Přírodovědec (přírodovědní analytik – diagnostik) dostal v oficiálním Katalogu prací číslo 1.05.03. Tamtéž najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují náplň práce podle odpovědnosti a záslužnosti. Pokud vás zajímá zaměstnání a odměna ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) najdete TADY.

Přírodovědec neboli přírodovědní analytik – diagnostik

10. platová třída

 1. Rozvoj, navrhování a zavádění nových laboratorních metod a provádění zvlášť náročných biologických chemických a fyzikálně-chemických analýz, například při vyšetřování přítomnosti geneticky modifikovaných organizmů nebo při kontrole potravin.

11. platová třída

 1. Stanovování způsobů provádění a vyhodnocování individuálně indikovaných laboratorních vyšetření, například biochemických, chemických, hematologických, imunochemických, imunologických, imunohematologických, toxikologických, mikrobiologických, radioizotopové analýzy, monitorování hladiny léčiv a toxických látek a vstupů do půdy a do potravního řetězce.
 2. Hodnocení závěrů analýz údajů státního zdravotního dozoru a navrhování opatření orgánu ochrany veřejného zdraví včetně provádění těchto analýz.
 3. Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití speciálních citlivých metod analytické chemie. Vývoj, ověřování, příprava a aplikace metodik pro laboratorní analýzy.
 4. Zadávání nebo provádění speciálních odběrů vzorků a laboratorních analýz pro zjišťování stavu povrchových a podzemních vod, sedimentů a bioty, léčiv, léčivých přípravků, diagnostik, biologického materiálu, půdy, hnojiv a krmiv, přebírání a kontrola výsledků laboratorních prací.
 5. Provádění speciálních odběrů a chemických a biologických vyšetřování vzorků životního a pracovního prostředí a biologického materiálu a fyzikální měření v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.

12. platová třída

 1. Provádění náročných a vysoce specializovaných analýz a diagnóz v oblasti státního zdravotního dozoru, posuzování výsledků měření pro monitorování vztahu zdravotního stavu obyvatel a faktorů životního a pracovního prostředí, příprava podkladů pro hodnocení zdravotních rizik.
 2. Provádění náročných chemických analýz a hodnocení v ochraně ovzduší, v ochraně půdy a vstupu do půdy, v oblasti kontroly potravin, v oblasti státního monitoringu kvality ovzduší a půdy nebo v oblasti státního monitoringu potravin, příprava a aplikace metodik analýz a monitorování s celostátní působností.
 3. Hodnocení výsledků laboratorních analýz, zpracovávání podkladů pro zprávy o stavu povrchových a podzemních vod a toxických látek v půdě a vstupů do půdy a do potravního řetězce. Vývoj, odzkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz.
 4. Provádění náročných chemických, fyzikálně-chemických, imunochemických a biologických analýz v oboru farmacie v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv do oběhu a kontroly trhu s léčivými přípravky. Vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod analýz.

13. platová třída

 1. Provádění náročných ojedinělých analýz a diagnóz v oborech buněčné, molekulární a jiných oborech ochrany a podpory veřejného zdraví, farmacie, ochrany půdy a vstupů do půdy nebo potravin.
 2. Provádění vysoce náročných ojedinělých chemických a fyzikálně-chemických analýz v oblasti monitorování kvality ovzduší a půdy nebo v oblasti kontroly potravin pomocí zvláště citlivých speciálních analyzátorů, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializace v oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů. Příprava a aplikace metodik analýz a koncepce rozvoje a optimalizace monitorovacích sítí s mezinárodní působností.
 3. Zpracovávání koncepcí rozvoje a optimalizace monitorovacích sítí pro zjišťování stavu povrchových a podzemních vod včetně mezinárodní spolupráce.
 4. Provádění náročných ojedinělých analýz v oboru farmacie nebo v oboru analýz potravin v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv nebo potravin do oběhu nebo kontroly trhu s léčivými přípravky, příprava a aplikace metodik analýz a tvorba koncepce rozvoje v rámci sítí s mezinárodní působností. Vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod analýz.
 5. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti mezinárodních kruhových (kontrolních) testů shody v rámci vícestranných mezinárodních dohod nebo Evropské unie.

1 komentář

 1. Dobrý den, jsem zařazena do 1.05.03. Mam vysokoškolské bakalářské vzdělání, 3 roky praxi a jedná se o pracovní místo v Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jaký plat mi tedy náleží? Děkuji, Volnogradská.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno