Památkář dostal v oficiálním Katalogu prací číslo 2.04.02. Tamtéž najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují náplň práce podle odpovědnosti a záslužnosti. Pokud vás zajímá zaměstnání a odměna ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) najdete TADY.

Památkář dokumentuje památkový fond

9. platová třída

 1. Samostatné odborné práce v oboru památkové péče, například provádění ucelených částí průzkumů a dokumentace památkového fondu.

10. platová třída

 1. Provádění základních průzkumů a dokumentace památkového fondu včetně přípravy odborných vyjádření k ochraně, obnově a využívání kulturních památek.

11. platová třída

 1. Samostatné provádění systémově náročných odborných prací v jednotlivých disciplinách památkové péče s úplnou orientací v problematice památkové péče, například posuzování návrhů na památkovou ochranu movitých a nemovitých věcí kulturní hodnoty včetně provádění šetření a zpracovávání odborných vyjádření a odborných metodik.
 2. Souhrnné zpracovávání výsledků průzkumů a vytváření oborových informačních a dokumentačních fondů.

12. platová třída

 1. Samostatné provádění specializovaných průzkumů památkového fondu a vyhodnocování jejich výsledků včetně vytváření specializovaných informačních a dokumentačních fondů v systému památkové péče.
 2. Koordinace systémově náročných odborných prací v několika disciplinách humanitních, přírodních a technických věd v oboru památkové péče.
 3. Zpracovávání expertních vyjádření a odborných metodik pro specializované činnosti v památkové péči.

13. platová třída

 1. Metodické usměrňování celostátního systému památkové péče a koordinace naplňování jeho hlavních funkcí.
 2. Tvorba celostátních koncepcí subsystémů památkové péče (ochrana, uchovávání nebo zprostředkovávání kulturních hodnot).
 3. Komplexní vyhodnocování výsledků základních a speciálních průzkumů památkového fondu a zpracovávání komplexních, velmi náročných odborných vyjádření zejména k obnově a využívání národních kulturních památek a památek zapsaných do Seznamu světového dědictví.

14. platová třída

 1. Koordinace tvorby celostátní koncepce a dlouhodobých výhledů rozvoje památkové péče, vytváření komplexního systému památkové péče a kulturního dědictví tvořeného zvlášť významnými sbírkami a mobiliárními fondy v České republice a v mezinárodním kontextu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno