Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Správa ve věcech médií a audiovize, výkon regulační činnosti v oblasti provozování rozhlasového a televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

2.19 SPRÁVA VE VĚCECH MÉDIÍ A AUDIOVIZE

9. platová třída

1. Vykonávání specializovaných činností v rámci zajišťování výkonu působnosti ústředního správního orgánu státní správy v oblasti evidence periodického tisku, automatizovaného zpracování této agendy a poskytování odborných konzultací k této problematice.

11. platová třída

1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované práce v dílčích oblastech médií a audiovize.

2. Dohled nad dodržováním právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

3. Dohled nad dodržováním podmínek rozhodnutí o udělení licence k rozhlasovému a televiznímu vysílání a rozhodnutí o registraci převzatého vysílání.

4. Analýzy rozhlasového vysílání, televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

12. platová třída

1. Stanovování celostátních principů a zásad koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti médií a audiovize.

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje státní správy v oblasti médií a audiovize, spolupráce s evropskými a mezinárodními institucemi působícími v této oblasti.

3. Tvorba metodických materiálů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

4. Stanovování postupů monitoringu a analýz rozhlasového vysílání, televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

5. Stanovování celostátní metodiky výkonu monitoringu a analýz v oblasti provozování rozhlasového a televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dlouhodobého vývoje dohledu nad rozhlasovým a televizním vysíláním a audiovizuálními mediálními službami na vyžádání.

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje a výkonu státní správy v oblasti médií a audiovize a spolupráce s evropskými a mezinárodními institucemi působícími v této oblasti.

3. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje dohledu nad rozhlasovým vysíláním, televizním vysíláním a audiovizuálními mediálními službami na vyžádání.

14. platová třída

1. Tvorba státní politiky České republiky v oblasti médií a audiovize.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno