Probudí vás cvrlikání ptáčků a rozverné sluneční paprsky, které dokonale sluší jasnému nebi. Pomalu uchopíte pomerančový džus a vyjdete na balkón, abyste letmým pohledem zkontrolovali, že máte čistou pískovou pláž jenom pro sebe… Takhle nějak vypadá dovolená. Když pozoruji svoji partnerku, jak musí neustále krmit, přebalovat, bavit, utěšovat, koupat, krmit, přebalovat, bavit… naše dítě, musím důrazně upozornit, že mateřská dovolená ani rodičovská dovolená ve skutečnosti neexistuje. Oproti nekonečnému kojení a pečování je prázdninami moje placená práce!

Pojmy rodičovská dovolená a mateřská dovolená mohou člověka trochu mást. Ostatně zákoník práce uznává, že výchova novorozence je vlastně pěkná dřina a teprve později zasluhujete normální placené volno. Takže navrhuji, abychom obě zavádějící sousloví zrušili. Naopak formálně i obsahově správné jsou termíny peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek, podle zákona o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.) a zákona o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.). Jmenované dávky samozřejmě zůstávají zachovány také v roce 2017, protože naše společnost chápe těžkosti mladých rodin a význam solidarity.

Mateřská dovolená 2017 = peněžitá pomoc v mateřství

Hnedka zkraje nastávají komplikace. Zatímco placená rodičovská dovolená patří všem mladým rodinám, takzvanou peněžitou pomoc v mateřství dostanete, jenom pokud jste dostatečně dlouho odváděli nemocenské pojištění. Nedávno propuštěná zaměstnankyně zůstává v ochranné lhůtě stejně dlouhý čas, jaký strávila ve svém posledním zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. Placená mateřská dovolená může začít otci nebo matce, která:

 • A/ V den nástupu na mateřskou je zaměstnankyní (nebo v ochranné lhůtě), a jako taková odváděla nemocenské pojištění aspoň 270 dnů během předchozích 2 let.
 • B/ V den nástupu na mateřskou je osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), která odváděla nemocenské pojištění aspoň 270 dnů během předchozích 2 let a zároveň aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce.

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství většinou vypisuje ošetřující lékař. Gynekologa samozřejmě nemá smysl navštěvovat kvůli převzetí již narozeného dítěte do péče; v takovém případě stáhnete a vyplníte formulář ZDE, i bez pomoci doktora. Zaměstnanec potom předá dokument zaměstnavateli, osoba samostatně výdělečně činná rovnou okresní správě sociálního zabezpečení. Mateřská dovolená začne podle vaší volby, mezi počátky 8. a 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Trvá maximálně 196 dnů při porodu jedno dítěte, 259 dnů při narození vícerčat. Svoje práva vůči zaměstnavateli najdete ZDE, podle zákoníku práce.

„Mateřská dovolená“ 2017 podle hrubého výdělku rodiče a výše peněžité pomoci

 • Hrubý měsíční výdělek do 27 000 Kč → peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % dřívějších příjmů
 • Hrubý měsíční výdělek 44 400 Kč → peněžitá pomoc v mateřství činí 58 % předešlých příjmů
 • Hrubý měsíční výdělek 100 000 Kč → peněžitá pomoc v mateřství činí 34 % dřívějších příjmů

Rodičovská dovolená 2017 = rodičovský příspěvek

Dávku státní sociální podpory dostane otec nebo matka, když „po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.“ Zatímco placená mateřská dovolená některé domácnosti mine, pro rodičovský příspěvek žádné zvláštní podmínky splňovat nemusíte. Svoje práva vůči zaměstnavateli najdete ZDE, podle zákoníku práce. Žádost o finanční příspěvek vyplňte a odevzdejte na krajské pobočce Úřadu práce – a rodičovská dovolená může začít. Peníze chodí vždycky jenom na nejmenšího člena domácnosti, i když se v krátkém čase narodí třeba paterčata. Shrňme nejdůležitější čísla.

 • Celodenní rodičovská péče = zdravé dítě do 2 let věku může zůstávat ve školce, jeslích a podobných zařízeních nejdéle 46 hodin za kalendářní měsíc; od 2 let můžete potomka nechat jiné zletilé osobě, zatímco pracujete nebo studujete, což neplatí pouze pro studium během služebního poměru v ozbrojených silách
 • 4. rok věku dítěte = nejpozdější doba, kdy může být rodičovský příspěvek dočerpán
 • 220 000 Kč = maximální rodičovský příspěvek na jednoho potomka

Nejchudší domácnosti mají měsíční příspěvek a dobu podpory pevně stanovené. Ale většina příjemců sama určuje, jestli chtějí vyčerpat peníze pomaleji, anebo rychleji a jak dlouho rodičovská dovolená potrvá. Nejvyšší možnou měsíční dávku spočítáme podle denního vyměřovacího základu toho rodiče, který dlouhodobě více vydělává. Vzhledem ke zvýhodněnému postavení mužů na trhu práce bývá častěji nahlašovaný hrubý výdělek otce. Popišme hraniční situace.

„Rodičovská dovolená“ 2017 podle hrubého výdělku a měsíčního příspěvku

 • Žádný rodič neplatil nemocenské pojištění → 7  600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a pak 3 800 Kč
 • Plat rodiče do 10 857 Kč → rodičovský příspěvek 5 116 Kč (na 43 měsíců) až 7 600 Kč (na 29 měsíců)
 • Plat rodiče 10 858 až 16 427 Kč → rodičovský příspěvek může dosáhnout 70 % platu
 • Plat rodiče od 16 428 Kč → rodičovský příspěvek 5 116 Kč (na 43 měsíců) až 11 500 Kč (na 19 měsíců)

TIP: Zajímá vás ochranná lhůta, možnosti výpovědi, přeřazení na jinou práci a obecně vaše práva vůči zaměstnavateli? Podrobnosti najdete ZDE pro mateřskou a ZDE pro rodičovskou.

58 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, chtěla bych se optat. Plánujeme s manželem druhé miminko. Jsem zaměstnaná, ale smlouvu mám vždy jen od dubna do listopadu a zbytek jsem na pracáku. Kdybych teď otěhotněla, tak mi zaměstnavatel nejspíš smlouvu už nedá. Do ochranné lhůty 180 dní se určitě nevejdu a na mateřskou nechci jít na 4 roky. Je nějaká možnost, že by se započítal plat manžela – že by jakoby šel na mateřskou on? Abych ten půlrok brala nějaké peníze? Děkuji moc za odpověď.

  • Dobrý den, Michaelo, obávám se, že nelze čerpat peněžitou pomoc v mateřství a zároveň chodit stále normálně do stejného zaměstnání jako předtím. Ministerstvo práce a sociálních věcí v tematické příručce píše:

   Maminky-zaměstnankyně mohou pracovat a zároveň pobírat peněžitou pomoc v mateřství („mateřskou“) v případě, že jde o jiné zaměstnání, než ze kterého se jim mateřská vyplácí.
   Maminky-podnikatelky (OSVČ), které uplatňují nárok na mateřskou z nemocenského pojištění OSVČ, nemusí v době pobírání mateřské přerušovat nebo ukončovat činnost. Samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) sice nesmí vykonávat osobně, ale mohou ji vykonávat prostřednictvím svých zaměstnanců nebo spolupracujících osob. Například chod prodejny zajišťují pouze prodavačky apod. Výkon SVČ není nutno přerušovat ani v případě přivýdělku z titulu zaměstnance.

   Možná stojí za úvahu, zda nezkusit otěhotnět na začátku Vašeho dalšího pracovního poměru, protože i kdybyste rodila až po skončení pracovní smlouvy, do ochranné lhůty se krásně vejdete. K mateřské otce zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.) říká:

   Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
   § 32
   (1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má
   (…) e) pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu podle odstavce 7, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
   (…) (7) V dohodě podle odstavce 1 písm. e) musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu; podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění. Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte, a do období přede dnem ověření podpisu podle věty první.“

 2. Dobrý den, můžete mi prosím zodpovědět dotaz, zda má žena nějakou ochrannou lhůtu, když se vrací po rodičovské dovolené do práce a má smlouvu se zaměstnavatelem na dobu neurčitou? Může mi zaměstnavatel při nástupu do práce ihned dát výpověď?
  Děkuji za odpověď.

  • Agnes, v zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.) najdeme Oddíl 3: Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem. Budu citovat pasáže, které jsou podle mého názoru pro Váš dotaz relevantní.

   㤠53
   (1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je (…)
   d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou (…)
   (2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

   § 54
   Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci
   a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,

   § 52
   Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
   a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
   b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část (…)“

 3. Dobrý den, od 9.8.2015 jsem na mateřské dovolené. Peníze mi chodily vždy do 6. dne v kalendářním měsíci. Teď mi bohužel nepřišly! Dceři je 8 měsíců a stále mi za měsíc květen nic nepřišlo!

 4. Dobrý den, chci se zeptat: Chtěla bych pobírat mateřskou. Mám na ni nárok, pokud pracuji 9 měsíců a v kuse nemám odpracovaný rok? Musí být odpracovaný rok v kuse, anebo se dají sčítat odpracované měsíce?

  • Anno, odpověď na Vaši jednoduchou otázku bude trochu složitější. Osobně rozumím zákonu o nemocenském pojištění tak, že nemusíte být pojištěná takříkajíc „v kuse“. Ale také rozhoduje: Zda jste zaměstnankyně, nebo osoba samostatně výdělečně činná; případně zda jste česká občanka, nebo zahraniční zaměstnankyně; případně zda jste dokončila střední nebo vyšší školu; případně zda jste pobírala invalidní důchod III. stupně. Budu citovat část § 32:

   „(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.

   (3) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství osoby samostatně výdělečně činné je kromě splnění podmínky účasti na pojištění podle odstavce 2 účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby stanovené podle § 34 odst. 1. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství zahraničního zaměstnance je kromě splnění podmínky účasti na pojištění podle odstavce 2 účast na pojištění jako zahraničního zaměstnance podle § 10 odst. 7 po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby stanovené podle § 34 odst. 1.

   (4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též
   a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění22), jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,
   b) doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl tento důchod odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popřípadě dále trvala pojištěná činnost;
   doby uvedené v písmenech a) a b) se započítávají v rozsahu, v jakém se nekryjí s pojištěnou činností.“

 5. Dobrý den, dcera se narodila v říjnu 2013, pobírám na ni rodičovský příspěvek. Vzhledem k jejímu věku a naplněné kapacitě MŠ bude od záři chodit pouze dopoledne do školky, já tedy nemohu nastoupit zpět do svého zaměstnáni. Je možné si prodloužit rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte, i když bude chodit dopoledne do školky? Moc děkuji za odpověď.

  • Kláro, Ministerstvo školství píše: „Dětem mladším 2 let je docházka do mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení omezena, a to rozsahem 46 hodin v kalendářním měsíci. Omezena je také docházka dětí se zdravotním postižením nejvýše na 4 nebo 6 hodin denně podle typu zdravotního postižení. (…) Novelou zákona bylo zrušeno omezení pobytu v mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení, jde-li o dítě starší 2 let.“

 6. Dobrý den. Při prvním dítěti jsem byla v ochranné lhůtě a pobírala jsem peněžitou pomoc v mateřství, pak rodičovský příspěvek, který jsem si sama měnila, myslím měsíční částky. Do tří let (10/2015) jsem porodila druhé dítě – stále jsem dostávala rodičovský příspěvek. A bylo mi sděleno, že nárok na PPM teď nemám, i když pokračuji v mateřské dovolené, že budu pobírat fixní částky a to až do 4 let věku dítěte – bez možnosti vlastní volby. 🙁

 7. Dobrý večer, prosím o radu. Jsem na rodičovské dovolené a 29.8. bych měla nastoupit do práce. V práci mám smlouvu na neurčito. Teď jsem otěhotněla, budu mít nárok na mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou? Co kdybych nastoupila na nemocenskou (jelikož ještě nevím, co řekne gynekolog), z čeho se potom počítá? Děkuji.

  • Nikolo, mateřskou (přesněji peněžitou pomoc v mateřství) definuje zákon č. 187/2006 Sb. (o nemocenském pojištění), kde stojí: „Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu.“ Přitom: „Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.“ Takzvanými vyloučenými dny jsou například: „kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství nebo ošetřovné“.

   Pokud byste mezi dvěma mateřskými a rodičovskými vůbec nepracovala, myslím, že by se vyměřovací základ počítal podle posledního kalendářního roku, kdy jste byla zaměstnaná. (Můžu se mýlit.) Rodičovský příspěvek popisuji článkem výše, tam by se taky nemělo nic měnit; leda kdyby třeba druhý rodič vydělával méně, nebo více než dřív, mohla by být maximální povolená měsíční částka nižší, nebo vyšší.

 8. Dobrý den, vzhledem k tomu, že se může měnit výše rodičovského příspěvku – jak mám tedy napsat žádost o čerpání rodičovské dovolené zaměstnavateli, když vlastně nevím, jak dlouho potrvá? Nyní pobírám nejvyšší možnou částku, ale později bych chtěla částku snížit, abych rodičovský příspěvek vyčerpala cca ve 2,5 letech dítěte. Bylo mi doporučeno napsat žádost zaměstnavateli do 3 let věku dítěte s tím, že nastoupit můžu kdykoliv – a firma mě pouze nahlásí na pojišťovnu jako matku pečující o dítě.
  Můžu čerpat rodičovský příspěvek 2 roky a rodičovskou dovolenou 3 roky? Popřípadě požádat v práci pouze o dovolenou do konkrétního data (30.9.)? Popřípadě jestli zažádám o zmiňované 3 roky, může mě zaměstnavatel odmítnout, pokud se budu chtít vrátit dříve? Děkuji.

  • Báro, budu citovat Státní úřad inspekce práce, snad Vám tím pomůžu (sám zvýrazňuji pasáže, které považuji za zvláště důležité):
   „Pobírání rodičovského příspěvku nelze ztotožňovat s čerpáním rodičovské dovolené. Jedná se o dva samostatné instituty. Příspěvek lze pobírat po dobu 4 let, rodičovská dovolená přísluší nejdéle do 3 let věku dítěte (4 rok připadá v úvahu dohoda se zaměstnavatelem na „neplaceném volnu“, na které ovšem není nárok, nebude se již jednat o rodičovskou dovolenou). Zaměstnankyně nemusí informovat zaměstnavatele o době, po kterou hodlá pobírat rodičovský příspěvek, ale musí jej informovat o době, po kterou hodlá čerpat rodičovskou dovolenou. Neurčí-li zaměstnankyně v žádosti o rodičovskou dovolenou její rozsah, má se za to, že ji hodlá čerpat v plném rozsahu, tj. do 3 let věku dítěte. Rozdílné právní názory existují pro případy, že se zaměstnankyně rozhodne ukončit rodičovskou dovolenou dříve, než původně požádala; komentář k zákoníku práce uvádí, že se zaměstnankyně musí na zkrácení původně oznámené délky rodičovské dovolené se zaměstnavatelem dohodnout, resp. zaměstnavatel s tím musí souhlasit (z logických důvodů – například již přijal zástup za RD na dobu určitou 3 let).“

 9. Dobrý den, prosím o radu či vysvětlení.
  Jsem osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) a jsem těhotná, ale nevyplatí se mi z finančních důvodů žádat o peněžitou pomoc v mateřství (PPM), i když na ni mám nárok, jelikož si jako OSVČ vydělám více. Je tedy možné se PPM vzdát či o ni nežádat a pak rovnou nastoupit na rodičák? A jak je to s mojí podnikatelskou činností dále? Mohu ji provozovat bez přestání, pozastavení nebo je zde zákonem dané např. šestinedělí, ve kterém živnost nemohu provozovat a musím ji pozastavit? A kdy potom nastupuji na rodičák? Předem děkuji za odpověď.

  • Karolínko, budu citovat odpovědné instituce. „Nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství má OSVČ pouze v případě, že po dobu jejího pobírání osobně nevykonává samostatnou výdělečnou činnost.“ (Portál veřejné správy) Takže kdybyste normálně dál sama podnikala jako doposud, na „mateřskou“ právo nemáte – nikdo Vám ji nebude nutit, nikdo Vás nebude škrtat z živnostenského rejstříku.

   „V případě, že jste na mateřskou neměla nárok, budete dostávat rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte. (…) O dávku můžete žádat až tři měsíce zpětně od data, kdy Vám na ni vznikl nárok.“ (Leták Úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení) S rodičovským příspěvkem tedy můžete počítat ode dne porodu, samozřejmě pokud do rozumné doby podáte patřičnou žádost na Úřadu práce.

   A nakonec k možnostem výdělku po narození dítěte: „Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.“ (Portál Ministerstva práce a sociálních věcí) Pravidla tedy chápu tak, že pokud Vám dítě hlídá například babička, můžete mezitím třeba běhat po obchodních schůzkách apod.

 10. Dobrý den, aktuálně žiju v Anglii (3,5 roku), narodila se mi tu dcerka, má momentálně 4 měsíce. Na konci roku mám v plánu návrat do České republiky, už na stálo. Mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství v České republice, pokud o ni budu zadat, až když dceři bude půl roku? Popřípadě na co mám nárok? Děkuji.

  • Lucie, budu zase citovat z letáku Úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení: „O dávku peněžité pomoci v mateřství lze žádat zpětně až 3 roky.“ Ale jak říká zákon o nemocenském pojištění: Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.“ (§ 32, odst. 2) V případě OSVČ je taky vyžadováno, aby si platila nemocenské pojištění aspoň 180 dnů v předchozím roce.

   Jakmile skončí peněžitá pomoc v mateřství, obvykle přichází na řadu rodičovský příspěvek. Pokud jste například nesplňovala potřebnou dobu nemocenského pojištění, měla byste rodičovský příspěvek dostávat ode dne narození dítěte. A zase cituji ÚP a ČSSZ: „O dávku můžete žádat až tři měsíce zpětně od data, kdy Vám na ni vznikl nárok.“

   Hlavní otázkou tedy nyní je, zdali máte splněnou podmínku dodatečně dlouhé doby nemocenského pojištění; pokud třeba nikoli, obával bych se, abyste nepřišla o obě jmenované dávky – pojistnou (mateřskou), i sociální (rodičovskou). Potom by připadal v úvahu například mnohem nižší přídavek na dítě, kde je podmínkou nízký příjem domácnosti. Jak totiž píšete, od porodu už uplynuly více než 3 měsíce.

 11. Dobrý den, jsem na rizikovém těhotenství a smlouvu mám na dobu určitou do konce listopadu, ale bohužel zaměstnavatel mi ji neprodlouží. Prý se mám hlásit na úřadu práce? A ještě bych se chtěla zeptat: Loni jsem pracovala v jiné firmě, ale tam jsem skončila k 31.5.2015; byla jsem tam dva roky a pak jsem nastoupila do jiné firmy 1.6.2015 – jestli se mi to sčítá na těch 180 dní odpracovaných? A jestli tudíž mam nárok na mateřskou? Děkuji. Iva

  • Dobrý den, Ivo, lituji Vaší situace, ale to je bohužel riziko pracovních smluv na dobu určitou, že jakmile skončí, nemusejí být prodlouženy a pokud nemáte zrovna jiné místo, jdete se evidovat na Úřad práce. Naštěstí…

   Do doby nemocenského pojištění se Vám počítají všechna zaměstnání, která jste během posledních 2 let před eventuálním začátkem mateřské měla. Po konci aktuální pracovní smlouvy navíc budete v ochranné lhůtě, během které můžete ještě začít pobírat peněžitý příspěvek v mateřství (tedy pokud ochranná lhůta nevyprší příliš brzy; trvá stejnou dobu, jakou jste strávila ve svém posledním zaměstnání, maximálně však 180 dnů).

 12. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mám, či nemám nárok na mateřskou. Bohužel mi byla zamítnuta, ale přesto se zeptám. Pracovala jsem v kuse 5 let s tím, že za mě zaměstnavatel vždy platil zdravotní a sociální pojištění. V době, kdy jsem otěhotněla, jsem změnila zaměstnavatele a u něj jsem byla po dobu 3 měsíců; bohužel mě po zkušebce – tedy ve třetím měsíci těhotenství – vyhodil. Nicméně jsem nepochopila, proč nemám nárok na mateřskou, když jsem nepřetržitě až do té doby pracovala. Děkuji za odpověď. Táňa

  • Taťáno, pokud bylo vše, jak popisujete, taky nechápu, proč Vám peněžitou pomoc v mateřství zamítli. Po „vyhazovu“ ve 3. měsíci těhotenství byste měla být ještě 180 dnů v ochranné lhůtě a mezitím stihnout nástup na mateřskou (8 týdnů před očekávaným dnem porodu, přičemž ochranná lhůta skončí nejdříve na začátku 9. měsíce těhotenství). Vysvětlila Vám správa sociální zabezpečení, proč žádost zamítla? Zkusil bych odvolání, eventuálně bych napsal veřejné ochránkyni práv na e-mail podatelna@ochrance.cz.

 13. Dobrý večer, moje přítelkyně je Slovenka a čekáme spolu dítě. Nejsme manželé, ale bydlíme spolu v ČR. Ona má pouze přechodné bydliště a má, co jsem počítal, odpracováno kolem 238 dní/plátce zdravotního pojištění. Může zde žádat o mateřskou dovolenou a potom i rodičovský příspěvek? Předem děkuji za odpověď.

  • Marku, bohužel si myslím, že Vaše přítelkyně zatím nesplňuje dostatečnou dobu zdravotního pojištění pro „mateřskou“. Vycházím přitom ze zákona č. 187/2006 Sb., kde čtu: „Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství“.

   Žádost o rodičovský příspěvek vidím nadějně, protože v rámci Evropské unie existuje právo na sociální zabezpečení, i když zrovna pobýváte v jiném než „svém“ členském státě. Dále budu citovat web Ministerstva zahraničních věcí ČR:

   „Občanům EU, kteří nesplňují podmínku §3 (podmínka trvalého pobytu) zákona o státní sociální podpoře a jsou výdělečně činní v ČR, popř. pobírají hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání z českého systému, vyplácí rodinné dávky ČR. Žádost se podává na místně příslušném úřadě státní sociální podpory. Žádosti jsou k dispozici na každém úřadě a rovněž na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. K žádosti se doloží pracovní vztah (pracovní smlouvu, popř. doklad o výkonu samostatné výdělečné činnosti, doklad o pobírání hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání).“

 14. Dobrý den, mám trochu složitější situaci/dotaz. Jsem na rodičovské dovolené, žiji na Slovensku, kde mám trvalý pobyt, ale pracovní smlouvu mám v ČR.

  Mateřská mi byla vyplácena z ČR, rodičovský příspěvek je závislý na pobytu, takže ten je mi hrazen ze Slovenska. Existuje ovšem možnost, že mi česká strana dorovná částku rodičovského příspěvku, na který bych měla nárok v ČR. O tu budu v nejbližší době žádat. Chtěla bych si zažádat o dvouletou variantu a mít tudíž 11 500 Kč měsíčně, což mi vychází podle všeho.

  Zaměstnavateli bych nahlásila návrat z rodičovské dovolené po třech letech. Chtěli bychom druhé dítě a mě by zajímalo, jestli bych měla nárok na tu samou mateřskou, jakou jsem měla nyní, pokud bych stihla otěhotnět do těch tří let. Nebo jestli je „nutné“ otěhotnět do těch dvou let, kdy beru ten rodičovský příspěvek. Děkuji moc za odpověď.

  • Nikolo, peněžitá pomoc v mateřství je vyplácená na základě předchozího nemocenského pojištění, kterého se formálně účastníte, i když máte vybraný rodičovský příspěvek a zůstáváte ještě na rodičovské dovolené. Podle mého názoru byste tedy měla dostat „mateřskou“, pokud začne do konce předcházející „rodičovské“ – ve Vašem případě tedy do 3 let věku prvního dítěte. To potvrzuje Česká televize, která píše:

   „Spadá-li nástup na druhou mateřskou dovolenou do doby, kdy je žena na rodičovské dovolené s prvním dítětem, peněžitá pomoc v mateřství se vypočítává stejně jako u prvního dítěte – tedy z příjmů z doby, kdy žena ještě pracovala.“

   Problémem by nastal, kdyby Váš pracovní poměr mezitím skončil – třeba kvůli krachu zaměstnavatele, nebo protože by vypršela pracovní smlouva na dobu určitou. Potom byste totiž „vypadla“ z nemocenského pojištění, tedy pokud byste se nestala samoplátkyní (odváděla byste České správě sociálního zabezpečení nemocenské pojištění sama).

 15. Dobrý den, plánujeme dítě. Jsem doma a pečuji o osobu blízkou. Mám vůbec na něco nárok? Tatínek má druhý stupeň a už dvě děti (15 a 18 let). Děkuji.

 16. Dobrý den, je pravda, že PPM si můžu rozdělit na 2, 3 nebo 4 roky? Kdy mám ČSSZ informovat, po jakou dobu chci PPM pobírat? Před, nebo po narození dítěte? Předem děkuji za odpověď,

  • Eliško, v případě PPM (peněžité pomoci v mateřství – „mateřské“) máte jenom velmi omezenou možnost volby. Mateřskou můžete zahájit mezi začátkem 8. a 6. týdne před předpokládaným termínem porodu.

   Asi máte na mysli rodičovský příspěvek („rodičovskou“), kde většinou lze volit dobu trvání. Záleží na tom, zda jste si Vy nebo partner platili nemocenské pojištění, a určitou roli hrají také příjmy (čím více, tím větší svoboda). Doposud je minimem 19 měsíců a maximem 4 roky od narození dítěte. O rodičovský příspěvek můžete požádat i po porodu, ale neodkládal bych tuhle záležitost zbytečně dlouho.

 17. Dobrý den, jsem Slovenka a žiju v Čechách. Jsem na rodičovské. Chtěla bych se zeptat, jak dlouho musím čekat na papír o potvrzení, že nic nepobírám na Slovensku. Již od září mi nechodí rodičovský příspěvek, čekají pořád na papír, než ho pošlou. Děkuji.

  • Alexandro, české Ministerstvo práce a sociálních věcí píše: „Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádostí nebo od doplnění žádosti.“ Nikde jsem nenašel, jakou lhůtu slibuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, takže jsem napsal dotaz na tamní tiskový odbor a jakmile odpoví, celé vyjádření sem doplním.

   Aktualizace 21.11.:

   Alexandro, je mi moc líto, ale slovenská strana nereaguje dokonce ani na novinářské dotazy. Doporučuji tedy sepsat čestné prohlášení, že ze Slovenska nic nedostáváte a trpělivě vysvětlit českých úředníkům situaci. Měli by pochopit, že nelze čekat na vyjádření zahraniční instituce, která prostě nefunguje dobře. 🙁

 18. Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené s 16 měsíčním dítětem, RD mi končí k 06/2017 (dvouletá varianta); nyní jsem znovu těhotná a termín porodu vychází na 07/2017; smlouvu mám na dobu neurčitou. Jenže nyní si na stejném pracovním místě přivydělávám na částečný úvazek (v dodatku je stanoveno, že smlouva na tento malý úvazek platí nejdéle do 08/2017 a pak vstupuje v platnost původní smlouva s původním úvazkem za původních podmínek); no a já nyní váhám – z čeho se mi bude vypočítávat mateřská? Z toho pidiúvazku (a tedy pidiplatu) a nebo z mého normálního platu na plný pracovní poměr? Předem moc děkuji za odpověď. Mar.

  • Mar, peněžitou pomoc v mateřství byste měla příští rok dostávat stejnou jako s prvním dítětem. Jenom pokud byste teď měla vyšší výdělky než dříve, mateřskou by Vám spočítali podle současných vyšších výdělků, snížení však do určité doby (kterou splňujete) nehrozí. V zákoně o nemocenském pojištění, v § 19 odst. 3, totiž stojí:

   „U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.“

 19. Dobrý den. Mám pár otázek ohledně pobírání peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku. Nástup do práce mám už od 1.1.2010, který stále trvá. 7.12.2012 se nám narodil syn, byla jsem s ním doma 3 roky a do práce jsem nastoupila 7.12.2015. Teď jsem znovu otěhotněla a nevím, jestli budu mít nárok jak na peněžitou pomoc v mateřství, tak na rodičovský příspěvek. Termín porodu mám až 28.4.2017, ale v práci to už nemůžu vydržet, jelikož mám zdravotní problémy. Ale jsem stále zaměstnaná.
  Děkuji za odpověď.

  • Eliško, na obě dávky pravděpodobně nárok máte. Pro peněžitou pomoc v mateřství splňujete podmínku, abyste měla aspoň za 270 dnů během posledních 2 let zaplacené nemocenské pojištění. A rodičovský příspěvek dostanete jakožto občanka České republiky (i kdybyste třeba nikdy nepracovala). Na mateřskou je ale vzhledem k předpokládanému termínu porodu ještě brzy, takže kdybyste v zaměstnání opravdu už nemohla být, přibližně do konce února připadá v úvahu jenom normální nemocenská (pokud nechcete dávat výpověď).

 20. Dobrý den, pečuji o svoje vážně nemocné dítě, mám příspěvek na péči ve trojce. Teď s přítelem čekáme druhé dítě. Započítává se dávka sociální péče při žádosti o rodičovský příspěvek? Děkuji.

  • Jano, při výplatě rodičovského příspěvku (při výpočtu měsíční částky) rozhoduje vyměřovací základ – tedy v případě zaměstnance hrubá mzda, v případě živnostníka suma, podle které se stanovuje pojistné. Zjednodušeně řečeno, čím větší jsou v rodině pracovní výdělky, tím rychleji lze dávku vyčerpat. Takže si myslím, že příspěvek na péči tady vůbec nebude zohledňován.

 21. Dobrý den, na konci ledna jsem žádala o rodičovský příspěvek. Mohu se zeptat, kdy asi dorazí peníze? A mám čekat na nějaké vyjádření? Děkuji za odpověď.

  • Miruno, Úřad práce obvykle písemně žadateli sděluje, jak rozhodl, do 30 dnů. Pokud jde o problematický případ, nebo pokud byste byla pozvána k osobní schůzce, mohl by lhůtu protáhnout o dalších 30 dní. Takže vydržte, do konce února by mělo přijít vyrozumění, včetně všech potřebných informací.

 22. Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené, teď v březnu mi bude končit a malý půjde do školky. Ale zjistila jsem, že jsem těhotná a nastoupit do bývalé práce nemůžu – měla jsem smlouvu na určito a ta mi skončila k poslednímu prosinci 2013. A teď nevím, co mám dělat – jestli mám nějaký nárok na příspěvek, nebo jestli se mám přihlásit na úřad práce? Prosím, poraďte. Děkuji.

  • Aleno, na úřadě práce se každopádně přihlaste, respektive zkuste najít alespoň dočasně zaměstnání, ze kterého bude odváděno nemocenské pojištění (takže ideálně normálně na pracovní smlouvu, nikoli malou brigádu „na dohodu“). Abyste totiž od 8., 7., nebo 6. týdne před porodem dostala peněžitou pomoc v mateřství („mateřskou“), potřebujete odvádět nemocenské pojištění (tedy sociální pojištění), anebo nesmí uplynout příliš dlouhá doba (maximálně 180 dnů) od doby, kdy za Vás nemocenské pojištění odváděno bylo. Jinak připadá v úvahu řada sociálních dávek, „přinejhorším“ od porodu zase dostanete rodičovským příspěvek.

 23. Dobrý den. Syn žije s přítelkyní – studentkou, v červenci 2016 se jim narodila dcera. Syn po dohodě se svým zaměstnavatelem nastoupil v lednu 2017 na „mateřskou – otcovskou dovolenou“.

  Matka novorozeněte byla v pěstounské péči svých prarodičů, po porodu dítěte přebývala v bytě mého syna. OSSZ však zrušila pěstounům příspěvek na potřeby dítěte – a musejí zaplatit pokutu za neoprávněné čerpání od doby, kdy bydlela v synově bytě. Matka je nyní bez prostředků, nemá peníze ani na svoje studijní potřeby. Než se rozjede kolotoč žádostí a všechno bude vyřízeno, nemají na zaplacení dětské výživy, na nájem, na potraviny.

  Překlenovací období nikdo neřeší. Z čeho mají žít? Kam se mají obrátit o pomoc, lze žádat například pomoc v hmotné nouzi apod.? Děkuji Vám za odpověď. Jana

  • Paní Janíková, správně zmiňujete pomoc v hmotné nouzi, která slouží právě ve chvílích nejhorší krize. Doporučuji Vám, aby syn, nebo jeho přítelkyně požádala nejdříve o takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc – o peníze na základní životní potřeby. Ale podobných dávek existuje víc, všechny vyplácí Úřad práce, pouze musíme rozlišovat 2 skupiny:

   Na oddělení státní sociální podpory nechť požádají o příspěvek na bydlení a přídavek na dítě. Obě dávky jsou vypláceny pravidelně každý měsíc.

   Na oddělení hmotné nouze nechť požádají o mimořádnou okamžitou pomoc (jednorázová částka pro vykrytí akutních nákladů, například když reálně hrozí hlad). V úvahu připadá také pravidelný příspěvek na živobytí a doplňkový doplatek na bydlení, ale tyto poslední dvě dávky možná nedostanou, pokud syn pobírá peněžitou pomoc v mateřství (otcovství). Na oddělení hmotné nouze bývají úředníci přísnější, připravte se na otázky, třeba proč nepomůže širší rodina, proč nejde syn pracovat a mateřskou nepobírá jeho přítelkyně, která teoreticky může studium dočasně přerušit apod. (předjímám nejhorší možné dotazy, nepopisuji svoje názory).

 24. Dobrý den, mám nárok na mateřskou dovolenou, když jsem měla smlouvu od 1.5.2016? Pak jsem otěhotněla, k 30.9.2016 mi byl ukončen pracovní poměr. Ale mezitím, od 8.8.2016 jsem nastoupila na rizikové těhotenství, takže jsem stále v neschopnosti a chci vědět, co mám dále dělat. Děkuji za odpověď.

  • Lenko, peněžitou pomoc v mateřství podle mých informací nedostanete, protože Vaše poslední zaměstnání (a tedy nemocenské pojištění) trvalo jenom od 1. května do 30. září 2016. Stejně dlouhá byla taky Vaše následná „ochranná lhůta“, kdy jste ještě teoreticky mohla na „mateřskou“ nastoupit, tedy do února 2017. Každopádně však po porodu požádejte na Úřadu práce o rodičovský příspěvek, ten dostanete určitě.

 25. Dobrý den, rodičovský příspěvek jsem si nastavila na dobu 3 let. Po dceřiných druhých narozeninách bych ráda nastoupila na pár hodin do práce ke svému zaměstnavateli. Stačí dodatek ke stávající smlouvě, abych mohla pracovat na stejné pozici a zároveň pobírala rodičovský příspěvek? Kdybych stihla do dceřiných dvou let vybrat celou částku (220 000 Kč) a nastoupila na částečný úvazek do práce, jak budou řešené sociální a zdravotní odvody? Děkuji za odpověď.

  • Jitko, podle mých informací můžete po 2. narozeninách svojí dcery normálně chodit do zaměstnání a zároveň nadále pobírat rodičovský příspěvek. Ovšem musíte zajistit, aby bylo o nejmladší dítě stále postaráno prostřednictvím jiné důvěryhodné osoby, například babičky, nikoli prostřednictvím školky nebo podobného zařízení. Zároveň pokud chcete nadále zůstat na rodičovské dovolené, nemůžete nastoupit na stejnou pozici jako před mateřskou; Váš zaměstnavatel by Vám musel svěřit jiné místo a jiné úkoly, což obvykle vyžaduje novou smlouvu.

   Na rodičovské dovolené máte zdravotní a sociální pojištění vyřešeno. Po rodičovské dovolené budou tyto odvody normálně strhávány ze mzdy (vizte podrobnosti ZDE), anebo při velmi malé brigádě „na dohodu“ budete muset aspoň zdravotní pojištění uhrazovat sama jako samoplátce.

 26. Dobrý den. Konkrétní příklad: od 1.1.2016 – 30.6.2016 zaměstnání na PS (pracovní smlouvu), od 30.6.2016 – 31.1.2017 další zaměstnání na PS (z toho mezi 9.-12. měsícem dlouhodobá nemocenská, v lednu opět v práci). od 1.2.2017 na Úřadu práce – nezaměstnaná. Těhotná jsem cca od 10.2., termín porodu – cca 8.11.2017.
  Z diskuzí a informací výše dedukuji, že mi nárok na mateřskou nevzniká (důvod – uplynutí ochranné lhůty 180 dní.). Chápu to dobře a je to pravda ?

  Kdyby mě teď do porodu někdo zaměstnal (abych pak případně mohla jít těch 8.-6. týdnů před porodem na mateřskou), vznikne mi nárok na mateřský příspěvek? Je v tomto případě stanovena nějaká minimální doba délky zaměstnání, aby mi nárok vznikl a byla tak mateřská vypočítána z posledního zaměstnání? Děkuji za odpověď.

  • Gabrielo, jestli Vám rozumím dobře, pro nárok na peněžitou pomoc máte skoro nebo úplně splněnou potřebnou dobu nemocenského pojištění (270 dnů během předchozích 2 let, počítáno při nástupu na mateřskou). Jak správně píšete, teď ještě musíte opět získat zaměstnání.

   Ochranná lhůta sice může dosahovat 180 dnů, ale maximálně jenom tolika, jako poslední doba pojištění. Takže pokud byste chtěla jít na mateřskou třeba 13.9.2017 (8 týdnů před očekávaným porodem), v tuto dobu musíte být A/ zaměstnaná, nebo B/ nezaměstnaná maximálně stejně dlouhou dobu, jakou trvalo Vaše poslední zaměstnání (například budete v pracovním poměru naposledy 13.5. až 13.7.2017, tedy vznikne ochranná lhůta 2 měsíce končící akorát 13.9.2017).

   Jak ale ukazuje oficiální ministerská kalkulačka pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (vizte ZDE), tuto pojistnou dávku počítáme nikoli nutně podle posledního zaměstnání, ale zpravidla podle vyměřovacího základu posledních 12 měsíců. Takže pokud chcete na „mateřské“ čerpat co nejvyšší peněžitou pomoc, bude nejlepší pracovat předtím co nejdéle, ideálně nastoupit někam ihned a zahájit „dovolenou“ teprve 6 týdnů před porodem.

 27. Dobrý den, rodičovský příspěvek mám nastavený do 3 let věku dítěte (7/2018). Do práce nastoupím také až po třech letech dítěte (7/2018). Od září 2017 bude ale dítě zaregistrované jako celodenní ve školce. Zajímá mě, jestli přijdu o tento rodičovský příspěvek nebo ne, děkuji.

  • Majko, zákon o státní sociální podpoře umožňuje, aby bylo dítě v jeslích, mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení, aniž byste zároveň přicházela o rodičovský příspěvek. První dva roky platí časové omezení, maximálně 46 hodin v kalendářním měsíci. Ovšem „docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let“, takže potom byste měla dostávat rodičovský příspěvek dál, i když bude dítě ve školce celé dny.

 28. Dobrý den, ráda bych věděla, zdali mám při druhém dítěti nárok na proplacení dovolené, když jsem u prvního dítěte musela ukončit rodičovskou dovolenou a nastoupit na mateřskou dovolenou. Podle zákoníku práce je mateřská dovolená braná jako výkon práce a v § 212 tam stojí:

  „(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce (mateřskou mám v roce 2017 téměř 6 měsíců), přísluší dovolená za kalendářní rok.“

  Pouze musím zaměstnavatele písemně požádat, při prvním dítěti mi dovolenou proplatil. Nyní mi však bylo řečeno, že nemám nárok, jelikož jsem mezi prvním a druhým dítětem nenastoupila do práce. Copak tedy mateřská není považována za výkon práce? Mám nárok na proplacení dovolené, nebo ne? Děkuji.

  • Dobrý den, Niko, podle mého názoru Vám zaměstnavatel může „dovolenou na zotavenou“ poskytnout teprve po skončení mateřské dovolené, takže nyní nemusí nic proplácet. Budu citovat pasáže zákoníku práce, ze kterých vycházím:

   § 216, odstavec 2:
   „Doba čerpání mateřské dovolené (…) se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.“

   § 217, odstavec 5:
   „Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, (…) je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.“

   § 222, odstavec 2:
   „Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno