Probudí vás cvrlikání ptáčků a rozverné sluneční paprsky, které dokonale sluší jasnému nebi. Pomalu uchopíte pomerančový džus a vyjdete na balkón, abyste letmým pohledem zkontrolovali, že máte čistou pískovou pláž jenom pro sebe… Takhle nějak vypadá dovolená. Když pozoruji svoji partnerku, jak musí neustále krmit, přebalovat, bavit, utěšovat, koupat, krmit, přebalovat, bavit… naše dítě, musím důrazně upozornit, že mateřská dovolená ani rodičovská dovolená ve skutečnosti neexistuje. Oproti nekonečnému kojení a pečování je prázdninami moje placená práce!

Pojmy rodičovská dovolená a mateřská dovolená mohou člověka trochu mást. Ostatně zákoník práce uznává, že výchova novorozence je vlastně pěkná dřina a teprve později zasluhujete normální placené volno. Takže navrhuji, abychom obě zavádějící sousloví zrušili. Naopak formálně i obsahově správné jsou termíny peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek, podle zákona o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.) a zákona o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.). Jmenované dávky samozřejmě zůstávají zachovány také v roce 2017, protože naše společnost chápe těžkosti mladých rodin a význam solidarity.

Mateřská dovolená 2017 = peněžitá pomoc v mateřství

Hnedka zkraje nastávají komplikace. Zatímco placená rodičovská dovolená patří všem mladým rodinám, takzvanou peněžitou pomoc v mateřství dostanete, jenom pokud jste dostatečně dlouho odváděli nemocenské pojištění. Nedávno propuštěná zaměstnankyně zůstává v ochranné lhůtě stejně dlouhý čas, jaký strávila ve svém posledním zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. Placená mateřská dovolená může začít otci nebo matce, která:

 • A/ V den nástupu na mateřskou je zaměstnankyní (nebo v ochranné lhůtě), a jako taková odváděla nemocenské pojištění aspoň 270 dnů během předchozích 2 let.
 • B/ V den nástupu na mateřskou je osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), která odváděla nemocenské pojištění aspoň 270 dnů během předchozích 2 let a zároveň aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce.

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství většinou vypisuje ošetřující lékař. Gynekologa samozřejmě nemá smysl navštěvovat kvůli převzetí již narozeného dítěte do péče; v takovém případě stáhnete a vyplníte formulář ZDE, i bez pomoci doktora. Zaměstnanec potom předá dokument zaměstnavateli, osoba samostatně výdělečně činná rovnou okresní správě sociálního zabezpečení. Mateřská dovolená začne podle vaší volby, mezi počátky 8. a 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Trvá maximálně 196 dnů při porodu jedno dítěte, 259 dnů při narození vícerčat. Svoje práva vůči zaměstnavateli najdete ZDE, podle zákoníku práce.

„Mateřská dovolená“ 2017 podle hrubého výdělku rodiče a výše peněžité pomoci

 • Hrubý měsíční výdělek do 27 000 Kč → peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % dřívějších příjmů
 • Hrubý měsíční výdělek 44 400 Kč → peněžitá pomoc v mateřství činí 58 % předešlých příjmů
 • Hrubý měsíční výdělek 100 000 Kč → peněžitá pomoc v mateřství činí 34 % dřívějších příjmů

Rodičovská dovolená 2017 = rodičovský příspěvek

Dávku státní sociální podpory dostane otec nebo matka, když „po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.“ Zatímco placená mateřská dovolená některé domácnosti mine, pro rodičovský příspěvek žádné zvláštní podmínky splňovat nemusíte. Svoje práva vůči zaměstnavateli najdete ZDE, podle zákoníku práce. Žádost o finanční příspěvek vyplňte a odevzdejte na krajské pobočce Úřadu práce – a rodičovská dovolená může začít. Peníze chodí vždycky jenom na nejmenšího člena domácnosti, i když se v krátkém čase narodí třeba paterčata. Shrňme nejdůležitější čísla.

 • Celodenní rodičovská péče = zdravé dítě do 2 let věku může zůstávat ve školce, jeslích a podobných zařízeních nejdéle 46 hodin za kalendářní měsíc; od 2 let můžete potomka nechat jiné zletilé osobě, zatímco pracujete nebo studujete, což neplatí pouze pro studium během služebního poměru v ozbrojených silách
 • 4. rok věku dítěte = nejpozdější doba, kdy může být rodičovský příspěvek dočerpán
 • 220 000 Kč = maximální rodičovský příspěvek na jednoho potomka

Nejchudší domácnosti mají měsíční příspěvek a dobu podpory pevně stanovené. Ale většina příjemců sama určuje, jestli chtějí vyčerpat peníze pomaleji, anebo rychleji a jak dlouho rodičovská dovolená potrvá. Nejvyšší možnou měsíční dávku spočítáme podle denního vyměřovacího základu toho rodiče, který dlouhodobě více vydělává. Vzhledem ke zvýhodněnému postavení mužů na trhu práce bývá častěji nahlašovaný hrubý výdělek otce. Popišme hraniční situace.

„Rodičovská dovolená“ 2017 podle hrubého výdělku a měsíčního příspěvku

 • Žádný rodič neplatil nemocenské pojištění → 7  600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a pak 3 800 Kč
 • Plat rodiče do 10 857 Kč → rodičovský příspěvek 5 116 Kč (na 43 měsíců) až 7 600 Kč (na 29 měsíců)
 • Plat rodiče 10 858 až 16 427 Kč → rodičovský příspěvek může dosáhnout 70 % platu
 • Plat rodiče od 16 428 Kč → rodičovský příspěvek 5 116 Kč (na 43 měsíců) až 11 500 Kč (na 19 měsíců)

TIP: Zajímá vás ochranná lhůta, možnosti výpovědi, přeřazení na jinou práci a obecně vaše práva vůči zaměstnavateli? Podrobnosti najdete ZDE pro mateřskou a ZDE pro rodičovskou.

58 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, pečuji o svoje vážně nemocné dítě, mám příspěvek na péči ve trojce. Teď s přítelem čekáme druhé dítě. Započítává se dávka sociální péče při žádosti o rodičovský příspěvek? Děkuji.

  • Jano, při výplatě rodičovského příspěvku (při výpočtu měsíční částky) rozhoduje vyměřovací základ – tedy v případě zaměstnance hrubá mzda, v případě živnostníka suma, podle které se stanovuje pojistné. Zjednodušeně řečeno, čím větší jsou v rodině pracovní výdělky, tím rychleji lze dávku vyčerpat. Takže si myslím, že příspěvek na péči tady vůbec nebude zohledňován.

 2. Dobrý den, na konci ledna jsem žádala o rodičovský příspěvek. Mohu se zeptat, kdy asi dorazí peníze? A mám čekat na nějaké vyjádření? Děkuji za odpověď.

  • Miruno, Úřad práce obvykle písemně žadateli sděluje, jak rozhodl, do 30 dnů. Pokud jde o problematický případ, nebo pokud byste byla pozvána k osobní schůzce, mohl by lhůtu protáhnout o dalších 30 dní. Takže vydržte, do konce února by mělo přijít vyrozumění, včetně všech potřebných informací.

 3. Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené, teď v březnu mi bude končit a malý půjde do školky. Ale zjistila jsem, že jsem těhotná a nastoupit do bývalé práce nemůžu – měla jsem smlouvu na určito a ta mi skončila k poslednímu prosinci 2013. A teď nevím, co mám dělat – jestli mám nějaký nárok na příspěvek, nebo jestli se mám přihlásit na úřad práce? Prosím, poraďte. Děkuji.

  • Aleno, na úřadě práce se každopádně přihlaste, respektive zkuste najít alespoň dočasně zaměstnání, ze kterého bude odváděno nemocenské pojištění (takže ideálně normálně na pracovní smlouvu, nikoli malou brigádu „na dohodu“). Abyste totiž od 8., 7., nebo 6. týdne před porodem dostala peněžitou pomoc v mateřství („mateřskou“), potřebujete odvádět nemocenské pojištění (tedy sociální pojištění), anebo nesmí uplynout příliš dlouhá doba (maximálně 180 dnů) od doby, kdy za Vás nemocenské pojištění odváděno bylo. Jinak připadá v úvahu řada sociálních dávek, „přinejhorším“ od porodu zase dostanete rodičovským příspěvek.

 4. Dobrý den. Syn žije s přítelkyní – studentkou, v červenci 2016 se jim narodila dcera. Syn po dohodě se svým zaměstnavatelem nastoupil v lednu 2017 na „mateřskou – otcovskou dovolenou“.

  Matka novorozeněte byla v pěstounské péči svých prarodičů, po porodu dítěte přebývala v bytě mého syna. OSSZ však zrušila pěstounům příspěvek na potřeby dítěte – a musejí zaplatit pokutu za neoprávněné čerpání od doby, kdy bydlela v synově bytě. Matka je nyní bez prostředků, nemá peníze ani na svoje studijní potřeby. Než se rozjede kolotoč žádostí a všechno bude vyřízeno, nemají na zaplacení dětské výživy, na nájem, na potraviny.

  Překlenovací období nikdo neřeší. Z čeho mají žít? Kam se mají obrátit o pomoc, lze žádat například pomoc v hmotné nouzi apod.? Děkuji Vám za odpověď. Jana

  • Paní Janíková, správně zmiňujete pomoc v hmotné nouzi, která slouží právě ve chvílích nejhorší krize. Doporučuji Vám, aby syn, nebo jeho přítelkyně požádala nejdříve o takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc – o peníze na základní životní potřeby. Ale podobných dávek existuje víc, všechny vyplácí Úřad práce, pouze musíme rozlišovat 2 skupiny:

   Na oddělení státní sociální podpory nechť požádají o příspěvek na bydlení a přídavek na dítě. Obě dávky jsou vypláceny pravidelně každý měsíc.

   Na oddělení hmotné nouze nechť požádají o mimořádnou okamžitou pomoc (jednorázová částka pro vykrytí akutních nákladů, například když reálně hrozí hlad). V úvahu připadá také pravidelný příspěvek na živobytí a doplňkový doplatek na bydlení, ale tyto poslední dvě dávky možná nedostanou, pokud syn pobírá peněžitou pomoc v mateřství (otcovství). Na oddělení hmotné nouze bývají úředníci přísnější, připravte se na otázky, třeba proč nepomůže širší rodina, proč nejde syn pracovat a mateřskou nepobírá jeho přítelkyně, která teoreticky může studium dočasně přerušit apod. (předjímám nejhorší možné dotazy, nepopisuji svoje názory).

 5. Dobrý den, mám nárok na mateřskou dovolenou, když jsem měla smlouvu od 1.5.2016? Pak jsem otěhotněla, k 30.9.2016 mi byl ukončen pracovní poměr. Ale mezitím, od 8.8.2016 jsem nastoupila na rizikové těhotenství, takže jsem stále v neschopnosti a chci vědět, co mám dále dělat. Děkuji za odpověď.

  • Lenko, peněžitou pomoc v mateřství podle mých informací nedostanete, protože Vaše poslední zaměstnání (a tedy nemocenské pojištění) trvalo jenom od 1. května do 30. září 2016. Stejně dlouhá byla taky Vaše následná „ochranná lhůta“, kdy jste ještě teoreticky mohla na „mateřskou“ nastoupit, tedy do února 2017. Každopádně však po porodu požádejte na Úřadu práce o rodičovský příspěvek, ten dostanete určitě.

 6. Dobrý den, rodičovský příspěvek jsem si nastavila na dobu 3 let. Po dceřiných druhých narozeninách bych ráda nastoupila na pár hodin do práce ke svému zaměstnavateli. Stačí dodatek ke stávající smlouvě, abych mohla pracovat na stejné pozici a zároveň pobírala rodičovský příspěvek? Kdybych stihla do dceřiných dvou let vybrat celou částku (220 000 Kč) a nastoupila na částečný úvazek do práce, jak budou řešené sociální a zdravotní odvody? Děkuji za odpověď.

  • Jitko, podle mých informací můžete po 2. narozeninách svojí dcery normálně chodit do zaměstnání a zároveň nadále pobírat rodičovský příspěvek. Ovšem musíte zajistit, aby bylo o nejmladší dítě stále postaráno prostřednictvím jiné důvěryhodné osoby, například babičky, nikoli prostřednictvím školky nebo podobného zařízení. Zároveň pokud chcete nadále zůstat na rodičovské dovolené, nemůžete nastoupit na stejnou pozici jako před mateřskou; Váš zaměstnavatel by Vám musel svěřit jiné místo a jiné úkoly, což obvykle vyžaduje novou smlouvu.

   Na rodičovské dovolené máte zdravotní a sociální pojištění vyřešeno. Po rodičovské dovolené budou tyto odvody normálně strhávány ze mzdy (vizte podrobnosti ZDE), anebo při velmi malé brigádě „na dohodu“ budete muset aspoň zdravotní pojištění uhrazovat sama jako samoplátce.

 7. Dobrý den. Konkrétní příklad: od 1.1.2016 – 30.6.2016 zaměstnání na PS (pracovní smlouvu), od 30.6.2016 – 31.1.2017 další zaměstnání na PS (z toho mezi 9.-12. měsícem dlouhodobá nemocenská, v lednu opět v práci). od 1.2.2017 na Úřadu práce – nezaměstnaná. Těhotná jsem cca od 10.2., termín porodu – cca 8.11.2017.
  Z diskuzí a informací výše dedukuji, že mi nárok na mateřskou nevzniká (důvod – uplynutí ochranné lhůty 180 dní.). Chápu to dobře a je to pravda ?

  Kdyby mě teď do porodu někdo zaměstnal (abych pak případně mohla jít těch 8.-6. týdnů před porodem na mateřskou), vznikne mi nárok na mateřský příspěvek? Je v tomto případě stanovena nějaká minimální doba délky zaměstnání, aby mi nárok vznikl a byla tak mateřská vypočítána z posledního zaměstnání? Děkuji za odpověď.

  • Gabrielo, jestli Vám rozumím dobře, pro nárok na peněžitou pomoc máte skoro nebo úplně splněnou potřebnou dobu nemocenského pojištění (270 dnů během předchozích 2 let, počítáno při nástupu na mateřskou). Jak správně píšete, teď ještě musíte opět získat zaměstnání.

   Ochranná lhůta sice může dosahovat 180 dnů, ale maximálně jenom tolika, jako poslední doba pojištění. Takže pokud byste chtěla jít na mateřskou třeba 13.9.2017 (8 týdnů před očekávaným porodem), v tuto dobu musíte být A/ zaměstnaná, nebo B/ nezaměstnaná maximálně stejně dlouhou dobu, jakou trvalo Vaše poslední zaměstnání (například budete v pracovním poměru naposledy 13.5. až 13.7.2017, tedy vznikne ochranná lhůta 2 měsíce končící akorát 13.9.2017).

   Jak ale ukazuje oficiální ministerská kalkulačka pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (vizte ZDE), tuto pojistnou dávku počítáme nikoli nutně podle posledního zaměstnání, ale zpravidla podle vyměřovacího základu posledních 12 měsíců. Takže pokud chcete na „mateřské“ čerpat co nejvyšší peněžitou pomoc, bude nejlepší pracovat předtím co nejdéle, ideálně nastoupit někam ihned a zahájit „dovolenou“ teprve 6 týdnů před porodem.

 8. Dobrý den, rodičovský příspěvek mám nastavený do 3 let věku dítěte (7/2018). Do práce nastoupím také až po třech letech dítěte (7/2018). Od září 2017 bude ale dítě zaregistrované jako celodenní ve školce. Zajímá mě, jestli přijdu o tento rodičovský příspěvek nebo ne, děkuji.

  • Majko, zákon o státní sociální podpoře umožňuje, aby bylo dítě v jeslích, mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení, aniž byste zároveň přicházela o rodičovský příspěvek. První dva roky platí časové omezení, maximálně 46 hodin v kalendářním měsíci. Ovšem „docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let“, takže potom byste měla dostávat rodičovský příspěvek dál, i když bude dítě ve školce celé dny.

 9. Dobrý den, ráda bych věděla, zdali mám při druhém dítěti nárok na proplacení dovolené, když jsem u prvního dítěte musela ukončit rodičovskou dovolenou a nastoupit na mateřskou dovolenou. Podle zákoníku práce je mateřská dovolená braná jako výkon práce a v § 212 tam stojí:

  „(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce (mateřskou mám v roce 2017 téměř 6 měsíců), přísluší dovolená za kalendářní rok.“

  Pouze musím zaměstnavatele písemně požádat, při prvním dítěti mi dovolenou proplatil. Nyní mi však bylo řečeno, že nemám nárok, jelikož jsem mezi prvním a druhým dítětem nenastoupila do práce. Copak tedy mateřská není považována za výkon práce? Mám nárok na proplacení dovolené, nebo ne? Děkuji.

  • Dobrý den, Niko, podle mého názoru Vám zaměstnavatel může „dovolenou na zotavenou“ poskytnout teprve po skončení mateřské dovolené, takže nyní nemusí nic proplácet. Budu citovat pasáže zákoníku práce, ze kterých vycházím:

   § 216, odstavec 2:
   „Doba čerpání mateřské dovolené (…) se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.“

   § 217, odstavec 5:
   „Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, (…) je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.“

   § 222, odstavec 2:
   „Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno