Rozmanité lidské jazyky vyjadřují bohatou duchovní tradici a hloubku společné historie. Ale komunikace mezi různými národy a subkulturami bývá náročná, zvláště když potřebujeme popsat svoje myšlenky přesně. Profesionální tlumočník – překladatel zná slovníky a gramatiky natolik, že dokáže převádět stejný význam mezi odlišnými jazykovými systémy. Co přesně dělá a jakou odměnu dostává odborník, který zprostředkovává vzájemné porozumění napříč kulturními, společenskými a profesními hranicemi?

Tlumočník nebo překladatel zaměstnaný v soukromé firmě

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje poměrně velkou poptávku a vysoké mzdy. Tlumočník – překladatel jakožto osoba samostatně výdělečně činná mívá hodinovou sazbu minimálně 250 Kč, obchodně nadaní podnikatelé vydělávají přes 100 000 Kč měsíčně. Zaměstnanci, kteří ovládají cizí jazyk na úrovni dokončeného vysokoškolského vzdělání, většinou dostávají přes 28 000 Kč hrubého měsíčně. V případě exotických a přitom atraktivních jazyků, například čínštiny a japonštiny, stoupáme ještě výše. Český statistický úřad spočítal, že průměrná mzda překladatele, tlumočníka a jazykovědce překonala 29 000 Kč.

Málokterý lingvista potřebuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které stanovuje takzvané zaručené mzdy podle náročnosti konkrétního zaměstnání. 4. skupina prací například znamená: „Organizační doprovod zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojený s tlumočením při specializovaných nebo tematických zájezdech, materiální a finanční zajišťování celé akce a jednání se zahraničními partnery.“ 5. skupina prací například znamená: „Organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách několika státy, jednání se zahraničními partnery, prodej a vyúčtovávání doplňkových služeb za valuty, kvalifikovaný výklad a tlumočení.“

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Tlumočník – překladatel ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu prací dostal TLUMOČNÍK – PŘEKLADATEL číslo 2.07.03, zatímco TLUMOČNÍK ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA tam má numerickou značku 2.07.04. Pokud jste zaměstnaní přímo na úřadě, v příspěvkové organizaci (nemocnici, škole) nebo jiné veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní tlumočník – překladatel.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte v pracovní smlouvě některou uvedenou činnost. Třeba: „Překlad odborných textů pro využití v rámci oficiálního mezinárodního styku.

TLUMOČNÍK – PŘEKLADATEL (katalogová pozice 2.07.03)

Tlumočník – překladatel v 10. platové třídě

 1. Překládání odborných textů.
 2. Doprovodné tlumočení (informativní tlumočení) a běžné konsekutivní tlumočení.

Tlumočník – překladatel v 11. platové třídě

 1. Překlad odborných textů pro využití v rámci oficiálního mezinárodního styku.
 2. Běžné konsekutivní tlumočení v rámci oficiálního mezinárodního styku.

Tlumočník – překladatel ve 12. platové třídě

 1. Překlady pro potřeby ústavních činitelů a členů vlády v rámci oficiálního mezinárodního styku.
 2. Běžné konsekutivní tlumočení pro potřebu ústavních činitelů a členů vlády nebo konferenční tlumočení v rámci oficiálního mezinárodního styku.

TLUMOČNÍK ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA (katalogová pozice 2.07.04)

Tlumočník českého znakového jazyka v 10. platové třídě

 1. Překlad a simultánní tlumočení v rámci běžných každodenních situací.

Tlumočník českého znakového jazyka v 11. platové třídě

 1. Simultánní tlumočení z/do českého znakového jazyka odborných témat, oficiálních jednání a řízení.
 2. Simultánní tlumočení z/do českého znakového jazyka v rámci praktického vyučování, odborné praxe a odborného výcviku středních škol a při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů.
 3. Překlad a tlumočení do českého znakového jazyka pro klienta se sluchovou vadou vyžadujícího značnou míru přizpůsobení formy tlumočení.
 4. Překlad odborných textů, oficiálních zpráv a dokumentů z/do českého znakového jazyka.

Tlumočník českého znakového jazyka ve 12. platové třídě

 1. Překlad a simultánní tlumočení v situacích nebo v prostředí mimořádného celostátního nebo mezinárodního významu a simultánní tlumočení v situacích, kde odbornost, hloubka a rozsah tématu klade nejvyšší nároky na odbornost tlumočníka a rozsáhlou terminologickou přípravu, například při výuce odborných předmětů.

Tlumočník českého znakového jazyka ve 13. platové třídě

 1. Rozvoj oboru tlumočnictví českého znakového jazyka.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno