Soboty a neděle, ale taky výjimečná národní výročí jsou dny odpočinku, které většina zaměstnanců může trávit libovolně. Některé profese však společnost potřebuje stále: například zdravotníky, energetiky a řidiče hromadné dopravy. A za určitých podmínek může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit práci kdykoli, ovšem zpravidla za speciální příplatek, nebo za náhradní volno! Námezdní práce ve svátek každopádně podléhá zákonu č. 262/2006 Sb. Následující informace poskytl Richard Kolibač, tiskový mluvčí Státního úřadu inspekce práce, který však předesílá, že jako vždycky „existuje více právních názorů“.

Výjimečné případy, kvůli kterým může nastat „pohotovost“

Ve zmíněném zákoníku práce, konkrétně v § 91 najdeme vyjmenované obory a situace, ve kterých odpovědní profesionálové musejí nastoupit, i kdyby zrovna byla třeba neděle a zároveň Štědrý den. Jde o „uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva“, dále o dopravu, nakládání a vykládání, krmení a ošetřování zvířat, záskok za chybějícího kolegu v nepřetržitém provozu, inventury a závěrky, naléhavé opravy a samozřejmě taky mimořádné případy, jako například živelné události.

Práce ve svátek a následné náhradní volno, nebo příplatek

Poměrně skromná práva mají zaměstnanci, kteří se zaměstnavatelem uzavřeli pouhou dohodu (DPČ nebo DPP). Dále proto věnujeme prostor jenom lidem, kteří mají plnohodnotnou pracovní smlouvu, přičemž v soukromém sektoru dostávají mzdu a ve veřejném sektoru obvykle plat (rozdíl mezi oběma pojmy vysvětlujeme ZDE). V zásadě mohou nastat 4 různé situace (§ 115, § 135):

  1. Zaměstnanec pracuje ve svátek, a proto má právo na dosaženou mzdu (plat) a náhradní placené volno.
  2. Zaměstnanec pracuje ve svátek, za což dostane mzdu (plat) a místo náhradního volna přijme příplatek ve výši průměrného výdělku.
  3. Zaměstnanci kvůli svátku odpadne směna, a proto má nárok na náhradu mzdy, ve výši průměrného výdělku (ve veřejném sektoru není krácený plat).
  4. Svátek připadne na víkend, nebo na den, kdy má zaměstnanec podle dlouhodobého rozvrhu (například krátký – dlouhá týden) naplánováno volno, takže nedostane zvláštní příplatek, ani náhradní volno.

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno