REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.25. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent pro silniční a městskou dopravu – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Posuzování technické způsobilosti vozidel.” Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent pro silniční a městskou dopravu dostává plat podle nejtěžší práce

8. platová třída

 1. Posuzování splnění podmínek k provozování silniční motorové dopravy a taxislužby včetně vystavování průkazů způsobilosti.
 2. Zajišťování agendy evidence řidičů nebo vozidel.

9. platová třída

 1. Posuzování technické způsobilosti vozidel.
 2. Posuzování podmínek pro udělování řidičských oprávnění a pro odnímání, omezování, podmiňování, vracení a rušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění ve správním řízení včetně posuzování pravosti řidičských průkazů členských států Evropské unie pro účely jejich výměny.
 3. Posuzování podmínek pro vydávání řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče a paměťových karet řidiče vozidel a servisních paměťových karet.
 4. Posuzování podmínek k provozování autoškoly a způsobilosti vozidel k výcviku.
 5. Zajišťování programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

10. platová třída

 1. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.
 2. Zajišťování agendy udělování a odnímání oprávnění k provozování stanic technické kontroly a stanic měření emisí.
 3. Posuzování a schvalování zařízení pro stanice technické kontroly a měření emisí.
 4. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel.
 5. Komplexní posuzování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla.
 6. Výkon dopravního úřadu v oblasti mezinárodní dopravy ve smyslu zákona o silniční dopravě.
 7. Projednávání a vedení řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
 8. Zajišťování celostátní nebo krajské agendy udělování výjimek z omezení jízdy některých vozidel v provozu na pozemních komunikacích.

11. platová třída

 1. Stanovování zásad a podmínek pro provoz zařízení stanic technické kontroly a měření emisí.
 2. Samostatné posuzování oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání trestných činů v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích a vyhotovování podnětů o podezření ze spáchání trestného činu včetně jejich předávání státnímu zastupitelství, popřípadě jinému příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.
 3. Zpracování strategických a koncepčních dokumentů k prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v kraji nebo hlavním městě Praze.
 4. Udělování a odnímání akreditace k provozování výuky a výcviku řidičů včetně provádění zkoušek žadatelů o profesní osvědčení a vydávání profesního osvědčení pro učitele výuky a výcviku řidičů.

12. platová třída

 1. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.

Referent pro silniční a městskou dopravu ve 13. třídě

 1. Tvorba celostátní koncepce odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích nebo silniční nákladní dopravy.
 2. Zpracovávání celostátních zásad pro kontrolu vývoje nabídky kapacit a vyhodnocování intenzity silniční nákladní dopravy.
 3. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování technické způsobilosti typu vozidel, jejich částí a samostatných konstrukčních celků.
 4. Tvorba celostátní koncepce stanic technické kontroly, stanic měření emisí a technických silničních kontrol Policie České republiky.
 5. Tvorba a aktualizace celostátní koncepce a strategie bezpečnosti silničního provozu, její koordinace na národní a mezinárodní úrovni.
 6. Tvorba celostátní koncepce péče o technický stav vozidel v provozu, zejména s ohledem na technickou bezpečnost, vliv na životní prostředí, mezinárodní a mezirezortní koordinaci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno