Chudým spoluobčanům musíme pomáhat, ale samozřejmá solidarita může leckoho rozmazlit, a ve výsledku poškodit. Proto české vlády ustupují od tradičních sociálních dávek, na které má nárok každý nemajetný našinec – a zavedly novou formu podpory: daňový bonus. Podmínkou je, abyste vydělávali aspoň určitou finanční částku a přitom vyživovali dítě. O benefit musíte požádat, přičemž na jednoho konkrétního chlapce nebo dívku může dostat peníze pouze jeden člověk. Do následující kalkulačky vyplňte, jakou (průměrnou) hrubou měsíční mzdu jste vydělávali v roce 2019, zaklikněte uplatňované slevy a počet ratolestí – a vyjde daňový bonus na děti, přiznaný v roce 2020.

Solidární dávka pro pracující mladé rodiny

Chudé domácnosti mohou využívat jednak takzvanou státní sociální podporu (porodné, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, pohřebné) a pomoc v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc). Výplatu mají připravenou taky pěstouni a postižení občané. Nicméně obecně vzato, bezpracné solidární dávky dlouhodobě stagnují, a kvůli inflaci dokonce reálně klesají.

Stále větší podporu však dostávají pracující rodiče takzvaných vyživovaných dětí, které jsou nezletilé, případně nejsou starší 26 let a studují nebo jsou nemocné (eventuálně po úrazu, každopádně ale nepobírají invalidní důchod III. stupně). Podmínky najdeme v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Leckterý zaměstnanec nebo živnostník může čerpat řadu slev: základní nepodmíněnou, dále na nízkopříjmovou manželku či manžela, na invaliditu, na průkaz ZTP/P a na studium (do 26 let, prezenční doktorandi do 28 let). Díky slevám může daň z příjmu klesnout až na nulu, a potom dostávají přednost výdělečně činní občané, kteří navíc živí aspoň jedno dítě!

Podmínka pro daňový bonus na děti 2020

  • Během roku svojí prací vyděláte alespoň šestinásobek minimální mzdy, buďto na základě zaměstnaneckého poměru anebo samostatně. Letos jde celkem o 80 100 Kč, váš průměrný měsíční výkon tedy nesmí klesnout pod 6 675 Kč hrubého.
  • Potom zavčas podáte daňové přiznání (obyčejně prostřednictvím svého zaměstnavatele) a tam požádáte o zvýhodnění na dítě, které vyživujete ve společné domácnosti.
  • Jednoho konkrétního chlapce nebo dívku může takhle nahlásit jenom jeden člověk. Takže pokud máte partnera (typicky manžela/manželku), musíte přiložit potvrzení jeho zaměstnavatele nebo jeho čestné prohlášení, že daňový bonus na daného človíčka neuplatňuje.

Orientační kalkulačka a finální výplata od státu

Na jedno konkrétní dítě lze získat pouze jednu úlevu, přestože třeba žije se dvěma pracujícími rodiči. Ovšem poplatník, který ve svojí domácnosti živí několik potomků, může nárokovat zvýhodnění na více ratolestí. Například: Manžel i manželka vydělávají peníze a mají dvě děti, ale zvýhodnění na oba potomky uplatní žena; muž sám nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele potvrdí, že se benefitu zříká ve prospěch svojí partnerky.

S každým dalším nahlášeným potomkem následně klesá daň z příjmu, která v tomto případě může spadnout až do mínusu! Tak vzniká bonus, jehož orientační výši spočítá naše kalkulačka a který eventuálně dostanete od státu: minimálně 100 Kč a maximálně 60 300 Kč za rok.

Finanční správa rozesílá peníze zpravidla do jednoho kalendářního měsíce ode dne, kdy končila lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Takže pokud byla povinnost splněna standardně do 1. dubna 2020, bonus dostanete pravděpodobně do 4. května 2020 (kvůli prvomájovému státnímu svátku a následnému víkendu) – takovou cestou, o jakou jste požádali (na účet, složenkou).

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno