REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.10. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent pro mládež, tělovýchovu a sport – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Koordinační a metodická činnost v oblasti zájmového vzdělávání.“ Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent pro mládež, tělovýchovu a sport (kaatlogová pozice 2.10.10)

9. platová třída

  1. Koordinace péče o mládež a tělovýchovu ve vymezené územní působnosti, koordinace účasti na celostátních programech a koncepcích v oblasti sportu, podpory a ochrany dětí, žáků a studentů, zpracování odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu ze státních programů, realizace opatření na podporu a ochranu dětí a mládeže s celostátní působností.

10. platová třída

  1. Koordinace péče o mládež a tělovýchovu v územní působnosti kraje, hlavního města Prahy a statutárních měst, metodická pomoc obcím a občanským sdružením při účasti na celostátních programech a koncepcích v oblasti sportu, podpory a ochrany dětí, žáků a studentů, zpracovávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu z celostátních programů, realizace opatření na podporu a ochranu dětí a mládeže s celostátní působností.

11. platová třída

  1. Koordinační a metodická činnost v oblasti sportu nebo koordinace programů státní podpory sportu.
  2. Koordinační a metodická činnost v oblasti zájmového vzdělávání.

12. platová třída

  1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti sportu včetně analytické činnosti, ekonomiky sportu a antidopingového programu.

13. platová třída

  1. Tvorba rezortní koncepce rozvoje sportu, přípravy ke státní reprezentaci a přípravy sportovních talentů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno