Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Zaměstnanost.

2.21 ZAMĚSTNANOST

8. platová třída

 1. Zprostředkovatelská činnost při umísťování zájemců a uchazečů o zaměstnání.
 2. Informačně poradenská činnost v oblasti zaměstnanosti.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování agendy zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 2. Zajišťování agendy podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace. Kontrola výplaty podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace.
 3. Zajišťování agendy ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
 4. Zajišťování poradenských, informačních a vzdělávacích činností v oblasti zaměstnanosti, volby a změny povolání a rekvalifikace zájemců a uchazečů o zaměstnání.
 5. Vypracovávání individuálních akčních plánů ke zvýšení možností uplatnění na trhu práce včetně jejich aktualizace a vyhodnocování.
 6. Zajišťování agendy zaměstnávání cizinců a osob bez státní příslušnosti.
 7. Systémové zpracování analýz trhu práce regionu a vývoje zaměstnanosti na základě monitorování trhu práce. Zpracování krátkodobých prognóz vývoje.

10. platová třída

 1. Systémové zabezpečení poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti (psychologických, psychodiagnostických).
 2. Koordinace a usměrňování systému podpor v oblasti zaměstnanosti včetně poradenské činnosti.
 3. Metodická činnost na úseku nároků výplaty dávek v oblasti zaměstnanosti a stanovení postupů pro řešení sporných a zvlášť složitých případů.
 4. Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti ve stanoveném rozsahu.
 5. Zpracování prognóz vývoje trhu práce na daném území.
 6. Realizace nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti v daném území.

11. platová třída

 1. Koordinace a usměrňování v jednotlivých oborech činnosti úřadů práce (zprostředkování zaměstnání, evidence a podpory v nezaměstnanosti, poradenství, kontrolně právní) ve vymezené územní působnosti.
 2. Usměrňování ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z celostátních hledisek.
 3. Koordinace kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti úřadu práce.
 4. Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů činnosti úřadu práce (aktivní politiky zaměstnanosti, trh práce) ve vymezené územní působnosti.
 5. Koordinace zpracování analýz, výhledů studií a prognóz vývoje trhu práce ve vymezené územní působnosti.

12. platová třída

 1. Zpracovávání celostátních analýz a prognóz vývoje, vypracovávání metodických postupů a opatření a sjednocování postupů úřadu práce v jednotlivých oblastech státní politiky zaměstnanosti (zprostředkování zaměstnání, evidence a podpory v nezaměstnanosti, poradenství, kontrolně právní, aktivní politika zaměstnanosti, trh práce).
 2. Tvorba koncepce a strategie rozvoje státní politiky zaměstnanosti na daném území.
 3. Tvorba celostátní koncepce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

13. platová třída

 1. Stanovování hlavních směrů vývoje jednotlivých oblastí státní politiky zaměstnanosti (zprostředkování zaměstnání, evidence a podpory v nezaměstnanosti, poradenství, kontrolně právní, aktivní politiky zaměstnanosti, trh práce) jejich sledování a vyhodnocování.
 2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování politiky zaměstnanosti nebo koordinace s politikou zaměstnanosti Evropské unie.
 3. Tvorba celostátní koncepce a zásad ochrany zaměstnanců ve mzdové oblasti při platební neschopnosti zaměstnavatele.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepcí a strategických záměrů státní politiky zaměstnanosti a koordinace těchto koncepcí a záměrů s politikou zaměstnanosti Evropské unie.

15. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce sociální politiky, zaměstnanosti a pracovních vztahů a koordinace této koncepce s politikami Evropské unie.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno