Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Ochrana práv duševního vlastnictví.

2.18 OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

11. platová třída

1. Zajišťování odborné agendy v oblasti autorských práv, práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.

13. platová třída

1. Příprava a koordinace posuzování návrhů dokumentů harmonizujících ochranu práv duševního vlastnictví na mezinárodní úrovni.

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje ve věcech autorského práva.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce ochrany práv duševního vlastnictví v souvislosti s novými technologiemi šíření předmětů ochrany a novými formami jejich ekonomického využívání.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno