Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Správa justice.

2.26 SPRÁVA JUSTICE

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a usměrňování procesu vyřizování stížností na činnost soudů a státních zastupitelství podle zvláštní právní úpravy.

2. Komplexní příprava řízení o udělení milosti.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje soudů a státních zastupitelství.

2. Stanovování základních směrů rozvoje vězeňství.

3. Tvorba koncepce probační a mediační služby.

4. Stanovování postupů při jednání jménem státu ve věcech odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno