá nadčasová práva, jako je přiměřená pracovní doba, placená dovolená nebo odstupné. Ovšem mezitím zdražují životní náklady, a proto průběžně rostou také minimální hrubé mzdové tarify. Novou tabulku najdeme v dodatku kolektivní smlouvy, který nabyl účinnosti 1. dubna 2022.

Zaměstnanci jsou rozděleni do tarifních stupňů, podle Národní soustavy povolání. Čím náročnější a odpovědnější práci zastáváte, tím vyšší máte garantovanou mzdu. Minimální hodinová výplata závisí také na délce pracovního týdne: Začíná na 96,40 Kč a končí na 125,90 Kč. Větší rozptyl mají minimální měsíční tarify: Sahají od 16 200 Kč po 32 700 Kč.

StupeňKč/měsícKč/hodinu podle týdenní pracovní doby
  40,00 hod.38,75 hod.37,50 hod.
1.16 20096,4099,50102,80
2.16 70097,00100,10103,50
3.17 30099,00102,20105,60
4.18 400104,00107,40110,90
5.19 800109,00112,50116,30
6.21 300113,00116,60120,50
7.23 100118,00 121,80125,90
8.24 700   
9.26 400   
10.28 500   
11.30 500   
12.32 700  

Tarifní stupně podle Národní soustavy povolání

Srovnejme konkrétní pozice a úkoly. Například pomocný pracovník, zedník nebo stavbyvedoucí patří maximálně do 6. tarifního stupně, který znamená minimální mzdový tarif 21 300 Kč hrubého měsíčně. O vyšší výplatě mohou vyjednávat individuálně.

1. tarifní stupeň

 • Třídění materiálů z prováděných demolic.

2. tarifní stupeň

 • Nakládka, překládka, transport a skládka odpadů, stavebních hmot, polotovarů a výrobků.
 • Mechanické čištění zárubní, instalačních vedení, dlažeb, podlah a obedňovacích dílů.

3. tarifní stupeň

 • Zajištění likvidace odpadů, zařízení staveniště a jeho úplné vyklizení.
 • Kontrola dodržování BOZP.
 • Koordinace strojní mechanizace.
 • Ruční výkopy rýh pro základové pasy a inženýrské sítě včetně zásypu a zhutnění.
 • Sekání rýh a průrazů, otloukání omítek, vytrhávání a odstraňování dlažeb, podlah a obkladů z různých materiálů.
 • Bourání nenosných částí zděných a betonových konstrukcí.

4. tarifní stupeň

 • Jednání s investory, projektanty, veřejnoprávními orgány a dodavateli.
 • Řízení týmu pracovníků i kapacity dodavatelů.
 • Příprava malty a betonu, lepidel a tmelů.

5. tarifní stupeň

 • Kontrola průběhu zakázek z hlediska plnění termínů, kvality prací, technologických postupů, plnění rozpočtu, souladu s projektovou dokumentací atd.
 • Vedení stavebního deníku, evidence dodacích listů, faktur, účetních dokladů apod.
 • Osazování prefabrikátů.
 • Provádění a opravy omítek.
 • Vyzdívání stěn.
 • Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě.
 • Rozměřování a stavění nosných a nenosných vnitřních a vnějších zdí a příček.
 • Provádění základů.
 • Vybourávání nosných i nenosných částí konstrukcí.

6. tarifní stupeň

 • Úprava cihel a tvárnic řezáním, sekáním.
 • Zdění z porobetonových tvárnic a cihel včetně povrchové úpravy.
 • Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť.
 • Provádění běžných vodotěsných a tepelných izolací.
 • Vytváření a překlenutí otvorů.
 • Provádění a opravy betonových mazanin.

Autor úvodní ilustrační fotografie: Yury Kim

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno